Podręcznik użytkownika Anuluj

Dopasowywanie kadrowania, obrotów i rozmiaru obszaru roboczego

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
  8. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop i usługi firmy Adobe
  1. Program Photoshop a usługa Adobe Stock
  2. Biblioteki Creative Cloud
  3. Biblioteki Creative Cloud w programie Photoshop
  4. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  5. Praca z kompozycjami programu Illustrator w programie Photoshop
  6. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
  7. Siatka i linie pomocnicze
  8. Tworzenie operacji
  9. Cofanie i historia
  10. Domyślne skróty klawiaturowe
  11. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
 4. Photoshop na tablet iPad
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie ze środowiskiem pracy
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
 5. Photoshop w Internecie (beta)
  1. Często zadawane pytania | Photoshop w Internecie (beta)
  2. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  3. Wymagania systemowe | Photoshop w Internecie (beta)
  4. Skróty klawiaturowe | Photoshop w Internecie (beta)
  5. Obsługiwane typy plików | Photoshop w Internecie (beta)
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Współpraca z uczestnikami projektu
  8. Stosowanie ograniczonych zmian do plików w chmurze
 6. Pliki w chmurze
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich w programie Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Udostępnianie i wspólne edytowanie plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Tworzenie dokumentów
  3. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  4. Obsługa pokrętła Microsoft Dial w programie Photoshop
  5. Galerie narzędzi
  6. Preferencje wydajności
  7. Korzystanie z narzędzi
  8. Gesty dotykowe
  9. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  10. Zapowiedzi technologii
  11. Metadane i uwagi
  12. Szybkie udostępnianie utworzonych materiałów
  13. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  14. Preferencje
  15. Domyślne skróty klawiaturowe
  16. Miarki
  17. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  18. Określanie kolumn dla obrazu
  19. Cofanie i historia
  20. Panele i menu
  21. Umieszczanie plików
  22. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  23. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
  24. Ustawienia predefiniowane
  25. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  26. Siatka i linie pomocnicze
 8. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 9. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 10. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
  26. Warstwa
  27. Spłaszczanie
  28. Obrazy kompozytowe
  29. Tło
 11. Zaznaczenia
  1. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  2. Tworzenie szybkich zaznaczeń
  3. Podstawy zaznaczania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  7. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  8. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  9. Podstawy stosowania kanałów
  10. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  11. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
  16. Zaznaczenie
  17. Obwiednia
 12. Dopasowywanie obrazów
  1. Wypaczenie perspektywy
  2. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  3. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  4. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  5. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  6. Omówienie dopasowań kolorów
  7. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  8. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  9. Dopasowanie Poziomy
  10. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  11. Dopasowanie jaskrawości
  12. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  13. Szybkie dopasowania tonalne
  14. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  15. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  16. Obrazy HDR
  17. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  18. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  19. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  20. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  21. Warstwy dopasowań i wypełnień
  22. Dopasowywanie krzywych
  23. Tryby mieszania
  24. Przygotowywanie obrazów do druku
  25. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  26. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  27. Filtr
  28. Rozmycie
  29. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  30. Dopasowania koloru selektywnego
  31. Zastępowanie kolorów obiektu
 13. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Edytowanie z zachowaniem danych oryginału we wtyczce Camera Raw
  10. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  11. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  12. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  13. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  14. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  15. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  16. Podsumowanie funkcji | Adobe Camera Raw | Wydania z 2018 r.
  17. Podsumowanie nowych funkcji
  18. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  19. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 14. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 15. Przekształcenia obrazów
  1. Przekształcanie obiektów
  2. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  3. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  4. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  5. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  6. Punkt zbiegu
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
  10. Wypaczenie
  11. Przekształcanie
  12. Panorama
 16. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
 17. Tekst
  1. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  2. Formatowanie znaków
  3. Formatowanie akapitów
  4. Tworzenie efektów tekstowych
  5. Edytowanie tekstu
  6. Odstępy między wierszami i między znakami
  7. Tekst arabski i hebrajski
  8. Czcionki
  9. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  10. Tekst azjatycki
  11. Tworzenie tekstu
  12. Błąd mechanizmu wyszukiwania w tekście podczas używania narzędzia do pisania w programie Photoshop | Windows 8
  13. Układacz wielojęzyczny dla skryptów azjatyckich
  14. Dodawanie i edytowanie tekstu w programie Photoshop
 18. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 19. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 20. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 21. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Bichromia
  8. Profesjonalne drukowanie obrazów
  9. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  10. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 22. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Korzystanie z profilów kolorów
  5. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  6. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  7. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  8. Próby kolorów
 24. Content Authenticity
  1. Informacje o poświadczeniach zawartości
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 25. Grafika 3D i techniczne przetwarzanie obrazów
  1. Photoshop 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji 3D
  2. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  3. Drukowanie obiektów 3D
  4. Malowanie 3D
  5. Ulepszenia panelu 3D | Photoshop
  6. Podstawowe pojęcia i narzędzia związane z grafiką 3D
  7. Renderowanie i zapisywanie grafiki 3D
  8. Tworzenie obiektów i animacji 3D
  9. Stosy obrazów
  10. Obieg pracy z grafiką 3D
  11. Pomiary
  12. Pliki DICOM
  13. Programy Photoshop i MATLAB
  14. Zliczanie obiektów na obrazie
  15. Łączenie i konwertowanie obiektów 3D
  16. Edytowanie tekstur 3D
  17. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  18. Ustawienia panelu 3D

W tym dokumencie omówiono metody dostosowywania kadrowania, obrotów i rozmiaru obszaru roboczego obrazu.

Wideo | Kadrowanie i prostowanie zdjęć

Dyrektor produktu Photoshop Bryan O'Neil Hughes omawia sposoby kadrowania i prostowania obrazów w programie Photoshop.

Kadrowanie obrazu przy użyciu narzędzia Kadrowanie

 1. Za pomocą narzędzia do zaznaczania zaznacz część obrazu, która ma być zachowana.
 2. Wybierz polecenie Obraz > Kadruj.

Kadrowanie obrazu przy pomocy polecenia Przytnij

Polecenie Przytnij kadruje obraz, usuwając z niego niepotrzebne dane w inny sposób niż polecenie Kadruj. Obraz można więc wykadrować poprzez przycinanie otaczających go przezroczystych pikseli lub pikseli tła o określonym kolorze.

 1. Wybierz polecenie Obraz > Przytnij.
 2. Zaznacz opcję w oknie dialogowym Przycięcie:
  • Opcja Przezroczyste piksele pozwala odciąć przezroczyste krawędzie obrazu. Wynikiem jest najmniejszy obraz zawierający nieprzezroczyste piksele.
  • Opcja Kolor pikseli w górnym lewym rogu powoduje usunięcie obszaru w kolorze lewego górnego piksela obrazu.
  • Opcja Kolor pikseli w dolnym prawym rogu powoduje usunięcie obszaru w kolorze dolnego prawego piksela obrazu.
 3. Zaznacz jeden lub więcej obszarów obrazu, które mają być odcięte: Od góry, Od dołu, Z lewej lub Z prawej.

Kadrowanie i prostowanie zeskanowanych zdjęć

Istnieje możliwość umieszczenia kilku obrazów w jednym pliku poprzez ich jednoczesne skanowanie. Z kolei dzięki poleceniu Kadrowanie i prostowanie zdjęć z jednego, zawierającego kilka zdjęć, skanu można automatycznie utworzyć oddzielne pliki.

Najlepsze rezultaty osiąga się, zachowując między skanowanymi obrazami odstęp 3 mm (1/8 cala) i układając je na tle (na ogół jest to szyba skanera) w jednolitym kolorze i bez szumu. Polecenie Kadrowanie i prostowanie obrazu sprawdza się najlepiej w przypadku obrazów o wyrazistych konturach. W przypadku gdy nie można zastosować polecenia Kadrowanie i prostowanie obrazu ze względu na zbyt dużą złożoność obrazu, należy użyć narzędzia Kadrowanie.

 1. Otwórz plik ze skanu zawierający obrazy przeznaczone do rozdzielenia.
 2. Zaznacz warstwę, która zawiera obrazy.
 3. Zależnie od potrzeby utwórz zaznaczenie na obrazkach, które mają zostać dopasowane.
 4. Wybierz polecenie Plik > Automatyzuj > Kadrowanie i prostowanie obrazu. Zeskanowane obrazy zostaną przetworzone i otwarte w osobnych oknach.
  Uwaga:

  Jeżeli polecenie Kadrowanie i prostowanie obrazu powoduje nieprawidłowy podział jednego z obrazów, należy utworzyć wokół niego krawędź zaznaczenia obejmującą też fragment tła, a podczas wybierania polecenia należy przytrzymać klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS). Użycie klawisza modyfikującego wskazuje, że z tła ma być wydzielony tylko jeden obraz.

Prostowanie obrazu

Narzędzie Miarka udostępnia opcję Wyprostuj, która w szybki sposób pozwala wyrównać obrazy względem linii poziomych, ścian budynków lub innych istotnych elementów.

 1. Wybierz narzędzie Miarka . (W razie potrzeby kliknij i przytrzymaj standardowe narzędzie Kroplomierz, aby wyświetlić narzędzie Miarka).

 2. Przeciągnij narzędzie na obrazie wzdłuż ważnego elementu poziomego lub pionowego.

 3. Kliknij na pasku opcji polecenie Wyprostuj.

  Program Photoshop prostuje obraz i automatycznie go kadruje. Aby odsłonić obszary, które wykraczają poza granice nowego dokumentu, wybierz polecenie Edycja > Cofnij.

  Uwaga:

  Aby całkowicie uniknąć automatycznego kadrowania, przytrzymaj wciśnięty klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS), gdy klikasz narzędzie Prostowanie.

Obracanie lub odwracanie całego obrazu

Uwaga:

Obrót obrazu jest operacją edycyjną usuwającą dane — modyfikującą informacje zawarte w pliku. Aby obrócić obraz na potrzeby wyświetlania bez utraty danych, użyj narzędzia Obrót.

Polecenia z grupy Obrót obrazu umożliwiają obracanie i odbijanie całego obrazu. Polecenia tego nie można stosować do pojedynczych warstw, fragmentów warstw, ścieżek i krawędzi zaznaczenia. Gdy zachodzi potrzeba obrócenia lub zaznaczenia warstwy, należy skorzystać z polecenia Przekształć lub Przekształcanie swobodne.

Obracanie obrazów

A. Odbijanie w poziomie B. Oryginalny obraz C. Odbijanie w pionie D. Obrót o 90° w lewo E. Obrót o 180° F. Obrót o 90° w prawo 

 1. Wybierz polecenie Obraz > Obrót obrazu i wybierz z podmenu jedno z następujących poleceń:

  180°

  Obraca obraz o 180°.

  90° w prawo

  Obraca obraz o 90° w prawo.

  90° w lewo

  Obraca obraz o 90° w lewo.

  Swobodnie

  Obrót obrazu o kąt wybrany samodzielnie. Po wybraniu tej opcji wprowadź w polu tekstowym kąta dowolną wartość z zakresu od -359,99 do 359,99. (W programie Photoshop można wybrać opcję obrotu w lewo lub w prawo). Następnie kliknij przycisk OK.

  Odbij obszar roboczy w poziomie lub Odbij obszar roboczy w pionie

  Odbija obraz wzdłuż odpowiedniej osi.

Zmienianie rozmiaru obszaru roboczego

Rozmiar obszaru roboczego to całkowita powierzchnia obrazu podlegająca edycji. Polecenie Rozmiar obszaru roboczego pozwala na jego powiększanie lub zmniejszanie. Powiększanie obszaru roboczego powoduje zwiększenie powierzchni wokół istniejącego obrazu. Zmniejszanie obszaru roboczego powoduje kadrowanie obrazu. Powiększanie obszaru roboczego obrazu o przezroczystym tle powoduje, że dodana przestrzeń jest też przezroczysta. Jeśli natomiast tło obrazu nie jest przezroczyste, kolor dodawanej przestrzeni można określić, korzystając z kilku opcji.

 1. Wybierz polecenie Obraz > Rozmiar obszaru roboczego.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wpisz wymiary obszaru roboczego w polach Szerokość i Wysokość. Wybierz pożądane jednostki miary z wyskakujących menu dostępnych odpowiednio obok pól Szerokość i Wysokość.
  • Zaznacz opcję Względna, a następnie wprowadź pożądane wartości, tak aby zwiększyć lub zmniejszyć bieżący rozmiar obszaru roboczego. Aby zwiększyć przestrzeń, wprowadź wartość dodatnią, a aby zmniejszyć — ujemną.
 3. W polu Zakotwiczenie kliknij wybrany kwadrat, aby określić położenie obrazu w nowym obszarze.
 4. Wybierz jedną z opcji menu Kolor rozszerzenia obszaru roboczego:
  • Kolor narzędzia, aby wypełnić nowy obszar roboczy bieżącym kolorem narzędzia
  • Kolor tła, aby wypełnić nowy obszar roboczy bieżącym kolorem tła
  • Biały, Czarny albo Szary, aby wypełnić nowy obszar roboczy jednym z tych kolorów
  • Inny, aby wypełnić nowy obszar roboczy kolorem, który będzie można wybrać z Próbnika kolorów
  Uwaga:

  Można również kliknąć biały kwadrat widoczny o prawej stronie menu Kolor rozszerzenia obszaru roboczego, aby otworzyć Próbnik kolorów.

  Menu Kolor rozszerzenia obszaru roboczego jest niedostępne, jeżeli obraz nie zawiera warstwy tła.

 5. Kliknij przycisk OK.
  Oryginalny obszar roboczy oraz obszar w kolorze narzędzia dodany po prawej stronie obrazu

Tworzenie ramki poprzez zwiększenie rozmiaru obszaru roboczego

Ramkę zdjęcia można utworzyć, powiększając obszar roboczy i wypełniając go kolorem.

Predefiniowane operacje pozwalają tworzyć ramki stylizowane. Zalecane jest modyfikowanie kopii zdjęcia.

 1. Otwórz panel Operacje. Wybierz polecenie Okno > Operacje.
 2. Wybierz w menu panelu Operacje polecenie Klatki.
 3. Wybierz z listy jedną z operacji dotyczących klatek.
 4. Kliknij przycisk Odtwórz zaznaczenie.

  W wyniku odtwarzania operacji wokół zdjęcia pojawi się ramka.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto