Program Photoshop umożliwia rejestrowanie w operacjach narzędzi, na przykład pędzla. Aby włączyć tę funkcję, wybierz polecenie Zezwól na rejestrowanie narzędzi z menu panelu Operacje.

Należy pamiętać o pewnych kwestiach:

  • Podczas rejestrowania narzędzia warto zawrzeć w operacji czynność wyboru pędzla. W przeciwnym razie program Photoshop będzie używał aktywnego pędzla.
  • Jeśli rejestrowana operacja ma być odtwarzana przy innym rozmiarze narzędzia, w programie Photoshop ustaw jednostki miary na procenty i nie definiuj rozmiaru pędzla w ustawieniu predefiniowanym pędzla.

From an expert: Tool recording

From an expert: Tool recording
Nauczyciel obsługi programu Howard Pinsky przedstawia sposób używania polecenia Zezwól na rejestrowanie narzędzi podczas tworzenia operacji.
Howard Pinsky

Więcej informacji można znaleźć w artykułach Informacje o operacjach i panelu Operacje i Tworzenie operacji.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online