Retuszowanie niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący

Dowiedz się, w jaki sposób retuszować obrazy i korygować niedoskonałości za pomocą narzędzia Pędzel korygujący w aplikacji Photoshop na tablet iPad

Chcesz łatwo naprawiać obrazy i usuwać elementy rozpraszające uwagę podczas pracy w aplikacji Photoshop na tablet iPad?

Cóż, to proste! W aplikacji Photoshop na tablet iPad możesz precyzyjnie retuszować obrazy i korygować niedoskonałości, malując próbkowanymi pikselami ustawianymi na obrazie przy użyciu narzędzia Pędzel korygujący. Ponadto narzędzie Pędzel korygujący dopasowuje teksturę, oświetlenie, przezroczystość i cieniowanie pikseli próbkowanych do pikseli poddawanych korekcji. W rezultacie poprawiane piksele mieszają się niezauważalnie z resztą obrazu.

Przed zastosowaniem narzędzia Pędzel korygujący Po zastosowaniu narzędzia Pędzel korygujący
 1. W panelu Warstwy wybierz warstwę zawierającą niedoskonałości lub rozpraszające uwagę obiekty, które chcesz wyretuszować lub usunąć.

 2. Na pasku narzędzi wybierz narzędzie Pędzel korygujący (). Jeśli nie możesz znaleźć narzędzia Pędzel korygujący, stuknij i przytrzymaj ikonę Punktowy pędzel korygujący, aby wyświetlić inne powiązane narzędzia, a następnie wybierz narzędzie Pędzel korygujący.

 3. W wyświetlonym panelu opcji narzędzia stuknij ikonę wielokropka (), aby otworzyć panel Ustawienia pędzla korygującego.

  Tutaj możesz wybrać opcje Tryb mieszania i Próbka oraz ustawić żądane wartości za pomocą suwaków Dyfuzja, ZaokrąglenieKąt. Możesz także użyć przycisków przełączania, aby ustawić opcje Ignoruj warstwy dopasowania, Użyj nacisku do rozmiaru oraz Wyrównany.

  • Tryb mieszania: Określa tryb mieszania, który ma być zastosowany do korygowanego obszaru obrazu.
  • Dyfuzja: Użyj suwaka, aby określić, jak szybko wklejony region dostosowuje się do otaczającego obrazu. Niższe wartości są skuteczniejsze w przypadku obrazów z ziarnem lub małymi szczegółami. Wyższe wartości są przydatne w przypadku gładkich obrazów.
  • Próbka: Pozwala próbkować dane ze wskazanej warstwy. Aby próbkować dane z warstwy aktywnej i wszystkich warstw pod nią, należy wybrać opcję Bieżąca i poniższe. Aby próbkować dane tylko z warstwy aktywnej, należy wybrać opcję Bieżąca warstwa. Aby próbkować dane ze wszystkich warstw widocznych, należy wybrać opcję Wszystkie warstwy. Aby próbkować dane ze wszystkich warstw widocznych oprócz warstw dopasowania, należy wybrać opcję Wszystkie warstwy i kliknąć ikonę Pomiń warstwy dopasowania, znajdującą się po prawej stronie wyskakującego menu Próbka.
  • Ignoruj warstwy dopasowania: Włącz tę opcję, aby stosowane dopasowania były widoczne na obrazie. Domyślnie ta opcja jest wyłączona.
  • Zaokrąglenie: Użyj suwaka, aby ustawić procentową wartość określającą proporcje między krótką a długą osią pędzla. Wybierz wartość procentową. Wartość 100% oznacza pędzel okrągły, a 0% — płaski; wartości pośrednie oznaczają pędzle eliptyczne.
  • Kąt: To ustawienie określa, o jaki kąt długa oś eliptycznego lub próbkowanego pędzla jest obrócona względem poziomu. Użyj suwaka, aby ustawić wartość w stopniach.
  • Użyj nacisku do rozmiaru: Włączenie tej opcji powoduje, że średnica pędzla korygującego zależy od siły nacisku użytej podczas malowania. Domyślnie ta opcja jest wyłączona.
  • Wyrównany: Włącz tę opcję, aby próbkować piksele w sposób ciągły, bez utraty bieżącego punktu próbkowania. Wyłącz tę opcję, aby po przerwaniu i wznowieniu malowania za każdym razem używać pikseli z oryginalnego punktu próbkowania. Domyślnie ta opcja jest wyłączona.
  Aby otworzyć panel ustawień narzędzia Pędzel korygujący, stuknij ikonę wielokropka.
  Aby otworzyć panel ustawień narzędzia Pędzel korygujący i ustawić różne właściwości, stuknij ikonę wielokropka.

 4. W panelu opcji narzędzia możesz wybrać tryb Ustaw źródło, a następnie umieścić wskaźnik nad obszarem obrazu, aby ustawić źródłowy obszar próbkowania.

 5. W panelu opcji narzędzia wybierz tryb Pędzel i zamalowuj obszar obrazu, który chcesz wyretuszować przy użyciu próbkowanego obszaru źródłowego.

Możesz także korzystać ze skrótów dotykowych dostępnych w aplikacji Photoshop na tablet iPad, aby płynnie przełączać się między ustawianiem źródłowego obszaru próbkowania a malowaniem wybranymi pikselami.
Aby to zrobić, wykonaj następujące czynności:
 • Stuknij i przytrzymaj naciśnięty skrót dotykowy przez cały czas, przez który chcesz używać trybu „Ustaw źródło” narzędzia Pędzel korygujący. W prawym górnym rogu przestrzeni roboczej pojawi się niebieski wskaźnik informujący o aktywnym stanie skrótu dotykowego.
 • Stuknij skrót dotykowy i przesuń do zewnętrznej krawędzi, aby aktywować tryb „Pędzel” narzędzia Pędzel korygujący, którego możesz użyć do zamalowywania wybranego obszaru obrazu.
Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto