Warstwy obrazu można łatwo przemieszczać w panelu Warstwy lub bezpośrednio w oknie dokumentu. Można też blokować warstwy w celu ich ochrony.

Zmienianie kolejności warstw i grup na stosie

 1. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Na panelu Warstwy przeciągnij warstwę albo grupę w górę lub w dół. Gdy wybrany element znajdzie się w pożądanym miejscu, zwolnij przycisk myszy.

  • Aby przenieść warstwę do grupy, trzeba przeciągnąć ją do folderu grupy . Jeśli grupa jest zamknięta, warstwa zostanie umieszczona na spodzie grupy.

  • Zaznacz warstwę lub grupę, wybierz polecenie Warstwa > Ułóż, a następnie wybierz odpowiednie polecenie z podmenu. Jeśli zaznaczony element znajduje się w grupie, polecenie stosuje się do kolejności warstw w tej grupie. Jeśli zaznaczony element nie należy do grupy, to polecenie ma zastosowanie do kolejności warstw na panelu Warstwy.

  • Aby odwrócić kolejność zaznaczonych warstw, wybierz polecenie Warstwa > Ułóż > Odwrotnie. Opcje te są niedostępne, jeżeli nie są zaznaczone przynajmniej dwie warstwy.

  Uwaga:

  Warstwa tła jest zawsze położona poniżej wszystkich innych warstw. Z tego powodu polecenie Przesuń na spód powoduje umieszczenie zaznaczonego elementu bezpośrednio nad warstwą tła.

Przesuwanie zawartości warstw

 1. Na panelu Warstwy zaznacz warstwy zawierające obiekty, które mają zostać przesunięte.
 2. Wybierz narzędzie Przesuwanie .

  Uwaga:

  Warstwy przeznaczone do przesunięcia można zaznaczyć bezpośrednio w oknie dokumentu. Na pasku opcji narzędzia Przesuwanie wybierz opcję Auto-zaznaczanie i z menu rozwijanego wybierz polecenie Warstwa. Aby zaznaczyć wiele elementów, kliknij je z wciśniętym klawiszem Shift. Wybierz opcję Auto-zaznaczanie, następnie opcję Grupa, aby zaznaczyć całą grupę przy zaznaczeniu jednej warstwy.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • W oknie dokumentu przeciągnij dowolny obiekt na jedną z zaznaczonych warstw. (Przesuną się wszystkie obiekty na warstwie.)

  • Wyrównaj położenie obiektów przy użyciu klawiszy strzałek, które przesuwają je o 1 piksel.

  • W razie potrzeby wciśnij dodatkowo klawisz Shift, aby strzałki mogły przesuwać obiekty skokowo — o 10 pikseli.

Obracanie warstwy

 1. Na panelu Warstwy zaznacz warstwę, która ma zostać obrócona.
 2. Jeśli na obrazie zaznaczony jest jakiś obiekt, wybierz polecenie Zaznacz > Usuń zaznaczenie.
 3. Wybierz polecenie Edycja > Przekształć > Obróć. Zostanie wtedy wyświetlona ramka ograniczająca warstwę (nazywana obwiednią).
 4. Przesuń kursor poza obwiednię (kursor przybierze kształt zakrzywionej strzałki o dwóch grotach) i przeciągnij go. Wciśnięcie klawisza Shift powoduje skokowy obrót obiektu, co 15 stopni.
 5. Gdy wynik będzie zadowalający, możesz wcisnąć klawisz Enter (Windows) lub Return (Mac OS). Możesz też kliknąć znacznik na pasku opcji. Aby anulować obrót, wciśnij klawisz Esc lub kliknij ikonę Anuluj przekształcenie na pasku opcji.

Blokowanie warstw

Całkowita lub częściowa blokada warstwy pozwala chronić jej zawartość. Typowa procedura zapobiegawcza polega na całkowitym zablokowaniu warstwy po definitywnym zakończeniu pracy nad nią. Jeśli pewna warstwa jest już określona pod względem przezroczystości i stylów, możesz ją zablokować częściowo — to znaczy umożliwić dalsze zmiany położenia. Po zablokowaniu warstwy na prawo od jej nazwy będzie wyświetlana ikona blokady . Ikona jest wypełniona, gdy warstwa jest całkowicie zablokowana (ze względu na wszelkie czynności edycyjne). Ikona jest pusta, gdy warstwa pozostaje zablokowana częściowo.

Blokowanie wszystkich właściwości warstwy lub grupy

 1. Zaznacz warstwę lub grupę.
 2. Kliknij opcję Zablokuj wszystko  w panelu Warstwy.

  Uwaga:

  Warstwy z zablokowanej grupy zostaną oznaczone wyszarzoną ikoną blokady .

Częściowe blokowanie warstwy

 1. Zaznacz warstwę.
 2. Na panelu Warstwy kliknij co najmniej jedną opcję blokady.

  Zablokuj przezroczyste piksele

  Opcja zapobiega edycji przezroczystych fragmentów warstwy. Jest to odpowiednik opcji Zachowaj przezroczyste we wcześniejszych wersjach programu Photoshop.

  Zablokuj piksele

  Zapobiega zmianom pikseli warstwy za pomocą narzędzi do malowania.

  Zablokuj położenie 

  Zapobiega przesuwaniu pikseli.

  Uwaga:

  W przypadku warstw tekstowych i warstw kształtu opcje Zablokuj przezroczystość i Zablokuj obraz są zaznaczone domyślnie i nie można ich wyłączyć.

Stosowanie opcje blokady do zaznaczonych warstw lub grup

 1. Zaznacz kilka warstw lub grupę.
 2. Z menu Warstwy lub z menu panelu Warstwy wybierz polecenie Zablokuj warstwy lub Zablokuj wszystkie warstwy w grupie.
 3. Zaznacz opcje blokady i kliknij OK.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online