Podręcznik użytkownika Anuluj

Korzystanie z warstw tekstowych

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
  8. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Program Photoshop a usługa Adobe Stock
  5. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
  6. Biblioteki Creative Cloud
  7. Biblioteki Creative Cloud w programie Photoshop
  8. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  9. Siatka i linie pomocnicze
  10. Tworzenie operacji
  11. Cofanie i historia
 4. Photoshop na tablet iPad
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
 5. Photoshop w Internecie (beta)
  1. Często zadawane pytania | Photoshop w Internecie (beta)
  2. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  3. Wymagania systemowe | Photoshop w Internecie (beta)
  4. Skróty klawiaturowe | Photoshop w Internecie (beta)
  5. Obsługiwane typy plików | Photoshop w Internecie (beta)
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Współpraca z uczestnikami projektu
  8. Stosowanie ograniczonych zmian do plików w chmurze
 6. Pliki w chmurze
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich w programie Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Udostępnianie i wspólne edytowanie plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  3. Tworzenie dokumentów
  4. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  5. Galerie narzędzi
  6. Preferencje wydajności
  7. Korzystanie z narzędzi
  8. Gesty dotykowe
  9. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  10. Zapowiedzi technologii
  11. Metadane i uwagi
  12. Domyślne skróty klawiaturowe
  13. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  14. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  15. Preferencje
  16. Domyślne skróty klawiaturowe
  17. Miarki
  18. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  19. Określanie kolumn dla obrazu
  20. Cofanie i historia
  21. Panele i menu
  22. Umieszczanie plików
  23. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  24. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
  25. Ustawienia predefiniowane
  26. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  27. Siatka i linie pomocnicze
 8. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 9. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 10. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
  26. Warstwa
  27. Spłaszczanie
  28. Obrazy kompozytowe
  29. Tło
 11. Zaznaczenia
  1. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  2. Szybkie zaznaczanie
  3. Podstawy zaznaczania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  7. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  8. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  9. Podstawy stosowania kanałów
  10. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  11. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
  16. Zaznaczenie
  17. Obwiednia
 12. Dopasowywanie obrazów
  1. Wypaczenie perspektywy
  2. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  3. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  4. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  5. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  6. Omówienie dopasowań kolorów
  7. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  8. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  9. Dopasowanie Poziomy
  10. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  11. Dopasowanie jaskrawości
  12. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  13. Szybkie dopasowania tonalne
  14. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  15. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  16. Obrazy HDR
  17. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  18. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  19. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  20. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  21. Warstwy dopasowań i wypełnień
  22. Dopasowywanie krzywych
  23. Tryby mieszania
  24. Przygotowywanie obrazów do druku
  25. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  26. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  27. Filtr
  28. Rozmycie
  29. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  30. Dopasowania koloru selektywnego
  31. Zastępowanie kolorów obiektu
 13. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Edytowanie z zachowaniem danych oryginału we wtyczce Camera Raw
  10. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  11. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  12. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  13. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  14. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  15. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  16. Podsumowanie funkcji | Adobe Camera Raw | Wydania z 2018 r.
  17. Podsumowanie nowych funkcji
  18. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  19. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 14. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 15. Przekształcenia obrazów
  1. Przekształcanie obiektów
  2. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  3. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  4. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  5. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  6. Punkt zbiegu
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
  10. Wypaczenie
  11. Przekształcanie
  12. Panorama
 16. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
 17. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
  14. Błąd mechanizmu wyszukiwania w tekście podczas używania narzędzia do pisania w programie Photoshop | Windows 8
 18. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 19. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 20. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 21. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Bichromia
  8. Profesjonalne drukowanie obrazów
  9. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  10. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 22. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Korzystanie z profilów kolorów
  5. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  6. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  7. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  8. Próby kolorów
 24. Content Authenticity
  1. Informacje o poświadczeniach zawartości
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 25. Grafika 3D i techniczne przetwarzanie obrazów
  1. Photoshop 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji 3D
  2. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  3. Drukowanie obiektów 3D
  4. Malowanie 3D
  5. Ulepszenia panelu 3D | Photoshop
  6. Podstawowe pojęcia i narzędzia związane z grafiką 3D
  7. Renderowanie i zapisywanie grafiki 3D
  8. Tworzenie obiektów i animacji 3D
  9. Stosy obrazów
  10. Obieg pracy z grafiką 3D
  11. Pomiary
  12. Pliki DICOM
  13. Programy Photoshop i MATLAB
  14. Zliczanie obiektów na obrazie
  15. Łączenie i konwertowanie obiektów 3D
  16. Edytowanie tekstur 3D
  17. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  18. Ustawienia panelu 3D

Tutaj znajdziesz procedurę używania narzędzia Tekst w programie Photoshop na tablet iPad.

Dodawanie i edytowanie tekstu jest dodatkową, ważną metodą uzupełniania kompozycji w programie Photoshop na tablecie iPad. Możesz utworzyć warstwę tekstową, edytować tekst i jego atrybuty oraz stosować polecenia do warstw.

Dostęp do narzędzia Tekst

Aby otworzyć narzędzie Tekst, wykonaj następujące czynności:

 • Na pasku narzędzi stuknij ikonę narzędzia Tekst (), aby je wybrać.
 • Jeśli masz klawiaturę podłączoną do tabletu iPad, możesz wybrać narzędzie Tekst, naciskając klawisz T.
Uwaga:

Program Photoshop na tablet iPad nie pozwala ustawiać tekstu pionowego. Ramki tekstu pionowego są widoczne i obsługiwane, jeśli istnieją w dokumencie utworzonym za pomocą programu Photoshop na komputerze. 

Korzystanie z warstw tekstowych w programie Photoshop na tablet iPad
Korzystanie z warstw tekstowych w programie Photoshop na tablet iPad

Tworzenie warstwy tekstowej

Warstwa tekstowa jest tworzona automatycznie, gdy tworzysz tekst punktowy lub akapitowy. Symbol widoczny nad miniaturką warstwy tekstowej pozwala odróżnić typ tej warstwy od innych w kompaktowym lub szczegółowym widoku warstw.

Tekst punktowy

Tekst punktowy pozwala dodać kilka słów, na przykład nagłówek dokumentu, za pomocą programu Photoshop na tablet iPad.

Aby dodać punkt tekstowy, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz narzędzie Tekst () na pasku narzędzi i stuknij w dowolnym miejscu obszaru roboczego, aby włączyć tryb Tekst.
 2. Pojawi się przykładowy tekst, domyślnie z obwiednią. Zostanie utworzona warstwa tekstowa. Stuknij wewnątrz obwiedni i wpisz tekst.
 3. Przy użyciu ikony () widocznej nad obwiednią tekstu możesz przesuwać warstwę tekstową po obszarze roboczym.
 4. W panelu Właściwości warstwy, który jest domyślnie otwierany w trybie Tekst, możesz zmodyfikować opcje tekstu, akapitu i mieszania, a także dodać przycięte dopasowanie.
 5. Wprowadź potrzebne zmiany, korzystając z ikon wycinania (), kopiowania () i wklejania () dostępnych na klawiaturze wirtualnej, która jest domyślnie wyświetlana w trybie Tekst.
 6. Aby zapisać zmiany warstwy tekstowej, stuknij ikonę Gotowe u góry trybu Tekst. Aby wyłączyć tryb Tekst, stuknij przycisk Anuluj.
Warstwa tekstu punktowego w programie Photoshop na tablet iPad
Tworzenie tekstu punktowego w programie Photoshop na tablet iPad

Tekst akapitowy

Tekst akapitowy pozwala dodawać akapity tekstu w dokumencie. Kliknij i przeciągnij kursorem na obszarze roboczym, aby utworzyć obwiednię, w której będzie można wpisać tekst akapitu. Tak utworzony akapit można później łatwo edytować i wyrównywać.

Aby dodać tekst akapitowy, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz narzędzie Tekst () na pasku narzędzi.
 2. Stuknij i przeciągnij wskaźnikiem na obszarze roboczym, aby utworzyć obwiednię, w której będzie można wpisać akapit tekstu.Podczas tworzenia akapitu jest automatycznie włączany tryb Tekst.
 3. W obwiedni znajduje się tekst przykładowy. Stuknij wewnątrz obwiedni i wpisz tekst.
 4. Przy użyciu ikony () widocznej nad obwiednią tekstu możesz przesuwać warstwę tekstową po obszarze roboczym.
 5. W panelu Właściwości warstwy, który jest domyślnie otwierany w trybie Tekst, możesz zmodyfikować opcje tekstu, akapitu i mieszania, a także dodać przycięte dopasowanie.
 6. Skorzystaj z ikon wycinania (), kopiowania () i wklejania () dostępnych na klawiaturze wirtualnej, która jest domyślnie wyświetlana w trybie Tekst, aby wprowadzić potrzebne zmiany. 
 7. Aby zapisać zmiany warstwy tekstowej, stuknij ikonę Gotowe u góry trybu Tekst. Aby wyłączyć tryb Tekst, stuknij przycisk Anuluj.
Warstwa tekstu akapitowego w programie Photoshop na tablet iPad
Tworzenie tekstu akapitowego w programie Photoshop na tablecie iPad

Edytowanie tekstu przy użyciu narzędzia Tekst

W panelu Właściwości warstwy możesz edytować i zmieniać atrybuty aktywnej warstwy tekstowej.

Uwaga:

W przyszłych wersjach programu Photoshop na tablet iPad firma Adobe planuje dodać funkcje kerningu.

Tekst

W obszarze Tekst stuknij pola typu i stylu czcionki, aby wyświetlić listę rozwijaną, po czym wybierz odpowiednie opcje. 

Wybieranie typu i stylu czcionki
Wybierz typ i styl czcionki tekstu.

Odstępy między wierszami i znakami: Możesz określić odstępy między wierszami i znakami w tekście, wybierając ręcznie parametry Rozmiar czcionki, Światło, Interlinia, Przesunięcie linii bazowej, Skalowanie w pionie i Skalowanie w poziomie, albo używając suwaka.

Więcej informacji o odstępach między wierszami i znakami znajdziesz w artykule Odstępy między wierszami i między znakami dotyczącym programu Photoshop na komputer.

Korygowania odstępów między wierszami i znakami w tekście
Korygowania odstępów między wierszami i znakami w tekście

Formatowanie znaków: Ustaw kolor tekstu przy użyciu pola kolorów.Możesz także użyć opcji formatowania znaków, takich jak Auto-interlinia, Wersaliki, Kapitaliki, Indeks górny, Indeks dolny, Podkreślenie i Przekreślenie.

Więcej informacji o formatowaniu znaków znajdziesz w artykule Formatowanie znaków dotyczącym programu Photoshop na komputer.

Formatowanie znaków
Skorzystaj z opcji formatowania znaków.

Akapit

W obszarze Akapit możesz wybrać opcje wyrównywania i justowania tekstu.

Opcje wyrównywania w programie Photoshop na tablet iPad

Opcje mieszania

W obszarze Opcje mieszania możesz za pomocą suwaka Krycie dostosować krycie tekstu. Znajdziesz tu również opcję Tryb mieszania dotyczącą tekstu. Więcej informacji na temat opcji mieszania znajdziesz w artykule Korzystanie z warstw.

Opcje mieszania w programie Photoshop na tablet iPad

Dodawanie przyciętego dopasowania

Dodaje przyciętą warstwę dopasowania do warstwy tekstowej. Więcej informacji na temat przyciętego dopasowania znajdziesz w artykule Korzystanie z warstw.

Opcje przyciętych dopasowań w programie Photoshop na tablet iPad

Dodawanie kolejnych czcionek Adobe lub własnych

Aby wyświetlać, przeglądać i dodawać czcionki firmy Adobe lub własne w próbniku czcionek, wykonaj te proste kroki:

1. Zaznacz warstwę tekstową na obszarze roboczym, aby wyświetlić panel Właściwości warstwy, w którym znajdziesz menu rozwijane czcionek.

2. Stuknij to menu rozwijane, aby wyświetlić menu przeglądarki czcionek. Tutaj znajdziesz mnóstwo czcionek systemowych.

3. Wybierz pasującą czcionkę z listy Ostatnie. W kolejnym panelu zostaną wyświetlone kroje i warianty preferowanej czcionki.

Przeglądanie czcionek na tablecie iPad

4. Stukając opcję Więcej czcionek, możesz wyświetlić popularne czcionki Adobe Fonts wg ich typu (znacznika).Możesz też stuknąć łącze Aplikacja mobilna Creative Cloud u dołu panelu, aby dodać czcionki. W tym celu postępuj zgodnie z wyświetlanymi instrukcjami.

5. Aby wyszukać czcionkę wg nazwy, stuknij ikonę lupy u góry panelu. 

Przeglądanie czcionek na tablecie iPad

Uwaga:

Użytkownicy kont Creative Cloud zauważą też ikonę plusa „+”. Stukając ją, możesz dodać do próbnika czcionek własne (niechronione prawami autorskimi) czcionki TTF i OTF. Ta ikona nie jest dostępna dla użytkowników korzystających z kont dla przedsiębiorstw lub zespołów. 

Podstawianie czcionek

W programie Photoshop na tablet iPad nie wszystkie czcionki są domyślnie dostępne podczas korzystania z narzędzia Tekst. Jeśli dokument zawiera czcionkę, której brakuje na tablecie iPad, przy próbie edytowania tekstu jest za nią podstawiana inna, dostępna czcionka.Jeśli spróbujesz przekształcić tekst, warstwa tekstowa zostanie spłaszczona (przekształcona w piksele) z zachowaniem czcionki.

Automatyczna aktywacja czcionek Adobe Fonts

Program Photoshop na tablet iPad automatycznie znajduje i aktualizuje wszelkie brakujące czcionki zawarte w dokumentach programu Photoshop, o ile dana czcionka jest dostępna w usłudze Adobe Fonts. Nie musisz się już martwić o błędy dotyczące brakujących czcionek podczas pracy z warstwami tekstowymi. Jeśli otworzysz dokument zawierający czcionki, które nie są zainstalowane na urządzeniu, program Photoshop na tablet iPad automatycznie aktywuje czcionki Adobe Fonts w tle. Nie będzie konieczne zamknięcie dokumentu. 

Jeśli dokument programu Photoshop zawiera czcionkę niedostępną na tablecie iPad, na warstwie tekstowej w panelu Właściwości warstwy zostanie wyświetlona ikona synchronizacji. Oznacza ona, że program Photoshop na tablet iPad poszukuje brakującej czcionki w usłudze Adobe Fonts. Jeśli w usłudze Adobe Fonts jest dostępna ta sama czcionka, program Photoshop znajdzie ją i pobierze na bieżącą sesję. Ikona synchronizacji zmieni się w ikonę „T”. 

Nie ma brakujących czcionek
Program Photoshop na tablet iPad automatycznie znajduje wszelkie brakujące czcionki zawarte w pliku PSD i aktualizuje je, o ile są dostępne w usłudze Adobe Fonts.

Bezpłatna aplikacja mobilna Adobe Creative Cloud dla systemu iOS pozwala przeglądać i instalować ponad 1300 czcionek. Jeśli masz płatny plan Creative Cloud, biblioteka czcionek obejmuje ponad 18 000 pozycji. Czcionki zainstalowane za pośrednictwem aplikacji mobilnej Adobe Creative Cloud stają się dostępne do użycia w programie Photoshop na tablet iPad. 

Obsługa brakujących czcionek i znaków diakrytycznych

Aby zainstalować brakujące czcionki na tablecie iPad (w systemie iOS 13.1 lub nowszym), możesz użyć przygotowanej przez firmę Adobe aplikacji mobilnej Creative Cloud dla systemu iOS.

Więcej informacji o brakujących czcionkach i znakach diakrytycznych:

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto