Podręcznik użytkownika Anuluj

Drukowanie w programie Photoshop

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
  8. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Program Photoshop a usługa Adobe Stock
  5. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
  6. Biblioteki Creative Cloud
  7. Biblioteki Creative Cloud w programie Photoshop
  8. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  9. Siatka i linie pomocnicze
  10. Tworzenie operacji
  11. Cofanie i historia
 4. Photoshop na tablet iPad
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
 5. Photoshop w Internecie (beta)
  1. Często zadawane pytania | Photoshop w Internecie (beta)
  2. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  3. Wymagania systemowe | Photoshop w Internecie (beta)
  4. Skróty klawiaturowe | Photoshop w Internecie (beta)
  5. Obsługiwane typy plików | Photoshop w Internecie (beta)
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Współpraca z uczestnikami projektu
  8. Stosowanie ograniczonych zmian do plików w chmurze
 6. Pliki w chmurze
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich w programie Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Udostępnianie i wspólne edytowanie plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  3. Tworzenie dokumentów
  4. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  5. Galerie narzędzi
  6. Preferencje wydajności
  7. Korzystanie z narzędzi
  8. Gesty dotykowe
  9. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  10. Zapowiedzi technologii
  11. Metadane i uwagi
  12. Domyślne skróty klawiaturowe
  13. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  14. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  15. Preferencje
  16. Domyślne skróty klawiaturowe
  17. Miarki
  18. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  19. Określanie kolumn dla obrazu
  20. Cofanie i historia
  21. Panele i menu
  22. Umieszczanie plików
  23. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  24. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
  25. Ustawienia predefiniowane
  26. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  27. Siatka i linie pomocnicze
 8. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 9. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 10. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
  26. Warstwa
  27. Spłaszczanie
  28. Obrazy kompozytowe
  29. Tło
 11. Zaznaczenia
  1. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  2. Szybkie zaznaczanie
  3. Podstawy zaznaczania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  7. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  8. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  9. Podstawy stosowania kanałów
  10. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  11. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
  16. Zaznaczenie
  17. Obwiednia
 12. Dopasowywanie obrazów
  1. Wypaczenie perspektywy
  2. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  3. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  4. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  5. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  6. Omówienie dopasowań kolorów
  7. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  8. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  9. Dopasowanie Poziomy
  10. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  11. Dopasowanie jaskrawości
  12. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  13. Szybkie dopasowania tonalne
  14. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  15. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  16. Obrazy HDR
  17. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  18. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  19. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  20. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  21. Warstwy dopasowań i wypełnień
  22. Dopasowywanie krzywych
  23. Tryby mieszania
  24. Przygotowywanie obrazów do druku
  25. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  26. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  27. Filtr
  28. Rozmycie
  29. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  30. Dopasowania koloru selektywnego
  31. Zastępowanie kolorów obiektu
 13. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Edytowanie z zachowaniem danych oryginału we wtyczce Camera Raw
  10. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  11. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  12. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  13. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  14. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  15. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  16. Podsumowanie funkcji | Adobe Camera Raw | Wydania z 2018 r.
  17. Podsumowanie nowych funkcji
  18. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  19. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 14. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 15. Przekształcenia obrazów
  1. Przekształcanie obiektów
  2. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  3. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  4. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  5. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  6. Punkt zbiegu
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
  10. Wypaczenie
  11. Przekształcanie
  12. Panorama
 16. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
 17. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
  14. Błąd mechanizmu wyszukiwania w tekście podczas używania narzędzia do pisania w programie Photoshop | Windows 8
 18. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 19. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 20. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 21. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Bichromia
  8. Profesjonalne drukowanie obrazów
  9. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  10. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 22. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Korzystanie z profilów kolorów
  5. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  6. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  7. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  8. Próby kolorów
 24. Content Authenticity
  1. Informacje o poświadczeniach zawartości
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 25. Grafika 3D i techniczne przetwarzanie obrazów
  1. Photoshop 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji 3D
  2. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  3. Drukowanie obiektów 3D
  4. Malowanie 3D
  5. Ulepszenia panelu 3D | Photoshop
  6. Podstawowe pojęcia i narzędzia związane z grafiką 3D
  7. Renderowanie i zapisywanie grafiki 3D
  8. Tworzenie obiektów i animacji 3D
  9. Stosy obrazów
  10. Obieg pracy z grafiką 3D
  11. Pomiary
  12. Pliki DICOM
  13. Programy Photoshop i MATLAB
  14. Zliczanie obiektów na obrazie
  15. Łączenie i konwertowanie obiektów 3D
  16. Edytowanie tekstur 3D
  17. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  18. Ustawienia panelu 3D

Podstawy drukowania

Niezależnie od tego, czy obrazy będą drukowane na zwykłej drukarce biurowej, czy wysyłane do naświetlarni, znajomość podstaw drukowania sprawi, że praca będzie przebiegała sprawnie, a efekt końcowy będzie zgodny z oczekiwaniami.

Typy drukowania

Typowy użytkownik programu rozumie drukowanie jako proces wysyłania pliku obrazu do drukarki atramentowej — zakończony fizycznym wydrukiem. Tymczasem program Photoshop może wysyłać obrazy do wielu różnych urządzeń, a same obrazy mogą być zarówno drukowane bezpośrednio na papierze, jak i konwertowane na obrazy negatywowe lub pozytywowe na filmie. W drugim przypadku film może posłużyć później do tworzenia płyt offsetowych używanych do drukowania na maszynie drukarskiej.

Typy obrazów

Najprostszy rodzaj obrazu (np. strona tekstu) używa tylko jednej farby w jednym odcieniu szarości. Obrazy bardziej skomplikowane zawierają tony kolorów zmieniające się na obrazie. Taki typ obrazu nazywa się grafiką o płynnych przejściach tonalnych.

Rozbarwienia

Grafika, która zostanie wydrukowana w drukarni i która zawiera więcej niż jeden kolor, musi być wydrukowana na różnych płytach matryc, po jednej dla każdego koloru. W tym procesie, określanym jako rozbarwienie, najczęściej używane są farby w kolorach niebieskozielonym, żółtym, karmazynowym i czarnym (kolory CMYK). W programie Photoshop istnieje możliwość dopasowania sposobu generowania poszczególnych płyt.

Jakość szczegółów

Szczegółowość wydrukowanego obrazu zależy od rozdzielczości obrazu (piksele na cal) oraz rozdzielczości drukarki (liczba plamek na cal, ang. dpi). Większość drukarek laserowych PostScript ma rozdzielczość 600 dpi, a naświetlarki PostScript mają zwykle rozdzielczości równe lub większe niż 1200 dpi. Drukarki atramentowe nie drukują rzeczywistych punktów, ale natryskują mikroskopijne kropelki atramentu, co skutkuje w przybliżeniu rozdzielczością 300–720 dpi.

Informacje o drukowaniu na drukarkach biurowych

O ile nie są używane usługi drukarni, drukowanie obrazów odbywa się prawdopodobnie na drukarce biurowej (np. atramentowej lub laserowej), a nie na naświetlarce. Program Photoshop powala kontrolować wydruki tego rodzaju.

Kolory na monitorze są uzyskiwane za pomocą fal elektromagnetycznych (światła), a kolory na wydruku za pomocą farb lub pigmentów. Z tego powodu na drukarce atramentowej nie można odtworzyć wszystkich kolorów, które mogą być wyświetlane na monitorze. Mimo to dzięki pewnym procedurom (np. procedurom zarządzania kolorem) nawet w przypadku zwykłych drukarek biurowych można uzyskać zadowalające rezultaty. Podczas pracy z obrazem przeznaczonym do druku należy mieć na uwadze następujące kwestie:

 • Jeśli obraz jest zapisany w trybie RGB, to zamierzając wydrukować go na drukarce biurowej, nie należy konwertować go do trybu CMYK. Należy pracować wyłącznie w trybie RGB. Jest to zalecane, ponieważ drukarki biurowe pracują przy założeniu, że wszystkie pliki są zapisane w trybie RGB, a ponadto są wyposażone w oprogramowanie do konwersji kolorów na tryb CMYK. Jeśli do drukarki zostaną wysłane dane CMYK, konwersja i tak zostanie przeprowadzona, ale jej wyniki będą błędne.

