Podstawy drukowania

Niezależnie od tego, czy obrazy będą drukowane na zwykłej drukarce biurowej, czy wysyłane do naświetlarni, znajomość podstaw drukowania sprawi, że praca będzie przebiegała sprawnie, a efekt końcowy będzie zgodny z oczekiwaniami.

Typy drukowania

Typowy użytkownik programu rozumie drukowanie jako proces wysyłania pliku obrazu do drukarki atramentowej – proces zakończony fizycznym wydrukiem Tymczasem program Photoshop może wysyłać obrazy do wielu różnych urządzeń, a same obrazy mogą być zarówno drukowane bezpośrednio na papierze, jak i konwertowane na obrazy negatywowe lub pozytywowe na filmie. W drugim przypadku film można wykorzystać później do tworzenia płyt offsetowych używanych do drukowania na maszynie drukarskiej.

Typy obrazów

Najprostszy rodzaj obrazu (np. strona tekstu) używa tylko jednej farby w jednym odcieniu szarości. Obrazki bardziej skomplikowane zawierają tony kolorów zmieniające się na obrazie. Taki typ obrazu nazywa się grafiką o płynnych przejściach tonalnych.

Rozbarwienia

Grafika, która zostanie wydrukowana w drukarni i która zawiera więcej niż jeden kolor, musi być wydrukowana na różnych płytach matryc, po jednej dla każdego koloru. W tym procesie, określanym jako rozbarwienie, najczęściej używane są farby w kolorach niebieskozielonym, żółtym, karmazynowym i czarnym (kolory CMYK). W programie Photoshop istnieje możliwość dopasowania sposobu generowania poszczególnych płyt.

Jakość szczegółów

Szczegółowość wydrukowanego obrazu zależy od rozdzielczości obrazu (piksele na cal) oraz rozdzielczości drukarki (liczba plamek na cal, ang. dpi). Większość drukarek laserowych PostScript ma rozdzielczość 600 dpi, a naświetlarki PostScript mają zwykle rozdzielczości równe lub większe niż 1200 dpi. Drukarki atramentowe nie drukują rzeczywistych punktów, ale natryskują mikroskopijne kropelki atramentu, co skutkuje w przybliżeniu rozdzielczością 300-720 dpi.

Informacje o drukowaniu na drukarkach biurowych

O ile nie są używane usługi drukarni, drukowanie obrazów odbywa się prawdopodobnie na drukarce biurowej (np. atramentowej lub laserowej), a nie na naświetlarce. Program Photoshop powala kontrolować wydruki tego rodzaju.

Kolory na monitorze są uzyskiwane za pomocą fal elektromagnetycznych (światła), a kolory na wydruku za pomocą farb lub pigmentów. Z tego powodu na drukarce atramentowej nie można odtworzyć wszystkich kolorów, które mogą być wyświetlane na monitorze. Mimo to dzięki pewnym procedurom (np. procedurom zarządzania kolorem) nawet w przypadku zwykłych drukarek biurowych można uzyskać zadowalające rezultaty. Podczas pracy z obrazem przeznaczonym do druku należy mieć na uwadze następujące kwestie:

 • Jeśli obraz jest zapisany w trybie RGB, to zamierzając wydrukować go na drukarce biurowej, nie należy konwertować go do trybu CMYK. Należy pracować wyłącznie w trybie RGB. Jest to zalecane, ponieważ drukarki biurowe pracują przy założeniu, że wszystkie pliki są zapisane w trybie RGB, a ponadto są wyposażone w oprogramowanie do konwersji kolorów na tryb CMYK. Jeśli do drukarki zostaną wysłane dane CMYK, konwersja i tak zostanie przeprowadzona, ale jej wyniki będą błędne.

 • Aby sprawdzić, jak obraz będzie wyglądał na dowolnym urządzeniu, dla którego zdefiniowano profil, należy użyć polecenia Kolory dodatkowe.

 • W celu uzyskania maksymalnej zgodności między kolorami na ekranie i na wydruku należy bezwzględnie stosować zarządzanie kolorem. Trzeba też przeprowadzić kalibrację i charakteryzację monitora. W miarę możliwości użytkownik powinien także utworzyć niestandardowy profil dedykowany dla własnej drukarki i papieru, nawet jeśli profil dostarczony z drukarką daje akceptowalne wyniki.

W menu Plik programu Photoshop dostępne są następujące polecenia dotyczące drukowania:

Drukuj

Wyświetla okno dialogowe Drukuj, w którym można podejrzeć wydruk oraz ustawić opcje. (Dostosowane ustawienia są zapisywane jako nowe ustawienia domyślne po naciśnięciu przycisku Gotowe lub Drukuj).

Drukuj jeden

Polecenie to pozwala wydrukować jedną kopię pliku bez wyświetlania okna dialogowego.

Uwaga:

W celu usprawnienia pracy można uwzględnić polecenie Drukuj w operacjach. (Program Photoshop udostępnia wszystkie ustawienia drukowania w jednym oknie dialogowym).

Ustawianie opcji wydruku programu Photoshop i drukowanie

 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.
 2. Wybierz drukarkę, liczbę kopii oraz orientację układu.

 3. W obszarze podglądu po lewej stronie dostosuj wizualnie położenie i skalę obrazu względem wybranego rozmiaru papieru i ustalonej orientacji. W prawej części okna można szczegółowo ustawić opcje położenia i rozmiaru, zarządzania kolorami, znaczników drukowania i innych parametrów.

  Szczegółowe informacje można znaleźć w artykułach Skalowanie i rozmieszczanie obrazów i Drukowanie przy włączonej funkcji zarządzania kolorami w programie Photoshop.

  Uwaga:

  W systemie Mac OS można rozwinąć sekcję Zarządzanie kolorami i wybrać opcję Wyślij dane 16-bitowe, aby uzyskać najwyższą jakość subtelnych różnic kolorów, na przykład w przypadku jasnego nieba.

 4. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij opcję Drukuj, aby wydrukować obraz.
  • Aby zamknąć okno bez zapisywania opcji, kliknij Anuluj.
  • Kliknij Gotowe, aby zachować opcje i zamknąć okno dialogowe.

Położenie i skala obrazu

Położenie i skala obrazu mogą być zmieniane przy użyciu opcji dostępnych w oknie Drukuj. Zacieniowany obszar przy krawędzi papieru reprezentuje marginesy wybranego papieru; obszar drukowalny jest biały.

Bazowy rozmiar wydruku jest uzależniony od ustawień rozmiaru dokumentu w oknie Rozmiar obrazu. Skalowanie obrazu w oknie dialogowym drukowania wpływa jedynie na rozmiar i rozdzielczość wydruku obrazu. Jeśli na przykład w oknie Drukuj zostaną wybrane wartości 72 ppi (rozdzielczość) i 50% (skalowanie), to obraz zostanie wydrukowany z rozdzielczością 144 ppi, ale ustawienia rozmiaru dokumentu w oknie dialogowym Rozmiar obrazu pozostaną bez zmian. W oknie dialogowym drukowania pole Rozdzielczość druku u dołu sekcji Położenie i rozmiar wskazuje rozdzielczość wydruku przy bieżącym ustawieniu skalowania.

Wiele sterowników drukarek innych firm udostępnia opcję skalowania w oknie dialogowym ustawień drukowania. Jej ustawienie ma wpływ na wszystkie elementy strony, w tym na wielkość wszystkich znaczników strony (np. znaczników kadrowania). Tymczasem procentowy parametr skalowania, podany w poleceniu Drukuj, ma wpływ wyłącznie na rozmiar drukowanego obrazu (a nie ma na wielkość znaczników stron).

Uwaga:

Aby uniknąć niedokładnego skalowania, określ stopień skalowania za pomocą polecenia Drukuj (a nie w oknie ustawień druku) i nie wpisuj wartości procentowych w obu oknach.

Zmienianie położenia obrazu na papierze

 1. Wybierz polecenia Plik > Drukuj, a następnie rozwiń ustawienia położenia i rozmiaru po prawej stronie. Następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Zaznacz opcję Obraz na środku, aby umieścić obraz na środku obszaru drukowalnego.
  • Usuń zaznaczenie opcji Obraz na środku i wpisz w odpowiednich polach współrzędne lewego górnego rogu obrazu, aby umieścić obraz zgodnie ze współrzędnymi.
  • Usunąć zaznaczenie opcji Obraz na środku i przeciągnąć obraz w obszarze podglądu.

Skalowanie obszaru drukowalnego obrazu

 1. Wybierz polecenia Plik > Drukuj, a następnie rozwiń ustawienia położenia i rozmiaru po prawej stronie. Następnie wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby dopasować obraz do obszaru druku wybranego papieru, kliknij opcję Skaluj, aby zmieścić na papierze.
  • Aby przeskalować obraz za pomocą danych liczbowych, usuń zaznaczenie opcji Skaluj, aby zmieścić na papierze, a następnie wpisz wartości w polach Wysokość i Szerokość.
  • Aby uzyskać odpowiednią skalę, przeciągnij obwiednię wokół obrazu w obszarze podglądu.

  Uwaga:

  Jeżeli zostanie wyświetlone ostrzeżenie, że obraz jest większy niż drukowany obszar papieru, kliknij przycisk Anuluj. Następnie wybierz polecenia Plik > Drukuj, rozwiń ustawienia położenia i rozmiaru po prawej stronie, po czym wybierz opcję Skaluj, aby zmieścić na papierze.

 1. Za pomocą narzędzia Zaznaczanie prostokątne zaznacz fragment obrazu do wydrukowania.
 2. Wybierz polecenia Plik > Drukuj, a następnie wybierz opcję Drukuj zaznaczony obszar.
 3. W razie potrzeby dostosuj zaznaczony obszar, przeciągając trójkątne uchwyty na obramowaniu podglądu wydruku.
 4. Kliknij przycisk Drukuj.

Jeśli obraz zawiera grafiki wektorowe (np. tekst lub kształty), to Photoshop może wysłać ich dane do drukarki PostScript. Po wybraniu opcji dołączenia danych wektorowych Photoshop wysyła do drukarki oddzielne obrazy dla każdej warstwy tekstowej i warstwy kształtu wektorowego. Dodatkowe obrazy tego typu są drukowane na obrazie bazowym i są przycinane przy użyciu krzywych wektorowych. W konsekwencji, krawędzie grafik wektorowych są drukowane z pełną rozdzielczością drukarki, nawet jeśli zawartość każdej warstwy jest ograniczona rozdzielczością pliku obrazu.

Uwaga:

Niektóre tryby mieszania oraz efekty warstw wymagają zrasteryzowanych danych wektorowych.

 1. Wybierz polecenie Plik > Drukuj.
 2. W polu opcji po prawej stronie przewiń w dół, a następnie rozwiń kategorię Opcje PostScript.

 3. Wybierz polecenie Dołącz dane wektorowe.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online