Podręcznik użytkownika Anuluj

Szybkie dopasowania tonalne

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad (brak dostępu w Chinach)
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop na tablet iPad
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
  29. Polecenia dopasowań automatycznych w programie Photoshop na tablet iPad
  30. Rozmazywanie obszarów obrazów w programie Photoshop na tablet iPad
  31. Zwiększanie i zmniejszanie nasycenia obrazów przy użyciu narzędzia Gąbka
  32. Wypełnienie z uwzględnieniem zawartości na tablecie iPad
 5. Photoshop w Internecie (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania
  2. Wymagania systemowe
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Obsługiwane typy plików
  5. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Funkcje oparte na generatywnej sztucznej inteligencji
  8. Podstawowe pojęcia związane z edytowaniem
  9. Szybkie operacje
  10. Korzystanie z warstw
  11. Retuszowanie obrazów i usuwanie niedoskonałości
  12. Szybkie zaznaczanie
  13. Ulepszenia obrazów dzięki warstwom dopasowania
  14. Przesuwanie, przekształcanie i kadrowanie obrazów
  15. Rysowanie i malowanie
  16. Korzystanie z warstw tekstowych
  17. Współpraca z innymi przez Internet
  18. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  19. Generowanie obrazów
  20. Generowanie tła
  21. Obraz odniesienia
 6. Photoshop (beta) (brak dostępu w Chinach)
  1. Pierwsze kroki z wersjami beta aplikacji Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na komputer
  3. Generowanie obrazów z opisów tekstowych
  4. Generowanie tła z opisów tekstowych
 7. Generatywna sztuczna inteligencja (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania dotyczące generatywnej sztucznej inteligencji w programie Photoshop
  2. Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na komputer
  3. Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na komputer
  4. Narzędzie Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  5. Narzędzie Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  6. Funkcje oparte na SI w programie Photoshop w Internecie
 8. Autentyczność zawartości (brak dostępu w Chinach)
  1. Poświadczenia zawartości w programie Photoshop
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 9. Pliki w chmurze (brak dostępu w Chinach)
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich przy użyciu programu Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Zapraszanie innych do edytowania plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 10. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Preferencje
  3. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Umieszczanie plików
  6. Domyślne skróty klawiaturowe
  7. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  8. Galerie narzędzi
  9. Preferencje wydajności
  10. Korzystanie z narzędzi
  11. Ustawienia predefiniowane
  12. Siatka i linie pomocnicze
  13. Gesty dotykowe
  14. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  15. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  16. Zapowiedzi technologii
  17. Metadane i uwagi
  18. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  19. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  20. Miarki
  21. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  22. Określanie kolumn dla obrazu
  23. Cofanie i historia
  24. Panele i menu
  25. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  26. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
 11. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 12. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 13. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
 14. Zaznaczenia
  1. Podstawy zaznaczania
  2. Zaznaczanie elementów kompozycji
  3. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  7. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  8. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  9. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  10. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  11. Podstawy stosowania kanałów
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
 15. Dopasowywanie obrazów
  1. Zastępowanie kolorów obiektu
  2. Wypaczenie perspektywy
  3. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  4. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  5. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  6. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  7. Omówienie dopasowań kolorów
  8. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  9. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  10. Dopasowanie Poziomy
  11. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  12. Dopasowanie jaskrawości
  13. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  14. Szybkie dopasowania tonalne
  15. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  16. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  17. Obrazy HDR
  18. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  19. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  20. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  21. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  22. Warstwy dopasowań i wypełnień
  23. Dopasowywanie krzywych
  24. Tryby mieszania
  25. Przygotowywanie obrazów do druku
  26. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  27. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  28. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  29. Dopasowania koloru selektywnego
 16. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  10. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  11. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  12. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  13. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  14. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  15. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  16. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 17. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 18. Ulepszanie i przekształcanie obrazów
  1. Zastępowanie nieba na obrazach
  2. Przekształcanie obiektów
  3. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  4. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  5. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  6. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  7. Punkt zbiegu
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
 19. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
  27. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
 20. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
 21. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z galerii rozmyć
  2. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  3. Dokumentacja efektów filtrów
  4. Dodawanie efektów świetlnych
  5. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  6. Korzystanie z filtra Farba olejna
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 22. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Bichromia
  5. Korzystanie z profilów kolorów
  6. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  7. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  8. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  9. Próby kolorów
 24. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 25. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 26. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Profesjonalne drukowanie obrazów
  8. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  9. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 27. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 28. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy 
  2. Znane problemy
  3. Optymalizacja wydajności programu Photoshop
  4. Podstawowe rozwiązywanie problemów
  5. Rozwiązywanie problemów z awariami i zawieszeniami
  6. Usuwanie błędów programu
  7. Rozwiązywanie problemu z zapełnionym dyskiem magazynującym
  8. Rozwiązywanie problemów z GPU i sterownikiem graficznym
  9. Znajdowanie brakujących narzędzi
  10. Photoshop — 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji

Stosowanie dopasowania Auto-kontrast

Polecenie Auto-kontrast umożliwia automatyczną korektę kontrastu. Ponieważ kanały nie są dopasowywane oddzielnie, nie są wprowadzane ani eliminowane kolorowe poświaty. Funkcja ta przycina wartości świateł i cieni w obrazie, a następnie przypisuje pozostałe najjaśniejsze i najciemniejsze piksele do czystej bieli (poziom 255) i czystej czerni (poziom 0). Powoduje to rozjaśnienie świateł i przyciemnienie cieni.

Domyślnie, piksele białe i czarne są przycinane o 0,5% — czyli przy wyszukiwaniu najjaśniejszych i najciemniejszych pikseli obrazka program ignoruje pierwsze 0,5% każdej z barw skrajnych. Ustawienia domyślne tej funkcji można zmienić w oknie dialogowym Opcje automatycznej korekcji koloru, które otwiera się w oknach dialogowych Poziomy i Krzywe.

Polecenie Auto-kontrast pomaga poprawić wygląd wielu fotografii lub obrazów o płynnych przejściach tonalnych. Nie poprawia jednak wyglądu obrazów o kolorach jednolitych.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij ikonę Poziomy lub Krzywe na panelu Dopasowania.

  • Wybierz polecenie Warstwa > Nowa warstwa dopasowania, a następnie opcję Poziomy lub Krzywe. W oknie dialogowym Nowa warstwa kliknij przycisk OK.

  Uwaga:

  Aby zastosować dopasowanie bezpośrednio do warstwy obrazu, można także wybrać polecenie Obraz > Auto-kontrast. Ta metoda działa automatycznie, a jej użycie powoduje usunięcie informacji z obrazu. Nie można ustawić żadnej z opcji wymienionych w kolejnych krokach.

 2. W panelu Właściwości kliknij przycisk Automatycznie z naciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (macOS).

 3. W oknie dialogowym Opcje automatycznej korekcji kolorów w obszarze Algorytmy wybierz opcję Uwydatnij kontrast monochromatyczny.
 4. Dopasuj podświetlenia i cienie, które mają zostać przycięte, a także kolor docelowy półcieni.
 5. Kliknij przycisk OK, aby zastosować dopasowanie Auto-kontrast.

Usuwanie kolorowej poświaty za pomocą opcji Auto-kolor

Polecenie Auto-kolor pozwala dopasować kolor i kontrast obrazu, przeszukując obraz i identyfikując cienie, półcienie oraz podświetlenia. Polecenie Auto-kolor domyślnie neutralizuje półcienie używając szarego koloru docelowego o poziomach składowych RGB równych 128, a także przycina piksele świateł i cieni o 0,5%. Wartości domyślne tej funkcji można zmienić w oknie dialogowym Opcje automatycznej korekcji koloru.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij ikonę Poziomy lub Krzywe na panelu Dopasowania.

  • Wybierz polecenie Warstwa > Nowa warstwa dopasowania, a następnie opcję Poziomy lub Krzywe. W oknie dialogowym Nowa warstwa kliknij przycisk OK.

  Uwaga:

  Aby zastosować dopasowanie bezpośrednio do warstwy obrazu, można także wybrać polecenie Obraz > Auto-kolor. Ta metoda działa automatycznie, a jej użycie powoduje usunięcie informacji z obrazu. Nie można ustawić żadnej z opcji wymienionych w kolejnych krokach.

 2. W panelu Właściwości kliknij przycisk Automatycznie z naciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (macOS).

 3. W oknie dialogowym Opcje automatycznej korekcji kolorów w obszarze Algorytmy wybierz opcję Znajdź ciemne i jasne kolory.
 4. Zaznacz opcję Pomiń neutralne półcienie.
 5. Dopasuj podświetlenia i cienie, które mają zostać przycięte, a także kolor docelowy półcieni.
 6. Kliknij przycisk OK, aby zastosować opcję Auto-kolor.

Ustawianie opcji automatycznego dopasowania

Okno dialogowe Opcje automatycznej korekcji kolorów pozwala kontrolować automatyczne korekty tonów i kolorów dostępne dla dopasowań Poziomy i Krzywe. Umożliwia ono także kontrolowanie ustawień poleceń Auto-tony, Auto-kontrast i Auto-kolor. Opcje automatycznej korekty kolorów umożliwiają określanie wartości procentowych przycinania świateł i cieni oraz przypisywanie wartości kolorów do cieni, półcieni i podświetleń.

Ustawienia można zastosować w trakcie jednorazowego korzystania z dopasowań Poziomy lub Krzywe. Można je także zapisać jako wartości domyślne używane podczas stosowania poleceń Auto-tony, Auto-kontrast, Auto-kolor i opcji Automatycznie dla dopasowań Poziomy i Krzywe.

Opcje automatycznej korekcji kolorów w programie Photoshop
Okno dialogowe Opcje automatycznej korekcji koloru.

A. Opcja Auto-kontrast B. Opcja Auto-poziomy C. Opcja Auto-kolor D. Ustawianie kolorów docelowych, punktu czerni i punktu bieli 

 1. Kliknij ikonę Poziomy lub Krzywe na panelu Dopasowania.
 2. W panelu Właściwości kliknij przycisk Automatycznie z naciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

 3. Określ algorytm, za pomocą którego Photoshop ma dopasować całkowity zakres tonów obrazu:

  Uwydatnij kontrast monochromatyczny

  Wszystkie kanały są przycinane jednakowo. Zostają zachowane relacje między kolorami. Światła zyskują na jasności, a cienie stają się ciemniejsze. Algorytm ten jest używany w przypadku polecenia Auto-kontrast.

  Uwydatnij kontrast na kanał

  Algorytm zwiększania kontrastu w kanałach powoduje maksymalizację zakresu tonów w poszczególnych kanałach. Ponieważ każdy kanał jest dopasowywany osobno, algorytm ten może powodować usunięcie lub pojawienie się dominant barwnych. Ten algorytm jest używany przez polecenie Auto-tony.

  Znajdź ciemne i jasne kolory

  Algorytm wyszukiwania ciemnych i jasnych kolorów polega na wyszukiwaniu pikseli o średniej jasności lub średnim ściemnieniu i wykorzystaniu ich do maksymalizacji kontrastu przy minimalnym odcinaniu. Algorytm ten jest używany w przypadku polecenia Auto-kolor.

 4. W razie potrzeby można wybrać opcję Pomiń neutralne półcienie. Program Photoshop wyszukuje wówczas kolor bliski neutralnemu i tak dopasowuje wartości gamma, aby uczynić go neutralnym. Algorytm ten jest używany w przypadku polecenia Auto-kolor.
 5. Aby określić stopnie odcinania dla czarnych i białych pikseli, należy wprowadzić odpowiednie procenty w polach tekstowych. Zaleca się wpisanie wartości z przedziału od 0,0% do 1%.

  Domyślnie, program Photoshop obcina piksele o 0,1% — to znaczy, identyfikując najjaśniejsze i najciemniejsze piksele obrazu, ignoruje pierwsze 0,1%. Ze względu na coraz lepszą jakość dokumentów wyjściowych uzyskiwanych za pomocą dostępnych obecnie skanerów i aparatów cyfrowych domyślne wartości przycinania mogą okazać się zbyt wysokie.

 6. Aby przypisać wartości kolorów do ciemnych, jasnych i neutralnych obszarów obrazu, należy kliknąć na próbce koloru.
 7. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby skorzystać z tych ustawień w bieżącym dopasowaniu Poziomy lub Krzywe, kliknij przycisk OK. Kolejne kliknięcie przycisku Automatycznie spowoduje, że program Photoshop ponownie zastosuje do obrazu te same ustawienia.

  • Aby zapisać ustawienia jako domyślne, wybierz polecenie Zapisz jako domyślne i kliknij przycisk OK. Wybierając znowu dopasowanie Poziomy lub Krzywe na panelu Dopasowania, będzie można zastosować te same ustawienia przez kliknięcie przycisku Automatycznie. Funkcje Aut-tony, Auto-kontrast i Auto-kolor także używają domyślnych wartości procentowych przycinania.

  Uwaga:

  Podczas zapisywania opcji automatycznej korekty kolorów jako wartości domyślnych dla funkcji Auto-kolor, Auto-tony i Auto-kontrast nie ma znaczenia, jaki algorytm zostanie wybrany w kroku 3. Wszystkie trzy polecenia do automatycznej korekty wykorzystują tylko wartości ustawione dla kolorów docelowych i przycinania. Jedynym wyjątkiem jest polecenie Auto-kolor, w przypadku którego jest używana również opcja Pomiń neutralne półcienie.

