Informacje o kolorach dodatkowych

Kolory dodatkowe są to specjalne, osobne farby używane zamiast lub obok farb tworzących gamę kolorów podstawowych (CMYK). Każdy kolor dodatkowy wymaga przy drukowaniu osobnego wyciągu (i osobnej blachy drukarskiej). (Ponieważ lakier także wymaga oddzielnego wyciągu, jest traktowany jak kolor dodatkowy.)

Jeśli obraz będzie drukowany z wykorzystaniem kolorów dodatkowych, to należy utworzyć kanały dodatkowe dla tych kolorów. Aby móc eksportować kanały dodatkowe, należy zapisać plik w formacie DCS 2.0 lub PDF.

W przypadku korzystania z kolorów dodatkowych warto zapoznać się z poniższymi informacjami:

 • Jeżeli potrzebna jest grafika w kolorach dodatkowych, która będzie miała ostre krawędzie i będzie przebijać spod obrazu pod spodem, rozważ utworzenie dodatkowej kompozycji w aplikacji służącej do przygotowywania układów stron lub w aplikacji do tworzenia ilustracji.

 • Aby zastosować kolor dodatkowy jako tintę w całym obrazie, należy przekonwertować obraz na tryb bichromii i zastosować kolor dodatkowy do jednego z wyciągów bichromii. Jeden wyciąg może zawierać nie więcej niż cztery kolory dodatkowe.

 • Nazwy kolorów dodatkowych są drukowane na rozbarwieniach.

 • Kolory dodatkowe są nadrukowywane na wierzchu ukończonego obrazu kompozytowego. Poszczególne kolory dodatkowe są drukowane w kolejności określonej na panelu Kanały (kolor dodatkowy odpowiadający pierwszemu kanałowi jest drukowany na wierzchu).

 • Kolory dodatkowe można przenieść nad kanał domyślny w panelu Kanały tylko w trybie Wielokanałowy.

 • Kolorów dodatkowych nie można stosować do poszczególnych warstw.

 • Obrazy z kanałem kolorów dodatkowych są drukowane na drukarce kompozytowej przy użyciu krycia określonego w ustawieniu Twardość.

 • Kanały kolorów dodatkowych można łączyć z kanałami kolorów, rozdzielając kolor dodatkowy na jego elementy składowe kanału kolorów.

Tworzenie nowego kanału koloru dodatkowego

Można utworzyć nowy kanał koloru dodatkowego lub przekonwertować istniejący kanał alfa na kanał koloru dodatkowego.

 1. Aby wyświetlić panel Kanały, wybierz polecenie Okno > Kanały.
 2. Aby wypełnić zaznaczony obszar kolorem dodatkowym, należy utworzyć lub wczytać zaznaczenie.
 3. Utworzyć kanał, wykonując jedną z następujących czynności:
  • Kliknij przycisk Nowy kanał  w panelu Kanały, trzymając naciśnięty klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS).

  • Wybierz polecenie Nowy kanał koloru dodatkowego z menu panelu Kanały.

  Utworzone zaznaczenie zostanie wypełnione aktualnie określonym kolorem dodatkowym.

 4. W oknie dialogowym Nowy kanał dodatkowy kliknij pole Kolor. W Próbniku kolorów kliknij Biblioteki kolorów i wybierz własny system kolorów, np. PANTONE lub TOYO. Wybierz kolor. Zobacz Wybieranie koloru dodatkowego.

  Uwaga:

  Jeśli wybrałeś kolor własny, warto zapytać obsługę drukarki lub pracowników serwisu o właściwą farbę drukarską.

 5. Wpisać nazwę kanału koloru dodatkowego. Jeśli wybrano własny kolor, kanał automatycznie uzyskuje jego nazwę.

  Należy pamiętać, że kolory dodatkowe muszą być nazwane, jeśli mają być rozpoznawane przez inne programy czytające pliki z obrazami. W innym przypadku plik może być błędnie drukowany.

 6. W polu Twardość wpisz wartość z przedziału od 0% do 100%.

  Opcja pozwala na przeprowadzenie na ekranie symulacji gęstości koloru dodatkowego. Wartość 100% zapewnia symulację farby, która całkowicie kryje podłoże (np. farba metaliczna); 0% zapewnia symulację farby, która całkowicie przepuszcza podłoże (np. lakier UV). Opcja może być użyta do czasowego wyświetlenia i sprawdzenia położenia koloru normalnie niewidocznego (np. lakieru).

  Obraz z różnymi wartościami ustawienia Twardość w programie Photoshop
  Twardość na poziomie 100% (z lewej) i 50% (z prawej).

  Uwaga:

  Opcja Trwałość i opcje wyboru koloru wpływają tylko na podgląd ekranowy i wydruki kompozytowe. Nie mają wpływu na drukowanie rozbarwień.

Przekształcanie kanału alfa w kanał koloru dodatkowego

 1. Jeśli w obrazie jest aktywne zaznaczenie, wybierz polecenie Zaznacz > Odznacz.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij dwukrotnie miniaturkę kanału alfa na panelu Kanały.

  • Wybierz kanał alfa w panelu Kanały, a następnie z menu panelu wybierz polecenie Opcje kanału.

 3. Wybierz polecenie Kolor dodatkowy.
 4. Kliknij pole kolorów i wybierz kolor w oknie dialogowym Próbnik kolorów albo kliknij przycisk Biblioteki kolorów i wybierz własny kolor. Kliknij przycisk OK.
 5. Jeśli zachodzi taka potrzeba, zmienić nazwę kanału.
 6. Kliknij przycisk OK.

  Obszary kanału zawierające szarości są konwertowane na kolor dodatkowy.

 7. Aby zastosować kolor do zaznaczonego obszaru kanału, wybierz opcję Obraz > Dopasowania > Odwróć.

Edytowanie kanału koloru dodatkowego w celu dodania lub usunięcia koloru

 1. Wybierz kanał dodatkowy na panelu Kanały.
 2. Pomalować obraz za pomocą narzędzia do malowania lub narzędzia edycyjnego. Malowanie kolorem czarnym dodaje więcej koloru dodatkowego z kryciem 100%; malowanie za pomocą koloru szarego dodaje koloru dodatkowego z kryciem odpowiednim do zawartości czarnego w szarości.

  Uwaga:

  W odróżnieniu od opcji Twardość dostępnej w oknie dialogowym Opcje kanału opcja Krycie w opcjach narzędzia do malowania lub edycji określa rzeczywistą gęstość farby używanej w druku.

Zmienianie koloru lub twardości kanału koloru dodatkowego

 1. Kliknij dwukrotnie miniaturkę kanału dodatkowego na panelu Kanały.
 2. Kliknąć na polu kolorów i wybrać kolor. Kliknąć na przycisku Własny, aby wybrać własny system kolorów, np. PANTONE lub TOYO.
 3. Wpisz wartość Krycia z przedziału od 0% do 100% tak, by dopasować krycie farby dla koloru dodatkowego.

  Uwaga:

  Opcja Trwałość i opcje wyboru koloru wpływają tylko na podgląd ekranowy i wydruki kompozytowe. Nie mają wpływu na drukowanie rozbarwień.

Łączenie kanałów z kolorami dodatkowymi

W trybie kolorów RGB lub CMYK można usunąć kanały dodatkowe i scalić je z kanałami kolorów standardowych. Scalenie kanałów dodatkowych w trybie CMYK powoduje, że uzyskane kolory zwykle nie odpowiadają dokładnie oryginalnym kolorom dodatkowym, ponieważ farby CMYK nie pozwalają na oddanie całej gamy kolorów dostępnych w przypadku farb w kolorach dodatkowych.

 1. Wybierz kanał koloru dodatkowego w panelu Kanały.
 2. W menu panelu wybierz polecenie Scal kanał dodatkowy.

  Kolor dodatkowy zostanie przekonwertowany i scalony z kanałami kolorów. Kanał dodatkowy zostanie usunięty z panelu.

  Łączenie kanałów kolorów dodatkowych spłaszcza obrazy z warstwami. Kolory dodatkowe są to specjalne, osobne farby używane zamiast lub obok farb tworzących gamę kolorów podstawowych (CMYK). Na przykład, kanał koloru dodatkowego z kryciem 50% daje inny efekt połączenia niż ten sam kanał z kryciem 100%.

Dopasowywanie nakładających się kolorów dodatkowych

Aby zapobiec nakładaniu się kolorów dodatkowych poprzez nadrukowanie, czyli uzyskać efekt wycinania się kolorów z podłoża, należy usunąć jeden z kolorów dodatkowych w miejscu ich nałożenia.

Aby sprawdzić na ekranie, jak kolory będą wyglądały w druku, należy skorzystać z drukowanych wzorników i dopasować do nich kolory wyświetlane na ekranie.

Uwaga:

W niektórych przypadkach, np. przy stosowaniu lakieru lub płytek z wypukłościami, efekt kolorów nadrukowanych jest zamierzony.

 1. Na panelu Kanały wybierz kanał dodatkowy, który ma zostać wydrukowany.
 2. Wybierz polecenie Zaznacz > Wczytaj zaznaczenie.

  Uwaga:

  Aby szybko zaznaczyć obraz w kanale, przytrzymaj naciśnięty klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) i kliknij kanał w panelu Kanały.

 3. Jako kanał wybierz kanał koloru dodatkowego z punktu 1. i kliknij przycisk OK.
 4. Aby wycięciu koloru pod spodem towarzyszyło utworzenie zalewki, wybierz polecenie Zaznacz > Modyfikuj > Rozszerz lub Zawęź (w zależności od tego, czy nakładający się kolor jest ciemniejszy czy jaśniejszy od koloru znajdującego się pod spodem). Na panelu Kanały wybierz kanał podstawowy leżący pod spodem i zawierający obszary do odcięcia. Wcisnąć klawisz Backspace (Windows) lub Delete (Mac OS).

  Uwaga:

  Ta metoda może posłużyć do wycięcia obszarów z dowolnych kanałów znajdujących się pod kanałem koloru dodatkowego (na przykład kanałów CMYK).

 5. Jeśli kolor dodatkowy w jednym kanale pokrywa się z kilkoma innymi kolorami dodatkowymi, powtórz ten proces dla każdego kanału zawierającego obszary przeznaczone do usunięcia.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online