Podręcznik użytkownika Anuluj

Photoshop na tablet iPad | Częste pytania

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
  8. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop i usługi firmy Adobe
  1. Program Photoshop a usługa Adobe Stock
  2. Biblioteki Creative Cloud
  3. Biblioteki Creative Cloud w programie Photoshop
  4. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  5. Praca z kompozycjami programu Illustrator w programie Photoshop
  6. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
  7. Siatka i linie pomocnicze
  8. Tworzenie operacji
  9. Cofanie i historia
  10. Domyślne skróty klawiaturowe
  11. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
 4. Photoshop na tablet iPad
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie ze środowiskiem pracy
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
 5. Photoshop w Internecie (beta)
  1. Często zadawane pytania | Photoshop w Internecie (beta)
  2. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  3. Wymagania systemowe | Photoshop w Internecie (beta)
  4. Skróty klawiaturowe | Photoshop w Internecie (beta)
  5. Obsługiwane typy plików | Photoshop w Internecie (beta)
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Współpraca z uczestnikami projektu
  8. Stosowanie ograniczonych zmian do plików w chmurze
 6. Pliki w chmurze
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich w programie Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Udostępnianie i wspólne edytowanie plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Tworzenie dokumentów
  3. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  4. Obsługa pokrętła Microsoft Dial w programie Photoshop
  5. Galerie narzędzi
  6. Preferencje wydajności
  7. Korzystanie z narzędzi
  8. Gesty dotykowe
  9. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  10. Zapowiedzi technologii
  11. Metadane i uwagi
  12. Szybkie udostępnianie utworzonych materiałów
  13. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  14. Preferencje
  15. Domyślne skróty klawiaturowe
  16. Miarki
  17. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  18. Określanie kolumn dla obrazu
  19. Cofanie i historia
  20. Panele i menu
  21. Umieszczanie plików
  22. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  23. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
  24. Ustawienia predefiniowane
  25. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  26. Siatka i linie pomocnicze
 8. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 9. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 10. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
  26. Warstwa
  27. Spłaszczanie
  28. Obrazy kompozytowe
  29. Tło
 11. Zaznaczenia
  1. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  2. Tworzenie szybkich zaznaczeń
  3. Podstawy zaznaczania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  7. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  8. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  9. Podstawy stosowania kanałów
  10. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  11. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
  16. Zaznaczenie
  17. Obwiednia
 12. Dopasowywanie obrazów
  1. Wypaczenie perspektywy
  2. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  3. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  4. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  5. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  6. Omówienie dopasowań kolorów
  7. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  8. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  9. Dopasowanie Poziomy
  10. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  11. Dopasowanie jaskrawości
  12. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  13. Szybkie dopasowania tonalne
  14. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  15. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  16. Obrazy HDR
  17. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  18. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  19. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  20. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  21. Warstwy dopasowań i wypełnień
  22. Dopasowywanie krzywych
  23. Tryby mieszania
  24. Przygotowywanie obrazów do druku
  25. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  26. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  27. Filtr
  28. Rozmycie
  29. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  30. Dopasowania koloru selektywnego
  31. Zastępowanie kolorów obiektu
 13. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Edytowanie z zachowaniem danych oryginału we wtyczce Camera Raw
  10. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  11. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  12. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  13. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  14. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  15. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  16. Podsumowanie funkcji | Adobe Camera Raw | Wydania z 2018 r.
  17. Podsumowanie nowych funkcji
  18. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  19. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 14. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 15. Przekształcenia obrazów
  1. Przekształcanie obiektów
  2. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  3. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  4. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  5. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  6. Punkt zbiegu
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
  10. Wypaczenie
  11. Przekształcanie
  12. Panorama
 16. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
 17. Tekst
  1. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  2. Formatowanie znaków
  3. Formatowanie akapitów
  4. Tworzenie efektów tekstowych
  5. Edytowanie tekstu
  6. Odstępy między wierszami i między znakami
  7. Tekst arabski i hebrajski
  8. Czcionki
  9. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  10. Tekst azjatycki
  11. Tworzenie tekstu
  12. Błąd mechanizmu wyszukiwania w tekście podczas używania narzędzia do pisania w programie Photoshop | Windows 8
  13. Układacz wielojęzyczny dla skryptów azjatyckich
  14. Dodawanie i edytowanie tekstu w programie Photoshop
 18. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 19. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 20. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 21. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Bichromia
  8. Profesjonalne drukowanie obrazów
  9. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  10. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 22. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Korzystanie z profilów kolorów
  5. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  6. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  7. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  8. Próby kolorów
 24. Content Authenticity
  1. Informacje o poświadczeniach zawartości
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 25. Grafika 3D i techniczne przetwarzanie obrazów
  1. Photoshop 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji 3D
  2. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  3. Drukowanie obiektów 3D
  4. Malowanie 3D
  5. Ulepszenia panelu 3D | Photoshop
  6. Podstawowe pojęcia i narzędzia związane z grafiką 3D
  7. Renderowanie i zapisywanie grafiki 3D
  8. Tworzenie obiektów i animacji 3D
  9. Stosy obrazów
  10. Obieg pracy z grafiką 3D
  11. Pomiary
  12. Pliki DICOM
  13. Programy Photoshop i MATLAB
  14. Zliczanie obiektów na obrazie
  15. Łączenie i konwertowanie obiektów 3D
  16. Edytowanie tekstur 3D
  17. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  18. Ustawienia panelu 3D

Znajdź odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące aplikacji Photoshop na tablet iPad.

Czy mogę używać aplikacji Photoshop na tablecie iPad?

Tak, teraz możesz używać aplikacji Photoshop na tablecie iPad i tworzyć cokolwiek zechcesz, w dowolnym czasie i z dowolnego miejsca.

Pobierz aplikację Photoshop na tablet iPad

Kiedy poczujesz inspirację, aby stworzyć coś nowego, aplikacja Photoshop na tablet iPad pozwoli Ci otwierać i edytować duże pliki aplikacji Photoshop, tworzyć zadziwiające kompozycje, retuszować obrazy i stosować efekty niezależnie od tego, gdzie się znajdujesz. Aplikacja Photoshop na tablet iPad pozwoli Ci oderwać się od biurka, a przechowywanie dokumentów w chmurze umożliwi płynne kontynuowanie pracy na różnych urządzeniach.

Zacznij tworzyć w aplikacji Photoshop na tablet iPad już dziś. Zasubskrybuj Plan Creative Cloud, który obejmuje aplikację Photoshop. Masz już aktywny plan obejmujący aplikację Photoshop? Zaloguj się za pomocą swojego identyfikatora Adobe ID na tablecie iPad i pobierz aplikację Photoshop na tablet iPad już dziś.

Photoshop na tablet iPad
Inspiracja jest wszędzie. Podobnie jak Photoshop!

Jaki tablet iPad jest wymagany, aby móc pobrać aplikację Photoshop i z niej korzystać?

Aby korzystać z aplikacji Photoshop na tablet iPad, zapoznaj się z listą obsługiwanych modeli tabletów iPad zaktualizowanych do wersji systemu operacyjnego iPadOS:

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad.

Jakie języki są obsługiwane w aplikacji Photoshop na tablet iPad?

Na obsługiwanych urządzeniach aplikacja Photoshop jest dostępna w następujących językach:

Aby uzyskać więcej informacji, zobacz Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad.

Które plany Adobe obejmują aplikację Photoshop na tablet iPad?

Uzyskaj aplikację Photoshop lub plan obejmujący aplikację Photoshop. Będziesz mieć możliwość korzystania z aplikacji Photoshop na tablecie iPad.
Uzyskaj aplikację Photoshop i rozpocznij pracę w aplikacji Photoshop na tablet iPad.

Jeśli masz plan Adobe Creative Cloud, który obecnie obejmuje aplikację Photoshop, możesz po prostu pobrać aplikację Photoshop na tablet iPad na ograniczony czas bez konieczności zakupu innego planu — wystarczy że zalogujesz się za pomocą swojego identyfikatora Adobe ID.

Jeśli nie masz planu obejmującego aplikację Photoshop, przez ograniczony czas możesz kupić Plan fotograficzny Creative Cloud, który zawiera aplikacje Photoshop na tablet iPad, Photoshop na komputer, Lightroom, Lightroom Classic, Spark oraz Portfolio.  Aby zakupić Plan fotograficzny Creative Cloud, wystarczy że zalogujesz się za pomocą swojego identyfikatora Adobe ID.

Możesz także zasubskrybować aplikację Photoshop na tablet iPad za pośrednictwem sklepu App Store jako pojedynczą aplikację lub jako część pakietu Design Mobile.

Nie masz identyfikatora Adobe ID? Utworzenie go jest proste i nic nie kosztuje. Kliknij tutaj, aby szybko utworzyć identyfikator Adobe ID

Które plany Adobe obejmują zarówno aplikację Adobe Fresco, jak i aplikację Photoshop na tablet iPad?

Pobierz aplikację Photoshop na tablet iPad
Pobierz aplikację Adobe Fresco na tablet iPad

Kiedy zasubskrybujesz aplikację Photoshop na tablet iPad w sklepie App Store, uzyskasz dostęp zarówno do aplikacji Photoshop na tablet iPad, jak i do aplikacji Adobe Fresco — i odwrotnie. Jeśli masz subskrypcję pojedynczej aplikacji Photoshop lub wszystkich aplikacji Creative Cloud, aplikacja Fresco jest już zawarta w Twojej subskrypcji. W stosownych przypadkach możesz także zasubskrybować aplikację Photoshop na tablet iPad wraz z aplikacją Fresco jako część pakietu Design Mobile w sklepie App Store.

Aby sprawdzić wszystkie plany subskrypcji, zobacz Plan Creative Cloud.

Jeśli przypadkowo otrzymasz dwie aktywne subskrypcje aplikacji, zobacz Anulowanie zduplikowanej subskrypcji aplikacji.

Czy mogę otwierać dokumenty aplikacji Adobe Fresco i z nimi pracować w aplikacji Photoshop na tablet iPad?

Aplikacje Photoshop na tablet iPad i Adobe Fresco — lepiej razem

Aplikacje Photoshop na tablet iPadAdobe Fresco doskonale ze sobą współpracują. Fresco to aplikacja przeznaczona specjalnie do rysowania i malowania, która świetnie współdziała z aplikacją Photoshop na tablet iPad. Ciesz się rysowaniem w aplikacji Fresco na tablet iPad, gdy jesteś w podróży, i uzyskaj dostęp do tej samej grafiki w dowolnym miejscu w aplikacji Photoshop na tablet iPad. Ulepsz swój rysunek dzięki kreatywnym edycjom w aplikacji Photoshop na tablet iPad. Każda grafika utworzona w aplikacji Photoshop na tablet iPad lub aplikacji Fresco jest po połączeniu z siecią automatycznie zapisywana jako dokument w chmurze.

Aby dowiedzieć się więcej o tym, jak bezproblemowo pracować w aplikacjach Photoshop i Fresco, zobacz Adobe Fresco i Photoshop.

Aby uzyskać inspirację na początek, zobacz Jak za pomocą aplikacji Fresco i Photoshop na tablet iPad zmienić swoje zdjęcie w postać z mangi.

Jak zarządzać swoją subskrypcją aplikacji Photoshop na tablet iPad zakupioną w sklepie Apple App Store?

Każdą subskrypcją aplikacji Photoshop na tablet iPad zakupioną w sklepie App Store zarządza się za pośrednictwem konta App Store.

Aby uzyskać szczegółowe instrukcje, zapoznaj się z dokumentacją Apple: Wyświetlanie, zmienianie lub anulowanie subskrypcji.

W przypadku problemów z rozliczeniami lub zwrotu pieniędzy zapoznaj się z dokumentacją Apple: Występowanie o zwrot pieniędzy za zakup w sklepie App Store lub iTunes Store.

Czy aplikacja Photoshop na tablet iPad jest dostępna w moim kraju?

Aplikacja Photoshop na tablet iPad jest dostępna tylko w krajach, w których dostępne są usługi Creative Cloud. Zobacz najnowszą listę krajów, w których obsługiwane są usługi Creative Cloud.

Usługi objęte ofertą Adobe Creative Cloud nie są obecnie dostępne w witrynie adobe.com w Chinach kontynentalnych. W rezultacie aplikacja Photoshop na tablet iPad nie jest dostępna w tym regionie.

W jaki sposób program Photoshop na komputer współpracuje z aplikacją Photoshop na tablet iPad?

Możesz uzyskać dostęp do dokumentów w chmurze zarówno z komputera, jak i tabletu iPad.
Możesz uzyskać dostęp do dokumentów w chmurze zarówno z komputera, jak i tabletu iPad.

Każdy dokument utworzony w aplikacji Photoshop na tablet iPad jest automatycznie zapisywany jako dokument w chmurze, dzięki czemu możesz na komputerze łatwo uzyskać dostęp do swoich prac utworzonych na tablecie iPad. Dokumenty w chmurze są automatycznie synchronizowane między urządzeniami, aby zapewnić płynny obieg pracy.

Jeśli na przykład chcesz wznowić pracę z komputera na tablecie iPad, wystarczy że zapiszesz plik PSD jako dokument w chmurze.

Aby wyświetlić swoje dokumenty w chmurze, przejdź do karty Dokumenty w chmurze na ekranie początkowym. 

Jak mogę otworzyć plik Creative Cloud w aplikacji Photoshop na tablet iPad?

Aby otworzyć plik Creative Cloud w aplikacji Photoshop na tablet iPad, wykonaj następujące czynności:

1. Na ekranie głównym stuknij opcję Importuj i otwórz (), a następnie wybierz aplikację Pliki.

2. W wyświetlonym panelu Przeglądaj wybierz kolejno opcje Lokalizacje > Creative Cloud, aby szybko zaimportować plik z usługi Creative Cloud.

Uwaga: Jeśli nie możesz znaleźć opcji Creative Cloud w sekcji Lokalizacje, pobierz aplikację Creative Cloud na tablet iPad i upewnij się, że jesteś zalogowany(-a). Aby dodać usługę Creative Cloud do sekcji Lokalizacje, zapoznaj się ze wskazówkami podanymi w sekcji Korzystanie z aplikacji innych firm w aplikacji Pliki w artykule Używanie aplikacji Pliki na urządzeniu iPhone, iPad lub iPod touch

3. W trybie Creative Cloud przeglądaj pliki i wybierz plik, który chcesz otworzyć.

Czy mogę wyłączyć automatyczne zapisywanie w dokumentach w chmurze?

Nie można wyłączyć synchronizacji dokumentów, ale można zrezygnować z synchronizacji za pośrednictwem połączenia komórkowego.
Dokumenty w chmurze są automatycznie zapisywane w chmurze i ułatwiają bezproblemową pracę na różnych urządzeniach.

Dokument w chmurze jest zawsze automatycznie zapisywany w chmurze — dzięki temu możesz wygodnie pracować nad kreatywnymi projektami w dowolnym miejscu i czasie na wszystkich urządzeniach.

Chociaż funkcji automatycznego zapisywania dokumentów w chmurze nie da się wyłączyć, możesz wyłączyć synchronizację przez sieć komórkową podczas pracy na tablecie iPad.

Więcej informacji o obiegach pracy dokumentów w chmurze w aplikacji Photoshop znajdziesz w artykule Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania.

Ile przestrzeni dyskowej w chmurze zapewnia aplikacja Photoshop na tablet iPad? Czy mogę uzyskać więcej przestrzeni dyskowej?

Przestrzeń dyskowa w chmurze jest współdzielona przez aplikacje Adobe Creative Cloud. Ilość przestrzeni dyskowej w chmurze zależy od planu subskrypcji Adobe Creative Cloud.

Plan

Podstawowa oferowana przestrzeń dyskowa

Zakup w aplikacji (przez sklep Apple App Store)

100 GB

Bezpłatna wersja próbna

2 GB

Plan fotograficzny Creative Cloud (20 GB)
(dla obecnych subskrybentów oraz nowych subskrybentów, którzy zakupili ten plan do dnia 31 stycznia 2020 r.)

20 GB

Plan fotograficzny Creative Cloud (1 TB)

1 TB

Pojedyncza aplikacja Photoshop

100 GB

Wszystkie aplikacje Creative Cloud

100 GB

Jeśli przestrzeń dyskowa w chmurze przekroczy przyznany limit, swoje dokumenty będziesz móc zapisywać tylko lokalnie. Jeśli potrzebujesz więcej przestrzeni dyskowej w chmurze, możesz w dowolnym momencie łatwo rozszerzyć plan subskrypcji, aby dodać więcej miejsca.

Co stanie się z moimi zasobami, jeśli zamknę lub usunę moje konto Adobe?

Nawet po wygaśnięciu planu możesz pobrać swoje zasoby ze swojego konta przez ograniczoną liczbę dni.
Zasoby są dostępne do pobrania przez ograniczony czas nawet po wygaśnięciu planu.

Jeśli zamkniesz lub usuniesz swoje konto Adobe albo jeśli wygaśnie subskrypcja, zasoby pozostaną w chmurze i będą dostępne do pobrania przez 30 dni. Po 30 dniach możesz utracić dostęp do niektórych lub wszystkich swoich dokumentów zapisanych na serwerach obsługujących chmurę.

Aby wyświetlić swoje zasoby, przejdź do strony internetowej Creative Cloud.
Aby dowiedzieć się więcej o usłudze Creative Cloud, zobacz Częste pytania | Creative Cloud.

Jakie są skróty klawiaturowe i dotykowe w aplikacji Photoshop na tablet iPad?

Aby wyświetlić listę popularnych skrótów klawiaturowych w aplikacji Photoshop na tablet iPad, zobacz Skróty klawiaturowe.

Aby dowiedzieć się więcej o skrótach i gestach dotykowych w aplikacji Photoshop na tablet iPad, zobacz Skróty i gesty dotykowe.

Uprość obieg pracy dzięki skrótom klawiaturowym i dotykowym.
Uprość obieg pracy dzięki skrótom klawiaturowym i dotykowym.

Jak zasugerować funkcję lub zgłosić problem z aplikacją Photoshop na tablet iPad?

Znajdź opcje w Ustawieniach aplikacji, aby przesłać nam swoją opinię i prośby o funkcje.
Twoja opinia jest cenna! Prześlij nam swoje sugestie. Połącz się z nami na forum Adobe.

Firma Adobe aktywnie korzysta z sugestii społeczności użytkowników. Cenimy Twój wkład i ułatwiamy zgłaszanie problemów i prośby o nowe funkcje w aplikacji Photoshop na tablet iPad.

Aby zgłosić problem, zasugerować funkcję lub wypełnić ankietę, wybierz kolejno opcje Ustawienia aplikacji > Ogólne > Pomoc > Prześlij opinię.

Aby zadać pytanie i wziąć udział w dyskusjach społeczności na forum firmy Adobe dotyczącym aplikacji Photoshop, wybierz kolejno opcje Ustawienia aplikacji > Ogólne > Pomoc > Forum społeczności .

Aby dołączyć do dyskusji lub opublikować post przeznaczony dla społeczności, przejdź do witryny Społeczność pomocy Adobe | Photoshop.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto