Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka

Narzędzie Miarka  ułatwia precyzyjne rozmieszczanie obrazów i ich elementów. Narzędzie Miarka oblicza odległość między dowolnymi dwoma punktami w przestrzeni roboczej. Podczas mierzenia odległości między punktami jest rysowana niedrukowalna linia, a na panelu Informacje i na pasku opcji są wyświetlane następujące informacje:

 • Położenie początkowe (X i Y).

 • Poziome (W) i pionowe (H) odległości od osi x i y.

 • Kąt mierzony względem osi (A).

 • Całkowita odległość (D1).

 • Dwie przebyte odległości (D1 i D2) — przy użyciu kątomierza.

  Wszystkie pomiary poza kątami są obliczane w jednostkach miary ustawionych w oknie dialogowym preferencji Jednostki i miarki.

  Jeśli dokument zawiera linię pomiarową, wybranie narzędzia Miarka powoduje jej wyświetlenie.

Mierzenie odległości między dwoma punktami

 1. Wybierz narzędzie Miarka . (Jeśli Miarka nie jest widoczna, kliknij i przytrzymaj narzędzie Kroplomierz).
 2. Przeciągnij kursor od punktu początkowego do punktu końcowego. Aby ograniczyć pracę narzędzia do wielokrotności 45°, wciśnij klawisz Shift.
 3. Aby utworzyć kątomierz na podstawie istniejącej miarki, przeciągnij kursor pod kątem z jednego końca miarki z wciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS). Aby ograniczyć pracę narzędzia do wielokrotności 45°, wciśnij klawisz Shift.

Edytowanie linii pomiaru

 1. Wybierz narzędzie Miarka .
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby zmienić rozmiar linii, przeciągnij jeden z końców istniejącej miarki.

  • Aby przesunąć linię, umieść kursor na linii z dala od punktów końcowych i przeciągnij ją.

  • Aby usunąć linię, umieść kursor na linii z dala od jej końców i przeciągnij ją poza obraz lub na pasku opcji kliknij przycisk Wyczyść.

  Uwaga:

  Można przeciągnąć linię pomiaru przez element obrazu, który ma być poziomy lub pionowy, a następnie wybrać polecenie Obraz > Obrót obrazu > Swobodnie. Program automatycznie wstawi kąt obrotu niezbędny do wyprostowania obrazu w pole w oknie dialogowym Obróć obszar roboczy.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online