Modyfikowanie prostokątów i prostokątów zaokrąglonych

Wymiary i położenie prostokąta można dopasować. W programie Photoshop można również modyfikować promienie narożników zaokrąglonych kształtów prostokąta po ich narysowaniu. Każdy róg można dostosować osobno, a zmiany można wprowadzać w prostokątach na kilku warstwach jednocześnie.

Wideo | Ulepszenia projektowe w programie Photoshop

Wideo | Ulepszenia projektowe w programie Photoshop
Rafael Concepcion omawia kilka ulepszeń ułatwiających pracę w Photoshopie, w tym zaznaczanie wielu ścieżek, zaokrąglone narożniki edycji kształtów i integracji Behance.
Rafael Concepcion

Uwaga:

W przypadku zaznaczenia kilku prostokątów w panelu Właściwości są wyświetlane wartości dotyczące prostokąta położonego najwyżej. Wartości wprowadzane przez użytkownika są stosowane do wszystkich zaznaczonych prostokątów.

 1. Za pomocą narzędzia Zaznaczanie ścieżek zaznacz co najmniej jeden prostokąt lub prostokąt zaokrąglony.

 2. Aby zmienić wymiary prostokąta, wpisz odpowiednie wartości w polach tekstowych wysokości i szerokości w panelu Właściwości lub na pasku opcji.

  Aby nie ograniczać proporcji wysokości i szerokości, kliknij ikonę na pasku opcji w celu rozłączenia tych wartości.

 3. Aby zmienić położenie prostokąta, wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Przenieś zawartość warstwy za pomocą narzędzia Przesuwanie.
  • Przeciągnij prostokąt za pomocą narzędzia Zaznaczanie ścieżek.
  • W panelu Właściwości wpisz w polach tekstowych X i Y odpowiednie współrzędne w pikselach.
 4. Aby zmodyfikować promień zaokrąglenia, wykonaj dowolną z następujących czynności w panelu Właściwości:

  • Wpisz wartości w polach tekstowych, aby dostosować każdy promień zaokrąglenia osobno.
  • Wpisz wartość w polu tekstowym Promień, aby jednakowo zmienić promień zaokrąglenia wszystkich rogów.

  Uwaga:

  W panelu Właściwości można także wskazać ikonę narożnika i przeciągnąć go w lewo lub prawo w celu wprowadzenia wartości promienia.

Ustawianie opcji obrysu kształtu

 1. Za pomocą narzędzia Zaznaczanie ścieżek zaznacz kształt, którego ścieżkę chcesz zmodyfikować.

 2. W panelu Właściwości lub na pasku opcji narzędzia kliknij ikonę menu Ustaw typ obrysu kształtu, aby otworzyć panel Opcje obrysu.

 3. W panelu Opcje obrysu wykonaj dowolną z następujących czynności:

  • Wybierz odpowiedni typ obrysu.
  • Kliknij ikonę Wyrównaj i wybierz odpowiednią opcję, aby określić położenie obrysu względem jego ścieżki.
  • Kliknij ikonę Zakończenia i wybierz styl zakończeń określający wygląd obu końców ścieżki:

  Opcja Kreseczka tworzy kwadratowe zakończenia sięgające punktów końcowych.

  Opcja Koniec zaokrąglony tworzy półokrągłe zakończenia, które wystają o połowę grubości obrysu poza punkty końcowe.

  Opcja Wierzchołek wystający tworzy kwadratowe zakończenia, które wystają o połowę grubości obrysu poza punkty końcowe. Opcja ta sprawia, że grubość obrysu rozkłada się równomiernie we wszystkich kierunkach na ścieżce.

  Uwaga: Zakończenia są widoczne tylko wtedy, gdy ścieżka jest otwarta. Ponadto style zakończeń są wyraźniej widoczne przy grubszym obrysie.

  • Kliknij ikonę Narożnik, aby wyświetlić obrys w punktach narożnych:

  Opcja Zgięcie ostre tworzy ostro zakończone narożniki, które wystają poza punkt końcowy, gdy ich długość mieści się w granicach progu ścięcia.

  Opcja Złączenie zaokrąglone tworzy zaokrąglone narożniki, które wystają o połowę grubości obrysu poza punkty końcowe.

  Opcja Złączenie ukośne tworzy kwadratowe narożniki, które kończą się w punktach końcowych.

  Uwaga: Ścięcia — podobnie jak zakończenia — są lepiej widoczne, jeśli obrys jest grubszy.

Zapisywanie ustawień obrysu

Po określeniu opcji obrysu kształtu w panelu Opcje obrysu można zapisać nowo utworzony typ obrysu do późniejszego użytku.

 1. Kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu panelu Opcje obrysu i wybierz opcję Zapisz obrys.

Kopiowanie i wklejanie ustawień obrysu kształtu

Po określeniu opcji obrysu kształtu można zastosować te ustawienia do innego kształtu, korzystając z funkcji kopiowania i wklejania.

 1. Kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu panelu Opcje obrysu i wybierz opcję Kopiuj szczegóły pociągnięcia.

 2. Wybierz kształt, który chcesz zmodyfikować.

 3. W panelu Właściwości lub na pasku opcji narzędzia kliknij ikonę menu Ustaw typ obrysu kształtu, aby otworzyć panel Opcje obrysu.

 4. Kliknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu panelu Opcje obrysu i wybierz opcję Wklej szczegóły pociągnięcia.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online