Informacje o zaznaczaniu pikseli

Zaznaczenie polega na wyróżnieniu wybranych fragmentów obrazu. Zaznaczenie określonych obszarów pozwala ograniczyć pewne operacje — takie jak edycja, definiowanie efektów i stosowanie filtrów — tylko do nich (inne obszary pozostają nienaruszone).

Najłatwiejsze sposoby zaznaczania pikseli obrazu oferują: funkcja Zaznacz temat oraz narzędzia do szybkiego zaznaczania. Narzędzia do zaznaczania ramkami umożliwiają zaznaczanie obszarów o określonych kształtach. Za pomocą narzędzi lasso można utworzyć zaznaczenie przez obrysowanie elementu obrazu. Można również tworzyć zaznaczenia zakresów kolorów na obrazie. Polecenia w menu zaznaczania pozwalają zaznaczać niektóre lub wszystkie piksele oraz usuwać ich zaznaczenie.

Oprócz używania pikseli można tworzyć zaznaczenia na podstawie danych wektorowych. Narzędzia piór i kształtów pozwalają tworzyć precyzyjne kontury określane jako ścieżki. Ścieżki mogą być konwertowane na zaznaczenia.

Zaznaczenia mogą być kopiowane, przesuwane i wklejane, a nawet zapisywane w postaci kanału alfa. Kanały alfa służą do przechowywania zaznaczeń jako obrazów w skali szarości nazywanych maskami. Maska stanowi jak gdyby odwrotność zaznaczenia: pokrywa nie zaznaczone części obrazu chroniąc je w ten sposób przed edycją i wszelkimi wprowadzanymi zmianami. Zapisaną maskę można ponownie przekształcić w zaznaczenie poprzez wczytanie kanału alfa na obraz.

Uwaga:

Można konwertować zarówno ścieżki na zaznaczenia, jak i zaznaczenia na ścieżki.

Zaznacz co najmniej jeden obiekt lub co najmniej jedną ścieżkę do szybkiej edycji. Zapoznaj się z samouczkiem na temat zaznaczania i edytowania ścieżek.

Samouczek wideo: Zaznaczenie fragmentu obrazu

Samouczek wideo: Zaznaczenie fragmentu obrazu
Train Simple

Samouczek wideo: Precyzyjne zaznaczanie włosów

Samouczek wideo: Precyzyjne zaznaczanie włosów
W tym odcinku programu Photoshop Playbook dyrektor produktu Photoshop Bryan O'Neil Hughes wyjaśnia, jak tworzyć złożone zaznaczenia włosów.
Bryan O'Neil Hughes

Samouczek wideo: Wskazówka dotycząca zaznaczeń

Samouczek wideo: Wskazówka dotycząca zaznaczeń
Scott Kelby

Zaznaczanie, usuwanie zaznaczeń i zaznaczanie ponowne pikseli

Uwaga:

Jeśli zdarzy się, że dane narzędzie nie funkcjonuje zgodnie z oczekiwaniami, może to wynikać z istnienia ukrytego zaznaczenia. Należy wówczas skorzystać z polecenia Usuń zaznaczenie, po czym zastosować narzędzie ponownie.

Zaznaczanie wszystkich pikseli warstwy w obrębie obszaru roboczego

  1. Zaznacz warstwę w panelu Warstwy.
  2. Wybierz polecenie Zaznacz > Wszystko.

Usuwanie zaznaczeń

  1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
    • Wybierz polecenie Zaznacz > Usuń zaznaczenie.
    • W przypadku korzystania z narzędzia Zaznaczanie prostokątne, Zaznaczanie eliptyczne lub Lasso należy kliknąć w dowolnym miejscu poza zaznaczonym obszarem.

Ponowienie ostatniego zaznaczenia

  1. Wybierz polecenie Zaznacz > Zaznacz ponownie.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online