Zmniejszanie nasycenia kolorów

Polecenie Zmniejsz nasycenie pozwala przekonwertować obraz kolorowy na obraz w skali szarości, przy czym jest zachowywany oryginalny tryb kolorów. Na przykład, aby utworzyć neutralną szarość w trybie RGB, należy przypisać równe wartości czerwonego, zielonego i niebieskiego. Jasność pikseli nie zmieni się.

Polecenie Zmniejsz nasycenie trwale zmienia dane obrazu na warstwie tła. Wynik zastosowania tego polecenia jest identyczny z ustawieniem nasycenia na –100 w dopasowaniu Barwa/Nasycenie. Bezpieczne edytowanie umożliwia warstwa dopasowania Barwa/Nasycenie.

Uwaga:

Jeśli obraz jest wielowarstwowy, to polecenie Zmniejsz nasycenie konwertuje tylko zaznaczoną warstwę.

 1. Wybierz polecenie Obraz > Dopasowania > Zmniejsz nasycenie.

Odwracanie kolorów

Dopasowanie Odwróć pozwala odwrócić kolory obrazu. To polecenie może być używane w procesie tworzenia maski krawędzi do stosowania wyostrzania i innych dopasowań do zaznaczonych obszarów obrazu.

Uwaga:

Klisza kolorowa zawiera maskę koloru pomarańczowego, dlatego dopasowanie Odwróć nie pozwala tworzyć dokładnych pozytywów z zeskanowanych negatywów kolorowych. Przy skanowaniu filmów należy używać ustawień odpowiednich dla barwnych negatywów.

Przy odwracaniu kolorów obrazu jasność poszczególnych pikseli jest zmieniana na wartość przeciwną z 256-stopniowej skali kolorów. Na przykład, piksel o wartości 255 na pozytywie uzyska wartość 0, a piksel o wartości 5 — 250.

Wykonaj jedną z następujących czynności:

 • Kliknij ikonę Odwróć w panelu Dopasowania.
 • Wybierz polecenie Warstwa > Nowa warstwa dopasowania > Odwróć. W oknie dialogowym Nowa warstwa kliknij przycisk OK.

Uwaga:

Można też wybrać polecenie Obraz > Dopasowania > Odwróć. Używanie tej metody powoduje stosowanie dopasowań bezpośrednio do warstwy obrazu i usuwanie informacji z obrazu.  

Tworzenie binarnego obrazu czarno-białego

Dopasowanie Próg umożliwia przekształcanie obrazów kolorowych lub obrazów w skali szarości w obrazy czarno-białe z wysokim kontrastem. Użytkownik określa próg jasności. Piksele jaśniejsze od progu są przekształcane na biel, a ciemniejsze — na czerń.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij ikonę Próg w panelu Dopasowania.

  • Wybierz polecenie Warstwa > Nowa warstwa dopasowania > Próg. W oknie dialogowym Nowa warstwa kliknij przycisk OK.

  W panelu Właściwości zostanie wyświetlony histogram poziomów luminancji pikseli w aktualnie zaznaczonym obszarze.

  Uwaga:

  Można też wybrać polecenie Obraz > Dopasowania > Próg. Używanie tej metody powoduje stosowanie dopasowań bezpośrednio do warstwy obrazu i usuwanie informacji z obrazu.

 2. W panelu Właściwości przeciągaj suwak znajdujący się poniżej histogramu, tak aby pojawił się odpowiedni poziom progu. Podczas przesuwania obraz zmienia się zgodnie z aktualnym ustawieniem progu.

Posteryzacja obrazu

Dopasowanie Posteryzuj pozwala określić liczbę poziomów tonalnych (lub wartości jasności) dla każdego kanału na obrazie, a następnie odwzorować piksele na najbliższy pasujący poziom. Na przykład wybranie dwóch poziomów tonalnych w obrazie RGB daje sześć kolorów: dwa dla czerwieni, dwa dla zieleni i dwa dla niebieskiego.

To dopasowanie jest użyteczne podczas tworzenia efektów specjalnych, takich jak duże, płaskie obszary na zdjęciu. Najbardziej widoczne efekty uzyskuje się przy redukcji liczby stopni szarości na obrazach w skali szarości (choć równie interesujące efekty można uzyskać na obrazach kolorowych).

Uwaga:

Jeśli na obrazie ma wystąpić określona liczba kolorów, należy przekonwertować go na Skalę szarości i wybrać odpowiednią liczbę poziomów. Następnie należy powtórnie przekształcić obraz do poprzedniego trybu kolorów i zamienić poszczególne odcienie szarości na wybrane kolory.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij ikonę Posteryzuj w panelu Dopasowania.

  • Wybierz polecenie Warstwa > Nowa warstwa dopasowania > Posteryzuj.

  Uwaga:

  Można też wybrać polecenie Obraz > Dopasowania > Posteryzuj. Używanie tej metody powoduje stosowanie dopasowań bezpośrednio do warstwy obrazu i usuwanie informacji z obrazu.

 2. W panelu Właściwości przesuń suwak Poziomy lub wprowadź odpowiednią liczbę poziomów tonalnych.

Stosowanie do obrazu przekształcenia gradientowego

Dopasowanie Mapa gradientu powoduje odwzorowanie równoważnego zakresu skali szarości obrazu na kolory określonego wypełnienia gradientem. Jeśli użytkownik wybierze dwukolorowe wypełnienie gradientowe, to cienie zostaną przekształcone na jeden z końcowych kolorów wypełnienia gradientowego, światła na drugi kolor końcowy, a półcienie na kolejne kolory pomiędzy nimi.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Kliknij ikonę Mapa gradientu w panelu Dopasowania.

  • Wybierz polecenie Warstwa > Nowa warstwa dopasowania > Odwzoruj na gradient. W oknie dialogowym Nowa warstwa kliknij przycisk OK.

  Uwaga:

  Można też wybrać polecenie Obraz > Dopasowania > Mapa gradientu. Używanie tej metody powoduje stosowanie dopasowań bezpośrednio do warstwy obrazu i usuwanie informacji z obrazu.

 2. W panelu Właściwości określ odpowiednie wypełnienie gradientem:

  • Aby wybrać wypełnienie gradientem z listy wypełnień, kliknij trójkąt z prawej strony wypełnienia. Zaznacz odpowiednie wypełnienie, klikając je, a następnie kliknij pusty obszar panelu Właściwości w celu ukrycia listy. Informacje o dostosowywaniu listy wypełnień gradientami można znaleźć w sekcji Praca z Menedżerem ustawień predefiniowanych.

  • Aby edytować wyświetlane wypełnienie gradientem, kliknij je i wprowadź odpowiednie zmiany. Można też utworzyć wypełnienie gradientem przy użyciu Edytora gradientów. (Zobacz Tworzenie łagodnych gradientów).

  Cienie, półcienie i światła obrazu są przekształcane domyślnie na (odpowiednio): kolor początkowy (lewy), środkowy i końcowy (prawy) wypełnienia gradientowego.

 3. Jeśli to konieczne, ustaw jedną lub obydwie z następujących opcji:

  Roztrząsanie

  Powoduje dodanie do obrazu przypadkowego szumu. Ma to na celu wygładzenie wypełnienia gradientowego i redukcję efektu pasków kolorów.

  Odwrotność

  Powoduje odwrócenie wypełnienia gradientowego.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online