Używanie polecenia Wyrównaj

Polecenie Wyrównaj służy do równomiernego rozmieszczenia wartości jasności pikseli obrazu. Dzięki temu na obrazie jest reprezentowany pełen zakres poziomów jasności. W wyniku zastosowania polecenia jasność pikseli zmienia się w taki sposób, by wartość najciemniejsza odpowiadała czerni, w wartość najjaśniejsza — bieli. Wartości pośrednie są rozmieszczane równomiernie w całej skali szarości.

Polecenie może być użyteczne, gdy zeskanowany obraz wydaje się ciemniejszy od oryginału i zachodzi potrzeba rozjaśnienia go. Stosując polecenie Wyrównaj razem z panelem Histogram, można porównać jasność przed korektą i po korekcie.

Polecenie Wyrównaj powoduje zastosowanie dopasowania bezpośrednio do warstwy obrazu i usunięcie danych obrazu. Bezpieczne dopasowania są dostępne za pośrednictwem warstw dopasowań oraz podczas edycji we wtyczce Camera Raw.

 1. (Opcjonalnie) Zaznacz obszar na obrazie, który ma podlegać wyrównywaniu.
 2. Wybierz polecenie Obraz > Dopasowania > Wyrównaj.
 3. Jeśli zaznaczono jakiś fragment obrazu, w oknie dialogowym wybierz elementy do wyrównania i kliknij przycisk OK:

  Wyrównaj tylko zaznaczony obszar

  Tylko piksele w zaznaczeniu są równomiernie rozmieszczane.

  Cały obraz na podstawie zaznaczonego obszaru

  Wszystkie warstwy obrazu są równomiernie rozmieszczane na podstawie zaznaczonych warstw.

Dopasowywanie punktów czerni i bieli przy użyciu opcji Automatycznie

Opcja Automatycznie dla dopasowań Poziomy i Krzywe oraz polecenie Auto-tony automatycznie dopasowują punkty czerni i bieli na obrazie. Powoduje to przycięcie części cieni i świateł w każdym kanale oraz przypisanie najjaśniejszego i najciemniejszego piksela w każdym kanale do czystej bieli (poziom 255) lub czystej czerni (poziom 0). Rozkład pośrednich wartości pikseli zmienia się proporcjonalnie do tych ustawień. W rezultacie używanie opcji Automatycznie powoduje, że obraz staje się bardziej kontrastowy, ponieważ wartości pikseli są rozszerzane. Opcja Automatycznie i polecenie Auto-tony dopasowują każdy kanał koloru osobno, dlatego mogą one spowodować usunięcie koloru lub pojawienie się dominant barwnych.

Opcja Automatycznie i polecenie Auto-tony pozwalają uzyskać dobre rezultaty w przypadku niektórych obrazów o średnim rozmieszczeniu wartości pikseli, które wymagają po prostu zwiększenia kontrastu.

Domyślnie opcja Automatycznie i polecenie Auto-tony powodują przycięcie białych i czarnych pikseli o 0,1%. Oznacza to, że przy wyszukiwaniu najjaśniejszych i najciemniejszych pikseli obrazu program ignoruje pierwsze 0,1% każdej z barw skrajnych. Ustawienia domyślne opcji Automatycznie można zmienić w oknie dialogowym Opcje automatycznej korekcji kolorów.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij ikonę Poziomy lub Krzywe na panelu Dopasowania.

  • Wybierz polecenie Warstwa > Nowa warstwa dopasowania, a następnie opcję Poziomy lub Krzywe. W oknie dialogowym Nowa warstwa kliknij przycisk OK.

  Uwaga:

  Aby zastosować dopasowanie bezpośrednio do warstwy obrazu, wybierz polecenie Obraz > Auto-tony. Ta metoda działa automatycznie, a jej użycie powoduje usunięcie informacji z obrazu. Nie można ustawić żadnej z opcji wymienionych w kolejnych krokach.

 2. W panelu Właściwości kliknij przycisk Automatycznie z naciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (macOS).

 3. W oknie dialogowym Opcje automatycznej korekcji kolorów w obszarze Algorytmy wybierz opcję Uwydatnij kontrast na kanał.
 4. Dopasuj wartości świateł i cieni, które mają być przycinane. Dopasuj kolor docelowy półcieni.
 5. Aby zastosować ustawienia opcji Automatycznie, kliknij przycisk OK.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX 2024

Adobe MAX
The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online

Adobe MAX

The Creativity Conference

14–16 października, plaża Miami Beach i online