Aby utworzyć fotografię złożoną z pary niemal identycznych obrazów zawierających pewne niepotrzebne obszary, można użyć polecenia Auto-wyrównanie warstw. Pewne ujęcie grupy portretów może na przykład być idealne z wyjątkiem jednego, na którym modelka ma zamknięte oczy. Na drugim ujęciu oczy modelki są otwarte. Stosując Auto-wyrównanie warstw i maskowanie warstw możesz połączyć te ujęcia i wyeliminować defekt obrazu końcowego.

 1. Otwórz oba obrazy, które chcesz połączyć.
 2. Utwórz nowy obraz (Plik > Nowy) o tych samych wymiarach jak dwa źródłowe obrazy.
 3. Na panelu Warstwy dla każdego obrazu źródłowego zaznacz warstwę z zawartością obrazu i przeciągnij ją do nowego okna obrazu. Panel Warstwy dla nowego obrazu będzie teraz zawierał dwie nowe warstwy — po jednej dla każdego obrazu źródłowego.
 4. Na panelu Warstwy nowego obrazu uporządkuj nowe warstwy w taki sposób, aby warstwa zawierająca element, który ma zostać poprawiony (portret przedstawiający modelkę z zamkniętymi oczami), była powyżej warstwy zawierającej poprawny element (portret przedstawiający modelkę z otwartymi oczami).
 5. Zaznacz dwie nowe warstwy, wybierz polecenie Edycja > Auto-wyrównanie warstw.
 6. Zaznacz Tylko zmiana położenia i kliknij OK. Program Photoshop wyszukuje części wspólne w każdej warstwie i wyrównuje je tak, aby identyczne obszary nachodziły na siebie.
 7. Kliknij górną warstwę, aby zaznaczyć tylko ją.
 8. Dodaj pustą maskę warstwy do warstwy:
  • Kliknij przycisk Dodaj maskę warstwy na panelu Warstwy.
  • Wybierz polecenie Warstwa > Maska warstwy > Odkryj wszystko.
 9. Ustaw kolor narzędzia na czarny, wybierz rozmiar i końcówkę pędzla i powiększanie, jeśli konieczne jest wyostrzenie części obrazu, który chcesz poprawiać.
 10. Stosując Narzędzie Pędzel dodaj maskę warstwy poprzez malowanie nad górną warstwą. Malowanie kolorem czarnym całkowicie zasłoni górną warstwę, zastosowanie odcieni szarości utworzy częściową przezroczystość ukazującą spodnią warstwę, a malowanie na biało przywróci górna warstwę. Zobacz Maskowanie warstw. Kontynuuj edytowanie maski warstwy dopóty, dopóki skutecznie nie zmieszasz dwóch warstw, w celu utworzenia jednolitego obrazu.

  Uwaga:

  Należy się upewnić, że podczas operacji maskowania na panelu Warstwy jest zaznaczona miniaturka maski warstwy, a nie miniaturka obrazu.

 11. Aby umożliwić dalszą edycję, zapisz wersję obrazu z warstwami i maskami; zrób inną kopię, którą możesz spłaszczyć, aby utworzyć jednowarstwowy obraz z plikiem o mniejszym rozmiarze.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online