Narzędzie Smużenie pozwala uzyskać efekt przypominający rozmazanie mokrej farby palcem. Kolor jest pobierany z początkowego punktu pociągnięcia i nakładany w kierunku przeciągania.

  1. Wybierz narzędzie Smużenie .
  2. Przejdź na pasek opcji, wybierz końcówkę pędzla i ustaw tryb mieszania.
  3. Aby podczas smużenia były używane dane o kolorach ze wszystkich widocznych warstw, zaznacz pole wyboru Próbkuj wszystkie warstwy na pasku opcji. Jeśli opcja ta nie jest zaznaczona, kolory są pobierane tylko z warstwy aktywnej.
  4. Zaznacz opcję Malowanie palcem (na pasku opcji), aby na początku każdego pociągnięcia smużyć kolorem narzędzia. Jeśli opcja nie jest zaznaczona, każde pociągnięcie jest rozpoczynane od koloru pod kursorem.
  5. Przeciągnij kursorem, aby rozmazać kolor.

    Uwaga:

    Podczas malowania narzędziem Smużenie można uaktywnić opcję Kolor narzędzia, wciskając klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online