Informacje o miarkach

Miarki ułatwiają precyzyjne rozmieszczanie obrazów i ich elementów. Miarki są wyświetlane wzdłuż górnej i lewej krawędzi aktywnego okna. Markery miarek ukazują pozycje kursorów podczas ich przesuwania. Zmiana punktu początkowego miarki (oznaczenie (0, 0) na górnej i lewej miarce) umożliwia pomiary od wybranego punktu obrazu. Punkt początkowy miarki określa także punkt początkowy siatki.

Aby wyświetlić lub ukryć miarki, wybierz polecenie Widok > Miarki.

Zmień punkt początkowy miarki

 1. (Opcjonalnie) Wybierz polecenie Widok > Przyciągnij do i zaznacz opcje podmenu. Opcje te pozwalają przyciągnąć punkt początkowy do linii pomocniczych, odcięć lub krawędzi dokumentu. Istnieje możliwość przyciągania do siatki.
 2. Ustaw wskaźnik w miejscu przecięcia miarek w lewym górnym rogu okna i przeciągnij ukośnie w dół w kierunku obrazu. Na ekranie pojawią się skrzyżowane linie, wyznaczające nowe położenie punktu początkowego miarek.

  Uwaga:

  Aby punkt początkowy miarek "przeskakiwał" na kreski skali, w czasie przeciągania punktu wciśnij klawisz Shift.

  Aby przenieść punkt początkowy w jego domyślne położenie, kliknij dwukrotnie lewy górny róg miarki.

  Przeciąganie miarek w programie Photoshop
  Przeciąganie w celu utworzenia nowego punktu początkowego miarki

Zmień jednostkę miary

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Dwukrotnie kliknąć na miarce.

  • (Windows) Wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Jednostki i miarki lub kliknij miarkę prawym przyciskiem myszy i wybierz nową jednostkę z menu kontekstowego.

  • (macOS) Wybierz polecenie Photoshop > Preferencje > Jednostki i miarki lub kliknij miarkę z wciśniętym klawiszem Control i wybierz nową jednostkę z menu kontekstowego.

 2. W polu Jednostki wybrać jednostkę miary.

  Uwaga:

  Zmiana jednostek na panelu Informacje powoduje automatyczne uaktualnienie miarek.

 3. W polu Punkty/Pica wybrać jedno z następujących ustawień:

  PostScript (72 punkty na cal)

  To ustawienie określa jednostkę zgodną z urządzeniami PostScript.

  Tradycyjnie

  Ustawienie określa jednostkę równą 72,27 punktów na cal (czyli tradycyjną jednostkę dla drukarek).

 4. Kliknij przycisk OK.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online