Podręcznik użytkownika Anuluj

Photoshop na tablet iPad | Częste pytania

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
 4. Photoshop na tablet iPad (brak dostępu w Chinach)
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
 5. Photoshop w Internecie (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania
  2. Wymagania systemowe
  3. Skróty klawiaturowe
  4. Obsługiwane typy plików
  5. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Funkcje oparte na generatywnej sztucznej inteligencji
  8. Podstawowe pojęcia związane z edytowaniem
  9. Szybkie operacje
  10. Korzystanie z warstw
  11. Retuszowanie obrazów i usuwanie niedoskonałości
  12. Szybkie zaznaczanie
  13. Ulepszenia obrazów dzięki warstwom dopasowania
  14. Przesuwanie, przekształcanie i kadrowanie obrazów
  15. Rysowanie i malowanie
  16. Korzystanie z warstw tekstowych
  17. Współpraca z innymi przez Internet
  18. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
 6. Photoshop (beta) (brak dostępu w Chinach)
  1. Pierwsze kroki z wersjami beta aplikacji Creative Cloud
  2. Photoshop (beta) na komputer
 7. Generatywna sztuczna inteligencja (brak dostępu w Chinach)
  1. Częste pytania dotyczące generatywnej sztucznej inteligencji w programie Photoshop
  2. Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na komputer
  3. Rozszerzanie generatywne w programie Photoshop na komputer
  4. Narzędzie Wypełnienie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  5. Narzędzie Rozszerzenie generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  6. Warianty generatywne w programie Photoshop na tablet iPad
  7. Funkcje oparte na SI w programie Photoshop w Internecie
 8. Autentyczność zawartości (brak dostępu w Chinach)
  1. Poświadczenia zawartości w programie Photoshop
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 9. Pliki w chmurze (brak dostępu w Chinach)
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich przy użyciu programu Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Zapraszanie innych do edytowania plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 10. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Preferencje
  3. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Umieszczanie plików
  6. Domyślne skróty klawiaturowe
  7. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  8. Galerie narzędzi
  9. Preferencje wydajności
  10. Korzystanie z narzędzi
  11. Ustawienia predefiniowane
  12. Siatka i linie pomocnicze
  13. Gesty dotykowe
  14. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  15. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  16. Zapowiedzi technologii
  17. Metadane i uwagi
  18. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  19. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  20. Miarki
  21. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  22. Określanie kolumn dla obrazu
  23. Cofanie i historia
  24. Panele i menu
  25. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  26. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
 11. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 12. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 13. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
 14. Zaznaczenia
  1. Podstawy zaznaczania
  2. Zaznaczanie elementów kompozycji
  3. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  7. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  8. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  9. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  10. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  11. Podstawy stosowania kanałów
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
 15. Dopasowywanie obrazów
  1. Zastępowanie kolorów obiektu
  2. Wypaczenie perspektywy
  3. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  4. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  5. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  6. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  7. Omówienie dopasowań kolorów
  8. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  9. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  10. Dopasowanie Poziomy
  11. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  12. Dopasowanie jaskrawości
  13. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  14. Szybkie dopasowania tonalne
  15. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  16. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  17. Obrazy HDR
  18. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  19. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  20. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  21. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  22. Warstwy dopasowań i wypełnień
  23. Dopasowywanie krzywych
  24. Tryby mieszania
  25. Przygotowywanie obrazów do druku
  26. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  27. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  28. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  29. Dopasowania koloru selektywnego
 16. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  10. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  11. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  12. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  13. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  14. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  15. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  16. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 17. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 18. Ulepszanie i przekształcanie obrazów
  1. Zastępowanie nieba na obrazach
  2. Przekształcanie obiektów
  3. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  4. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  5. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  6. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  7. Punkt zbiegu
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
 19. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
  27. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
 20. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
 21. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Korzystanie z filtra Formowanie
  9. Efekty i style warstw
  10. Stosowanie określonych filtrów
  11. Smużenie obszarów obrazu
 22. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Bichromia
  5. Korzystanie z profilów kolorów
  6. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  7. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  8. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  9. Próby kolorów
 24. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 25. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 26. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Profesjonalne drukowanie obrazów
  8. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  9. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 27. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 28. Rozwiązywanie problemów
  1. Rozwiązane problemy 
  2. Znane problemy
  3. Optymalizacja wydajności programu Photoshop
  4. Podstawowe rozwiązywanie problemów
  5. Rozwiązywanie problemów z awariami i zawieszeniami
  6. Usuwanie błędów programu
  7. Rozwiązywanie problemu z zapełnionym dyskiem magazynującym
  8. Rozwiązywanie problemów z GPU i sterownikiem graficznym
  9. Znajdowanie brakujących narzędzi
  10. Photoshop — 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji

Tutaj zebrano odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące programu Photoshop na tablet iPad.

Czy mogę korzystać z programu Photoshop na tablecie iPad?

Tak. Program Photoshop pozwala teraz tworzyć swobodnie w dowolnym miejscu, o każdej porze za pomocą tabletu iPad.

Łącze bezpośrednie do programu Adobe Photoshop

Wypróbuj aplikację mobilną
Wypróbuj najnowsze funkcje i ulepszenia aplikacji Photoshop na tablet iPad dla wersji ogólnie dostępnej.

Photoshop na tablet iPad
Inspiracja jest wszędzie. Tak samo jak program Photoshop.

Gdy nadchodzi inspiracja do tworzenia czegoś nowego, program Photoshop na tablet iPad umożliwia otwieranie i edytowanie dużych plików w formacie Photoshop, opracowywanie kompozycji, retuszowanie zdjęć oraz nakładanie efektów bez dostępu do komputera. Program Photoshop na tablecie iPad pozwala uwolnić się od biurka. Pliki są przechowywane w chmurze, co ułatwia pracę na różnych urządzeniach.

Aby zacząć korzystać z programu Photoshop na tablet iPad, zasubskrybuj plan Creative Cloud, który obejmuje program Photoshop. Masz już aktywny plan zawierający program Photoshop? Zaloguj się na tablecie iPad przy użyciu konta Adobe ID i pobierz program Photoshop na tablet iPad.

Który model tabletu iPad jest potrzebny, aby pobrać program Photoshop i go używać?

Jeśli chcesz korzystać z programu Photoshop na tablet iPad, zapoznaj się z listą obsługiwanych modeli z systemem iPadOS na stronie Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad.

Jakie języki są obsługiwane w programie Photoshop na tablet iPad?

Informacje o dostępnych wersjach językowych programu Photoshop na tablet iPad na obsługiwanych urządzeniach znajdziesz w artykule Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad.

Które plany Adobe obejmują program Photoshop na tablet iPad?

Kup program Photoshop lub plan zawierający ten program. Umożliwi to używanie programu Photoshop na tablet iPad.
Kup program Photoshop i zacznij używać programu Photoshop na tablet iPad.

Jeśli masz plan Adobe Creative Cloud zawierający już program Photoshop, możesz pobrać program Photoshop na tablet iPad na ograniczony czas, nie kupując dodatkowego planu. W tym celu wystarczy zalogować się przy użyciu konta Adobe ID.

Jeśli nie masz planu zawierającego program Photoshop, możesz przez ograniczony czas kupić plan fotograficzny Creative Cloud. Zawiera on program Photoshop (na komputer, na tablet iPad oraz wersję internetową),usługę Lightroom, program Lightroom Classic, aplikacje Adobe Firefly i Adobe Express, a także usługę Portfolio.  Zaloguj się przy użyciu konta Adobe ID, aby kupić plan fotograficzny Creative Cloud.

Program Photoshop na tablet iPad możesz też zasubskrybować w sklepie z aplikacjami — jako pojedynczą aplikację lub w ramach pakietu Design Mobile.

Nie masz konta Adobe ID? Utworzenie go jest bezpłatne i łatwe. Kliknij tutaj, aby szybko założyć konto Adobe ID.

Które plany firmy Adobe obejmują jednocześnie aplikację Adobe Fresco i program Photoshop na tablet iPad?

Wykupienie subskrypcji programu Photoshop na tablet iPad w sklepie z aplikacjami zapewnia dostęp do programu Photoshop na tablet iPad oraz aplikacji Adobe Fresco. Podobnie dzieje się w przypadku wykupienia subskrypcji aplikacji Fresco. Jeśli masz subskrypcję pojedynczej aplikacji Photoshop lub subskrypcję wszystkich aplikacji Creative Clou, obejmuje ona również aplikację Fresco. Program Photoshop na tablet iPad możesz zasubskrybować razem z aplikacją Fresco w ramach pakietu Design Mobile, który jest dostępny w niektórych sklepach z aplikacjami.

Informacje o wszystkich planach subskrypcji znajdziesz na stronie Plan Creative Cloud.

Jeśli przypadkiem uzyskasz dwie aktywne subskrypcje aplikacji, zapoznaj się z procedurą anulowania powielonej subskrypcji aplikacji.

Czy dokumenty aplikacji Adobe Fresco można otwierać i edytować w programie Photoshop na tablet iPad?

Photoshop na tablecie iPad i Fresco — razem skuteczniejsze

Program Photoshop na tablet iPad i aplikacja Adobe Fresco doskonale ze sobą współpracują. Aplikację Fresco opracowano z myślą o rysowaniu i malowaniu, dlatego doskonale uzupełnia ona program Photoshop na tablet iPad. Dzięki aplikacji Fresco na tablecie iPad możesz rysować wszędzie, gdzie się udasz. Te same kompozycje są dostępne z dowolnego miejsca w programie Photoshop na tablecie iPad. Program Photoshop na tablet iPad możesz w kreatywny sposób kontynuować rozwijanie rysunków.Kompozycje utworzone w programie Photoshop na tablet iPad lub aplikacji Fresco są automatycznie zapisywane jako pliki w chmurze, gdy masz połączenie z siecią.

Więcej informacji o płynnym przechodzeniu między programem Photoshop a aplikacją Fresco znajdziesz w artykule Aplikacja Adobe Fresco i program Photoshop.

Jeśli poszukujesz inspiracji na początek, zapoznaj się z artykułem Przekształcanie swojego wizerunku w postać mangi przy użyciu aplikacji Fresco i programu Photoshop na tablet iPad.

Jak można zarządzać programem Photoshop na tablet iPad w ramach subskrypcji kupionej w sklepie Apple App Store?

Każdą subskrypcją programu Photoshop na tablet iPad nabytą w sklepie z aplikacjami zarządza się za pomocą konta w tym sklepie. 

Szczegółowe instrukcje zawiera dokumentacja firmy Apple na temat przeglądania, zmieniania i anulowania subskrypcji.

W przypadku problemów z rozliczeniami lub chęci zwrócenia zakupu zapoznaj się z dokumentacją firmy Apple na temat proszenia o zwrot po zakupie w sklepie App Store lub iTunes Store.

Czy program Photoshop na tablet iPad jest dostępny w moim kraju?

Program Photoshop na tablet iPad jest dostępny tylko w krajach, w których oferowane są usługi Creative Cloud. Oto najnowsza lista krajów, w których dostępne są usługi Creative Cloud.

Usługi Adobe Creative Cloud nie są obecnie dostępne w witrynie Adobe.com w Chinach kontynentalnych. Oznacza to, że program Photoshop na tablet iPad nie jest obecnie dostępny w tym regionie.

Jak program Photoshop na komputer współpracuje z programem Photoshop na tablet iPad?

Pliki w chmurze są dostępne zarówno na komputerze, jak i na tablecie iPad.
Pliki w chmurze są dostępne zarówno na komputerze, jak i na tablecie iPad.

Każdy nowy dokument utworzony w programie Photoshop na tablet iPad jest automatycznie zapisywany jako plik w chmurze, dzięki na komputerze są łatwo dostępne zasoby, które opracowujesz na tablecie iPad. Pliki w chmurze są automatycznie synchronizowane między urządzeniami, co zapewnia płynny obieg pracy.

Zapisanie pliku programu Photoshop na tablet iPad jako pliku w chmurze pozwala na przykład kontynuować na tablecie iPad pracę, która została rozpoczęta na komputerze. 

Aby przeglądać pliki w chmurze, otwórz zakładkę Pliki w chmurze na ekranie początkowym.

Jak otworzyć plik z usługi Creative Cloud w programie Photoshop na tablet iPad?

Aby otworzyć plik Creative z usługi Cloud w programie Photoshop na tablet iPad, wykonaj jedną z następujących czynności:

1. Na ekranie początkowym stuknij opcję Importuj i otwórz () i wybierz aplikację Pliki.

2. W panelu Przeglądaj wybierz opcję Lokalizacje > Creative Cloud, aby szybko zaimportować plik z usługi Creative Cloud.

Uwaga: Jeśli nie możesz znaleźć opcji Creative Cloud w sekcji Lokalizacje, pobierz aplikację Creative Cloud na tablet iPad i pamiętaj, aby się zalogować. Instrukcje dodawania usługi Creative Cloud do sekcji Lokalizacje podano w sekcji Używanie aplikacji innych firm artykułu Używanie aplikacji Pliki na urządzeniu iPhone, iPad lub iPod Touch.

3. W trybie Creative Cloud przejdź do pliku i wybierz go, aby go otworzyć.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Tworzenie, otwieranie i eksportowanie plików w chmurze.

Czy można wyłączyć automatyczne zapisywanie plików w chmurze?

