Podręcznik użytkownika Anuluj

Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad (brak dostępu w Chinach)
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop na tablet iPad
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
  29. Polecenia dopasowań automatycznych w programie Photoshop na tablet iPad
  30. Rozmazywanie obszarów obrazów w programie Photoshop na tablet iPad
  31. Zwiększanie i zmniejszanie nasycenia obrazów przy użyciu narzędzia Gąbka
  32. Wypełnienie z uwzględnieniem zawartości na tablecie iPad
 5. Photoshop w Internecie (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania
  2. Wymagania systemowe
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Obsługiwane typy plików
  5. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Funkcje oparte na generatywnej sztucznej inteligencji
  8. Podstawowe pojęcia związane z edytowaniem
  9. Szybkie operacje
  10. Korzystanie z warstw
  11. Retuszowanie obrazów i usuwanie niedoskonałości
  12. Szybkie zaznaczanie
  13. Ulepszenia obrazów dzięki warstwom dopasowania
  14. Przesuwanie, przekształcanie i kadrowanie obrazów
  15. Rysowanie i malowanie
  16. Korzystanie z warstw tekstowych
  17. Współpraca z innymi przez Internet
  18. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  19. Generowanie obrazów
  20. Generowanie tła
  21. Obraz odniesienia
 6. Photoshop (beta) (brak dostępu w Chinach)
  1. Pierwsze kroki z wersjami beta aplikacji Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na komputer
  3. Generowanie obrazów z opisów tekstowych
  4. Generowanie tła z opisów tekstowych
 7. Generatywna sztuczna inteligencja (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania dotyczące generatywnej sztucznej inteligencji w programie Photoshop
  2. Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na komputer
  3. Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na komputer
  4. Narzędzie Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  5. Narzędzie Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  6. Funkcje oparte na SI w programie Photoshop w Internecie
 8. Autentyczność zawartości (brak dostępu w Chinach)
  1. Poświadczenia zawartości w programie Photoshop
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 9. Pliki w chmurze (brak dostępu w Chinach)
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich przy użyciu programu Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Zapraszanie innych do edytowania plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 10. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Preferencje
  3. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Umieszczanie plików
  6. Domyślne skróty klawiaturowe
  7. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  8. Galerie narzędzi
  9. Preferencje wydajności
  10. Korzystanie z narzędzi
  11. Ustawienia predefiniowane
  12. Siatka i linie pomocnicze
  13. Gesty dotykowe
  14. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  15. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  16. Zapowiedzi technologii
  17. Metadane i uwagi
  18. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  19. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  20. Miarki
  21. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  22. Określanie kolumn dla obrazu
  23. Cofanie i historia
  24. Panele i menu
  25. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  26. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
 11. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 12. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 13. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
 14. Zaznaczenia
  1. Podstawy zaznaczania
  2. Zaznaczanie elementów kompozycji
  3. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  7. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  8. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  9. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  10. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  11. Podstawy stosowania kanałów
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
 15. Dopasowywanie obrazów
  1. Zastępowanie kolorów obiektu
  2. Wypaczenie perspektywy
  3. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  4. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  5. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  6. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  7. Omówienie dopasowań kolorów
  8. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  9. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  10. Dopasowanie Poziomy
  11. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  12. Dopasowanie jaskrawości
  13. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  14. Szybkie dopasowania tonalne
  15. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  16. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  17. Obrazy HDR
  18. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  19. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  20. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  21. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  22. Warstwy dopasowań i wypełnień
  23. Dopasowywanie krzywych
  24. Tryby mieszania
  25. Przygotowywanie obrazów do druku
  26. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  27. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  28. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  29. Dopasowania koloru selektywnego
 16. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  10. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  11. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  12. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  13. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  14. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  15. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  16. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 17. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 18. Ulepszanie i przekształcanie obrazów
  1. Zastępowanie nieba na obrazach
  2. Przekształcanie obiektów
  3. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  4. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  5. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  6. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  7. Punkt zbiegu
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
 19. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
  27. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
 20. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
 21. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z galerii rozmyć
  2. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  3. Dokumentacja efektów filtrów
  4. Dodawanie efektów świetlnych
  5. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  6. Korzystanie z filtra Farba olejna
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 22. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Bichromia
  5. Korzystanie z profilów kolorów
  6. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  7. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  8. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  9. Próby kolorów
 24. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 25. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 26. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Profesjonalne drukowanie obrazów
  8. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  9. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 27. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 28. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy 
  2. Znane problemy
  3. Optymalizacja wydajności programu Photoshop
  4. Podstawowe rozwiązywanie problemów
  5. Rozwiązywanie problemów z awariami i zawieszeniami
  6. Usuwanie błędów programu
  7. Rozwiązywanie problemu z zapełnionym dyskiem magazynującym
  8. Rozwiązywanie problemów z GPU i sterownikiem graficznym
  9. Znajdowanie brakujących narzędzi
  10. Photoshop — 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji

Program Photoshop udostępnia wiele funkcji ułatwiających stosowanie obrazów w innych aplikacjach. Dzięki ścisłej integracji między programami firmy Adobe wiele z nich może bezpośrednio importować pliki w formacie programu Photoshop (PSD) oraz wykorzystywać funkcje tego programu, takie jak warstwy, style warstw, maski, przezroczystość i efekty.

Przygotowywanie obrazów dla potrzeb programów DTP

Sposób przygotowania obrazu dla programu DTP zależy od tego, jakie formaty plików rozpoznaje dany program:

 • Program Adobe InDesign 2.0 (i jego nowsze wersje) pozwala umieszczać pliki Photoshop PSD. W tym przypadku obrazu zapisanego w formacie programu Photoshop nie trzeba ani zapisywać w innym formacie, ani eksportować do innego formatu. Obszary przezroczyste są wyświetlane i drukowane zgodnie z oczekiwaniami.

 • Większość innych programów DTP wymaga zapisania obrazu jako pliku TIFF lub EPS. Jeśli obraz zawiera obszary całkowicie przezroczyste, należy najpierw zdefiniować te obszary za pomocą ścieżki przycinającej. Aby ustalić najkorzystniejszy format na potrzeby importowania obrazów z programu Photoshop, najlepiej jest sięgnąć do dokumentacji programu DTP.

Jeśli program DTP nie pozwala umieszczać plików w formacie Photoshop PSD, należy wykonać następujące czynności:

 1. Jeśli obraz posiada przezroczyste tło lub zawiera obszary, które mają być przezroczyste, utwórz ścieżkę przycinającą wokół wybranych obszarów nieprzezroczystych. Nawet jeśli tło obrazu zostało usunięte, przed konwersją pliku na format TIFF lub EPS zdefiniuj pożądane obszary za pomocą ścieżki przycinającej. W przeciwnym razie obszary przezroczyste mogą być wyświetlane w programie DTP jako białe.
 2. Wybierz polecenie Plik > Zapisz jako.
 3. W oknie dialogowym Zapisz jako wybierz odpowiedni format z menu. Wybrany format zależy od urządzenia, na którym dokument będzie drukowany. Jeśli dokument będzie drukowany na drukarkach nie obsługujących języka PostScript, wybierz format TIFF. Jeśli dokument będzie drukowany na drukarkach PostScript, wybierz format Photoshop EPS. Kliknij przycisk Zapisz.
 4. W oknie dialogowym Opcje TIFF lub Opcje EPS ustaw następujące opcje. Nie zmieniaj ustawień domyślnych pozostałych opcji. Kliknij przycisk OK.
  • W oknie dialogowym Opcje TIFF ustaw opcję Kompresja obrazu na Brak.

  • W oknie dialogowym Opcje EPS (Windows) ustaw opcję Podgląd na TIFF (8 bitów na piksel), a Kodowanie na ASCII85.

  • W oknie dialogowym Opcje EPS (macOS) ustaw opcję Podgląd na Mac (8 bitów na piksel), a Kodowanie na ASCII85.

  Uwaga:

  Jeśli obszary przezroczyste są wyświetlane przez program DTP jako białe, warto wydrukować dokument. Niekiedy bowiem ścieżki przycinające są wyświetlane nieprawidłowo, ale drukowane poprawnie.

Korzystanie z kompozycji utworzonej za pomocą programu Photoshop w programie Adobe Illustrator

W programie Adobe Illustrator można zarówno otwierać, jak i umieszczać pliki pochodzące z programu Photoshop; dlatego obrazu z programu Photoshop nie trzeba ani zapisywać w innym formacie, ani eksportować do innego formatu. Obraz umieszczony w pliku programu Illustrator może być traktowany jak zwykły element kompozycji lub jak element połączony z oryginalnym plikiem. Chociaż obrazu połączonego nie można edytować w programie Illustrator, można przejść do programu Photoshop za pomocą polecenia Edytuj oryginał i przeprowadzić edycję w programie Photoshop. Wszelkie zapisane zmiany są uwzględniane wersji pliku w programie Illustrator.

 1. Jeśli plik obrazu jest otwarty w programie Photoshop, zapisz go w formacie PSD i zamknij.
 2. W programie Adobe Illustrator wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby otworzyć plik bezpośrednio w programie Illustrator, wybierz polecenie Plik > Otwórz. Przejdź do obrazu w oknie dialogowym Otwórz plik i kliknij przycisk Otwórz.

  • Aby dołączyć obraz do istniejącego pliku programu Ilustrator, wybierz polecenie Plik > Umieść. Przejdź do pliku w oknie dialogowym Umieść, zaznacz opcję Połączenie i kliknij przycisk Umieść.

  • Aby umieścić obraz w pliku, ale zachować przy tym połączenie z oryginałem, wybierz polecenie Plik > Umieść. W oknie dialogowym Umieść przejdź do pliku, zaznacz opcję Połączenie i kliknij przycisk Umieść. Program Illustrator umieszcza obraz na środku otwartej ilustracji. Czerwony znak X oznacza, że obraz jest połączony, ale nie jest edytowalny.

 3. Jeśli obraz został otwarty lub umieszczony bez połączenia, pojawia się okno dialogowe Importuj z programu Photoshop. Wybierz odpowiednią opcję (zgodnie z poniższym opisem) i kliknij przycisk OK.
  • Opcja Konwertuj warstwy programu Photoshop na obiekty pozwala przekonwertować warstwy na obiekty programu Illustrator. Ta opcja pozwala zachować maski, tryby mieszania, przezroczystość oraz (dodatkowo) plasterki i mapy obrazu. Nie obsługuje ona jednak ani warstw dopasowania, ani efektów warstw.

  • Opcja Spłaszcz warstwy programu Photoshop w pojedynczy obraz pozwala połączyć wszystkie warstwy w jedną. Ta opcja umożliwia zachowanie wyglądu obrazu, ale wyklucza możliwość edycji poszczególnych warstw.

Tworzenie przezroczystości za pomocą ścieżek przycinających

Korzystając ze ścieżek przycinających, można zdefiniować przezroczyste obszary na obrazach, które będą umieszczane w aplikacjach DTP. Użytkownicy systemu Mac OS mogą osadzać obrazy programu Photoshop w wielu edytorach tekstu.

Drukując lub umieszczając obraz w innej aplikacji, czasami wykorzystuje się tylko jego fragment. Na przykład w pewnej sytuacji może być przydatny tylko obiekt pierwszoplanowy, bez tła. Ścieżka przycinająca obrazu umożliwia wyizolowanie obiektu pierwszoplanowego na przezroczystym tle. Wyizolowany obiekt może zostać następnie wydrukowany lub umieszczony w innej aplikacji.

Uwaga:

Ścieżki są obiektami wektorowymi, mają zatem ostre krawędzie. Tworząc ścieżkę przycinającą obrazu, nie można zachować miękkości wtopionej krawędzi, np. na cieniu.

Stosowanie i wyłączanie ścieżki przycinania w programie Photoshop
Obraz zaimportowany do programu Illustrator lub InDesign bez ścieżki przycinającej obrazu (po lewej) i ze ścieżką przycinającą obrazu (po prawej)

 1. Narysuj ścieżkę roboczą definiującą obszar obrazu, który ma być widoczny.
  Uwaga:

  Jeśli taki obszar już został zaznaczony, można przekonwertować zaznaczenie na ścieżkę roboczą. Zobacz Konwertowanie zaznaczenia na ścieżkę.

 2. Korzystając z panelu Ścieżki, zapisz efekty pracy jako ścieżkę.
 3. Wybierz polecenie Ścieżka przycinająca z menu panelu Ścieżki, ustaw następujące opcje i kliknij przycisk OK:
  • W polu Ścieżka wybierz ścieżkę, która ma zostać zapisana.

  • Pole Płaskość pozostaw puste, aby obraz był drukowany przy użyciu wartości domyślnych drukarki. Jeżeli wystąpią błędy drukowania, wprowadź wartość płaskości określającą sposób, w jaki interpreter języka PostScript ma przybliżać krzywą. Im niższa wartość płaskości, tym więcej linii prostych zostanie użytych do narysowania krzywej i tym większa dokładność zostanie uzyskana. Wartości mogą należeć do zakresu od 0,2 do 100. Na ogół zaleca się ustawienie płaskości na poziomie 8–10 w przypadku druku w wysokiej rozdzielczości (1200 dpi do 2400 dpi) lub 1–3 w przypadku druku w niskiej rozdzielczości (300 dpi do 600 dpi).

 4. Jeżeli plik ma być drukowany w kolorach podstawowych, przekonwertuj go na tryb CMYK.
 5. Zapisz ścieżkę za pomocą jednej z następujących metod:
  • Jeżeli plik ma być drukowany na drukarce PostScript, zapisz go w formacie Photoshop EPS, DCS lub PDF.

  • Jeżeli plik ma być drukowany na drukarce bez obsługi języka PostScript, zapisz go w formacie TIFF i wyeksportuj do programu Adobe InDesign, Adobe PageMaker® 5.0 lub nowszej wersji jednego z tych programów.

Drukowanie ścieżek przycinających obrazów

Niekiedy naświetlarka ma problemy z interpretacją ścieżek przycinających albo ścieżka jest zbyt złożona dla danej drukarki, co powoduje błąd Limitcheck lub ogólny błąd PostScript. Czasami można bez trudności wydrukować skomplikowaną ścieżkę na drukarce o niskiej rozdzielczości, ale przy próbie drukowania tej samej ścieżki na drukarce o wysokiej rozdzielczości pojawiają się błędy. Dzieje się tak dlatego, że drukarka o niskiej rozdzielczości upraszcza ścieżkę, używając mniejszej liczby segmentów prostych do opisania krzywej niż drukarka o wysokiej rozdzielczości.

Ścieżkę przycinającą obrazu można uprościć następującymi metodami:

 • Ręcznie zredukować liczbę punktów kontrolnych na ścieżce.

 • Zwiększyć ustawienia tolerancji używane przy tworzeniu ścieżki. Aby to zrobić, wczytaj istniejącą ścieżkę jako zaznaczenie, wybierz polecenie Utwórz ścieżkę roboczą z menu panelu Ścieżki i zwiększ ustawienie tolerancji (dobra wartość początkowa to od 4 do 6 pikseli). Następnie ponownie utwórz ścieżkę przycinającą.

Eksportowanie ścieżek do programu Adobe Illustrator

Polecenie Ścieżki do programu Ilustrator umożliwia eksportowanie ścieżek jako plików programu Adobe Illustrator. Taka metoda eksportowania ułatwia pracę z kompozycjami, które łączą w sobie elementy pochodzące z programów Photoshop i programu Illustrator, a także pozwala stosować funkcje programu Photoshop do kompozycji utworzonych w programie Illustrator. Na przykład ścieżka narysowana przy użyciu narzędzia Pióro może zostać wyeksportowana, następnie obrysowana w celu przekształcenia w zalewkę ze ścieżką przycinającą programu Photoshop, po czym wydrukowana w programie Illustrator. Tę funkcję można również zastosować do wyrównywania tekstu lub obiektów programu Illustrator do ścieżek programu Photoshop.

 1. Narysuj i zapisz ścieżkę lub przekonwertuj istniejące zaznaczenie na ścieżkę.
 2. Wybierz polecenie Plik > Eksportuj > Ścieżki do programu Illustrator.
 3. Wybierz położenie ścieżki eksportu i wprowadź nazwę pliku. Upewnij się, że w menu Ścieżka dla eksportowanej ścieżki jest wybrana pozycja Ścieżka robocza.
 4. Kliknij Save (Zapisz).
 5. Otwórz plik w programie Adobe Illustrator. W tym programie można zmienić kształt ścieżki albo wyrównać do niej dodane do pliku obiekty programu Illustrator.

  Linie kadrowania w programie Adobe Illustrator odpowiadają wymiarom obrazu w programie Photoshop. Położenie ścieżki na obrazie programu Photoshop zostanie zachowane pod warunkiem, że linie kadrowania nie zostaną zmienione, a ścieżka nie zostanie przesunięta.

Program Photoshop jest serwerem OLE 2.0, co oznacza, że obsługuje osadzanie i łączenie obrazów w aplikacjach kontenerowych OLE (na ogół w programach do edycji tekstu lub DTP). Pliki i zaznaczenia programu Photoshop można na przykład wstawiać do innych aplikacji OLE, takich jak Adobe PageMaker, Adobe FrameMaker i Microsoft Word, korzystając z funkcji kopiowania i wklejania lub innych metod.

 • Funkcja łączenia umożliwia umieszczenie w kontenerze OLE łącza odsyłającego do pliku na dysku twardym.

 • Funkcja osadzania umożliwia wstawienie pliku programu Photoshop do pliku kontenera OLE.

  Po otwarciu obrazu w aplikacji kontenerowej można kliknąć go dwukrotnie w celu przeprowadzenia edycji w programie Photoshop. Po zamknięciu obrazu w programie Photoshop jego wersja w aplikacji kontenerowej jest uaktualniana.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Skopiuj zaznaczenie w programie Photoshop i wstaw je do aplikacji kontenerowej OLE, posługując się jej poleceniem Wklej specjalnie. Szczegółowe informacje na ten temat można znaleźć w dokumentacji programu do edycji tekstu lub DTP. Wklejone zaznaczenia mogą być tylko osadzane — nie mogą być łączone.

  • Skorzystaj z polecenia Wstaw obiekt w aplikacji kontenerowej OLE, aby wstawić nowy obraz lub istniejący plik programu Photoshop jako połączony lub osadzony obiekt OLE. Szczegółowe instrukcje można znaleźć w dokumentacji programu do edycji tekstu lub DTP.

Wstawianie niepołączonego obrazu bitmapowego o rozdzielczości ekranowej do aplikacji OLE

 1. Używając narzędzia Przesuwanie , przeciągnij zaznaczenie do aplikacji kontenera OLE. Po upuszczeniu obiekt ma postać mapy bitowej o rozdzielczości 72 ppi. Nie można go automatycznie uaktualniać w programie Photoshop.

Modyfikowanie i uaktualnianie połączonego lub osadzonego obrazu w aplikacji OLE

 1. Kliknij dwukrotnie połączony lub osadzony obraz w aplikacji do edycji tekstu lub DTP, aby uruchomić program Photoshop (o ile nie został wcześniej uruchomiony) i otwórz obraz do edycji.
 2. Zmodyfikuj obraz stosownie do potrzeb.
 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W przypadku obrazów osadzonych zamknij plik lub wybierz polecenie Plik > Uaktualnij, lub Plik > Zamknij i powróć do programu [application name].

  • W przypadku obrazów połączonych zapisz i zamknij plik.

  Uwaga:

  Pliki połączone można modyfikować również bez uprzedniego otwierania dokumentu kontenera. Połączony obraz jest uaktualniany przy kolejnym otwarciu tego dokumentu w aplikacji kontenerowej OLE.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online