Podręcznik użytkownika Anuluj

Photoshop na tablet iPad | Częste pytania

 1. Podręcznik użytkownika programu Photoshop
 2. Wprowadzenie do programu Photoshop
  1. Dream it. Make it.
  2. Nowości w programie Photoshop
  3. Edytowanie pierwszego zdjęcia
  4. Tworzenie dokumentów
  5. Photoshop | Częste pytania
  6. Wymagania systemowe programu Photoshop
  7. Migracja ustawień predefiniowanych, operacji i ustawień
  8. Poznaj program Photoshop
 3. Program Photoshop a inne produkty i usługi firmy Adobe
  1. Korzystanie z kompozycji programu Illustrator w programie Photoshop
  2. Korzystanie z plików programu Photoshop w programie InDesign
  3. Materiały Substance 3D w programie Photoshop
  4. Program Photoshop a usługa Adobe Stock
  5. Używanie rozszerzenia Capture w programie Photoshop
  6. Biblioteki Creative Cloud
  7. Biblioteki Creative Cloud w programie Photoshop
  8. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  9. Siatka i linie pomocnicze
  10. Tworzenie operacji
  11. Cofanie i historia
 4. Photoshop na tablet iPad
  1. Photoshop na tablet iPad | Częste pytania
  2. Zapoznanie z przestrzenią roboczą
  3. Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad
  4. Tworzenie, otwieranie i eksportowanie dokumentów
  5. Dodawanie zdjęć
  6. Korzystanie z warstw
  7. Rysowanie i malowanie przy użyciu pędzli
  8. Tworzenie zaznaczeń i dodawanie masek
  9. Retuszowanie kompozycji
  10. Korzystanie z warstw dopasowania
  11. Dopasowanie odcieni kompozytów przy użyciu krzywych
  12. Stosowanie przekształceń
  13. Kadrowanie i obracanie obrazów kompozytowych
  14. Obracanie, przesuwanie, powiększanie i zerowanie obszaru roboczego
  15. Korzystanie z warstw tekstowych
  16. Korzystanie z programów Photoshop i Lightroom
  17. Pobieranie brakujących czcionek w programie Photoshop na tablecie iPad
  18. Tekst w języku japońskim w programie Photoshop na tablecie iPad
  19. Zarządzanie ustawieniami aplikacji
  20. Skróty i gesty dotykowe
  21. Skróty klawiaturowe
  22. Edytowanie rozmiaru obrazu
  23. Nadawanie na żywo podczas tworzenia w programie Photoshop na tablecie iPad
  24. Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący
  25. Tworzenie pędzli w rozszerzeniu Capture i używanie ich w programie Photoshop
  26. Praca z plikami Camera Raw
  27. Tworzenie i używanie obiektów inteligentnych
  28. Modyfikowanie ekspozycji obrazów przy użyciu funkcji rozjaśniania i ściemniania
 5. Photoshop w Internecie (beta)
  1. Często zadawane pytania | Photoshop w Internecie (beta)
  2. Wprowadzenie do przestrzeni roboczej
  3. Wymagania systemowe | Photoshop w Internecie (beta)
  4. Skróty klawiaturowe | Photoshop w Internecie (beta)
  5. Obsługiwane typy plików | Photoshop w Internecie (beta)
  6. Otwieranie plików w chmurze i korzystanie z nich
  7. Współpraca z uczestnikami projektu
  8. Stosowanie ograniczonych zmian do plików w chmurze
 6. Pliki w chmurze
  1. Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania
  2. Pliki w chmurze — Photoshop | Pytania dotyczące obiegów pracy
  3. Zarządzanie plikami w chmurze i korzystanie z nich w programie Photoshop
  4. Zwiększanie ilości przestrzeni dyskowej dla programu Photoshop
  5. Nie można utworzyć ani zapisać pliku w chmurze
  6. Rozwiązywanie błędów z plikami w chmurze programu Photoshop
  7. Zbieranie dzienników synchronizacji plików w chmurze
  8. Udostępnianie i wspólne edytowanie plików w chmurze
  9. Udostępnianie plików i komentowanie w aplikacji
 7. Przestrzeń robocza
  1. Podstawy pracy z przestrzenią roboczą
  2. Szybsza nauka dzięki panelowi Odkrywanie w programie Photoshop
  3. Tworzenie dokumentów
  4. Używanie paska Touch Bar w programie Photoshop
  5. Galerie narzędzi
  6. Preferencje wydajności
  7. Korzystanie z narzędzi
  8. Gesty dotykowe
  9. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  10. Zapowiedzi technologii
  11. Metadane i uwagi
  12. Domyślne skróty klawiaturowe
  13. Funkcje dotykowe i dostosowywanie obszarów roboczych
  14. Umieszczanie obrazów programu Photoshop w innych aplikacjach
  15. Preferencje
  16. Domyślne skróty klawiaturowe
  17. Miarki
  18. Pokazywanie i ukrywanie dodatków niedrukowanych
  19. Określanie kolumn dla obrazu
  20. Cofanie i historia
  21. Panele i menu
  22. Umieszczanie plików
  23. Rozmieszczanie elementów za pomocą przyciągania
  24. Określanie położenia przy użyciu narzędzia Miarka
  25. Ustawienia predefiniowane
  26. Dostosowywanie skrótów klawiszowych
  27. Siatka i linie pomocnicze
 8. Projektowanie stron internetowych, materiałów ekranowych i aplikacji
  1. Photoshop dla projektantów
  2. Obszary kompozycji
  3. Podgląd urządzenia
  4. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  5. Cięcie stron internetowych na plasterki
  6. Opcje HTML dotyczące plasterków
  7. Modyfikowanie układu plasterków
  8. Korzystanie z grafiki internetowej
  9. Tworzenie internetowych galerii zdjęć
 9. Podstawowe informacje o obrazie i kolorach
  1. Zmienianie rozmiarów obrazów
  2. Korzystanie z obrazów rastrowych i wektorowych
  3. Rozmiar a rozdzielczość obrazu
  4. Pozyskiwanie obrazów z aparatów fotograficznych i skanerów
  5. Tworzenie, otwieranie i importowanie obrazów
  6. Wyświetlanie obrazów
  7. Błąd nieprawidłowego znacznika JPEG | Otwieranie obrazów
  8. Wyświetlanie wielu obrazów
  9. Dostosowywanie próbników kolorów i próbek
  10. Obrazy HDR
  11. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  12. Konwertowanie obrazów z jednego trybu kolorów na inny
  13. Tryby kolorów
  14. Wymazywanie części obrazu
  15. Tryby mieszania
  16. Wybieranie kolorów
  17. Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych
  18. Informacje o obrazie
  19. Filtry zniekształcania są niedostępne
  20. Informacje o kolorach
  21. Dopasowania kolorowe i monochromatyczne przy użyciu kanałów
  22. Wybieranie kolorów w panelach Kolor i Próbki
  23. Próbka
  24. Tryb kolorów (tryb obrazu)
  25. Poświata kolorowa
  26. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  27. Dodawanie próbek z arkuszy CSS HTML i plików SVG
  28. Głębia bitowa i preferencje
 10. Warstwy
  1. Podstawy pracy z warstwami
  2. Bezpieczna edycja
  3. Tworzenie warstw i grup oraz zarządzanie nimi
  4. Zaznaczanie, grupowanie i łączenie warstw
  5. Umieszczanie obrazów w ramkach
  6. Krycie warstw i mieszanie
  7. Warstwy masek
  8. Stosowanie filtrów inteligentnych
  9. Kompozycje warstw
  10. Przenoszenie, układanie i blokowanie warstw