Synchronizacji dokumentów nie można wyłączyć całkowicie, ale można ją wyłączyć w przypadku używania połączenia komórkowego.
Pliki w chmurze są zapisywane automatycznie, co ułatwia kontynuowanie pracy na innych urządzeniach.

Plik w chmurze jest zawsze zapisywany automatycznie. Pozwala to pracować bez przerw nad projektami — z dowolnego miejsca, o każdej porze, niezależnie od urządzenia.

Choć nie można wyłączyć automatycznego zapisywania plików w chmurze, można ograniczyć tę funkcję w przypadku połączenia komórkowego na tablecie iPad.

Więcej informacji o korzystaniu z plików w chmurze w przypadku programu Photoshop znajdziesz w artykule Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania.

Ile przestrzeni w chmurze zapewnia program Photoshop na tablet iPad? Czy można uzyskać więcej przestrzeni?

Dostępna przestrzeń dyskowa jest współużytkowana przez wszystkie Twoje aplikacje Adobe Creative Cloud. Jej ilość zależy od nabytego planu subskrypcji Adobe Creative Cloud.

Plan

Podstawowa przestrzeń dyskowa

Zakup w aplikacji (sklep Apple App Store)

100 GB

Bezpłatna wersja próbna

2 GB

Plan fotograficzny Creative Cloud (20 GB)
(Dotyczy istniejących i nowych subskrypcji w przypadku zakupu tego planu do 31 stycznia 2020 r.).

20 GB

Plan fotograficzny Creative Cloud (1 TB)

1 TB

Pojedyncza aplikacja Photoshop

100 GB

Wszystkie aplikacje Creative Cloud

100 GB

Jeśli dane przechowywane w chmurze przekroczą dostępną przestrzeń dyskową, dokumenty będzie można zapisywać tylko lokalnie. W dowolnym momencie możesz rozszerzyć plan subskrypcji, jeśli potrzebujesz dodatkowej przestrzeni dyskowej w chmurze.

Co stanie się z moimi zasobami, jeśli zamknę lub usunę konto Adobe?

Nawet po wygaśnięciu planu zasoby pozostają dostępne do pobrania na koncie przez ograniczony czas.
Zasoby możesz pobrać przez ograniczony czas po wygaśnięciu planu.

W przypadku zamknięcia lub usunięcia konta Adobe albo wygaśnięcia subskrypcji zasoby pozostaną w chmurze i będą dostępne do pobrania przez 30 dni. Po 30 dniach możesz utracić dostęp do całości lub części dokumentów zapisanych na serwerach (w chmurze). 

Aby przeglądać zasoby, przejdź do witryny Creative Cloud.
Więcej informacji: Częste pytania | Creative Cloud.

Jakie skróty klawiaturowe i dotykowe są dostępne w programie Photoshop na tablet iPad?

Prostsze obiegi pracy dzięki skrótom klawiaturowym i dotykowym
Prostsze obiegi pracy dzięki skrótom klawiaturowym i dotykowym

Listę popularnych skrótów klawiaturowych w programie Photoshop na tablet iPad znajdziesz w artykule Skróty klawiaturowe.

Informacje o gestach i skrótach dotykowych w programie Photoshop na tablecie iPad znajdziesz w artykule Gesty i skróty dotykowe.

Jak zaproponować funkcję lub zgłosić problem z programem Photoshop na tablet iPad?

W ustawieniach aplikacji znajdziesz opcje wysyłania opinii i zgłaszania propozycji funkcji.
Zachęcamy do dzielenia się swoimi przemyśleniami. Wyślij nam swoje sugestie. Skontaktuj się z nami na forum firmy Adobe.

Firma Adobe słucha opinii dużej społeczności naszych użytkowników. Doceniamy te informacje, dlatego staramy się ułatwić zgłaszanie problemów oraz propozycji nowych funkcji związanych z programem Photoshop na tablet iPad.

Aby zgłosić problem, zaproponować funkcję lub wypełnić ankietę, wybierz opcję Ustawienia aplikacji > Ogólne > Pomoc > Wyślij opinię.

Aby zadać pytanie i wziąć udział w dyskusjach na forum firmy Adobe dotyczącym programu Photoshop, wybierz opcję Ustawienia aplikacji > Ogólne > Pomoc > Forum.

Aby dołączyć do dyskusji lub opublikować post na forum, wejdź na stronę Społeczność pomocy Adobe | Photoshop na tablet iPad.

Adobe

Pomoc dostępna szybciej i łatwiej

Nowy użytkownik?