Podręcznik użytkownika Anuluj

Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
  8. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Program Photoshop a usługa Adobe Stock
  5. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
  6. Biblioteki Creative Cloud
  7. Biblioteki Creative Cloud w programie Photoshop
  8. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  9. Siatka i linie pomocnicze
  10. Tworzenie operacji
  11. Cofanie i historia
 4. Photoshop na tablet iPad
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
 5. Photoshop w Internecie (beta)
  1. Często zadawane pytania | Photoshop w Internecie (beta)
  2. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  3. Wymagania systemowe | Photoshop w Internecie (beta)
  4. Skróty klawiaturowe | Photoshop w Internecie (beta)
  5. Obsługiwane typy plików | Photoshop w Internecie (beta)
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Współpraca z uczestnikami projektu
  8. Stosowanie ograniczonych zmian do plików w chmurze
 6. Pliki w chmurze
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich w programie Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Udostępnianie i wspólne edytowanie plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  3. Tworzenie dokumentów
  4. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  5. Galerie narzędzi
  6. Preferencje wydajności
  7. Korzystanie z narzędzi
  8. Gesty dotykowe
  9. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  10. Zapowiedzi technologii
  11. Metadane i uwagi
  12. Domyślne skróty klawiaturowe
  13. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  14. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  15. Preferencje
  16. Domyślne skróty klawiaturowe
  17. Miarki
  18. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  19. Określanie kolumn dla obrazu
  20. Cofanie i historia
  21. Panele i menu
  22. Umieszczanie plików
  23. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  24. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
  25. Ustawienia predefiniowane
  26. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  27. Siatka i linie pomocnicze
 8. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 9. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 10. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
  26. Warstwa
  27. Spłaszczanie
  28. Obrazy kompozytowe
  29. Tło
 11. Zaznaczenia
  1. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  2. Szybkie zaznaczanie
  3. Podstawy zaznaczania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  7. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  8. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  9. Podstawy stosowania kanałów
  10. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  11. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
  16. Zaznaczenie
  17. Obwiednia
 12. Dopasowywanie obrazów
  1. Wypaczenie perspektywy
  2. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  3. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  4. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  5. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  6. Omówienie dopasowań kolorów
  7. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  8. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  9. Dopasowanie Poziomy
  10. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  11. Dopasowanie jaskrawości
  12. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  13. Szybkie dopasowania tonalne
  14. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  15. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  16. Obrazy HDR
  17. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  18. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  19. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  20. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  21. Warstwy dopasowań i wypełnień
  22. Dopasowywanie krzywych
  23. Tryby mieszania
  24. Przygotowywanie obrazów do druku
  25. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  26. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  27. Filtr
  28. Rozmycie
  29. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  30. Dopasowania koloru selektywnego
  31. Zastępowanie kolorów obiektu
 13. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Edytowanie z zachowaniem danych oryginału we wtyczce Camera Raw
  10. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  11. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  12. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  13. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  14. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  15. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  16. Podsumowanie funkcji | Adobe Camera Raw | Wydania z 2018 r.
  17. Podsumowanie nowych funkcji
  18. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  19. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 14. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 15. Przekształcenia obrazów
  1. Przekształcanie obiektów
  2. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  3. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  4. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  5. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  6. Punkt zbiegu
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
  10. Wypaczenie
  11. Przekształcanie
  12. Panorama
 16. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
 17. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
  14. Błąd mechanizmu wyszukiwania w tekście podczas używania narzędzia do pisania w programie Photoshop | Windows 8
 18. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 19. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 20. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 21. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Bichromia
  8. Profesjonalne drukowanie obrazów
  9. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  10. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 22. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Korzystanie z profilów kolorów
  5. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  6. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  7. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  8. Próby kolorów
 24. Content Authenticity
  1. Informacje o poświadczeniach zawartości
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 25. Grafika 3D i techniczne przetwarzanie obrazów
  1. Photoshop 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji 3D
  2. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  3. Drukowanie obiektów 3D
  4. Malowanie 3D
  5. Ulepszenia panelu 3D | Photoshop
  6. Podstawowe pojęcia i narzędzia związane z grafiką 3D
  7. Renderowanie i zapisywanie grafiki 3D
  8. Tworzenie obiektów i animacji 3D
  9. Stosy obrazów
  10. Obieg pracy z grafiką 3D
  11. Pomiary
  12. Pliki DICOM
  13. Programy Photoshop i MATLAB
  14. Zliczanie obiektów na obrazie
  15. Łączenie i konwertowanie obiektów 3D
  16. Edytowanie tekstur 3D
  17. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  18. Ustawienia panelu 3D

Dowiedz się, jak używać domyślnych pędzli do rysowania i malowania w aplikacji Photoshop na tablet iPad.

Aplikacja Photoshop na tablet iPad umożliwia rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli zawsze i wszędzie, gdy tylko poczujesz inspirację.

Nie masz pewności od czego zacząć? Zacznij od wybrania typu pędzla w celu utworzenia kompozycji.

Wybieranie typu pędzla

1.Na pasku narzędzi stuknij ikonę , aby wybrać narzędzie pędzla.

2.Mały trójkąt w prawym dolnym rogu ikony pędzla reprezentuje ukryte opcje narzędzia. Przytrzymaj ikonę pędzla, aby wyświetlić panel Pędzle.

3.W panelu Pędzle jest dostępna lista domyślnych typów pędzli. Stuknij, aby wybrać odpowiedni typ pędzla i użyć go na obszarze roboczym.

Uwaga: Typ pędzla używany w poprzedniej sesji pozostaje aktywny, gdy ponownie wybierasz narzędzie Pędzel. Zawsze możesz wrócić do panelu Pędzle i zmienić pędzel.

Wybieranie spośród różnych opcji pędzla

Szybkie zmienianie właściwości pędzla

Opcje narzędzia odpowiadające narzędziu Pędzel w aplikacji Photoshop na tablet iPad
Opcje narzędzia odpowiadające narzędziu Pędzel w aplikacji Photoshop na tablet iPad

Aby wybrać inny z dwóch kolorów, przeciągnij przełącznik koloru w pionie.
Aby wybrać inny z dwóch kolorów w panelu opcji narzędzia, przeciągnij przełącznik koloru w pionie.

Korzystając z oddokowanego panelu opcji, możesz dostosować właściwości pędzla odpowiednio do swojego stylu pracy.

Aby wyświetlić opcje narzędzia, stuknij ikonę pędzla na pasku narzędzi.

W opcjach narzędzia stuknij ikonę, aby wybrać atrybut i go zmodyfikować:
 • Przełącznik koloru: Przełącznik koloru umożliwia wybranie koloru z próbnika, wprowadzenie kodu koloru (jako liczby szesnastkowej) lub wprowadzenie koloru jako wartości HSB, RGB, Lab lub CMYK. Przeciągając przełącznik koloru w pionie, możesz łatwo przełączać się między kolorem pierwszego planu a kolorem tła.
 • Rozmiar pędzla: Opcja rozmiaru pędzla umożliwia wybranie jego średnicy z zakresu od 1 do 1000 pikseli. Gdy zmieniasz rozmiar pędzla, możesz również zobaczyć podgląd końcówki pędzla obok paska opcji narzędzia. 
 • Krycie: Opcja krycia pozwala ustawić maksymalną przezroczystość koloru stosowanego przez pociągnięcie pędzlem. 100% krycia oznacza całkowity brak przezroczystości. Podczas malowania na danym obszarze krycie nie przekracza ustawionego poziomu, dopóki nie zakończysz pociągnięcia (nawet jeśli malujesz na obszarze wiele razy).
 • Twardość: Ustawienie twardości określa rozmiar twardego środka pędzla. Wybierz wartość określającą procent średnicy pędzla. 
 • Więcej ustawień pędzli: Aby wyświetlić panel ustawień, stuknij ikonę trzech kropek. Więcej informacji o ustawieniach pędzli znajdziesz w artykule Więcej ustawień pędzla.

Stosowanie dodatkowych ustawień pędzli

Aby uzyskać dostęp do dodatkowych Ustawień pędzla, stuknij ikonę trzech kropek () u dołu paska opcji narzędzia. Możesz zmienić jeszcze więcej ustawień pędzla:

 • Tryb mieszania: Tryb mieszania określa sposób mieszania warstwy aktywnej z warstwami pod nią. Aby wyświetlić listę dostępnych trybów, stuknij ikonę trybu mieszania. Więcej informacji znajduje się w artykule Tryby mieszania.
 • Zaokrąglenie: Ustawienie zaokrąglenia określa proporcje między krótką a długą osią pędzla. Wybierz wartość procentową. Wartość 100% oznacza pędzel okrągły, a 0% — płaski; wartości pośrednie oznaczają pędzle eliptyczne.
 • Kąt: Ustawienie kąta określa, o ile długa oś eliptycznego lub próbkowanego pędzla jest obrócona względem poziomej. Wybierz wartość w stopniach.
 • Przepływ: Ustawienie przepływu określa szybkość, z jaką kolor jest nakładany na obszarze roboczym, gdy przesuwasz palcem lub pisakiem po obszarze dokumentu.
 • Wygładzanie: Wygładzanie pozwala uzyskać wygładzone krzywe pociągnięć pędzlem. Wyższe wartości zwiększają natężenie inteligentnego wygładzania pociągnięć. Najlepsze efekty uzyskuje się, malując pisakiem. Przy renderowaniu pociągnięć może jednak wystąpić małe opóźnienie.
 • Nacisk steruje rozmiarem: Wybranie opcji Nacisk steruje rozmiarem powoduje, że średnica pędzla zależy od siły nacisku użytej podczas malowania.
 • Nacisk steruje kryciem: Wybranie opcji Nacisk steruje kryciem powoduje, że krycie pędzla zależy od siły nacisku użytej podczas malowania.
Ustawienia pędzla w aplikacji mobilnej Photoshop
Zmienianie ustawień pędzla

Wczytywanie pędzli

Teraz możesz przenieść wszystkie swoje niestandardowe pędzle do aplikacji Photoshop na tablet iPad. Aby wczytać swoje ulubione pędzle do aplikacji Photoshop na tablet iPad, wykonaj te proste kroki: 

 1. Stuknij i przytrzymaj ikonę pędzla  na pasku narzędzi, aby wyświetlić panel Pędzle.

 2. W panelu Pędzle stuknij ikonę „+” u dołu, aby podczas pracy wczytać więcej pędzli niestandardowych:

  Odkryj nowe pędzle: Użyj tej opcji, aby odkryć i pobrać setki bezpłatnych pędzli do wykorzystania w pracy.

  Po wybraniu opcji Odkryj nowe pędzle w przeglądarce internetowej zostanie wyświetlona strona Kyle Webster. Aby zobaczyć pędzle, trzeba się zalogować. Po pobraniu pliku pędzla ABR możesz po prostu stuknąć i otworzyć go w aplikacji Photoshop na tablet iPad bezpośrednio z poziomu aplikacji Pliki w systemie iOSAby dodać pędzel, możesz też stuknąć ikonę „+” w aplikacji Photoshop.

  Odkrywanie nowych pędzli do wykorzystania podczas pracy w aplikacji Photoshop na tablet iPad

  Importuj z plików: Aby dodać dowolny obsługiwany plik pędzla ABR, stuknij plik pędzla zapisany na urządzeniu.

  Importowanie nowego pędzla z pliku

 3. Wybierz pędzel, który chcesz zaimportować i którego chcesz używać do pracy. Znajdziesz go u dołu panelu Pędzle w aplikacji Photoshop na tablet iPad. 

  Pędzel wczytany do aplikacji Photoshop na tablet iPad

 4. W panelu Pędzle stuknij ikonę trzech kropek () w prawym górnym rogu, aby zarządzać pędzlami:

  Zarządzanie pędzlami: Otwiera panel Zarządzanie pędzlami.

  Przywróć pędzle domyślne: Resetuje panel Pędzle, aby widoczne były tylko pędzle domyślne.

