Tworzenie pędzli w aplikacji Capture i korzystanie z nich w aplikacji Photoshop

Aplikacja Capture umożliwia szybkie tworzenie pędzli na podstawie obrazów zapisanych na urządzeniu lub przy wykorzystaniu aparatu w urządzeniu mobilnym lub tablecie. Możesz łatwo zapisywać pędzle utworzone w aplikacji Capture na swoim urządzeniu i pracować z nimi w aplikacji Photoshop na tablet iPad.

Wczytywanie pędzli aplikacji Capture w aplikacji Photoshop na tablet iPad

Tworzenie pędzli w aplikacji Adobe Capture na tablet iPad

 1. Otwórz aplikację Adobe Capture. Użyj aparatu lub zaimportuj obraz, aby rozpocząć tworzenie pędzla.

  Dostosowywanie właściwości pędzli aplikacji Capture

 2. Użyj narzędzi do edycji, aby nadać styl pędzlowi, przyciąć pędzel lub dostosować ustawienia pędzla, w tym efekty przepływu, rozproszenia i rozmiaru.

  Dostosowywanie właściwości pędzli aplikacji Capture

  Dostosowywanie właściwości pędzli aplikacji Capture

 3. W trybie Edycja stuknij przycisk Zapisz w prawym górnym rogu ekranu.

 4. Wybierz bibliotekę docelową, aby zapisać nowo utworzony pędzel. Aby zapisać pędzel w wybranej lokalizacji docelowej, stuknij przycisk Zapisz.

Eksportowanie pędzli aplikacji Capture z galerii

 1. Znajdź pędzel w galerii Biblioteki. Stuknij ikonę wielokropka (…) poniżej wybranego pędzla.

 2. Stuknij ikonę wielokropka (), aby wyświetlić więcej opcji menu — Edytuj, Zmień nazwę, Powiel, Przesuń do, Usuń, Udostępnij, Eksportuj jako oraz Zapisz w rolce z aparatu

 3. Z różnych opcji menu wybierz opcję Eksportuj jako...

 4. W oknie dialogowym Eksportuj jako... wybierz opcję ABR, aby wyeksportować pędzel jako plik ABR.

 5. Wybierz opcję Zapisz do plików, aby zapisać pędzel w pamięci urządzenia.

Importowanie pędzla aplikacji Capture w aplikacji Photoshop na tablet iPad

 1. Z menu pędzli wybierz przycisk „+”Wybierz opcję Importuj z plików.

  Importowanie pędzli aplikacji Capture

 2. Przejdź do lokalizacji w pamięci urządzenia i wybierz utworzony pędzel aplikacji Capture. Pędzel zostanie zaimportowany i będzie można go znaleźć na dole panelu Pędzle w aplikacji Photoshop na tablet iPad. 

  Pędzel wczytany do aplikacji Photoshop na tablet iPad

 3. Wybierz zaimportowany pędzel i korzystaj z niego w dokumencie aplikacji Photoshop. Użyj menu ustawień pędzla, aby zastosować dodatkowe ustawienia do pędzla.

  Stosowanie pędzli aplikacji Capture w aplikacji Photoshop na tablet iPad

Logo Adobe

Zaloguj się na swoje konto