Ustawianie wartości docelowych świateł i cieni

Przypisanie wartości docelowych podświetleń i cieni obrazu jest czynnością niezbędną, gdyż większość urządzeń wyjściowych (zwykle maszyn drukarskich) nie jest w stanie wydrukować szczegółów na obszarach najciemniejszych (w pobliżu poziomu 0) ani na obszarach najjaśniejszych (w pobliżu poziomu 255). Określenie minimalnego poziomu cieni i maksymalnego poziomu świateł ułatwia utrzymanie ważnych szczegółów w przestrzeni kolorów urządzenia wyjściowego.

Jeżeli obraz będzie drukowany na drukarce biurowej, a komputer skonfigurowano do obsługi zarządzania kolorami, nie należy ustawiać tych wartości docelowych. System zarządzania kolorami programu Photoshop automatycznie dokona korekt obrazu widocznego na ekranie w taki sposób, aby został on prawidłowo wydrukowany na drukarce biurkowej o określonym profilu.

Używanie polecenia Poziomy do zachowania szczegółów świateł i cieni w druku

Suwak Poziomy wyjściowe umożliwia takie skonfigurowanie poziomów świateł i cieni, aby skompresować obraz do zakresu mniejszego niż od 0 do 255. Taka korekta pozwala zachować szczegóły w obszarach świateł i cieni przy druku obrazu na maszynie drukarskiej o znanej charakterystyce. Załóżmy na przykład, że na obrazie są ważne jasne szczegóły o wartości 245, a wykorzystywana maszyna drukarska nie obsługuje punktu mniejszego niż 5%. W takim przypadku można przeciągnąć suwak świateł na poziom 242 (co dla maszyny drukarskiej oznacza punkt 5%), aby przesunąć dany szczegół z poziomu 245 na 242. Umożliwi to wydrukowanie jasnego szczegółu na danej maszynie drukarskiej.

Na ogół suwaka Poziomy wyjściowe nie powinno się stosować w przypadku obrazów zawierających światła odbite. Światła takie stałyby się szare (a nie białe). W przypadku obrazów takich najlepiej zastosować kroplomierz świateł.

Identyfikowanie cieni i świateł za pomocą suwaka Poziomy wyjściowe w programie Photoshop
Identyfikowanie cieni i świateł za pomocą suwaka Poziomy wyjściowe

Ustawianie wartości docelowych za pomocą kroplomierzy

 1. Wybierz narzędzie Kroplomierz  z przybornika. Z menu Wielkość próbki (na pasku opcji) możesz wybrać opcję Średnia 3x3. Dzięki temu będzie używana reprezentatywna wartość pikseli próbki, a nie wartość pojedynczego piksela.
 2. Kliknij ikonę Poziomy lub Krzywe na panelu Dopasowania.

  Gdy zostanie wybrane dopasowanie Poziomy lub Krzywe, narzędzie Kroplomierz  będzie wciąż aktywne poza panelem Właściwości Używając odpowiednich skrótów klawiaturowych, nadal można uzyskiwać dostęp do kontrolek przewijania oraz narzędzi Rączka i Lupka .

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności, aby zidentyfikować obszary świateł i cieni obrazu, które mają zostać zachowane:
  • Przesuwaj wskaźnik nad obrazem i obserwuj panel Informacje, aby znaleźć najciemniejsze i najjaśniejsze obszary, które mają zostać zachowane (a nie przycięte do czystej czerni lub bieli). (Zobacz Wyświetlanie wartości kolorów na obrazie).

  • Przeciągaj wskaźnik po obrazie i obserwuj opcję Krzywe w panelu Właściwości, aby znaleźć najciemniejsze i najjaśniejsze obszary, które mają zostać zachowane. Ta metoda nie działa, jeśli dopasowanie Krzywe jest ustawione na kanał kompozytowy CMYK.

  Podczas szukania najjaśniejszych obszarów świateł, które mają zostać przypisane do niższej (dającej się wydrukować) wartości, nie należy brać pod uwagę odbłysków światła. Odbłyski światła, takie jak np. błysk biżuterii, odblask lub flara, z założenia mają być najjaśniejszymi punktami obrazu. Wskazane jest przycięcie pikseli odblasków (do czystej bieli, bez żadnych szczegółów), tak aby na wydruku w miejscu wystąpienia odblasku w ogóle nie było farby.

  Uwaga:

  Aby zidentyfikować reprezentatywne obszary podświetleń i cieni przed użyciem dopasowania Poziomy lub Krzywe, można użyć polecenia Próg. (Zobacz Tworzenie binarnego obrazu czarno-białego).

 4. Aby przypisać wartości podświetleń do najjaśniejszego obszaru obrazu, kliknij dwukrotnie narzędzie Kroplomierz punktu bieli w oknie dopasowania Poziomy lub Krzywe. Zostanie wyświetlony próbnik kolorów. Wpisz wartości kolorów, które mają być przypisane do pikseli z najjaśniejszego obszaru obrazu, a następnie kliknij przycisk OK. Następnie kliknij w obszarze światła, który zidentyfikowano w kroku 3.

  Uwaga:

  Jeśli przypadkowo klikniesz niewłaściwe podświetlenie, kliknij przycisk Wyzeruj na panelu Dopasowania.

  Choć ostatecznie zależy to od urządzenia wyjściowego, optymalną jakość świateł zapewniają wartości CMYK 5, 3, 3 i 0 (w przypadku wydruków na białym papierze). Ich odpowiedniki w trybie RGB to 244, 244 i 244, a w skali szarości — wartość 4%. Te wartości docelowe można szybko określić w przybliżeniu, wprowadzając wartość 96 w polu Jasność (B) w sekcji HSB próbnika kolorów.

  Uwaga:

  W przypadku obrazów o niskiej tonacji wartość światła powinna być nieco niższa, co pozwoli uniknąć zbyt dużego kontrastu. Jasność powinna należeć do przedziału od 80 do 96.

  Kolory pikseli obrazu zmienią się zgodnie z nowymi wartościami świateł. Wszystkie piksele jaśniejsze niż kliknięty obszar zostaną przycięte (ustawione na poziom 255, czyli czystą biel). Na panelu Informacje zostaną wyświetlone wartości przed dopasowaniem koloru i po jego dopasowaniu.

  Przypisywanie wartości obszarów oświetlonych w programie Photoshop
  Ustawienie wartości docelowej dla narzędzia Kroplomierz punktu bieli i kliknięcie w obszarze światła w celu przypisania mu wartości docelowej

 5. Aby przypisać wartości cieni do najciemniejszego obszaru obrazu, który ma zostać zachowany, kliknij dwukrotnie narzędzie Kroplomierz punktu czerni w panelu Właściwości. Zostanie wyświetlony próbnik kolorów. Wprowadź wartości, które mają zostać przypisane do najciemniejszego obszaru obrazu, a następnie kliknij przycisk OK. Następnie kliknij w obszarze cienia, który zidentyfikowano w kroku 3.

  Aby uzyskać dobre cienie na obrazie o przeciętnym kontraście przy druku na białym papierze (w zależności od urządzenia wyjściowego), można użyć wartości CMYK 65, 53, 51 i 95. Ich odpowiedniki w trybie RGB to 10, 10 i 10, a w skali szarości — wartość 96%. Te wartości można szybko określić w przybliżeniu, wprowadzając wartość 4 w polu Jasność (B) w sekcji HSB próbnika kolorów.

  Uwaga:

  W przypadku obrazów o wysokiej tonacji cieniom można przypisać wyższe wartości, co pozwoli zachować szczegóły w obszarach światła. Jasność powinna należeć do przedziału od 4 do 20.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online