Stosowanie dopasowania Auto-kontrast

Polecenie Auto-kontrast umożliwia automatyczną korektę kontrastu. Ponieważ kanały nie są dopasowywane oddzielnie, nie są wprowadzane ani eliminowane kolorowe poświaty. Funkcja ta przycina wartości świateł i cieni w obrazie, a następnie przypisuje pozostałe najjaśniejsze i najciemniejsze piksele do czystej bieli (poziom 255) i czystej czerni (poziom 0). Powoduje to rozjaśnienie świateł i przyciemnienie cieni.

Domyślnie, piksele białe i czarne są przycinane o 0,5% — czyli przy wyszukiwaniu najjaśniejszych i najciemniejszych pikseli obrazka program ignoruje pierwsze 0,5% każdej z barw skrajnych. Ustawienia domyślne tej funkcji można zmienić w oknie dialogowym Opcje automatycznej korekcji koloru, które otwiera się w oknach dialogowych Poziomy i Krzywe.

Polecenie Auto-kontrast pomaga poprawić wygląd wielu fotografii lub obrazów o płynnych przejściach tonalnych. Nie poprawia jednak wyglądu obrazów o kolorach jednolitych.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij ikonę Poziomy lub Krzywe na panelu Dopasowania.

  • Wybierz polecenie Warstwa > Nowa warstwa dopasowania, a następnie opcję Poziomy lub Krzywe. W oknie dialogowym Nowa warstwa kliknij przycisk OK.

  Uwaga:

  Aby zastosować dopasowanie bezpośrednio do warstwy obrazu, można także wybrać polecenie Obraz > Auto-kontrast. Ta metoda działa automatycznie, a jej użycie powoduje usunięcie informacji z obrazu. Nie można ustawić żadnej z opcji wymienionych w kolejnych krokach.

 2. W panelu Właściwości kliknij przycisk Automatycznie z naciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

 3. W oknie dialogowym Opcje automatycznej korekcji kolorów w obszarze Algorytmy wybierz opcję Uwydatnij kontrast monochromatyczny.
 4. Dopasuj podświetlenia i cienie, które mają zostać przycięte, a także kolor docelowy półcieni.
 5. Kliknij przycisk OK, aby zastosować dopasowanie Auto-kontrast.

Usuwanie kolorowej poświaty za pomocą opcji Auto-kolor

Polecenie Auto-kolor pozwala dopasować kolor i kontrast obrazu, przeszukując obraz i identyfikując cienie, półcienie oraz podświetlenia. Polecenie Auto-kolor domyślnie neutralizuje półcienie używając szarego koloru docelowego o poziomach składowych RGB równych 128, a także przycina piksele świateł i cieni o 0,5%. Wartości domyślne tej funkcji można zmienić w oknie dialogowym Opcje automatycznej korekcji koloru.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij ikonę Poziomy lub Krzywe na panelu Dopasowania.

  • Wybierz polecenie Warstwa > Nowa warstwa dopasowania, a następnie opcję Poziomy lub Krzywe. W oknie dialogowym Nowa warstwa kliknij przycisk OK.

  Uwaga:

  Aby zastosować dopasowanie bezpośrednio do warstwy obrazu, można także wybrać polecenie Obraz > Auto-kolor. Ta metoda działa automatycznie, a jej użycie powoduje usunięcie informacji z obrazu. Nie można ustawić żadnej z opcji wymienionych w kolejnych krokach.

 2. W panelu Właściwości kliknij przycisk Automatycznie z naciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

 3. W oknie dialogowym Opcje automatycznej korekcji kolorów w obszarze Algorytmy wybierz opcję Znajdź ciemne i jasne kolory.
 4. Zaznacz opcję Pomiń neutralne półcienie.
 5. Dopasuj podświetlenia i cienie, które mają zostać przycięte, a także kolor docelowy półcieni.
 6. Kliknij przycisk OK, aby zastosować opcję Auto-kolor.

Ustawianie opcji automatycznego dopasowania

Okno dialogowe Opcje automatycznej korekcji kolorów pozwala kontrolować automatyczne korekty tonów i kolorów dostępne dla dopasowań Poziomy i Krzywe. Umożliwia ono także kontrolowanie ustawień poleceń Auto-tony, Auto-kontrast i Auto-kolor. Opcje automatycznej korekty kolorów umożliwiają określanie wartości procentowych przycinania świateł i cieni oraz przypisywanie wartości kolorów do cieni, półcieni i podświetleń.

Ustawienia można zastosować w trakcie jednorazowego korzystania z dopasowań Poziomy lub Krzywe. Można je także zapisać jako wartości domyślne używane podczas stosowania poleceń Auto-tony, Auto-kontrast, Auto-kolor i opcji Automatycznie dla dopasowań Poziomy i Krzywe.

Opcje automatycznej korekcji kolorów w programie Photoshop
Okno dialogowe Opcje automatycznej korekcji koloru.

A. Opcja Auto-kontrast B. Opcja Auto-poziomy C. Opcja Auto-kolor D. Ustawianie kolorów docelowych, punktu czerni i punktu bieli 
 1. Kliknij ikonę Poziomy lub Krzywe na panelu Dopasowania.
 2. W panelu Właściwości kliknij przycisk Automatycznie z naciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

 3. Określ algorytm, za pomocą którego Photoshop ma dopasować całkowity zakres tonów obrazu:

  Uwydatnij kontrast monochromatyczny

  Wszystkie kanały są przycinane jednakowo. Zostają zachowane relacje między kolorami. Światła zyskują na jasności, a cienie stają się ciemniejsze. Algorytm ten jest używany w przypadku polecenia Auto-kontrast.

  Uwydatnij kontrast na kanał

  Algorytm zwiększania kontrastu w kanałach powoduje maksymalizację zakresu tonów w poszczególnych kanałach. Ponieważ każdy kanał jest dopasowywany osobno, algorytm ten może powodować usunięcie lub pojawienie się dominant barwnych. Ten algorytm jest używany przez polecenie Auto-tony.

  Znajdź ciemne i jasne kolory

  Algorytm wyszukiwania ciemnych i jasnych kolorów polega na wyszukiwaniu pikseli o średniej jasności lub średnim ściemnieniu i wykorzystaniu ich do maksymalizacji kontrastu przy minimalnym odcinaniu. Algorytm ten jest używany w przypadku polecenia Auto-kolor.

 4. W razie potrzeby można wybrać opcję Pomiń neutralne półcienie. Program Photoshop wyszukuje wówczas kolor bliski neutralnemu i tak dopasowuje wartości gamma, aby uczynić go neutralnym. Algorytm ten jest używany w przypadku polecenia Auto-kolor.
 5. Aby określić stopnie odcinania dla czarnych i białych pikseli, należy wprowadzić odpowiednie procenty w polach tekstowych. Zaleca się wpisanie wartości z przedziału od 0,0% do 1%.

  Domyślnie, program Photoshop obcina piksele o 0,1% — to znaczy, identyfikując najjaśniejsze i najciemniejsze piksele obrazu, ignoruje pierwsze 0,1%. Ze względu na coraz lepszą jakość dokumentów wyjściowych uzyskiwanych za pomocą dostępnych obecnie skanerów i aparatów cyfrowych domyślne wartości przycinania mogą okazać się zbyt wysokie.

 6. Aby przypisać wartości kolorów do ciemnych, jasnych i neutralnych obszarów obrazu, należy kliknąć na próbce koloru.
 7. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby skorzystać z tych ustawień w bieżącym dopasowaniu Poziomy lub Krzywe, kliknij przycisk OK. Kolejne kliknięcie przycisku Automatycznie spowoduje, że program Photoshop ponownie zastosuje do obrazu te same ustawienia.

  • Aby zapisać ustawienia jako domyślne, wybierz polecenie Zapisz jako domyślne i kliknij przycisk OK. Wybierając znowu dopasowanie Poziomy lub Krzywe na panelu Dopasowania, będzie można zastosować te same ustawienia przez kliknięcie przycisku Automatycznie. Funkcje Aut-tony, Auto-kontrast i Auto-kolor także używają domyślnych wartości procentowych przycinania.

  Uwaga:

  Podczas zapisywania opcji automatycznej korekty kolorów jako wartości domyślnych dla funkcji Auto-kolor, Auto-tony i Auto-kontrast nie ma znaczenia, jaki algorytm zostanie wybrany w kroku 3. Wszystkie trzy polecenia do automatycznej korekty wykorzystują tylko wartości ustawione dla kolorów docelowych i przycinania. Jedynym wyjątkiem jest polecenie Auto-kolor, w przypadku którego jest używana również opcja Pomiń neutralne półcienie.

