Korzystanie z warstw tekstowych

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
  8. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop i usługi firmy Adobe
  1. Program Photoshop a usługa Adobe Stock
  2. Biblioteki Creative Cloud
  3. Biblioteki Creative Cloud w programie Photoshop
  4. Siatka i linie pomocnicze
  5. Tworzenie operacji
  6. Cofanie i historia
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  9. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  10. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie ze środowiskiem pracy
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie plików w chmurze
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Wymagania systemowe wersji 1.x | Photoshop na tablet iPad
  23. Wymagania systemowe wersji 2.x | Photoshop na tablet iPad
  24. Edytowanie rozmiaru obrazu
  25. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  26. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  27. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
 5. Photoshop w Internecie
  1. Photoshop w Internecie | Częste pytania
  2. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  3. Wymagania systemowe | Photoshop w Internecie
  4. Skróty klawiaturowe | Photoshop w Internecie
  5. Obsługiwane typy plików | Photoshop w Internecie
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Współpraca z uczestnikami projektu
  8. Stosowanie ograniczonych zmian do plików w chmurze
 6. Pliki w chmurze
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich w programie Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Udostępnianie i wspólne edytowanie plików w chmurze
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Tworzenie dokumentów
  3. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  4. Obsługa pokrętła Microsoft Dial w programie Photoshop
  5. Galerie narzędzi
  6. Preferencje wydajności
  7. Korzystanie z narzędzi
  8. Gesty dotykowe
  9. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  10. Zapowiedzi technologii
  11. Metadane i uwagi
  12. Szybkie udostępnianie utworzonych materiałów
  13. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  14. Preferencje
  15. Domyślne skróty klawiaturowe
  16. Miarki
  17. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  18. Określanie kolumn dla obrazu
  19. Cofanie i historia
  20. Panele i menu
  21. Umieszczanie plików
  22. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  23. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
  24. Ustawienia predefiniowane
  25. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  26. Siatka i linie pomocnicze
 8. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  4. Podgląd urządzenia
  5. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  6. Cięcie stron internetowych na plasterki
  7. Opcje HTML dotyczące plasterków
  8. Modyfikowanie układu plasterków
  9. Korzystanie z grafiki internetowej
  10. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 9. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 10. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
  26. Warstwa
  27. Spłaszczanie
  28. Obrazy kompozytowe
  29. Tło
 11. Zaznaczenia
  1. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  2. Tworzenie szybkich zaznaczeń
  3. Podstawy zaznaczania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  7. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  8. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  9. Podstawy stosowania kanałów
  10. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  11. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
  16. Zaznaczenie
  17. Obwiednia
 12. Dopasowywanie obrazów
  1. Wypaczenie perspektywy
  2. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  3. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  4. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  5. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  6. Omówienie dopasowań kolorów
  7. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  8. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  9. Dopasowanie Poziomy
  10. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  11. Dopasowanie jaskrawości
  12. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  13. Szybkie dopasowania tonalne
  14. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  15. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  16. Obrazy HDR
  17. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  18. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  19. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  20. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  21. Warstwy dopasowań i wypełnień
  22. Dopasowywanie krzywych
  23. Tryby mieszania
  24. Przygotowywanie obrazów do druku
  25. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  26. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  27. Filtr
  28. Rozmycie
  29. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  30. Dopasowania koloru selektywnego
  31. Zastępowanie kolorów obiektu
 13. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Edytowanie z zachowaniem danych oryginału we wtyczce Camera Raw
  10. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  11. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  12. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  13. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  14. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  15. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  16. Podsumowanie funkcji | Adobe Camera Raw | Wydania z 2018 r.
  17. Podsumowanie nowych funkcji
  18. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  19. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 14. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 15. Przekształcenia obrazów
  1. Przekształcanie obiektów
  2. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  3. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  4. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  5. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  6. Punkt zbiegu
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
  10. Wypaczenie
  11. Przekształcanie
  12. Panorama
 16. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  14. Rysowanie narzędziami Pióro
  15. Tworzenie wzorków
  16. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  17. Zarządzanie ścieżkami
  18. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  19. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  20. Tworzenie pędzli z teksturami
  21. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  22. Gradient
  23. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  24. Malowanie wzorkiem
  25. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
 17. Tekst
  1. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  2. Formatowanie znaków
  3. Formatowanie akapitów
  4. Tworzenie efektów tekstowych
  5. Edytowanie tekstu
  6. Odstępy między wierszami i między znakami
  7. Tekst arabski i hebrajski
  8. Czcionki
  9. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  10. Tekst azjatycki
  11. Tworzenie tekstu
  12. Błąd mechanizmu wyszukiwania w tekście podczas używania narzędzia do pisania w programie Photoshop | Windows 8
  13. Układacz wielojęzyczny dla skryptów azjatyckich
  14. Dodawanie i edytowanie tekstu w programie Photoshop
 18. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 19. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 20. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  2. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  3. Formaty plików
  4. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  5. Zapisywanie plików PDF
  6. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 21. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Bichromia
  8. Profesjonalne drukowanie obrazów
  9. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  10. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 22. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 23. Grafika 3D i techniczne przetwarzanie obrazów
  1. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  2. Drukowanie obiektów 3D
  3. Malowanie 3D
  4. Ulepszenia panelu 3D | Photoshop
  5. Podstawowe pojęcia i narzędzia związane z grafiką 3D
  6. Renderowanie i zapisywanie grafiki 3D
  7. Tworzenie obiektów i animacji 3D
  8. Stosy obrazów
  9. Obieg pracy z grafiką 3D
  10. Pomiary
  11. Pliki DICOM
  12. Programy Photoshop i MATLAB
  13. Zliczanie obiektów na obrazie
  14. Łączenie i konwertowanie obiektów 3D
  15. Edytowanie tekstur 3D
  16. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  17. Ustawienia panelu 3D
 24. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Korzystanie z profilów kolorów
  5. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  6. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  7. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  8. Próby kolorów

Poznaj szybkie instrukcje korzystania z narzędzia Tekst w aplikacji Photoshop na tablet iPad.

Dodawanie i edytowanie tekstu to kolejny ważny element ulepszania kompozycji w aplikacji Photoshop na tablet iPad. Możesz utworzyć warstwę tekstową, edytować tekst i atrybuty oraz zastosować polecenia dotyczące warstw.

Uzyskiwanie dostępu do narzędzia Tekst

Aby uzyskać dostęp do narzędzia Tekst, wykonaj dowolną z następujących czynności:

 • Na pasku narzędzi stuknij ikonę narzędzia Tekst (), aby wybrać to narzędzie. 
 • Jeśli masz fizyczną klawiaturę podłączoną do tabletu iPad, w celu wybrania narzędzia Tekst po prostu naciśnij klawisz „T”.
Uwaga:

Ustawienie tekstu pionowego w aplikacji Photoshop na tablet iPad nie jest dostępne. Jednak ramki z pionowym tekstem są widoczne i obsługiwane, jeśli dokument został wcześniej utworzony w aplikacji Photoshop na komputer.

Korzystanie z warstw tekstowych w aplikacji Photoshop na tablet iPad
Korzystanie z warstw tekstowych w aplikacji Photoshop na tablet iPad

Utwórz warstwę tekstu

Warstwa tekstowa jest tworzona automatycznie podczas tworzenia tekstu punktowego lub akapitowego. Plakietka widoczna nad miniaturką warstwy tekstowej pomaga odróżnić warstwę tekstową od innych warstw w kompaktowym lub szczegółowym widoku warstw.

Tekst punktowy

Użyj tekstu punktowego, aby dodać kilka słów, takich jak nagłówek lub tytuł, do dokumentu w aplikacji Photoshop na tablet iPad.

Aby dodać tekst punktowy, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz narzędzie Tekst () z paska narzędzi i stuknij dowolne miejsce na obszarze roboczym, aby włączyć tryb Tekst.
 2. Podczas tworzenia warstwy tekstowej niektóre przykładowe teksty są domyślnie otoczone obwiednią. Stuknij dowolne miejsce wewnątrz obwiedni i zacznij wpisywać żądany tekst.
 3. Użyj ikony () widocznej nad obwiednią tekstu, aby przesuwać warstwę tekstową po obszarze roboczym.
 4. W panelu Właściwości warstwy, który otwiera się domyślnie w trybie Tekst, możesz: modyfikować Tekst, Akapit i Opcje mieszania, a także Dodać przycięte dopasowanie.
 5. Korzystaj z ikon wycinania (), kopiowania () i wklejania () widocznych na klawiaturze wirtualnej wyświetlanej domyślnie w trybie Tekst, aby wykonywać odpowiadające im czynności.
 6. Stuknij przycisk Zakończ w górnej części trybu Tekst, aby zapisać zmiany w warstwie tekstowej. Aby wyjść z trybu Tekst, stuknij przycisk Anuluj.
Warstwa tekstu punktowego w aplikacji Photoshop na tablet iPad
Tworzenie tekstu punktowego w aplikacji Photoshop na tablet iPad

Tekst akapitowy

Użyj tekstu akapitowego, aby dodać do dokumentu akapit tekstu. Kliknij i przeciągnij kursorem na obszarze roboczym, aby utworzyć obwiednię, w której będzie można wpisać tekst akapitu. Tak utworzony akapit można później łatwo edytować i wyrównywać.

Aby dodać tekst akapitowy, wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz narzędzie Tekst () na pasku narzędzi
 2. Stuknij wskaźnik i przeciągnij go na obszarze roboczym, aby utworzyć obwiednię, w której będzie można wpisać akapit tekstu. Podczas tworzenia akapitu automatycznie włącza się tryb Tekst.
 3. Możesz zobaczyć przykładowy tekst wewnątrz obwiedni. Stuknij dowolne miejsce wewnątrz obwiedni i zacznij wpisywać żądany tekst.
 4. Użyj ikony () widocznej nad obwiednią tekstu, aby przesuwać warstwę tekstową po obszarze roboczym.
 5. W panelu Właściwości warstwy, który otwiera się domyślnie w trybie Tekst, możesz: modyfikować Tekst, Akapit i Opcje mieszania, a także Dodać przycięte dopasowanie.
 6. Korzystaj z ikon wycinania (), kopiowania () i wklejania () widocznych na klawiaturze wirtualnej wyświetlanej domyślnie w trybie Tekst, aby wykonywać odpowiadające im czynności. 
 7. Stuknij przycisk Zakończ w górnej części trybu Tekst, aby zapisać zmiany w warstwie tekstowej. Aby wyjść z trybu Tekst, stuknij przycisk Anuluj.
Warstwa tekstu akapitowego w aplikacji Photoshop na tablet iPad
Tworzenie tekstu akapitowego w aplikacji Photoshop na tablet iPad

Edytowanie tekstu za pomocą narzędzia Tekst

W panelu Właściwości warstwy możesz edytować i modyfikować różne atrybuty aktywnej warstwy tekstowej:

Uwaga:

Firma Adobe pracuje nad tym, aby w przyszłych wydaniach aplikacji Photoshop na tablet iPad dodać do niej funkcję kerningu.

Tekst

W menu Tekst stuknij pola typu czcionki i stylu czcionki, aby wyświetlić listę rozwijaną i wybrać żądaną opcję.

Wybieranie typu i stylu czcionki
Wybierz typ i styl czcionki dla swojego tekstu.

Odstępy między wierszami i znakami: Możesz dostosować odstępy między znakami i wierszami w tekście, ręcznie wpisując wartości parametrów Rozmiar czcionki, Światło, Interlinia, Przesunięcie linii bazowej, Skalowanie w pionie oraz Skalowanie poziome lub używając suwaka, aby ustawić żądaną wartość.

Aby dowiedzieć się więcej o odstępach między wierszami i znakami, zobacz Odstępy między znakami i wierszami w aplikacji Photoshop na komputer.

Ustaw odstępy między znakami i wierszami w tekście.
Ustaw odstępy między znakami i wierszami w tekście.

Formatowanie znaków: Ustaw kolor tekstu w polu wyboru koloru. Możesz także eksperymentować z opcjami formatowania znaków — Auto-interlinia, Wersaliki, Kapitaliki, Indeks górny, Indeks dolny, Podkreślenie i Przekreślenie.

Aby dowiedzieć się więcej o formatowaniu znaków, zobacz Formatowanie znaków w aplikacji Photoshop na komputer.

Formatowanie znaków
Wybierz żądane opcje spośród różnych dostępnych opcji formatowania znaków.

Akapit

W menu Akapit możesz wybrać odpowiednią opcję wyrównania i justowania tekstu.

Opcje wyrównania w aplikacji Photoshop na tablet iPad

Opcje mieszania

W menu Opcje mieszania możesz użyć suwaka Krycie, aby zmienić krycie tekstu. Możesz także wybrać Tryb mieszania dla twojego tekstu. Aby dowiedzieć się więcej o opcjach mieszania, zobacz Korzystanie z warstw.

Opcje mieszania w aplikacji Photoshop na tablet iPad

Dodaj przycięte dopasowanie

To polecenie powoduje dodanie warstwy przyciętego dopasowania do warstwy tekstowej. Aby dowiedzieć się więcej o przyciętych dopasowaniach, zobacz Korzystanie z warstw.

Opcje przycinania dopasowań w aplikacji Photoshop na tablet iPad

Zastępowanie czcionek

W aplikacji Photoshop na tablet iPad nie wszystkie czcionki są domyślnie dostępne podczas pracy z narzędziem Tekst. Jeśli w dokumencie znajduje się czcionka, która nie jest dostępna na tablecie iPad, a użytkownik spróbuje dokonać edycji tekstu, czcionka zostanie zastąpiona inną czcionką dostępną na tablecie iPad. Podczas próby przekształcenia tekstu warstwa tekstowa jest spłaszczana do pikseli bez utraty czcionki.

Automatyczna aktywacja czcionek Adobe

Aplikacja Photoshop na tablet iPad automatycznie wyszukuje i aktualizuje brakującą czcionkę w dokumencie programu Photoshop, jeśli czcionka jest dostępna w usłudze Adobe Fonts. Nie musisz się już martwić o błędy brakujących czcionek podczas pracy z warstwą tekstową. Po otwarciu dokumentu zawierającego czcionki, które nie są aktualnie zainstalowane na urządzeniu, aplikacja Photoshop na tablet iPad automatycznie aktywuje w tle usługę Adobe Fonts bez konieczności zamykania dokumentu przez użytkownika.

Jeśli dokument programu Photoshop zawiera czcionkę, która nie jest dostępna na tablecie iPad, na warstwie Tekst w panelu właściwości warstwy zostanie wyświetlona ikona synchronizacji. Oznacza to, że aplikacja Photoshop na tablet iPad szuka tej brakującej czcionki w usłudze Adobe Fonts. Jeśli ta sama czcionka jest dostępna w usłudze Adobe Fonts, aplikacja Photoshop znajdzie ją i pobierze na potrzeby bieżącej sesji oraz zastąpi ikonę synchronizacji literą „T”.

Nie występują brakujące czcionki
Aplikacja Photoshop automatycznie wyszukuje i aktualizuje brakującą czcionkę w pliku PSD, jeśli czcionka jest dostępna w usłudze Adobe Fonts.

Ponadto dzięki bezpłatnej aplikacji mobilnej Adobe Creative Cloud dla systemu iOS możesz przeglądać i instalować ponad 1300 czcionek. Jeśli masz plan płatny Creative Cloud, liczba dostępnych do wyboru czcionek zwiększa się do ponad 17 000.  Wszystkie czcionki zainstalowane za pośrednictwem aplikacji mobilnej Adobe Creative Cloud są dostępne do użytku w aplikacji Photoshop na tablet iPad.

Praca z brakującymi czcionkami i znakami z akcentami

Brakujące czcionki możesz także zainstalować na tablecie iPad (z systemem iOS 13.1 lub nowszym) za pomocą aplikacji mobilnej Adobe Creative Cloud dla systemu iOS.

Aby dowiedzieć się więcej o brakujących czcionkach i znakach z akcentami, zobacz:

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto