Podręcznik użytkownika Anuluj

Krycie warstw i mieszanie

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad (brak dostępu w Chinach)
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop na tablet iPad
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
  29. Polecenia dopasowań automatycznych w programie Photoshop na tablet iPad
  30. Rozmazywanie obszarów obrazów w programie Photoshop na tablet iPad
  31. Zwiększanie i zmniejszanie nasycenia obrazów przy użyciu narzędzia Gąbka
  32. Wypełnienie z uwzględnieniem zawartości na tablecie iPad
 5. Photoshop w Internecie (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania
  2. Wymagania systemowe
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Obsługiwane typy plików
  5. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Funkcje oparte na generatywnej sztucznej inteligencji
  8. Podstawowe pojęcia związane z edytowaniem
  9. Szybkie operacje
  10. Korzystanie z warstw
  11. Retuszowanie obrazów i usuwanie niedoskonałości
  12. Szybkie zaznaczanie
  13. Ulepszenia obrazów dzięki warstwom dopasowania
  14. Dodawanie warstwy wypełnienia
  15. Przesuwanie, przekształcanie i kadrowanie obrazów
  16. Rysowanie i malowanie
  17. Rysowanie i edytowanie kształtów
  18. Korzystanie z warstw tekstowych
  19. Współpraca z innymi przez Internet
  20. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  21. Generowanie obrazów
  22. Generowanie tła
  23. Obraz odniesienia
 6. Photoshop (beta) (brak dostępu w Chinach)
  1. Pierwsze kroki z wersjami beta aplikacji Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na komputer
  3. Generowanie tła z opisów tekstowych
 7. Generatywna sztuczna inteligencja (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania dotyczące generatywnej sztucznej inteligencji w programie Photoshop
  2. Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na komputer
  3. Generowanie obrazów z opisów tekstowych
  4. Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na komputer
  5. Narzędzie Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  6. Narzędzie Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  7. Funkcje oparte na SI w programie Photoshop w Internecie
 8. Autentyczność zawartości (brak dostępu w Chinach)
  1. Poświadczenia zawartości w programie Photoshop
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 9. Pliki w chmurze (brak dostępu w Chinach)
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich przy użyciu programu Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Zapraszanie innych do edytowania plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 10. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Preferencje
  3. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Umieszczanie plików
  6. Domyślne skróty klawiaturowe
  7. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  8. Galerie narzędzi
  9. Preferencje wydajności
  10. Korzystanie z narzędzi
  11. Ustawienia predefiniowane
  12. Siatka i linie pomocnicze
  13. Gesty dotykowe
  14. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  15. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  16. Zapowiedzi technologii
  17. Metadane i uwagi
  18. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  19. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  20. Miarki
  21. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  22. Określanie kolumn dla obrazu
  23. Cofanie i historia
  24. Panele i menu
  25. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  26. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
 11. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 12. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 13. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
 14. Zaznaczenia
  1. Podstawy zaznaczania
  2. Zaznaczanie elementów kompozycji
  3. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  7. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  8. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  9. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  10. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  11. Podstawy stosowania kanałów
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
 15. Dopasowywanie obrazów
  1. Zastępowanie kolorów obiektu
  2. Wypaczenie perspektywy
  3. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  4. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  5. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  6. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  7. Omówienie dopasowań kolorów
  8. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  9. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  10. Dopasowanie Poziomy
  11. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  12. Dopasowanie jaskrawości
  13. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  14. Szybkie dopasowania tonalne
  15. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  16. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  17. Obrazy HDR
  18. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  19. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  20. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  21. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  22. Warstwy dopasowań i wypełnień
  23. Dopasowywanie krzywych
  24. Tryby mieszania
  25. Przygotowywanie obrazów do druku
  26. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  27. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  28. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  29. Dopasowania koloru selektywnego
 16. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  10. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  11. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  12. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  13. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  14. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  15. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  16. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 17. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 18. Ulepszanie i przekształcanie obrazów
  1. Zastępowanie nieba na obrazach
  2. Przekształcanie obiektów
  3. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  4. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  5. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  6. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  7. Punkt zbiegu
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
 19. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
  27. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
 20. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
 21. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z galerii rozmyć
  2. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  3. Dokumentacja efektów filtrów
  4. Dodawanie efektów świetlnych
  5. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  6. Korzystanie z filtra Farba olejna
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 22. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Bichromia
  5. Korzystanie z profilów kolorów
  6. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  7. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  8. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  9. Próby kolorów
 24. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 25. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 26. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Profesjonalne drukowanie obrazów
  8. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  9. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 27. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 28. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy 
  2. Znane problemy
  3. Optymalizacja wydajności programu Photoshop
  4. Podstawowe rozwiązywanie problemów
  5. Rozwiązywanie problemów z awariami i zawieszeniami
  6. Usuwanie błędów programu
  7. Rozwiązywanie problemu z zapełnionym dyskiem magazynującym
  8. Rozwiązywanie problemów z GPU i sterownikiem graficznym
  9. Znajdowanie brakujących narzędzi
  10. Photoshop — 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji

Od trybu mieszania warstw zależy sposób łączenia pikseli na obrazie. Aby tworzyć zachwycające efekty specjalne na obrazach, warto nauczyć się używać trybów mieszania. 

Określanie krycia ogólnego i krycia wypełnienia dla wybranych warstw

Ogólne krycie warstwy określa, w jakim stopniu warstwa ta zakrywa, a w jakim ukazuje elementy warstw położonych pod nią. Warstwa o kryciu równym 1% jest prawie przezroczysta; warstwa o kryciu 100% jest zupełnie nieprzezroczysta.

Niezależnie od ogólnego krycia warstwy, które ma wpływ na zastosowane do warstwy style i tryby mieszania, możesz określić krycie wypełnienia. Krycie wypełnienia ma wpływ jedynie na piksele, kształty lub tekst na warstwie i nie wpływa na krycie efektów warstwy, np. na rzucanie cieni.

Uwaga:

Zmiana krycia warstwy tła lub warstwy zablokowanej nie jest możliwa. Aby przekształcić warstwę tła w zwykłą warstwę, która obsługuje przezroczystość, wykonaj procedurę opisaną w artykule Konwersja tła i warstw.

 1. W panelu Warstwy zaznacz co najmniej jedną warstwę lub grupę.

 2. Dostosuj wartości Krycie i Wypełnienie. (W przypadku zaznaczenia grupy jest dostępne jedynie pole Krycie).

  Uwaga:

  Aby wyświetlić wszystkie opcje mieszania, wybierz polecenie Opcje mieszania dostępne po kliknięciu ikony Dodaj styl warstwy () u dołu panelu Warstwy.

Określanie trybu mieszania warstwy lub grupy

Domyślnie dla grup warstw jest używany tryb mieszania Przejście bezpośrednie — sama grupa nie ma atrybutów mieszania.

Wybór innego trybu mieszania dla danej grupy powoduje zmianę całego układu składników obrazu. Wszystkie warstwy w grupie są łączone w kompozyt. Taka grupa kompozytowa jest traktowana jak pojedynczy obraz i mieszana z resztą obrazu przy użyciu wybranego trybu mieszania.

Jeśli z grupą zostanie skojarzony inny tryb mieszania niż Przejście bezpośrednie, żadne z warstw dopasowania i trybów mieszania zastosowanych wewnątrz grupy nie będą wpływały na warstwy poza grupą.

Uwaga:

W przypadku warstw nie jest obsługiwany tryb mieszania Wyczyść. W przypadku obrazów LAB nie są dostępne tryby Rozjaśnianie, Ściemnianie, Ciemniej, Jaśniej, Różnica, Wykluczenie, Odejmij i Podziel. Informacje na temat obrazów HDR znajdziesz w artykule Funkcje obsługujące obrazy HDR (32 bity na kanał).

 1. Zaznacz warstwę lub grupę w panelu Warstwy.

 2. Wybierz tryb mieszania:
  • Wybierz odpowiednią opcję z menu podręcznego Tryb mieszania w panelu Warstwy.

  • Wybierz polecenie Warstwa > Styl warstwy > Opcje mieszania, a następnie wybierz jedną z opcji w menu podręcznym Tryb mieszania.

  Uwaga:

  W menu podręcznym Tryb mieszania przewiń poszczególne opcje, aby sprawdzić ich wygląd na obrazie. Program Photoshop wyświetli aktywny podgląd trybów mieszania w obszarze roboczym.

Opisy i przykłady poszczególnych trybów można znaleźć w artykule Tryby mieszania.

Grupowanie efektów mieszania

Domyślnie, warstwy zawarte w masce przycinającej są mieszane z warstwami umieszczonymi niżej przy użyciu trybu mieszania najniższej warstwy grupy. Mimo to, tryb mieszania najniższej warstwy można przypisać tylko do tej warstwy, co pozwala zachować pierwotny wygląd warstw przyciętych. Zobacz Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających.

Tryb mieszania warstwy może być zastosowany do efektów warstw, które modyfikują piksele nieprzezroczyste, np. efektów Blask wewnętrzny i Nałożenie koloru. Operacja ta nie zmienia efektów, które modyfikują tylko piksele przezroczyste, np. efektów Blask zewnętrzny i Cień.

 1. Zaznacz warstwę, którą chcesz zmodyfikować.
 2. Kliknij dwukrotnie miniaturkę warstwy, a następnie wybierz polecenie Opcje mieszania z menu panelu Warstwy lub wybierz polecenie Warstwa > Styl warstwy > Opcje mieszania.

  Uwaga:

  Aby wyświetlić opcje mieszania dla warstwy tekstowej, wybierz polecenie Warstwa > Styl warstwy > Opcje mieszania albo wybierz opcje mieszania dostępne po kliknięciu przycisku Dodaj styl warstwy u dołu menu panelu Warstwy.

 3. Określ zasięg opcji mieszania:
  • Zaznacz opcję Mieszaj efekty wewnętrzne jako grupę, aby tryb mieszania warstwy zastosuj do tych efektów, które modyfikują piksele nieprzezroczyste, np. efektów Blask wewnętrzny, Satyna, Nałożenie koloru i Nałożenie gradientu.

  • Zaznacz opcję Mieszaj warstwy odcinania jako grupę, aby tryb mieszania warstwy bazowej zastosować do wszystkich warstw maski przycinającej. Usunięcie zaznaczenia tej opcji (która jest zawsze zaznaczona domyślnie) powoduje zachowanie oryginalnego trybu mieszania i wyglądu wszystkich warstw w grupie.

  • Zaznacz opcję Przezroczystość kształtuje warstwę, aby ograniczyć efekty i odcinanie do nieprzezroczystych obszarów warstwy. Usunięcie zaznaczenia tej opcji (domyślnie zaznaczonej) powoduje zastosowanie efektów do całej warstwy.

  • Zaznacz opcję Maska warstwy ukrywa efekty, aby ograniczyć stosowanie efektów do obszaru określonego przez maskę warstwy.

  • Zaznacz opcję Maska wektorowa ukrywa efekty, aby ograniczyć stosowanie efektów do obszaru określonego przez maskę wektorową.

 4. Wybierz przycisk OK.

Wykluczanie kanałów z procesów mieszania

Efekty mieszania — stosowane w obrębie warstwy lub grupy — można ograniczyć do określonego kanału. Domyślnie uwzględniane są wszystkie kanały. Jeśli na przykład mieszanie dotyczy obrazu RGB i wykluczy się kanał czerwony, na obrazie kompozytowym będą modyfikowane tylko dane zawarte w kanałach zielonym i niebieskim.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij dwukrotnie miniaturkę warstwy.

  • Wybierz polecenie Warstwa > Styl warstwy > Opcje mieszania.

  • Wybierz polecenie Opcje mieszania dostępne po kliknięciu ikony Dodaj styl warstwy () u dołu panelu Warstwy.

  Uwaga:

  Aby wyświetlić opcje mieszania dla warstwy tekstowej, wybierz polecenie Warstwa > Styl warstwy > Opcje mieszania albo wybierz opcje mieszania dostępne po kliknięciu przycisku Dodaj styl warstwy u dołu menu panelu Warstwy.

 2. W obszarze Mieszanie zaawansowane okna dialogowego Styl warstwy usuń zaznaczenie kanałów, które nie mają być uwzględniane podczas mieszania warstwy.

Określanie zakresu tonalnego używanego przy mieszaniu warstw

Suwaki w oknie dialogowym Opcje mieszania zapewniają kontrolę nad tym, które piksele warstwy aktywnej i umieszczonych niżej widocznych warstw są widoczne na obrazie końcowym.

Umożliwia to, na przykład, usunięcie ciemnych pikseli z warstwy aktywnej lub wyświetlenie pikseli jaśniejszych z warstw położonych niżej. Możesz także zdefiniować zakres pikseli wymieszanych częściowo, tak by osiągnąć efekt łagodnego przechodzenia pomiędzy obszarami wymieszanymi i nie wymieszanymi.

 1. Kliknij dwukrotnie miniaturkę warstwy, a następnie wybierz polecenie Warstwa > Styl warstwy > Opcje mieszania albo wybierz polecenie Dodaj styl warstwy > Opcje mieszania z menu panelu Warstwy.

  Uwaga:

  Aby wyświetlić opcje mieszania warstwy tekstowej, wybierz polecenie Warstwa > Styl warstwy > Opcje mieszania albo wybierz pozycję Opcje mieszania dostępną po kliknięciu przycisku Dodaj styl warstwy u dołu menu panelu Warstwy.

 2. W obszarze Mieszanie zaawansowane okna dialogowego Styl warstwy wybierz odpowiednią opcję z menu podręcznego Mieszaj, gdy.

  • Wybierz opcję Szary, aby określić zakres mieszania dla wszystkich kanałów.

  • Wybierz kanał określonego koloru (na przykład czerwony, zielony lub niebieski w trybie RGB), aby określić wartości mieszania w tym kanale.

 3. Korzystając z suwaków Warstwa bieżąca i Warstwa pod spodem określ zakres jasności mieszanych pikseli — w granicach od 0 (czarny) do 255 (biały). Biały wskaźnik suwaka służy do ustawiania górnej wartości zakresu. Czarny wskaźnik suwaka służy do ustawienia dolnej wartości zakresu.

  Uwaga:

  Aby zdefiniować zakres pikseli wymieszanych częściowo, wciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (macOS) i przeciągnij jedną połowę trójkątnego wskaźnika suwaka. Wartości nad podzielonym suwakiem wskazują zakres mieszania częściowego.

  Podczas definiowania zakresów mieszania należy pamiętać o następujących kwestiach:

  • Suwaki opcji Warstwa bieżąca służą do określania zakresu pikseli warstwy aktywnej, które zostaną wymieszane, a następnie pojawią się na obrazie końcowym. Jeśli wskaźnik biały zostanie przesunięty do wartości 235, piksele, których jasność przekracza 235 pozostaną nie wymieszane i będą pominięte w obrazie końcowym.

  • Suwaki opcji Warstwa pod spodem służą do określania zakresu pikseli widocznych warstw umieszczonych niżej, które zostaną wymieszane na obrazie końcowym. Wymieszane piksele są połączone z pikselami warstwy aktywnej i tworzą piksele kompozytowe, podczas gdy piksele nie wymieszane są wyświetlane spod nachodzących obszarów warstwy aktywnej. Na przykład, przesunięcie czarnego wskaźnika do wartości 19 spowoduje, że piksele o jasności niższej niż 19 nie będą mieszane i będą prześwitywać przez aktywną warstwę obrazu wynikowego.

Wypełnianie nowej warstwy kolorem neutralnym

Niektóre filtry (np. filtr Efekty świetlne) nie mogą być stosowane do warstw bez pikseli. Ten problem można rozwiązać, zaznaczając w oknie dialogowym Nowa warstwa opcję Wypełnij kolorem neutralnym (trybu), która powoduje, że warstwa zostanie najpierw wypełniona domyślnym kolorem neutralnym. Niewidoczny kolor neutralny jest wybierany na podstawie trybu mieszania warstwy.

Jeżeli nie zastosuje się żadnego efektu, wypełnienie kolorem neutralnym pozostaje bez wpływu na pozostałe warstwy. Opcja Wypełnij kolorem neutralnym jest niedostępna dla warstw o następujących trybach mieszania: Zwykły, Rozpuszczanie, Mieszanie twarde, Barwa, Nasycenie , Kolor i Jasność.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online