Video tutorial: Auto corrections

Video tutorial: Auto corrections
Corey Barker

Używanie polecenia Wyrównaj

Polecenie Wyrównaj służy do równomiernego rozmieszczenia wartości jasności pikseli obrazu. Dzięki temu na obrazie jest reprezentowany pełen zakres poziomów jasności. W wyniku zastosowania polecenia jasność pikseli zmienia się w taki sposób, by wartość najciemniejsza odpowiadała czerni, w wartość najjaśniejsza — bieli. Wartości pośrednie są rozmieszczane równomiernie w całej skali szarości.

Polecenie może być użyteczne, gdy zeskanowany obraz wydaje się ciemniejszy od oryginału i zachodzi potrzeba rozjaśnienia go. Stosując polecenie Wyrównaj razem z panelem Histogram, można porównać jasność przed korektą i po korekcie.

Polecenie Wyrównaj powoduje zastosowanie dopasowania bezpośrednio do warstwy obrazu i usunięcie danych obrazu. Bezpieczne dopasowania są dostępne za pośrednictwem warstw dopasowań oraz podczas edycji we wtyczce Camera Raw.

 1. (Opcjonalnie) Zaznacz obszar na obrazie, który ma podlegać wyrównywaniu.
 2. Wybierz polecenie Obraz > Dopasowania > Wyrównaj.
 3. Jeśli zaznaczono jakiś fragment obrazu, w oknie dialogowym wybierz elementy do wyrównania i kliknij przycisk OK:

  Wyrównaj tylko zaznaczony obszar

  Tylko piksele w zaznaczeniu są równomiernie rozmieszczane.

  Cały obraz na podstawie zaznaczonego obszaru

  Wszystkie warstwy obrazu są równomiernie rozmieszczane na podstawie zaznaczonych warstw.

Dopasowywanie punktów czerni i bieli przy użyciu opcji Automatycznie

Opcja Automatycznie dla dopasowań Poziomy i Krzywe oraz polecenie Auto-tony automatycznie dopasowują punkty czerni i bieli na obrazie. Powoduje to przycięcie części cieni i świateł w każdym kanale oraz przypisanie najjaśniejszego i najciemniejszego piksela w każdym kanale do czystej bieli (poziom 255) lub czystej czerni (poziom 0). Rozkład pośrednich wartości pikseli zmienia się proporcjonalnie do tych ustawień. W rezultacie używanie opcji Automatycznie powoduje, że obraz staje się bardziej kontrastowy, ponieważ wartości pikseli są rozszerzane. Opcja Automatycznie i polecenie Auto-tony dopasowują każdy kanał koloru osobno, dlatego mogą one spowodować usunięcie koloru lub pojawienie się dominant barwnych.

Opcja Automatycznie i polecenie Auto-tony pozwalają uzyskać dobre rezultaty w przypadku niektórych obrazów o średnim rozmieszczeniu wartości pikseli, które wymagają po prostu zwiększenia kontrastu.

Domyślnie opcja Automatycznie i polecenie Auto-tony powodują przycięcie białych i czarnych pikseli o 0,1%. Oznacza to, że przy wyszukiwaniu najjaśniejszych i najciemniejszych pikseli obrazu program ignoruje pierwsze 0,1% każdej z barw skrajnych. Ustawienia domyślne opcji Automatycznie można zmienić w oknie dialogowym Opcje automatycznej korekcji kolorów.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij ikonę Poziomy lub Krzywe na panelu Dopasowania.

  • Wybierz polecenie Warstwa > Nowa warstwa dopasowania, a następnie opcję Poziomy lub Krzywe. W oknie dialogowym Nowa warstwa kliknij przycisk OK.

  Uwaga:

  Aby zastosować dopasowanie bezpośrednio do warstwy obrazu, wybierz polecenie Obraz > Auto-tony. Ta metoda działa automatycznie, a jej użycie powoduje usunięcie informacji z obrazu. Nie można ustawić żadnej z opcji wymienionych w kolejnych krokach.

 2. W panelu Właściwości kliknij przycisk Automatycznie z naciśniętym klawiszem Alt (Windows) lub Option (Mac OS).

 3. W oknie dialogowym Opcje automatycznej korekcji kolorów w obszarze Algorytmy wybierz opcję Uwydatnij kontrast na kanał.
 4. Dopasuj wartości świateł i cieni, które mają być przycinane. Dopasuj kolor docelowy półcieni.
 5. Aby zastosować ustawienia opcji Automatycznie, kliknij przycisk OK.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online