 • Aby sprawdzić, jak obraz będzie wyglądał na dowolnym urządzeniu, dla którego zdefiniowano profil, należy użyć polecenia Kolory dodatkowe.

 • W celu uzyskania maksymalnej zgodności między kolorami na ekranie i na wydruku należy bezwzględnie stosować zarządzanie kolorem. Trzeba też przeprowadzić kalibrację i charakteryzację monitora. W miarę możliwości trzeba także utworzyć niestandardowy profil dedykowany do używanej drukarki i stosowanego papieru, nawet jeśli profil dostarczony z drukarką daje akceptowalne wyniki.

Drukowanie obrazów

W menu Plik programu Photoshop dostępne są następujące polecenia dotyczące drukowania:

Drukuj

Wyświetla okno dialogowe Drukuj, w którym można podejrzeć wydruk oraz ustawić opcje. (Dostosowane ustawienia są zapisywane jako nowe ustawienia domyślne po naciśnięciu przycisku Gotowe lub Drukuj).

Drukuj jeden

Polecenie to pozwala wydrukować jedną kopię pliku bez wyświetlania okna dialogowego.

Uwaga:

W celu usprawnienia pracy można uwzględnić polecenie Drukuj w operacjach. (Program Photoshop udostępnia wszystkie ustawienia drukowania w jednym oknie dialogowym).

Ustawianie opcji wydruku programu Photoshop i drukowanie

 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.
 2. Wybierz drukarkę, liczbę kopii oraz orientację układu.

 3. W obszarze podglądu po lewej stronie dostosuj wizualnie położenie i skalę obrazu względem wybranego rozmiaru papieru i ustalonej orientacji. W prawej części okna można szczegółowo ustawić opcje położenia i rozmiaru, zarządzania kolorami, znaczników drukowania i innych parametrów.

  Szczegółowe informacje można znaleźć w artykułach Skalowanie i rozmieszczanie obrazów i Drukowanie przy włączonej funkcji zarządzania kolorami w programie Photoshop.

  Uwaga:

  W systemie macOS można rozwinąć sekcję Zarządzanie kolorami i wybrać opcję Wyślij dane 16-bitowe, aby uzyskać najwyższą jakość subtelnych różnic kolorów, na przykład w przypadku jasnego nieba.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij opcję Drukuj, aby wydrukować obraz.
  • Aby zamknąć okno bez zapisywania opcji, kliknij przycisk Anuluj.
  • Kliknij przycisk Gotowe, aby zachować opcje i zamknąć okno dialogowe.

Położenie i skala obrazu

Położenie i skala obrazu mogą być zmieniane przy użyciu opcji dostępnych w oknie Drukuj. Zacieniowany obszar przy krawędzi papieru reprezentuje marginesy wybranego papieru; obszar drukowalny jest biały.

Bazowy rozmiar wydruku jest uzależniony od ustawień rozmiaru dokumentu w oknie Rozmiar obrazu. Skalowanie obrazu w oknie dialogowym drukowania wpływa jedynie na rozmiar i rozdzielczość wydruku obrazu. Jeśli na przykład w oknie Drukuj zostaną wybrane wartości 72 ppi (rozdzielczość) i 50% (skalowanie), to obraz zostanie wydrukowany z rozdzielczością 144 ppi, ale ustawienia rozmiaru dokumentu w oknie dialogowym Rozmiar obrazu pozostaną bez zmian. W oknie dialogowym drukowania pole Rozdzielczość druku u dołu sekcji Położenie i rozmiar wskazuje rozdzielczość wydruku przy bieżącym ustawieniu skalowania.

Wiele sterowników drukarek innych firm udostępnia opcję skalowania w oknie dialogowym ustawień drukowania. Jej ustawienie ma wpływ na wszystkie elementy strony, w tym na wielkość wszystkich znaczników strony (np. znaczników kadrowania). Tymczasem procentowy parametr skalowania, podany w poleceniu Drukuj, ma wpływ wyłącznie na rozmiar drukowanego obrazu (a nie ma na wielkość znaczników stron).

Uwaga:

Aby uniknąć niedokładnego skalowania, określ stopień skalowania za pomocą polecenia Drukuj (a nie w oknie ustawień druku) i nie wpisuj wartości procentowych w obu oknach.

Zmienianie położenia obrazu na papierze

 1. Wybierz polecenia Plik > Drukuj, a następnie rozwiń ustawienia położenia i rozmiaru po prawej stronie. Następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz opcję Obraz na środku, aby umieścić obraz na środku obszaru drukowalnego.
  • Usuń zaznaczenie opcji Obraz na środku i wpisz w odpowiednich polach współrzędne lewego górnego rogu obrazu, aby umieścić obraz zgodnie ze współrzędnymi.
  • Usunąć zaznaczenie opcji Obraz na środku i przeciągnąć obraz w obszarze podglądu.

Skalowanie obszaru drukowalnego obrazu

 1. Wybierz polecenia Plik > Drukuj, a następnie rozwiń ustawienia położenia i rozmiaru po prawej stronie. Następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dopasować obraz do obszaru druku wybranego papieru, kliknij opcję Skaluj, aby zmieścić na papierze.
  • Aby przeskalować obraz za pomocą danych liczbowych, usuń zaznaczenie opcji Skaluj, aby zmieścić na papierze, a następnie wpisz wartości w polach Wysokość i Szerokość.
  • Aby uzyskać odpowiednią skalę, przeciągnij obwiednię wokół obrazu w obszarze podglądu.
  Uwaga:

  Jeżeli zostanie wyświetlone ostrzeżenie, że obraz jest większy niż drukowany obszar papieru, kliknij przycisk Anuluj. Następnie wybierz polecenia Plik > Drukuj, rozwiń ustawienia położenia i rozmiaru po prawej stronie, po czym wybierz opcję Skaluj, aby zmieścić na papierze.

Drukowanie fragmentu obrazu

 1. Za pomocą narzędzia Zaznaczanie prostokątne zaznacz fragment obrazu do wydrukowania.
 2. Wybierz polecenia Plik > Drukuj, a następnie wybierz opcję Drukuj zaznaczony obszar.
 3. W razie potrzeby dostosuj zaznaczony obszar, przeciągając trójkątne uchwyty na obramowaniu podglądu wydruku.
 4. Kliknij przycisk Drukuj.

Drukowanie danych wektorowych

Jeśli obraz zawiera grafiki wektorowe (np. tekst lub kształty), program Photoshop może wysłać ich dane do drukarki PostScript. Po wybraniu opcji dołączenia danych wektorowych program Photoshop wysyła do drukarki oddzielne obrazy dla każdej warstwy tekstowej i warstwy kształtu wektorowego. Dodatkowe obrazy tego typu są drukowane na obrazie bazowym i są przycinane przy użyciu krzywych wektorowych. W konsekwencji krawędzie grafik wektorowych są drukowane z pełną rozdzielczością drukarki, nawet jeśli zawartość każdej warstwy jest ograniczona rozdzielczością pliku obrazu.

Uwaga:

Niektóre tryby mieszania oraz efekty warstw wymagają zrasteryzowanych danych wektorowych.

 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.
 2. W polu opcji po prawej stronie przewiń w dół, a następnie rozwiń kategorię Opcje PostScript.

 3. Wybierz polecenie Dołącz dane wektorowe.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto