Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
  8. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop i usługi firmy Adobe
  1. Program Photoshop a usługa Adobe Stock
  2. Biblioteki Creative Cloud
  3. Biblioteki Creative Cloud w programie Photoshop
  4. Siatka i linie pomocnicze
  5. Tworzenie operacji
  6. Cofanie i historia
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  9. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  10. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie ze środowiskiem pracy
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie plików w chmurze
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Wymagania systemowe wersji 1.x | Photoshop na tablet iPad
  23. Wymagania systemowe wersji 2.x | Photoshop na tablet iPad
  24. Edytowanie rozmiaru obrazu
  25. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  26. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  27. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
 5. Photoshop w Internecie
  1. Photoshop w Internecie | Częste pytania
  2. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  3. Wymagania systemowe | Photoshop w Internecie
  4. Skróty klawiaturowe | Photoshop w Internecie
  5. Obsługiwane typy plików | Photoshop w Internecie
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Współpraca z uczestnikami projektu
  8. Stosowanie ograniczonych zmian do plików w chmurze
 6. Pliki w chmurze
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich w programie Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Udostępnianie i wspólne edytowanie plików w chmurze
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Tworzenie dokumentów
  3. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  4. Obsługa pokrętła Microsoft Dial w programie Photoshop
  5. Galerie narzędzi
  6. Preferencje wydajności
  7. Korzystanie z narzędzi
  8. Gesty dotykowe
  9. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  10. Zapowiedzi technologii
  11. Metadane i uwagi
  12. Szybkie udostępnianie utworzonych materiałów
  13. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  14. Preferencje
  15. Domyślne skróty klawiaturowe
  16. Miarki
  17. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  18. Określanie kolumn dla obrazu
  19. Cofanie i historia
  20. Panele i menu
  21. Umieszczanie plików
  22. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  23. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
  24. Ustawienia predefiniowane
  25. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  26. Siatka i linie pomocnicze
 8. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  4. Podgląd urządzenia
  5. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  6. Cięcie stron internetowych na plasterki
  7. Opcje HTML dotyczące plasterków
  8. Modyfikowanie układu plasterków
  9. Korzystanie z grafiki internetowej
  10. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 9. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 10. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
  26. Warstwa
  27. Spłaszczanie
  28. Obrazy kompozytowe
  29. Tło
 11. Zaznaczenia
  1. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  2. Tworzenie szybkich zaznaczeń
  3. Podstawy zaznaczania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  7. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  8. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  9. Podstawy stosowania kanałów
  10. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  11. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
  16. Zaznaczenie
  17. Obwiednia
 12. Dopasowywanie obrazów
  1. Wypaczenie perspektywy
  2. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  3. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  4. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  5. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  6. Omówienie dopasowań kolorów
  7. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  8. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  9. Dopasowanie Poziomy
  10. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  11. Dopasowanie jaskrawości
  12. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  13. Szybkie dopasowania tonalne
  14. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  15. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  16. Obrazy HDR
  17. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  18. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  19. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  20. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  21. Warstwy dopasowań i wypełnień
  22. Dopasowywanie krzywych
  23. Tryby mieszania
  24. Przygotowywanie obrazów do druku
  25. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  26. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  27. Filtr
  28. Rozmycie
  29. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  30. Dopasowania koloru selektywnego
  31. Zastępowanie kolorów obiektu
 13. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Edytowanie z zachowaniem danych oryginału we wtyczce Camera Raw
  10. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  11. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  12. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  13. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  14. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  15. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  16. Podsumowanie funkcji | Adobe Camera Raw | Wydania z 2018 r.
  17. Podsumowanie nowych funkcji
  18. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  19. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 14. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 15. Przekształcenia obrazów
  1. Przekształcanie obiektów
  2. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  3. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  4. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  5. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  6. Punkt zbiegu
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
  10. Wypaczenie
  11. Przekształcanie
  12. Panorama
 16. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  14. Rysowanie narzędziami Pióro
  15. Tworzenie wzorków
  16. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  17. Zarządzanie ścieżkami
  18. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  19. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  20. Tworzenie pędzli z teksturami
  21. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  22. Gradient
  23. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  24. Malowanie wzorkiem
  25. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
 17. Tekst
  1. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  2. Formatowanie znaków
  3. Formatowanie akapitów
  4. Tworzenie efektów tekstowych
  5. Edytowanie tekstu
  6. Odstępy między wierszami i między znakami
  7. Tekst arabski i hebrajski
  8. Czcionki
  9. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  10. Tekst azjatycki
  11. Tworzenie tekstu
  12. Błąd mechanizmu wyszukiwania w tekście podczas używania narzędzia do pisania w programie Photoshop | Windows 8
  13. Układacz wielojęzyczny dla skryptów azjatyckich
  14. Dodawanie i edytowanie tekstu w programie Photoshop
 18. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 19. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 20. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  2. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  3. Formaty plików
  4. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  5. Zapisywanie plików PDF
  6. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 21. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Bichromia
  8. Profesjonalne drukowanie obrazów
  9. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  10. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 22. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 23. Grafika 3D i techniczne przetwarzanie obrazów
  1. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  2. Drukowanie obiektów 3D
  3. Malowanie 3D
  4. Ulepszenia panelu 3D | Photoshop
  5. Podstawowe pojęcia i narzędzia związane z grafiką 3D
  6. Renderowanie i zapisywanie grafiki 3D
  7. Tworzenie obiektów i animacji 3D
  8. Stosy obrazów
  9. Obieg pracy z grafiką 3D
  10. Pomiary
  11. Pliki DICOM
  12. Programy Photoshop i MATLAB
  13. Zliczanie obiektów na obrazie
  14. Łączenie i konwertowanie obiektów 3D
  15. Edytowanie tekstur 3D
  16. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  17. Ustawienia panelu 3D
 24. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Korzystanie z profilów kolorów
  5. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  6. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  7. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  8. Próby kolorów

Dowiedz się, jak używać domyślnych pędzli do rysowania i malowania w aplikacji Photoshop na tablet iPad.

Aplikacja Photoshop na tablet iPad umożliwia rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli zawsze i wszędzie, gdy tylko poczujesz inspirację.

Nie masz pewności od czego zacząć? Zacznij od wybrania typu pędzla w celu utworzenia kompozycji.

Wybieranie typu pędzla

1.Na pasku narzędzi stuknij ikonę , aby wybrać narzędzie pędzla.

2.Mały trójkąt w prawym dolnym rogu ikony pędzla reprezentuje ukryte opcje narzędzia. Przytrzymaj ikonę pędzla, aby wyświetlić panel Pędzle.

3.W panelu Pędzle jest dostępna lista domyślnych typów pędzli. Stuknij, aby wybrać odpowiedni typ pędzla i użyć go na obszarze roboczym.

Uwaga: Typ pędzla używany w poprzedniej sesji pozostaje aktywny, gdy ponownie wybierasz narzędzie Pędzel. Zawsze możesz wrócić do panelu Pędzle i zmienić pędzel.

Wybieranie spośród różnych opcji pędzla

Szybkie zmienianie właściwości pędzla

Opcje narzędzia odpowiadające narzędziu Pędzel w aplikacji Photoshop na tablet iPad
Opcje narzędzia odpowiadające narzędziu Pędzel w aplikacji Photoshop na tablet iPad

Aby wybrać inny z dwóch kolorów, przeciągnij przełącznik koloru w pionie.
Aby wybrać inny z dwóch kolorów w panelu opcji narzędzia, przeciągnij przełącznik koloru w pionie.

Korzystając z oddokowanego panelu opcji, możesz dostosować właściwości pędzla odpowiednio do swojego stylu pracy.

Aby wyświetlić opcje narzędzia, stuknij ikonę pędzla na pasku narzędzi.

W opcjach narzędzia stuknij ikonę, aby wybrać atrybut i go zmodyfikować:
 • Przełącznik koloru: Przełącznik koloru umożliwia wybranie koloru z próbnika, wprowadzenie kodu koloru (jako liczby szesnastkowej) lub wprowadzenie koloru jako wartości HSB, RGB, Lab lub CMYK. Przeciągając przełącznik koloru w pionie, możesz łatwo przełączać się między kolorem pierwszego planu a kolorem tła.
 • Rozmiar pędzla: Opcja rozmiaru pędzla umożliwia wybranie jego średnicy z zakresu od 1 do 1000 pikseli. Gdy zmieniasz rozmiar pędzla, możesz również zobaczyć podgląd końcówki pędzla obok paska opcji narzędzia. 
 • Krycie: Opcja krycia pozwala ustawić maksymalną przezroczystość koloru stosowanego przez pociągnięcie pędzlem. 100% krycia oznacza całkowity brak przezroczystości. Podczas malowania na danym obszarze krycie nie przekracza ustawionego poziomu, dopóki nie zakończysz pociągnięcia (nawet jeśli malujesz na obszarze wiele razy).
 • Twardość: Ustawienie twardości określa rozmiar twardego środka pędzla. Wybierz wartość określającą procent średnicy pędzla. 
 • Więcej ustawień pędzli: Aby wyświetlić panel ustawień, stuknij ikonę trzech kropek. Aby uzyskać więcej informacji o ustawieniach pędzla, zobacz Więcej ustawień pędzla.

Stosowanie dodatkowych ustawień pędzli

Aby uzyskać dostęp do większej liczby Ustawień pędzla, stuknij ikonę wielokropka () u dołu paska opcji narzędzia. Możesz zmienić jeszcze więcej ustawień pędzla:

 • Tryb mieszania: Tryb mieszania określa sposób mieszania warstwy aktywnej z warstwami pod nią. Aby wyświetlić listę dostępnych trybów, stuknij ikonę trybu mieszania. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Tryby mieszania.
 • Zaokrąglenie: Ustawienie zaokrąglenia określa proporcje między krótką a długą osią pędzla. Wybierz wartość procentową. Wartość 100% oznacza pędzel okrągły, a 0% — płaski; wartości pośrednie oznaczają pędzle eliptyczne.
 • Kąt: Ustawienie kąta określa, o ile długa oś eliptycznego lub próbkowanego pędzla jest obrócona względem poziomej. Wybierz wartość w stopniach.
 • Przepływ: Ustawienie przepływu określa szybkość, z jaką kolor jest nakładany na płótno, gdy przesuwasz palcem lub pisakiem po obszarze dokumentu.
 • Wygładzanie: Wygładzanie pozwala uzyskać wygładzone krzywe pociągnięć pędzlem. Wyższe wartości zwiększają natężenie inteligentnego wygładzania pociągnięć. Najlepsze efekty uzyskuje się, malując pisakiem. Przy renderowaniu pociągnięć może jednak wystąpić małe opóźnienie.
 • Nacisk steruje rozmiarem: Wybranie tej opcji powoduje, że średnica pędzla zależy od siły nacisku użytej podczas malowania.
 • Użyj nacisku do krycia: Wybranie opcji Użyj nacisku do krycia powoduje, że krycie pędzla zależy od siły nacisku użytej podczas malowania.
Ustawienia pędzla w aplikacji mobilnej Photoshop
Zmienianie ustawień pędzla

Wczytywanie pędzli

Możesz teraz przenieść wszystkie swoje niestandardowe pędzle do aplikacji Photoshop na tablet iPad. Aby wczytać swoje ulubione pędzle do aplikacji Photoshop na tablet iPad, wykonaj te proste kroki:

 1. Stuknij i przytrzymaj ikonę pędzla na pasku narzędzi, aby wyświetlić panel Pędzle.

 2. W panelu Pędzle stuknij ikonę „+” u dołu, aby podczas pracy wczytać więcej pędzli niestandardowych:

  Odkryj nowe pędzle: Użyj tej opcji, aby odkryć i pobrać setki bezpłatnych pędzli do wykorzystania w pracy.

  Po wybraniu opcji Odkryj nowe pędzle w przeglądarce internetowej zostanie wyświetlona strona Kyle Webster. Aby zobaczyć pędzle, trzeba się zalogować. Po pobraniu pliku pędzla ABR możesz po prostu stuknąć i otworzyć go w aplikacji Photoshop na tablet iPad bezpośrednio z aplikacji Pliki w systemie iOSAby dodać pędzel, możesz też stuknąć ikonę „+” z poziomu aplikacji Photoshop.

  Odkrywanie nowych pędzli do pracy w aplikacji Photoshop na tablet iPad

  Importuj z plików: Aby dodać dowolny obsługiwany plik pędzla ABR, stuknij plik pędzla zapisany na urządzeniu.

  Importowanie nowego pędzla z plików

 3. Wybierz pędzel, który chcesz zaimportować i wykorzystywać w swojej pracy. Możesz go znaleźć u dołu panelu Pędzle w aplikacji Photoshop na tablet iPad.

  Pędzel wczytany do aplikacji Photoshop na tablet iPad

 4. W panelu Pędzle stuknij ikonę wielokropka () w prawym górnym rogu, aby zarządzać pędzlami:

  Zarządzanie pędzlami: Powoduje otwarcie panelu Zarządzanie pędzlami.

  Przywróć domyślne pędzle: Resetuje panel Pędzle, aby widoczne były tylko domyślne pędzle.

  Więcej informacji: Opcja ta przekierowuje artykułu pomocy, w którym opisano wszystkie funkcje dostępne w panelu Pędzle aplikacji Photoshop na tablet iPad.

 5. Dodatkowo w panelu Zarządzanie pędzlami:

  • Możesz stuknąć ikonę wielokropka () w prawym górnym rogu, aby wybrać opcje Importuj z plików oraz Przywróć domyślne pędzle.
  • Możesz stuknąć ikonę wielokropka () obok kategorii pędzla, aby wyświetlić następujące opcje: Zmień nazwę grupy pędzli oraz Usuń grupę pędzli. Możesz także zmieniać nazwy konkretnych pędzli lub usuwać pędzle w określonej kategorii. 
  • Możesz kontrolować widoczność poszczególnych pędzli za pomocą przycisku ukrywania/pokazywania znajdującego się obok pędzla. Włącz te pędzle, które chcesz widzieć i wykorzystywać w pracy mobilnej. Wyłączenie pędzla nie powoduje jego usunięcia, a jedynie sprawia, że jest on niewidoczny.
  Zarządzanie pędzlami wczytanymi w aplikacji Photoshop na tablet iPad

  Aby zapisać zmiany, stuknij przycisk Zakończ.

Możesz teraz używać dowolnego pędzla w dowolnym dokumencie aplikacji Photoshop i uwolnić swoją kreatywność.

Możesz także utworzyć własny pędzel w aplikacji Adobe Capture i zaimportować go do aplikacji Photoshop na tablet iPad. Aby dowiedzieć się więcej, zobacz Tworzenie pędzli w aplikacji Capture i korzystanie z nich w aplikacji Photoshop.

Dostosowywanie czułości nacisku narzędzia Pencil

W aplikacji Photoshop na tablet iPad można dostosować czułość nacisku narzędzia Apple Pencil, aby uzyskać większą precyzję podczas używania pędzli przy tworzeniu kompozycji. Aby zarządzać ustawieniami urządzenia Apple Pencil, wykonaj następujące czynności:

 1. Stuknij ikonę w prawym górnym rogu ekranu początkowego.
 2. W oknie dialogowym Ustawienia aplikacji wybierz kolejno opcje Wejście > Apple Pencil.
 3. W obszarze Apple Pencil ustaw suwak Czułość nacisku, aby w aplikacji Photoshop na tablet iPad uzyskać doskonałe efekty przy pracy z pędzlami.
  Jeśli suwak zostanie ustawiony przy końcu zakresu oznaczonym jako Słabe, mocne pociągnięcia pędzlem można uzyskać, stosując niewielki nacisk urządzenia Pencil. Jeśli suwak zostanie ustawiony przy końcu zakresu oznaczonym jako Silne, trzeba zastosować duży nacisk urządzenia Pencil, aby uzyskać mocne pociągnięcia pędzlem. Łatwiej jest uzyskać delikatne pociągnięcia pędzlem, gdy suwak jest ustawiony bliżej końca zakresu oznaczonego jako Silne, natomiast uzyskanie mocnych pociągnięć pędzlem jest łatwiejsze, gdy suwak jest ustawiony bliżej końca oznaczonego jako Słabe.
 4. Wybierz odpowiednią czułość, aby uzyskać żądany efekt. Po zakończeniu zamknij okno dialogowe Ustawienia aplikacji i rozpocznij korzystanie z pędzli w swojej kompozycji.
Dostosuj czułość urządzenia Apple Pencil w skali od Słabe do Silne.
Dostosuj czułość urządzenia Apple Pencil w skali od Słabe do Silne.

Używanie skrótów dotykowych

Skróty dotykowe narzędzia Pędzel
Lewa strona: Główny skrót dotykowy. Prawa strona: Dodatkowy skrót dotykowy.

Podczas korzystania z narzędzia Pędzel możesz włączyć główny skrót dotykowy w celu użycia go jako gumki lub dodatkowy skrót w celu użycia narzędzia Kroplomierz.

Więcej informacji o używaniu skrótów dotykowych znajdziesz w artykule Skrót i gesty dotykowe.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto