Podręcznik użytkownika Anuluj

Drukowanie obiektów 3D

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad (brak dostępu w Chinach)
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
 5. Photoshop w Internecie (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania
  2. Wymagania systemowe
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Obsługiwane typy plików
  5. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Funkcje oparte na generatywnej sztucznej inteligencji
  8. Podstawowe pojęcia związane z edytowaniem
  9. Szybkie operacje
  10. Korzystanie z warstw
  11. Retuszowanie obrazów i usuwanie niedoskonałości
  12. Szybkie zaznaczanie
  13. Ulepszenia obrazów dzięki warstwom dopasowania
  14. Przesuwanie, przekształcanie i kadrowanie obrazów
  15. Rysowanie i malowanie
  16. Korzystanie z warstw tekstowych
  17. Współpraca z innymi przez Internet
  18. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
 6. Photoshop (beta) (brak dostępu w Chinach)
  1. Pierwsze kroki z wersjami beta aplikacji Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na komputer
 7. Generatywna sztuczna inteligencja (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania dotyczące generatywnej sztucznej inteligencji w programie Photoshop
  2. Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na komputer
  3. Rozszerzanie generatywne w programie Photoshop na komputer
  4. Funkcje oparte na SI w programie Photoshop w Internecie
  5. Warianty generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
 8. Autentyczność zawartości (brak dostępu w Chinach)
  1. Poświadczenia zawartości w programie Photoshop
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 9. Pliki w chmurze (brak dostępu w Chinach)
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich w programie Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Zapraszanie innych do edytowania plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 10. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Preferencje
  3. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Umieszczanie plików
  6. Domyślne skróty klawiaturowe
  7. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  8. Galerie narzędzi
  9. Preferencje wydajności
  10. Korzystanie z narzędzi
  11. Ustawienia predefiniowane
  12. Siatka i linie pomocnicze
  13. Gesty dotykowe
  14. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  15. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  16. Zapowiedzi technologii
  17. Metadane i uwagi
  18. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  19. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  20. Miarki
  21. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  22. Określanie kolumn dla obrazu
  23. Cofanie i historia
  24. Panele i menu
  25. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  26. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
 11. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 12. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 13. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
 14. Zaznaczenia
  1. Podstawy zaznaczania
  2. Zaznaczanie elementów kompozycji
  3. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  7. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  8. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  9. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  10. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  11. Podstawy stosowania kanałów
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
 15. Dopasowywanie obrazów
  1. Zastępowanie kolorów obiektu
  2. Wypaczenie perspektywy
  3. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  4. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  5. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  6. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  7. Omówienie dopasowań kolorów
  8. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  9. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  10. Dopasowanie Poziomy
  11. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  12. Dopasowanie jaskrawości
  13. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  14. Szybkie dopasowania tonalne
  15. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  16. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  17. Obrazy HDR
  18. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  19. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  20. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  21. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  22. Warstwy dopasowań i wypełnień
  23. Dopasowywanie krzywych
  24. Tryby mieszania
  25. Przygotowywanie obrazów do druku
  26. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  27. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  28. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  29. Dopasowania koloru selektywnego
 16. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  10. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  11. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  12. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  13. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  14. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  15. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  16. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 17. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 18. Ulepszanie i przekształcanie obrazów
  1. Zastępowanie nieba na obrazach
  2. Przekształcanie obiektów
  3. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  4. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  5. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  6. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  7. Punkt zbiegu
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
 19. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
  27. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
 20. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
 21. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Korzystanie z filtra Formowanie
  9. Efekty i style warstw
  10. Stosowanie określonych filtrów
  11. Smużenie obszarów obrazu
 22. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Bichromia
  5. Korzystanie z profilów kolorów
  6. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  7. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  8. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  9. Próby kolorów
 24. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 25. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 26. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Profesjonalne drukowanie obrazów
  8. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  9. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 27. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 28. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy 
  2. Znane problemy
  3. Optymalizacja wydajności programu Photoshop
  4. Podstawowe rozwiązywanie problemów
  5. Rozwiązywanie problemów z awariami i zawieszeniami
  6. Usuwanie błędów programu
  7. Rozwiązywanie problemu z zapełnionym dyskiem magazynującym
  8. Rozwiązywanie problemów z GPU i sterownikiem graficznym
  9. Znajdowanie brakujących narzędzi
  10. Photoshop — 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji

  Wycofanie funkcji 3D z programu Photoshop

Funkcje 3D w programie Photoshop zostaną usunięte w przyszłych aktualizacjach. Zachęcamy użytkowników funkcji 3D do korzystania z nowej kolekcji Adobe Substance 3D, która obejmuje nową generację narzędzi 3D firmy Adobe. Więcej informacji na temat wycofania funkcji 3D z programu Photoshop można znaleźć tutaj: Photoshop 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji 3D.

Program Photoshop umożliwia drukowanie wszystkich zgodnych modeli 3D bez ograniczeń nakładanych przez drukarkę 3D. Podczas przygotowań do druku program Photoshop automatycznie uszczelnia modele 3D. Program Photoshop generuje też wymagane struktury podpierające — rusztowania i podstawy — aby zagwarantować pomyślny druk 3D.

Przygotowania do drukowania obiektów 3D

 1. Wybierz opcję Okno > Przestrzeń robocza > 3D, aby przełączyć się do przestrzeni roboczej 3D.
 2. Otwórz model 3D w programie Photoshop. W razie potrzeby dostosuj rozmiar modelu 3D podczas jego otwierania.
 3. Wybierz opcję 3D > Ustawienia druku 3D.
Ustawienia druku 3D w panelu Właściwości w programie Photoshop
Ustawienia druku 3D

 1. W panelu Ustawienia druku 3D określ, czy druk ma się odbywać na drukarce podłączonej do komputera za pośrednictwem portu USB (drukarce lokalnej), czy w usłudze druku 3D online, takiej jak serwis Shapeways.com lub Sculpteo.
Uwaga:

Teraz modele 3D można drukować w formacie pliku 3MF (3D Manufacturing Format). Przy określaniu ustawień druku 3D wybierz opcje Drukuj do Lokalnie i Drukarka Plik 3MF. Kiedy drukujesz obiekt 3D, program Photoshop generuje plik 3MF. Na komputerach z systemem Windows program Photoshop uruchamia także oprogramowanie Microsoft 3D Builder umożliwiające dalszą pracę z plikiem 3MF.

Uwaga:

Aby odświeżyć listę obsługiwanych drukarek lub profilów online, wybierz polecenie Znajdź najnowsze drukarki z menu podręcznego Drukuj do.

 1. Wybierz drukarkę lokalną lub profil drukarki w serwisie Shapeways.com.
Uwaga:

Aby wyświetlić szacowane ceny drukowania modelu 3D przy użyciu dostępnych profilów Shapeways.com, wybierz opcję Drukarka > Oszacuj cenę.

 1. Wybierz jednostkę objętości drukarki — cale, centymetry, milimetry lub piksele. Jednostka zostanie odzwierciedlona w wymiarach Objętość drukarki oraz rozmiarze płyty druku.
Model 3D rakiety w programie Photoshop

A. Model 3D B. Płyta druku C. Nakładka objętości drukarki 

 1. Wybierz opcję w polu Poziom szczegółów dla druku 3D — Niski, Średni lub Wysoki. Od wybranego poziomu szczegółów zależy czas drukowania obiektu 3D.
 2. Jeśli objętość drukarki 3D nie była nakładana na model 3D, usuń zaznaczenie pola wyboru Pokaż nakładkę objętości drukarki.
 1. Dopasuj wymiary w obszarze Objętość sceny, aby określić żądany rozmiar drukowanego obiektu 3D. Zmiana jednej wartości (X, Y lub Z) powoduje odpowiednie skalowanie pozostałych dwóch. Modyfikacja wymiarów w obszarze Objętość sceny powoduje proporcjonalne skalowanie płyty druku pod modelem 3D.
Uwaga:

Wymiar w obszarze Objętość sceny można zmienić płynnie, klikając etykietę (X, Y lub Z) i przeciągając myszą w prawo lub lewo. Aby szybciej zmieniać wartość, należy przytrzymać klawisz Shift.

Wymiary objętości sceny w programie Photoshop

 1. Wybranie opcji Skaluj do objętości druku powoduje, że program Photoshop automatycznie skaluje model 3D w celu wypełnienia dostępnej objętości wybranej drukarki.
 2. Jeśli model 3D zawiera mapy normalnych, wypukłości lub krycia, można ustawić ignorowanie dowolnych z nich przy drukowaniu modelu. Model 3D jest aktualizowany w czasie rzeczywistym w przypadku zmian tych ustawień w obszarze Szczegóły powierzchni.
 3. Można określić, czy mają być drukowane elementy wspierające wymagane dla obiektu 3D (podpory i podłoże). Tej opcji należy używać ostrożnie, gdyż brak wymaganych elementów wspierających może uniemożliwić ukończenie druku modelu 3D.
 4. Jeśli drukarka obsługuje wiele materiałów, można wybrać materiał, za pomocą którego zostanie wydrukowany obiekt 3D.

(Eksperymentalna) Włączanie funkcji druku w wielu odcieniach na drukarce MakerBot Replicator 2x

Można włączyć funkcję eksperymentalną służącą do drukowania ciągłych odcieni przy użyciu drukarki 3D MakerBot Replicator 2x.

Wymaganie: Włączenie funkcji eksperymentalnych

Aby użyć funkcji druku w wielu odcieniach, należy najpierw włączyć funkcje eksperymentalne w programie Photoshop:

 1. Wybierz opcję Preferencje > Funkcje eksperymentalne.
 2. Zaznacz opcję Włącz funkcję druku w wielu odcieniach.
 3. Kliknij przycisk OK.
 4. Uruchom ponownie program Photoshop.
Uwaga:

Funkcje eksperymentalne nie są w pełni gotowe do zastosowań profesjonalnych. Należy używać ich bardzo ostrożnie.

Wybieranie materiału powierzchni o wielu odcieniach

 1. Wybierz drukarkę MakerBot Replicator 2x w panelu Ustawienia druku 3D.
 2. W polu Materiał wybierz opcję Powierzchnia z wieloma odcieniami. Jeśli nie można wybrać tej opcji, upewnij się, że jest włączona funkcja eksperymentalna Druk 3D w wielu odcieniach.
Ustawienie Powierzchnia z wieloma odcieniami w programie Photoshop

 1. Wybierz opcje odpowiednie dla drukowanego obiektu 3D.
 2. Wybierz opcję 3D > Druk 3D, aby wyświetlić podgląd obiektu 3D i wydrukować go.

Wyświetlanie podglądu i drukowanie obiektu 3D

Po określeniu ustawień druku 3D wykonaj następujące czynności:

 1. Kliknij ikonę Rozpocznij druk () lub wybierz opcję 3D > Druk 3D. Program Photoshop ujednolici scenę 3D i przygotuje ją do procesu druku 3D.
 2. Jeśli wybrano drukowanie przy użyciu profilu Shapeways.com, program Photoshop wyświetli monit z informacją, że rzeczywista cena druku może być inna niż wyświetlona cena szacunkowa. Kliknij przycisk OK.
 3. W wyświetlonym oknie podglądu można obracać, powiększać i przesuwać obiekt 3D przy użyciu narzędzi do obsługi kamery 3D.

     Obracanie kamery 3D

     Przetaczanie kamery 3D

     Panoramowanie kamerą 3D

     Przesuwanie kamery 3D

     Przywróć pierwotne położenie kamery 3D
Podgląd wydruku 3D w programie Photoshop
Podgląd wydruku 3D; widoczne elementy podpierające

 1. W razie potrzeby wybierz opcję Pokaż naprawy. Program Photoshop wyświetla naprawy Oryginalna siatka, Grubość ściany i Zamknięty otwór przy użyciu odpowiednich kolorów:
Legenda napraw w programie Photoshop

Podgląd z włączoną opcją Pokaż naprawy

 1. Ewentualnie włącz opcję Podgląd śledzenia promieni. Podgląd śledzenia promieni pozwala dokładniej oddać rezultat druku.
Śledzenie promieni w programie Photoshop
Podgląd śledzenia promieni

 1. Aby wyeksportować ustawienia druku 3D do pliku STL, kliknij opcję Eksportuj i zapisz plik w odpowiedniej lokalizacji na komputerze. Plik STL można wysłać do usługi online lub umieścić na karcie SD w celu wydrukowania lokalnie.
 2. Przejrzyj podsumowanie druku 3D i kliknij przycisk Drukuj.
Uwaga:

Trwający druk 3D można anulować, wybierając opcję 3D > Anuluj druk 3D.

Narzędzia do obsługi druku 3D

Program Photoshop udostępnia interaktywne narzędzia z kreatorami ułatwiające konfigurowanie, kalibrowanie i konserwację drukarki 3D. Tych narzędzi można używać tylko wtedy, gdy drukarka 3D jest włączona i podłączona do komputera.

 1. Wybierz opcję 3D > Narzędzia drukarki 3D.
 2. Wybierz narzędzie, które chcesz uruchomić.

Skalibruj płytę druku

Pozwala wyrównać płytę druku. To narzędzie wykonuje następujące ogólne kroki:

 • Monituje o usunięcie materiału pozostałego w drukarce 3D po druku.
 • Inicjuje głowicę drukującą.
 • Pozwala dostosować odstęp między płytą druku a głowicą drukującą w dziewięciu położeniach dyszy.

Tego narzędzia można używać w trybie kreatora lub ręcznym.

Załaduj włókno

Pozwala załadować włókno do drukarki 3D opartej na technologii osadzania topionego materiału (FDM, fused deposition modeling). . Program Photoshop inicjuje proces rozgrzewania głowic i mechanizm ładowania włókna w celu ułatwienia załadowania włókna.

Usuń włókno

Pozwala usunąć włókno z drukarki 3D FDM. . Program Photoshop inicjuje proces rozgrzewania głowic i mechanizm ładowania włókna w celu ułatwienia usunięcia włókna.

Zmień włókno

Pozwala wymienić włókno w drukarce 3D FDM na nowe. Program Photoshop inicjuje proces rozgrzewania głowic i mechanizm ładowania włókna w celu ułatwienia wymiany włókna.

 1. Należy wykonać instrukcje wyświetlone na ekranie.

Grupowanie obiektów na płaszczyźnie podłoża

Czasami trzeba wydrukować wiele wystąpień jednego obiektu na tej samej płycie konstrukcyjnej. Wykonaj następujące czynności:

 1. Zaznacz potrzebne obiekty w panelu 3D.
 2. Wybierz opcję 3D > Grupuj obiekty na płaszczyźnie podłoża.
 3. Kontynuuj drukowanie obiektów.

Często zadawane pytania

Program Photoshop obsługuje obecnie następujące lokalne drukarki 3D:

 • MakerBot Replicator 2
 • MakerBot Replicator 2x
 • ZCorp Full Color
 • Mcor Iris
 • MakerBot Replicator 5. generacji

Oprócz tego można w programie Photoshop korzystać z szeregu profilów serwisu Shapeways.com i Sculpteo.

Uwaga:

Nie jest jeszcze obsługiwane bezpośrednie drukowanie USB za pomocą profilu drukarki MakerBot Replicator 5.V generacji. Istnieje jednak możliwość eksportowania plików przeznaczonych do druku na pamięć USB oraz wydrukowania ich lokalnie.

Tak. Przed drukiem można zdefiniować sekcje przekroju w celu odkrojenia części modelu 3D. Wykonaj następujące czynności ogólne:

 1. Wybierz opcję Okno > Przestrzeń robocza > 3D, aby przełączyć się do przestrzeni roboczej 3D.
 2. Otwórz obiekt 3D, który chcesz wydrukować.
 3. Wybierz opcję Scena w panelu 3D.
 4. W panelu Właściwości zaznacz opcję Przekrój.
 5. Określ ustawienia przekroju w panelu Właściwości.
 6. Wybierz opcję 3D > Zastosuj przekrój do sceny.
 7. Wydrukuj scenę 3D.

Przed drukiem należy wypalić zdefiniowany przekrój.

Odcięcie części przekroju poprzecznego w programie Photoshop
Odcięcie części kuli przed drukiem

Tak. Wykonaj następujące czynności ogólne:

 1. Wybierz materiał w panelu Scena.
 2. W panelu Właściwości kliknij ikonę folderu () przy opcji Wypukłość/Krycie/Normalne i wczytaj teksturę. Można też zdefiniować nową teksturę, która ma zostać zastosowana do modelu 3D.
 3. Po zdefiniowaniu nowej tekstury należy ją zapisać. Tekstura zostanie zastosowana do modelu 3D jako mapa wypukłości/krycia.
 4. Wydrukuj model 3D.
Stosowanie mapy wypukłości w programie Photoshop
Stosowanie mapy wypukłości do modelu 3D przed drukiem

Stosowanie mapy krycia w programie Photoshop
Stosowanie mapy krycia do modelu 3D przed drukiem

Jeśli drukarka 3D jest wyposażona w dwie głowice, można drukować modele 3D w dwóch kolorach. W panelu Właściwości druku są wyświetlane podręczne opcje dla dodatkowych głowic. Model jest wtedy wyświetlany w dwóch kolorach w przestrzeni roboczej 3D oraz w podglądzie wydruku 3D.

Drukowanie modelu 3D w dwóch kolorach w programie Photoshop
Drukowanie modelu 3D w dwóch kolorach

W kontekście drukowania każda warstwa modelu 3D jest traktowana jako obiekt 3D. W razie potrzeby można scalać warstwy (3D > Scal warstwy 3D).

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto