Dostosowywanie tablic kolorów indeksowanych

Polecenie Tablica kolorów pozwala zmienić tablicę kolorów obrazu z kolorami indeksowanymi. Zmiany takie mogą być szczególnie użyteczne w przypadku obrazów pseudokolorowych—tj. obrazów, w których stopnie szarości są wyrażane za pomocą specjalnie dobranych kolorów (obrazy takie spotyka się często w publikacjach naukowych, np. medycznych). Polecenie może być przydatne także do generowania efektów specjalnych na obrazach o małej liczbie kolorów.

Uwaga:

Aby zmienić kolory na obrazie pseudokolorowym, wybierz opcję Obraz > Dopasowania i skorzystaj z poleceń dotyczących dopasowań kolorów w podmenu.

Edytowanie kolorów i przypisywanie przezroczystości przy użyciu tablicy kolorów

Edytując zawartość tablicy kolorów, można uzyskać pewne efekty specjalne i określić jeden kolor w tablicy jako przezroczysty.

 1. Otwórz obraz w trybie Kolor indeksowany.
 2. Wybierz polecenie Obraz > Tryb > Tablica kolorów.
 3. Aby zmienić pojedynczy kolor, kliknij próbnik kolorów i wybierz nowy kolor.
 4. Aby zmienić zakres kolorów, przeciągnij kursor po tabeli, zaznaczając zakres, który ma zostać zmieniony. W próbniku kolorów zaznacz kolor, który ma być pierwszym w zakresie, a następnie kliknij przycisk OK. Po ponownym wyświetleniu próbnika kolorów zaznacz kolor, który ma być ostatni w zakresie, i kliknij przycisk OK.

  Kolory wybrane za pomocą próbnika są umieszczane w zakresie wybranym w oknie dialogowym Tablica kolorów.

 5. Aby przypisać przezroczystość do koloru, w oknie dialogowym Tablica kolorów wybierz narzędzie Kroplomierz i kliknij dany kolor w tablicy albo na obrazie. Kolor ten stanie się przezroczysty na obrazie.
 6. Aby zastosować nowe kolory do obrazu, kliknij przycisk OK (w oknie Tablica kolorów).

Wybieranie predefiniowanej tablicy kolorów

 1. Otwórz obraz w trybie Kolor indeksowany.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Wybierz opcję Obraz > Tryb > Tablica kolorów.

  • Wybierz polecenie Obraz > Tryb > Kolory indeksowane. W oknie dialogowym Kolor indeksowany wybierz opcję Własny z menu podręcznego Panel. Spowoduje to otwarcie okna dialogowego Tablica kolorów.

 3. W oknie dialogowym Tablica kolorów wybierz jedną z tablic predefiniowanych w menu Tablica.

  Własne

  Zostanie utworzona paleta określonych kolorów.

  Ciało czarne

  Ta opcja powoduje wyświetlenie palety z kolorami emitowanymi przez rozgrzane ciało czarne — od czarnego, przez czerwony, pomarańczowy i żółty, do białego.

  Skala szarości

  Ta opcja powoduje wyświetlenie palety opartej na 256 poziomach szarości — od czarnego do białego.

  Widmo

  Ta opcja powoduje wyświetlenie palety z kolorami, które powstają przy przejściu światła białego przez pryzmat — od fioletowego, przez niebieski, zielony, żółty i pomarańczowy, do czerwonego.

  System (Mac OS)

  Ta opcja powoduje wyświetlenie standardowej, 256-kolorowej palety systemu Mac OS.

  System (Windows)

  Ta opcja powoduje wyświetlenie standardowej, 256-kolorowej palety systemu Windows.

Zapisywanie i wczytywanie tablic kolorów

Aby zastosować daną tablicę kolorów indeksowanych w innych obrazach programu Adobe Photoshop, można zapisać ją za pomocą przycisków Zapisz i Wczytaj w oknie dialogowym Tablica kolorów. Po wczytaniu tabeli kolory na obrazie zmieniają się zgodnie z zawartością nowej tabeli.

Uwaga:

Zapisane tabele kolorów można wczytać również w panelu Próbki.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online