  Dowiedz się więcej: Przekierowuje do artykułu pomocy, w którym opisano wszystkie funkcje dostępne w panelu Pędzle aplikacji Photoshop na tablet iPad.

 5. W panelu Zarządzanie pędzlami dodatkowo można wykonywać następujące czynności:

  • Stuknij ikonę trzech kropek () w prawym górnym rogu, aby wybrać opcje Importuj z plików i Przywróć pędzle domyślne.
  • Stuknij ikonę trzech kropek () obok kategorii pędzla, aby wyświetlić następujące opcje — Zmień nazwę grupy pędzli oraz Usuń grupę pędzli. Możesz także zmieniać nazwy konkretnych pędzli lub usuwać pędzle w określonej kategorii. 
  • Użyj przycisku ukrywania/pokazywania obok pędzla, aby kontrolować widoczność poszczególnych pędzli. Włącz te pędzle, które mają być widoczne i których chcesz używać. Wyłączenie pędzla nie powoduje jego usunięcia, a jedynie sprawia, że jest on niewidoczny. 
  Zarządzanie wczytanymi pędzlami w aplikacji Photoshop na tablet iPad

  Aby zapisać zmiany, stuknij przycisk Gotowe.

Teraz możesz używać dowolnego pędzla w dowolnym dokumencie aplikacji Photoshop i uwolnić swoją kreatywność.

Możesz także utworzyć własny pędzel w aplikacji Adobe Capture i zaimportować go do aplikacji Photoshop na tablet iPad. Więcej informacji znajdziesz w artykule Tworzenie pędzli w aplikacji Capture i korzystanie z nich w aplikacji Photoshop.

Dostosowywanie czułości nacisku urządzenia Pencil

Program Photoshop na tablet iPad pozwala dostosować czułość nacisku pióra Apple Pencil, aby uzyskać większą precyzję podczas używania pędzli przy tworzeniu kompozycji. Aby zarządzać ustawieniami pióra Apple Pencil, wykonaj następujące czynności:

 1. Stuknij ikonę koła zębatego w prawym górnym rogu ekranu początkowego.
 2. W oknie dialogowym Ustawienia aplikacji wybierz kolejno opcje Wejście > Apple Pencil.
 3. W obszarze Apple Pencil ustaw suwak Czułość nacisku aby uzyskać doskonałe efekty podczas pracy z pędzlami w aplikacji Photoshop na tablecie iPad.
  Jeśli suwak zostanie ustawiony przy końcu zakresu oznaczonym jako Słabe, mocne pociągnięcia pędzlem można uzyskać, stosując niewielki nacisk urządzenia Pencil. Jeśli suwak zostanie ustawiony przy końcu zakresu oznaczonym jako Silne, trzeba zastosować duży nacisk urządzenia Pencil, aby uzyskać mocne pociągnięcia pędzlem. Łatwiej jest uzyskać delikatne pociągnięcia pędzlem, gdy suwak jest ustawiony bliżej końca zakresu oznaczonego jako Silne, natomiast uzyskanie mocnych pociągnięć pędzlem jest łatwiejsze, gdy suwak jest ustawiony bliżej końca oznaczonego jako Słabe.
 4. Wybierz odpowiednią czułość, aby uzyskać żądany efekt. Po zakończeniu zamknij okno dialogowe Ustawienia aplikacji i rozpocznij korzystanie z pędzli w swojej kompozycji.
Dostosuj czułość urządzenia Apple Pencil w skali od Słabe do Silne.
Dostosuj czułość urządzenia Apple Pencil w skali od Słabe do Silne.

Używanie skrótów dotykowych

Skróty dotykowe narzędzia Pędzel
Lewa strona: Główny skrót dotykowy. Prawa strona: Dodatkowy skrót dotykowy.

Podczas korzystania z narzędzia Pędzel możesz włączyć główny skrót dotykowy w celu użycia go jako gumki lub dodatkowy skrót w celu użycia narzędzia Kroplomierz.

Dowiedz się więcej o używaniu skrótów dotykowych znajdziesz w artykule Gesty i skróty dotykowe.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto