Informacje o operacjach

Operacja jest serią poleceń stosowanych do jednego pliku lub wsadu plików — polecenia menu, opcje palet, zadania narzędzi i tym podobne. Można na przykład stworzyć operację, która zmienia rozmiar obrazu, nanosi efekt na obraz, a następnie zapisuje plik w wybranym formacie.

Operacje mogą zawierać czynności pozwalające na wykonanie operacji, które nie mogą być nagrane (na przykład używanie narzędzia do malowania). Mogą też zawierać kontrolki modalne, umożliwiające wpisywanie wartości w oknach dialogowych podczas odtwarzania zadań.

W programie Photoshop, operacje stanowią podstawę dla dropletów, czyli małych aplikacji, które automatycznie opracowują wszystkie pliki, przeciągane na ich ikony.

Programy Photoshop i Illustrator udostępniają biblioteki predefiniowanych operacji, które pomagają w wykonywaniu często stosowanych zadań. Zadania te można wykorzystywać w takiej postaci, w jakiej je przygotowano, lub też dostosować do własnych potrzeb. Zadania są zapisywane w postaci zestawów, co ułatwia ich porządkowanie.

Operacje można nagrywać, modyfikować oraz przetwarzać wsadowo. Można też zarządzać grupami operacji, pracując w zestawach operacji.

Omówienie panelu Operacje

Panel Operacje (Okno > Operacje) umożliwia nagrywanie, odtwarzanie, edycję i usuwanie pojedynczych zadań. Ten panel umożliwia także zapisywanie i wczytywanie plików operacji.

Panel Operacje programu Photoshop
Panel Operacje programu Photoshop

A. Zestaw operacji B. Operacja C. Nagrane polecenia D. Polecenie przełączania E. Kontrolka modalna (włączona lub wyłączona) 

Aby rozwinąć lub zwinąć informacje o zestawach, operacjach i poleceniach, należy:

  1. Kliknij trójkąt umieszczony po lewej stronie zestawu, zadania lub polecenia w panelu Operacje. Aby rozwinąć lub zwinąć wszystkie zadania w zestawie lub polecenia w zadaniu, należy kliknąć z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

Wyświetlanie operacji tylko wg nazw

  1. W menu panelu Operacje wybierz polecenie Tryb przycisków. Aby powrócić do trybu listy, ponownie wybierz to polecenie.

    Uwaga:

    Polecenia i zestawy nie mogą być wyświetlane w trybie przycisków.

Wybieranie operacji w panelu Operacje

  1. Kliknij nazwę operacji. Aby zaznaczyć wiele operacji, kliknij z wciśniętym klawiszem Shift, co pozwala zaznaczyć operacje leżące obok siebie, albo kliknij z wciśniętym klawiszem Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS), co pozwala zaznaczyć zadania nie leżące obok siebie.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online