  11. Maskowanie warstw przy użyciu masek wektorowych
  12. Zarządzanie warstwami i grupami
  13. Efekty i style warstw
  14. Edytowanie masek warstw
  15. Wyodrębnianie zasobów
  16. Odsłanianie warstw przy użyciu masek przycinających
  17. Generowanie zasobów obrazów z warstw
  18. Korzystanie z obiektów inteligentnych
  19. Tryby mieszania
  20. Łączenie kilku obrazów w portret grupowy
  21. Łączenie obrazów przy użyciu automatycznego mieszania warstw
  22. Wyrównywanie i rozmieszczanie warstw
  23. Kopiowanie kodu CSS z warstw
  24. Wczytywanie zaznaczeń z warstwy lub obramowania maski warstw
  25. Odcinanie w celu odkrycia zawartości innych warstw
  26. Warstwa
  27. Spłaszczanie
  28. Obrazy kompozytowe
  29. Tło
 11. Zaznaczenia
  1. Przestrzeń robocza zaznaczania i maskowania
  2. Szybkie zaznaczanie
  3. Podstawy zaznaczania
  4. Zaznaczanie narzędziami do zaznaczania prostokątnego
  5. Zaznaczanie przy użyciu narzędzi Lasso
  6. Zaznaczanie zakresu kolorów na obrazie
  7. Dopasowywanie zaznaczeń pikseli
  8. Konwertowanie pomiędzy ścieżkami i krawędziami zaznaczenia
  9. Podstawy stosowania kanałów
  10. Przenoszenie, kopiowanie i usuwanie zaznaczonych pikseli
  11. Tworzenie tymczasowej szybkiej maski
  12. Zapisywanie zaznaczeń i masek kanału alfa
  13. Zaznaczanie ostrych obszarów obrazu
  14. Powielanie, dzielenie i scalanie kanałów
  15. Obliczenia dotyczące kanałów
  16. Zaznaczenie
  17. Obwiednia
 12. Dopasowywanie obrazów
  1. Wypaczenie perspektywy
  2. Redukcja rozmyć wywołanych potrząśnięciami aparatu
  3. Przykłady użycia narzędzia Pędzel korygujący
  4. Eksportowanie tablic wyszukiwania kolorów
  5. Dopasowywanie ostrości i rozmycia obrazu
  6. Omówienie dopasowań kolorów
  7. Stosowanie dopasowania Jasność/Kontrast
  8. Dopasowywanie szczegółów cieni i obszarów oświetlonych
  9. Dopasowanie Poziomy
  10. Dopasowywanie barwy i nasycenia
  11. Dopasowanie jaskrawości
  12. Dopasowywanie nasycenia koloru na obszarach obrazu
  13. Szybkie dopasowania tonalne
  14. Stosowanie do obrazów specjalnych efektów kolorów
  15. Ulepszanie obrazu przy użyciu korekt balansu kolorów
  16. Obrazy HDR
  17. Wyświetlanie histogramów i wartości pikseli
  18. Dopasowywanie kolorów na obrazie
  19. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  20. Konwertowanie obrazów kolorowych na czarno-białe
  21. Warstwy dopasowań i wypełnień
  22. Dopasowywanie krzywych
  23. Tryby mieszania
  24. Przygotowywanie obrazów do druku
  25. Dopasowywanie kolorów i odcieni obrazu przy użyciu kroplomierzy Poziomy i Krzywe
  26. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  27. Filtr
  28. Rozmycie
  29. Rozjaśnianie lub ściemnianie obszarów obrazu
  30. Dopasowania koloru selektywnego
  31. Zastępowanie kolorów obiektu
 13. Adobe Camera Raw
  1. Wymagania systemowe wtyczki Camera Raw
  2. Nowości we wtyczce Camera Raw
  3. Wprowadzenie do wtyczki Camera Raw
  4. Tworzenie obrazów panoramicznych
  5. Obsługiwane obiektywy
  6. Efekty winiety, ziarnu i usuwania zmętnienia atmosferycznego we wtyczce Camera Raw
  7. Domyślne skróty klawiaturowe
  8. Automatyczna korekcja perspektywy we wtyczce Camera Raw
  9. Edytowanie z zachowaniem danych oryginału we wtyczce Camera Raw
  10. Filtr promieniowy we wtyczce Camera Raw
  11. Zarządzanie ustawieniami wtyczki Camera Raw
  12. Otwieranie, przetwarzanie i zapisywanie obrazów we wtyczce Camera Raw
  13. Naprawa obrazów za pomocą ulepszonego narzędzia Usuwanie plam we wtyczce Camera Raw
  14. Obracanie, kadrowanie i dopasowywanie obrazów
  15. Dopasowywanie renderowania koloru we wtyczce Camera Raw
  16. Podsumowanie funkcji | Adobe Camera Raw | Wydania z 2018 r.
  17. Podsumowanie nowych funkcji
  18. Wersje procesu we wtyczce Camera Raw
  19. Wprowadzanie lokalnych dopasowań we wtyczce Camera Raw
 14. Naprawianie i przywracanie obrazów
  1. Usuwanie obiektów ze zdjęć przy użyciu funkcji Wypełnij z uwzględnieniem zawartości
  2. Uwzględniające zawartość narzędzia Łatka i Przesuwanie
  3. Retuszowanie i naprawianie zdjęć
  4. Korygowanie zniekształceń i szumu na obrazie
  5. Podstawowe czynności pozwalające rozwiązać większość problemów
 15. Przekształcenia obrazów
  1. Przekształcanie obiektów
  2. Dopasowywanie kadrowania, obrotów i obszaru roboczego
  3. Kadrowanie i prostowanie zdjęć
  4. Tworzenie i edytowanie obrazów panoramicznych
  5. Wypaczanie obrazów, kształtów i ścieżek
  6. Punkt zbiegu
  7. Korzystanie z filtra Formowanie
  8. Skalowanie z uwzględnieniem zawartości
  9. Przekształcanie obrazów, kształtów i ścieżek
  10. Wypaczenie
  11. Przekształcanie
  12. Panorama
 16. Rysowanie i malowanie
  1. Malowanie wzorków symetrycznych
  2. Rysowanie prostokątów i modyfikowanie opcji obrysu
  3. Informacje o rysowaniu
  4. Rysowanie i edytowanie kształtów
  5. Narzędzia do malowania
  6. Tworzenie i modyfikowanie pędzli
  7. Tryby mieszania
  8. Dodawanie koloru do ścieżek
  9. Edytowanie ścieżek
  10. Malowanie za pomocą pędzla mieszającego
  11. Pędzle predefiniowane
  12. Gradienty
  13. Interpolacja gradientów
  14. Wypełnianie oraz obrysowywanie zaznaczeń, warstw i ścieżek
  15. Rysowanie narzędziami Pióro
  16. Tworzenie wzorków
  17. Generowanie wzorku przy użyciu wtyczki Tworzenie wzorku
  18. Zarządzanie ścieżkami
  19. Zarządzanie bibliotekami i wzorkami predefiniowanymi
  20. Rysowanie lub malowanie przy użyciu tabletów graficznych
  21. Tworzenie pędzli z teksturami
  22. Dodawanie dynamicznych elementów do pędzli
  23. Gradient
  24. Malowanie stylizowanych pociągnięć pędzlem przy użyciu narzędzia Artystyczny pędzel historii
  25. Malowanie wzorkiem
  26. Synchronizacja ustawień predefiniowanych między urządzeniami
 17. Tekst
  1. Dodawanie i edytowanie tekstu
  2. Jednolity mechanizm tekstowy
  3. Korzystanie z czcionek SVG OpenType
  4. Formatowanie znaków
  5. Formatowanie akapitów
  6. Tworzenie efektów tekstowych
  7. Edytowanie tekstu
  8. Odstępy między wierszami i między znakami
  9. Tekst arabski i hebrajski
  10. Czcionki
  11. Rozwiązanie problemów z czcionkami
  12. Tekst azjatycki
  13. Tworzenie tekstu
  14. Błąd mechanizmu wyszukiwania w tekście podczas używania narzędzia do pisania w programie Photoshop | Windows 8
 18. Wideo i animacja
  1. Edytowanie materiałów wideo w programie Photoshop
  2. Edytowanie warstw wideo i animacji
  3. Omówienie zagadnień dotyczących wideo i animacji
  4. Wyświetlanie podglądu wideo i animacji
  5. Malowanie klatek na warstwach wideo
  6. Importowanie plików wideo i sekwencji obrazów
  7. Tworzenie animacji poklatkowych
  8. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  9. Tworzenie animacji z osią czasu
  10. Tworzenie obrazów do materiałów wideo
 19. Filtry i efekty
  1. Korzystanie z filtra Formowanie
  2. Korzystanie z galerii rozmyć
  3. Podstawowe informacje dotyczące filtrów
  4. Dokumentacja efektów filtrów
  5. Dodawanie efektów świetlnych
  6. Korzystanie z filtra Adaptacyjny szeroki kąt
  7. Korzystanie z filtra Farba olejna
  8. Efekty i style warstw
  9. Stosowanie określonych filtrów
  10. Smużenie obszarów obrazu
 20. Zapisywanie i eksportowanie
  1. Zapisywanie plików w programie Photoshop
  2. Eksportowanie plików w programie Photoshop
  3. Obsługiwane formaty plików
  4. Zapisywanie plików w formatach graficznych
  5. Przenoszenie projektów między programami Photoshop i Illustrator
  6. Zapisywanie i eksportowanie materiałów wideo i animacji
  7. Zapisywanie plików PDF
  8. Technologia ochrony praw autorskich Digimarc
 21. Drukowanie
  1. Drukowanie obiektów 3D
  2. Drukowanie w programie Photoshop
  3. Drukowanie z zastosowaniem zarządzania kolorami
  4. Stykówki i prezentacje PDF
  5. Drukowanie zdjęć w układzie pakietu obrazów
  6. Drukowanie kolorów dodatkowych
  7. Bichromia
  8. Profesjonalne drukowanie obrazów
  9. Poprawianie jakości wydruków w kolorze z programu Photoshop
  10. Rozwiązywanie problemów z drukowaniem | Photoshop
 22. Automatyzacja
  1. Tworzenie operacji
  2. Tworzenie grafiki zależnej od danych
  3. Korzystanie ze skryptów
  4. Przetwarzanie wsadowe plików
  5. Odtwarzanie operacji i zarządzanie nimi
  6. Dodawanie operacji warunkowych
  7. Informacje o operacjach i panelu Operacje
  8. Nagrywanie narzędzi w operacjach
  9. Dodawanie warunkowej zmiany trybu do operacji
  10. Zestaw narzędzi do tworzenia wtyczek i skryptów interfejsu programu Photoshop
 23. Zarządzanie kolorami
  1. Omówienie zarządzania kolorami
  2. Utrzymywanie spójności kolorów
  3. Ustawienia kolorów
  4. Korzystanie z profilów kolorów
  5. Zarządzanie kolorami dokumentów przeznaczonych do wyświetlania w Internecie
  6. Zarządzanie kolorami w dokumentach podczas drukowania
  7. Zarządzanie kolorami w przypadku obrazów importowanych
  8. Próby kolorów
 24. Content Authenticity
  1. Informacje o poświadczeniach zawartości
  2. Identyfikacja i pochodzenie tokenów NFT
  3. Łączenie kont na potrzeby uznania udziału w pracy twórczej
 25. Grafika 3D i techniczne przetwarzanie obrazów
  1. Photoshop 3D | Często zadawane pytania dotyczące wycofanych funkcji 3D
  2. Creative Cloud 3D Animation (zapowiedź)
  3. Drukowanie obiektów 3D
  4. Malowanie 3D
  5. Ulepszenia panelu 3D | Photoshop
  6. Podstawowe pojęcia i narzędzia związane z grafiką 3D
  7. Renderowanie i zapisywanie grafiki 3D
  8. Tworzenie obiektów i animacji 3D
  9. Stosy obrazów
  10. Obieg pracy z grafiką 3D
  11. Pomiary
  12. Pliki DICOM
  13. Programy Photoshop i MATLAB
  14. Zliczanie obiektów na obrazie
  15. Łączenie i konwertowanie obiektów 3D
  16. Edytowanie tekstur 3D
  17. Dopasowywanie ekspozycji i tonowania obrazu HDR
  18. Ustawienia panelu 3D

Tutaj zebrano odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania dotyczące programu Photoshop na tablet iPad.

Czy mogę korzystać z programu Photoshop na tablecie iPad?

Tak. Program Photoshop pozwala teraz tworzyć swobodnie w dowolnym miejscu, o każdej porze za pomocą tabletu iPad.

Pobierz: Photoshop na tablet iPad
Photoshop na tablet iPad
Inspiracja jest wszędzie. Tak samo jak program Photoshop.

Gdy nadchodzi inspiracja do tworzenia czegoś nowego, program Photoshop na tablet iPad umożliwia otwieranie i edytowanie dużych plików w formacie Photoshop, opracowywanie kompozycji, retuszowanie zdjęć oraz nakładanie efektów bez dostępu do komputera. Program Photoshop na tablecie iPad pozwala uwolnić się od biurka. Pliki są przechowywane w chmurze, co ułatwia pracę na różnych urządzeniach.

Aby zacząć korzystać z programu Photoshop na tablet iPad, zasubskrybuj plan Creative Cloud, który obejmuje program Photoshop. Masz już aktywny plan zawierający program Photoshop? Zaloguj się na tablecie iPad przy użyciu konta Adobe ID i pobierz program Photoshop na tablet iPad.

Który model tabletu iPad jest potrzebny, aby pobrać program Photoshop i go używać?

Jeśli chcesz korzystać z programu Photoshop na tablet iPad, zapoznaj się z listą obsługiwanych modeli z systemem iPadOS na stronie Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad.

Jakie języki są obsługiwane w programie Photoshop na tablet iPad?

Informacje o dostępnych wersjach językowych programu Photoshop na tablet iPad na obsługiwanych urządzeniach znajdziesz w artykule Wymagania systemowe | Photoshop na tablet iPad.

Które plany Adobe obejmują program Photoshop na tablet iPad?

Kup program Photoshop lub plan zawierający ten program. Umożliwi to używanie programu Photoshop na tablet iPad.
Kup program Photoshop i zacznij używać programu Photoshop na tablet iPad.

Jeśli masz plan Adobe Creative Cloud zawierający już program Photoshop, możesz pobrać program Photoshop na tablet iPad na ograniczony czas, nie kupując dodatkowego planu. W tym celu wystarczy zalogować się przy użyciu konta Adobe ID.

Jeśli nie masz planu z programem Photoshop, możesz na ograniczony czas kupić plan fotograficzny Creative Cloud. Zawiera on program Photoshop na tablet iPad, program Photoshop na komputer, usługę Lightroom, program Lightroom Classic oraz aplikacje Spark i Portfolio.  Zaloguj się przy użyciu konta Adobe ID, aby kupić plan fotograficzny Creative Cloud.

Program Photoshop na tablet iPad możesz też zasubskrybować w sklepie z aplikacjami — jako pojedynczą aplikację lub w ramach pakietu Design Mobile.

Nie masz konta Adobe ID? Utworzenie go jest bezpłatne i łatwe. Kliknij tutaj, aby szybko założyć konto Adobe ID.

Które plany firmy Adobe obejmują jednocześnie aplikację Adobe Fresco i program Photoshop na tablet iPad?

Wykupienie subskrypcji programu Photoshop na tablet iPad w sklepie z aplikacjami zapewnia dostęp do programu Photoshop na tablet iPad oraz aplikacji Adobe Fresco. Podobnie dzieje się w przypadku wykupienia subskrypcji aplikacji Fresco. Jeśli masz subskrypcję pojedynczej aplikacji Photoshop lub subskrypcję wszystkich aplikacji Creative Clou, obejmuje ona również aplikację Fresco. Program Photoshop na tablet iPad możesz zasubskrybować razem z aplikacją Fresco w ramach pakietu Design Mobile, który jest dostępny w niektórych sklepach z aplikacjami.

Informacje o wszystkich planach subskrypcji znajdziesz na stronie Plan Creative Cloud.

Jeśli przypadkiem uzyskasz dwie aktywne subskrypcje aplikacji, zapoznaj się z procedurą anulowania powielonej subskrypcji aplikacji.

Czy dokumenty aplikacji Adobe Fresco można otwierać i edytować w programie Photoshop na tablet iPad?

Photoshop na tablecie iPad i Fresco — razem skuteczniejsze

Program Photoshop na tablet iPad i aplikacja Adobe Fresco doskonale ze sobą współpracują. Aplikację Fresco opracowano z myślą o rysowaniu i malowaniu, dlatego doskonale uzupełnia ona program Photoshop na tablet iPad. Dzięki aplikacji Fresco na tablecie iPad możesz rysować wszędzie, gdzie się udasz. Te same kompozycje są dostępne z dowolnego miejsca w programie Photoshop na tablecie iPad. Program Photoshop na tablet iPad możesz w kreatywny sposób kontynuować rozwijanie rysunków.Kompozycje utworzone w programie Photoshop na tablet iPad lub aplikacji Fresco są automatycznie zapisywane jako pliki w chmurze, gdy masz połączenie z siecią.

Więcej informacji o płynnym przechodzeniu między programem Photoshop a aplikacją Fresco znajdziesz w artykule Aplikacja Adobe Fresco i program Photoshop.

Jeśli poszukujesz inspiracji na początek, zapoznaj się z artykułem Przekształcanie swojego wizerunku w postać mangi przy użyciu aplikacji Fresco i programu Photoshop na tablet iPad.

Jak można zarządzać programem Photoshop na tablet iPad w ramach subskrypcji kupionej w sklepie Apple App Store?

Każdą subskrypcją programu Photoshop na tablet iPad nabytą w sklepie z aplikacjami zarządza się za pomocą konta w tym sklepie. 

Szczegółowe instrukcje zawiera dokumentacja firmy Apple na temat przeglądania, zmieniania i anulowania subskrypcji.

W przypadku problemów z rozliczeniami lub chęci zwrócenia zakupu zapoznaj się z dokumentacją firmy Apple na temat proszenia o zwrot po zakupie w sklepie App Store lub iTunes Store.

Czy program Photoshop na tablet iPad jest dostępny w moim kraju?

Program Photoshop na tablet iPad jest dostępny tylko w krajach, w których oferowane są usługi Creative Cloud. Oto najnowsza lista krajów, w których dostępne są usługi Creative Cloud.

Usługi Adobe Creative Cloud nie są obecnie dostępne w witrynie Adobe.com w Chinach kontynentalnych. Oznacza to, że program Photoshop na tablet iPad nie jest obecnie dostępny w tym regionie.

Jak program Photoshop na komputer współpracuje z programem Photoshop na tablet iPad?

Pliki w chmurze są dostępne zarówno na komputerze, jak i na tablecie iPad.
Pliki w chmurze są dostępne zarówno na komputerze, jak i na tablecie iPad.

Każdy nowy dokument utworzony w programie Photoshop na tablet iPad jest automatycznie zapisywany jako plik w chmurze, dzięki na komputerze są łatwo dostępne zasoby, które opracowujesz na tablecie iPad. Pliki w chmurze są automatycznie synchronizowane między urządzeniami, co zapewnia płynny obieg pracy.

Zapisanie pliku programu Photoshop na tablet iPad jako pliku w chmurze pozwala na przykład kontynuować na tablecie iPad pracę, która została rozpoczęta na komputerze. 

Aby przeglądać pliki w chmurze, otwórz zakładkę Pliki w chmurze na ekranie początkowym.

Jak otworzyć plik z usługi Creative Cloud w programie Photoshop na tablet iPad?

Aby otworzyć plik Creative Cloud w aplikacji Photoshop na tablet iPad, wykonaj następujące czynności:

1. Na ekranie głównym stuknij opcję Importuj i otwórz (), a następnie wybierz aplikację Pliki.

2. W wyświetlonym panelu Przeglądaj wybierz kolejno opcje Lokalizacje > Creative Cloud, aby szybko zaimportować plik z usługi Creative Cloud.

Uwaga: Jeśli nie możesz znaleźć opcji Creative Cloud w sekcji Lokalizacje, pobierz aplikację Creative Cloud na tablet iPad i upewnij się, że jesteś zalogowany(-a). Aby dodać usługę Creative Cloud do sekcji Lokalizacje, zapoznaj się ze wskazówkami podanymi w sekcji Korzystanie z aplikacji innych firm w aplikacji Pliki w artykule Używanie aplikacji Pliki na urządzeniu iPhone, iPad lub iPod touch

3. W trybie Creative Cloud przeglądaj pliki i wybierz plik, który chcesz otworzyć.

Więcej informacji znajdziesz w artykule Tworzenie, otwieranie i eksportowanie plików w chmurze.

Czy można wyłączyć automatyczne zapisywanie plików w chmurze?

Synchronizacji dokumentów nie można wyłączyć całkowicie, ale można ją wyłączyć w przypadku używania połączenia komórkowego.
Pliki w chmurze są zapisywane automatycznie, co ułatwia kontynuowanie pracy na innych urządzeniach.

Plik w chmurze jest zawsze zapisywany automatycznie. Pozwala to pracować bez przerw nad projektami — z dowolnego miejsca, o każdej porze, niezależnie od urządzenia.

Choć nie można wyłączyć automatycznego zapisywania plików w chmurze, można ograniczyć tę funkcję w przypadku połączenia komórkowego na tablecie iPad.

Więcej informacji o korzystaniu z plików w chmurze w przypadku programu Photoshop znajdziesz w artykule Pliki w chmurze — Photoshop | Częste pytania.

Ile przestrzeni w chmurze zapewnia program Photoshop na tablet iPad? Czy można uzyskać więcej przestrzeni?

Dostępna przestrzeń dyskowa jest współużytkowana przez wszystkie Twoje aplikacje Adobe Creative Cloud. Jej ilość zależy od nabytego planu subskrypcji Adobe Creative Cloud.

Plan

Podstawowa przestrzeń dyskowa

Zakup w aplikacji (sklep Apple App Store)

100 GB

Bezpłatna wersja próbna

2 GB

Plan fotograficzny Creative Cloud (20 GB)
(Dotyczy istniejących i nowych subskrypcji w przypadku zakupu tego planu do 31 stycznia 2020 r.).

20 GB

Plan fotograficzny Creative Cloud (1 TB)

1 TB

Pojedyncza aplikacja Photoshop

100 GB

Wszystkie aplikacje Creative Cloud

100 GB

Jeśli dane przechowywane w chmurze przekroczą dostępną przestrzeń dyskową, dokumenty będzie można zapisywać tylko lokalnie. W dowolnym momencie możesz rozszerzyć plan subskrypcji, jeśli potrzebujesz dodatkowej przestrzeni dyskowej w chmurze.

Co stanie się z moimi zasobami, jeśli zamknę lub usunę konto Adobe?

Nawet po wygaśnięciu planu zasoby pozostają dostępne do pobrania na koncie przez ograniczony czas.
Zasoby możesz pobrać przez ograniczony czas po wygaśnięciu planu.

W przypadku zamknięcia lub usunięcia konta Adobe albo wygaśnięcia subskrypcji zasoby pozostaną w chmurze i będą dostępne do pobrania przez 30 dni. Po 30 dniach możesz utracić dostęp do całości lub części dokumentów zapisanych na serwerach (w chmurze). 

Aby przeglądać zasoby, przejdź do witryny Creative Cloud.
Więcej informacji: Częste pytania | Creative Cloud.

Jakie skróty klawiaturowe i dotykowe są dostępne w programie Photoshop na tablet iPad?

Prostsze obiegi pracy dzięki skrótom klawiaturowym i dotykowym
Prostsze obiegi pracy dzięki skrótom klawiaturowym i dotykowym

Listę popularnych skrótów klawiaturowych w programie Photoshop na tablet iPad znajdziesz w artykule Skróty klawiaturowe.

Informacje o gestach i skrótach dotykowych w programie Photoshop na tablecie iPad znajdziesz w artykule Gesty i skróty dotykowe.

Jak zaproponować funkcję lub zgłosić problem z programem Photoshop na tablet iPad?

W ustawieniach aplikacji znajdziesz opcje wysyłania opinii i zgłaszania propozycji funkcji.
Zachęcamy do dzielenia się swoimi przemyśleniami. Wyślij nam swoje sugestie. Skontaktuj się z nami na forum firmy Adobe.

Firma Adobe słucha opinii dużej społeczności naszych użytkowników. Doceniamy te informacje, dlatego staramy się ułatwić zgłaszanie problemów oraz propozycji nowych funkcji związanych z programem Photoshop na tablet iPad.

Aby zgłosić problem, zaproponować funkcję lub wypełnić ankietę, wybierz opcję Ustawienia aplikacji > Ogólne > Pomoc > Wyślij opinię.

Aby zadać pytanie i wziąć udział w dyskusjach na forum firmy Adobe dotyczącym programu Photoshop, wybierz opcję Ustawienia aplikacji > Ogólne > Pomoc > Forum.

Aby dołączyć do dyskusji lub opublikować post na forum, wejdź na stronę Społeczność pomocy Adobe | Photoshop na tablet iPad.

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto