Za pomocą galerii rozmyć i intuicyjnych elementów sterujących wyświetlanych na obrazie można szybko tworzyć różne fotograficzne efekty rozmycia.

Każde narzędzie rozmycia oferuje intuicyjne elementy sterujące wyświetlane na obrazie, które pozwalają sterować danym efektem. Po zakończeniu dopasowywania rozmycia elementy sterujące funkcją bokeh pozwalają na ustawienie całościowego efektu rozmycia.Podczas pracy z galerią efektów rozmycia program Photoshop udostępnia pełnowymiarowy podgląd aktywny.

Wybierz opcję Filtr > Galeria rozmyć i wybierz odpowiedni efekt.

Informacje o innych efektach rozmycia znajdują się w artykule Dopasowanie ostrości i rozmycia obrazu.

Uwaga:

Aby wyświetlić maskę rozmycia zastosowaną do obrazu (rozmycie pola, rozmycie przesłony i rozmycie Tilt-Shift), naciśnij klawisz M. Czarny obszar oznacza brak rozmycia. Im jaśniejszy jest obraz, tym większe rozmycie jest stosowane do obrazu.

Rozmycie pola

Efekt Rozmycie pola pozwala na zdefiniowanie gradientu rozmycia przez wskazanie wielu punktów rozmycia o różnej jego intensywności. Aby to zrobić, należy umieścić na obrazie poszczególne punkty rozmycia i określić dla każdego z nich wartość rozmycia.

Efekt końcowy stanowi połączenie wszystkich punktów rozmycia na obrazie. Aby wprowadzić rozmycie na rogach obrazu, można dodać punkty rozmycia poza nim.

 1. Wybierz opcję Filtr > Galeria rozmyć > Rozmycie pola.

  Na obrazie zostanie umieszczony punkt rozmycia pola. Kliknij obraz, aby dodać dodatkowe punkty rozmycia pola.

 2. Kliknij punkt, aby go zaznaczyć, i wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Przeciągnij uchwyt rozmycia, aby zwiększyć lub zmniejszyć natężenie efektu. Panel Narzędzia rozmycia pozwala określić tę wartość liczbowo.
  • Przeciągnij punkt na nowe miejsce.
  • Aby go usunąć, naciśnij klawisz Delete.
  Punkty efektu Rozmycie pola w programie Photoshop
  Punkty efektu Rozmycie pola

  A. Niezaznaczony punkt rozmycia B. Zaznaczony punkt rozmycia 

Rozmycie przesłony

Za pomocą filtra Rozmycie przesłony można zasymulować efekt małej głębii ostrości niezależnie od używanego aparatu lub obiektywu. Można także zdefiniować wiele punktów skupienia — uzyskując efekt praktycznie niewykonalny przy użyciu tradycyjnych technik fotograficznych.

 1. Wybierz opcję Filtr > Galeria rozmyć > Rozmycie przesłony.

  Na obrazie zostanie umieszczony domyślny punkt rozmycia przesłony. Kliknij obraz, aby dodać dodatkowe punkty rozmycia pola.

  Rozmycie przesłony w programie Photoshop
  A. Obszar ostry B. Obszar zanikania C. Obszar rozmycia 
 2. Aby ponownie zdefiniować różne obrazy, przeciągnij i przenieś odpowiednie uchwyty.

 3. Przeciągnij uchwyt rozmycia, aby zwiększyć lub zmniejszyć natężenie efektu. Panel Narzędzia rozmycia pozwala określić tę wartość liczbowo.

Tilt-Shift

Efekt Tilt-Shift pozwala na symulację obrazu wykonanego z użyciem obiektywu typu tilt-shift. Efekt ten pozwala zdefiniować specjalny obszar ostrości, którego krawędzie ulegają zanikowi i rozmyciu. Efekt Tilt-Shift pozwala symulować zdjęcia miniaturowych obiektów.

 1. Wybierz opcję Filtr > Galeria rozmyć > Tilt-Shift.

  Na obrazie zostanie umieszczony domyślny punkt efektu tilt-shift. Kliknij obraz, aby dodać dodatkowe punkty rozmycia pola.

  Punkt efektu tilt-shift w programie Photoshop
  A. Obszar ostry B. Obszar zanikania C. Obszar rozmycia 
 2. Przeciągnij uchwyt rozmycia, aby zwiększyć lub zmniejszyć natężenie efektu. Panel Narzędzia rozmycia pozwala określić tę wartość liczbowo.

 3. Aby zdefiniować różne obszary, wykonaj następujące czynności:

  • Aby przenieść linie, przeciągnij je.
  • Przeciągaj i obracaj uchwyty.

Ścieżka rozmycia

Korzystając z efektów Rozmycie ścieżki, można tworzyć rozmycia ruchu biegnące wzdłuż ścieżek. Można przy tym określić kształt i natężenie rozmycia. Program Photoshop automatycznie łączy efekty z wielu rozmyć ścieżek zastosowanych do obrazu.

Przykład rozmycia ścieżki w programie Photoshop
Przykład rozmycia ścieżki

Wykonaj poniższe czynności:

 1. Wybierz opcję Filer > Galeria rozmyć > Ścieżka rozmycia.
 2. W panelu narzędzi rozmycia w sekcji Rozmycie ścieżki określ, czy ma zostać użyte efekt Rozmycie podstawowe czy Synchroniczne mignięcie tyłu. Rozmycie Synchroniczne mignięcie tyłu symuluje efekt powstający przy uaktywnieniu lampy błyskowej na końcu ekspozycji.
 1. W krokach 4–8 tej procedury skorzystaj z elementów sterujących wyświetlanych na obrazie.
 2. Określ ustawienia:

Szybkość

Dopasuj pasek Szybkość, aby określić natężenie rozmycia ścieżki stosowanego do obrazu. Ustawienie Szybkość dotyczy wszystkich rozmyć ścieżek na obrazie.

Zwęź

Ustaw żądaną wartość zwężenia za pomocą tego suwaka. Wyższa wartość zwężenia pozwala na stopniowe zanikanie rozmycia.

 1. W razie potrzeby usuń zaznaczenie opcji Rozmycie na środku. Można to zrobić na przykład w sytuacji, gdy ma być używany bardziej ukierunkowany efekt poruszenia.

  Opcja Rozmycie na środku ułatwia tworzenie stabilnych rozmyć przez wyśrodkowanie kształtu rozmycia dla danego piksela na tym pikselu.
 1. Na karcie Efekty poruszenia określ następujące parametry:

Miganie stroboskopowe

Określa liczbę ekspozycji wirtualnego światła stroboskopowego.

Intensywność migania stroboskopowego

Określa natężenie rozmycia w czasie pomiędzy mignięciami lampy błyskowej. Opcja Intensywność migania stroboskopowego steruje równowagą między światłem otoczenia a wirtualnym światłem stroboskopowym.

Ustawienie dla opcji Intensywność migania stroboskopowego wartości 0% oznacza wyłączenie efektu stroboskopowego. Wyświetlane będzie wyłącznie rozmycie ciągłe. Ustawienie dla opcji Intensywność migania stroboskopowego wartości 100% oznacza miganie z pełną siłą, lecz bez efektu rozmycia ciągłego między mignięciami. Pośrednie wartości opcji Intensywność migania stroboskopowego łączą poszczególne mignięcia stroboskopowe z efektem rozmycia ciągłego.

 1. W razie potrzeby można dostosować natężenie rozmycia w punktach końcowych.
 2. Można też dostosować linie pomocnicze kształtu rozmycia. Aby wyświetlić linie pomocnicze, wybierz polecenie Edytuj kształty rozmycia.
 3. Na pasku opcji funkcji rozmycia kliknij przycisk OK, aby zatwierdzić efekt rozmycia ścieżki.

Ożywianie zdjęć przy użyciu filtra Rozmycie ścieżki w programie Photoshop

Ożywianie zdjęć przy użyciu filtra Rozmycie ścieżki w programie Photoshop
Jak ożywiać zdjęcia przy użyciu filtra Rozmycie ścieżki w programie Photoshop
photo
Greg Benz

Wskazówki dotyczące korzystania z elementów sterujących wyświetlanych na obrazie

Elementy sterujące wyświetlane na obrazie pozwalają na wygodne tworzenie rozmycia ścieżki.

Na początku za pomocą tych elementów zdefiniuj ścieżkę rozmycia (niebieską). Definiowana ścieżka może być również krzywą. Wówczas należy na ścieżce utworzyć nowe punkty krzywej. Po zdefiniowaniu ścieżki można zdefiniować linie pomocnicze kształtu rozmycia (czerwone).

Definiowanie ścieżki rozmycia w programie Photoshop
Definicja ścieżki rozmycia.

A. Punkt początkowy ścieżki B. Punkt krzywej utworzony podczas definiowania ścieżki C. Punkt końcowy ścieżki z kółkiem intensywności rozmycia 


Definiowanie linii pomocniczych kształtu rozmycia w programie Photoshop
Definicja linii pomocniczych kształtu krzywej (czerwone strzałki).

A. Linie pomocnicze kształtu rozmycia 

Modyfikowanie ścieżek rozmycia i linii pomocniczych kształtów rozmycia

 • Wybierz punkt końcowy, klikając go.
 • Kliknij dwukrotnie punkt końcowy, aby wyświetlić czerwone linie pomocnicze kształtu rozmycia. Można też wyświetlić linie pomocnicze, wybierając polecenie Edytuj kształty rozmycia w panelu narzędzi rozmycia.
 • Wydłuż ścieżkę rozmycia, przeciągając punkty końcowe.
 • Aby zmniejszyć rozmiar linii pomocniczej kształtu rozmycia do zera, przytrzymaj klawisz Command lub Ctrl i kliknij ją.
 • Aby wyświetlić kółko intensywności rozmycia, ustaw kursor myszy nad wybranym punktem końcowym.
 • Aby przekonwertować punkt krzywej umieszczony na ścieżce rozmycia na narożnik, kliknij go, przytrzymując klawisz Option lub Alt. Aby przekonwertować narożnik z powrotem na punkt krzywej, kliknij go, przytrzymując klawisz Option lub Alt.
 • Aby przenieść razem oba kształty rozmycia krzywej, przeciągnij je, przytrzymując klawisz Shift.
 • Aby przenieść ścieżkę rozmycia, przeciągnij ją, przytrzymując klawisz Option lub Alt.
 • Aby powielić ścieżkę rozmycia, przeciągnij ją, przytrzymując klawisze Option+Command lub Alt+Ctrl.
 • Aby usunąć ścieżkę rozmycia, wybierz punkt końcowy i naciśnij klawisz Delete.

Rozmycie obrotowe

Efekt Rozmycie obrotowe pozwala obracać i rozmywać obraz względem punktu lub punktów. Rozmycie obrotowe jest rozmyciem promienistym mierzonym w stopniach. Program Photoshop ułatwia obróbkę punktów środkowych, kształtu i rozmiaru rozmycia oraz innych parametrów, wyświetlając aktywny podgląd uwzględniający wszystkie zmiany.

Rozmycie obrotowe w programie Photoshop
Rozmycie obrotowe w akcji

A. Oryginalny obraz B. Rozmycie obrotowe (Kąt rozmycia: 15°, Intensywność migania stroboskopowego: 50%, Miganie stroboskopowe: 2, Czas mignięcia stroboskopowego: 10°) C. Rozmycie obrotowe (Kąt rozmycia: 60°, Intensywność migania stroboskopowego: 100%, Miganie stroboskopowe: 4, Czas mignięcia stroboskopowego: 10°) 

Wykonaj następujące czynności:

 1. Wybierz opcję Filtr > Galeria rozmyć > Rozmycie obrotowe.
 2. W panelu narzędzi rozmycia w sekcji Rozmycie obrotowe można dostosować natężenie rozmycia przy użyciu opcji Kąt rozmycia. Można wprowadzić wartość w stopniach (0–360°) lub skorzystać z suwaka. Natężenie rozmycia można też określić przy użyciu opcji nakładki.
Zmienne natężenie rozmycia w programie Photoshop
Opcje nakładki pozwalają określić zmienne natężenie rozmycia.

 1. W panelu Efekty rozmycia na zakładce Efekty poruszenia określ następujące parametry:

Miganie stroboskopowe

Określa liczbę ekspozycji wirtualnego światła stroboskopowego.

Intensywność migania stroboskopowego

Określa natężenie rozmycia w czasie pomiędzy mignięciami lampy błyskowej. Opcja Intensywność migania stroboskopowego steruje równowagą między światłem otoczenia a wirtualnym światłem stroboskopowym.

Ustawienie dla opcji Intensywność migania stroboskopowego wartości 0% oznacza wyłączenie efektu stroboskopowego. Wyświetlane będzie wyłącznie rozmycie ciągłe. Ustawienie dla opcji Intensywność migania stroboskopowego wartości 100% oznacza miganie z pełną siłą, lecz bez efektu rozmycia ciągłego między mignięciami. Pośrednie wartości opcji Intensywność migania stroboskopowego łączą poszczególne mignięcia stroboskopowe z efektem rozmycia ciągłego.

Czas trwania mignięcia stroboskopowego

Ta opcja pozwala określić długość ekspozycji mignięcia stroboskopowego w kątach.Opcja Czas trwania mignięcia stroboskopowego steruje długością każdej ekspozycji mignięcia przy użyciu odległości kątowej na obwodzie.

 1. Na pasku opcji funkcji rozmycia kliknij przycisk OK, aby zatwierdzić efekt rozmycia obrotowego.

Uwaga:

Podgląd można wyłączyć na pasku opcji funkcji rozmycia.

Uwaga:

Program Photoshop automatycznie miesza efekty wielu rozmyć obrotowych zdefiniowanych na obrazie.

Wskazówki dotyczące korzystania z opcji nakładki

Opcje nakładki przedstawione na poniższej ilustracji są dostępne dla efektu Rozmycie obrotowe.

Opcje nakładki efektu Rozmycie obrotowe w programie Photoshop
Opcje nakładki efektu Rozmycie obrotowe.

A. Punkt obrotu B. Obręcz rozmycia C. Uchwyty wtapiania D. Uchwyty elipsy 
 • Aby dodać nowe rozmycie obrotowe, kliknij odpowiednie miejsce w obrazie.
 • Aby powielić rozmycie obrotowe, użyj następujących skrótów klawiaturowych:
  (Windows) Alt+Ctrl+przeciągnięcie
  (Mac OS) Opt+Cmd+przeciągnięcie.
 • Aby w jednorodny sposób zmienić rozmiar elipsy, przeciągnij jej obramowanie.
 • Aby usunąć rozmycie obrotowe, zaznacz je i naciśnij klawisz Delete.
 • Aby przenieść punkt obrotu poza środek, użyj następujących skrótów klawiaturowych:
  (Windows) Alt+przeciągnięcie
  (Mac) Opt+przeciągnięcie

  . Przenoszenie punktu obrotu jest przydatne podczas pracy z obiektami oglądanymi pod kątem.
 • Aby tymczasowo ukryć opcje nakładki, przytrzymaj klawisz H.

Efekty rozmycia

Wygląd całego obrazu można udoskonalić, modyfikując ostrość i zanik ostrości poszczególnych obszarów. Szczególnie parametry bokeh pozwalają uzyskać ciekawy efekt.

W panelu Efekty rozmycia określ wartości następujących opcji:

Efekt bokeh dla świateł

Rozjaśnia nieostre lub rozmyte obszary obrazu.

Kolor efektu bokeh

Dodaje żywe kolory do jasnych obszarów, które nie zostały rozmyte do bieli.

Zakres światła

Określa zakres odcieni, na które mają wpływ ustawienia.

Przywracanie szumów w rozmytych obszarach

Czasami po zastosowaniu efektu z galerii rozmyć rozmyty obszar obrazu wygląda sztucznie, nienaturalnie. Program pozwala przywrócić szum/ziarno w takim obszarze, aby uzyskać bardziej realistyczny wygląd.

Przywracanie szumu/ziarna w programie Photoshop
Przywracanie szumu/ziarna w celu uzyskania realistycznego wyglądu rozmytych obszarów

Po uzyskaniu efektu początkowego przy użyciu opcji rozmycia wykonaj następujące czynności, aby przywrócić szum:

 1. W panelu Efekty rozmycia na zakładce Szum zaznacz pole wyboru w prawym górnym rogu. Można usunąć zaznaczenie tego pola wyboru w każdej chwili, aby usunąć dodany szum w rozmytym obszarze obrazu.
 2. Wybierz typ szumu, który chcesz dodać do rozmytego obszaru:

  Jednolite: tak samo jak opcja Filtr > Szum > Dodaj szum > Jednolite.
  Gaussowski: tak samo jak opcja Filtr > Szum > Dodaj szum > Gaussowski.
  Ziarno: tak samo jak opcja Dodaj ziarno we wtyczce Camera Raw.

 3. Określ następujące ustawienia:

  Wartość: dopasowuje natężenie szumu do nierozmytych obszarów obrazu. Ustaw za pomocą suwaka wartość od 0% do 100%.
  Rozmiar:(tylko dla szumu-ziarna) steruje rozmiarem cząsteczek szumu.
  Nierówność:(tylko dla szumu-ziarna) steruje równomiernością ziarna. Przeciągnij w lewo (poniżej 50%), aby ustawić bardziej jednolite ziarno. Przeciągnij w prawo (powyżej 50%), aby ustawić mniej jednolite ziarno.
  Kolor: suwak pozwalający określić stopień kolorowania szumu. Aby szum był monochromatyczny, podobnie jak w przypadku użycia opcji Monochromatyczny w oknie dialogowym dodawania szumu (Filtr > Szum > Dodaj szum) przeciągnij suwak do wartości 0%.
  Podświetlenie: pozwala lepiej dopasować cienie i obszary oświetlone, redukując szum w oświetlonych obszarach obrazu. Ustaw za pomocą suwaka wartość od 0% do 100%.

Uwaga:

Po określeniu ustawień danego typu szumu program Photoshop pamięta je po przełączeniu między typami szumu. Ułatwia to na przykład przełączanie się między szumem typu ziarno a szumem gaussowskim i z powrotem.

Efekty rozmycia dostępne w galerii rozmyć obsługują teraz obiekty inteligentne. Można je stosować w bezpieczny sposób jako filtry inteligentne. Ta funkcja obsługuje również warstwy wideo będące obiektami inteligentnymi. Aby zastosować efekt z galerii rozmyć jako filtr inteligentny:

 1. Zaznacz warstwę będącą obiektem inteligentnym w panelu Warstwy.

 2. Wybierz opcję Filtr > Galeria rozmyć i wybierz odpowiedni efekt.

Więcej informacji na temat filtrów inteligentnych zawiera artykuł Stosowanie filtrów inteligentnych.

Zobacz też

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online