Wyświetlanie lub ukrywanie Dodatków

Linie pomocnicze, siatki, krawędzie zaznaczenia, plasterki i linie bazowe tekstu należą do tzw. dodatków niedrukowanych, które ułatwiają zaznaczanie, przesuwanie lub edytowanie obiektów. Możliwe jest włączenie lub wyłączenie dowolnej kombinacji dodatków bez wpływu na obraz. Można także wyświetlać lub ukrywać włączone dodatki, aby zwiększyć czytelność przestrzeni roboczej.

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby wyświetlić lub ukryć wszystkie włączone dodatki, wybierz polecenie Widok > Dodatki. (W podmenu Pokaż obok nazw wszystkich włączonych dodatków pojawi się znak wyboru.)

  • Aby włączyć lub wyłączyć określony dodatek, wybierz polecenie Widok > Pokaż i z podmenu wybierz odpowiedni dodatek.

  • Aby włączyć i wyświetlić wszystkie dostępne dodatki, wybierz polecenie Widok > Pokaż > Wszystko.

  • Aby wyłączyć i ukryć wszystkie dodatki, wybierz polecenie Widok > Pokaż > Brak.

  • Aby włączyć lub wyłączyć grupę dodatków, wybierz polecenie Widok > Pokaż > Dodatkowe opcje.

  Uwaga:

  Polecenia Dodatki, Wszystkie i Brak mają wpływ na próbniki kolorów, mimo że nie występują w podmenu Pokaż.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online