Förvrängningsfilter är inte tillgängliga

Problem

När du försöker använda förvrängningsfiltren Knip, Sfär, Virvel eller Sicksack på en stor bild i Adobe Photoshop är de inaktiverade (inte tillgängliga).

Lösning

Minska bildens pixeldimensioner.

Ytterligare information

Det finns en högsta bildpixeldimension för var och ett av dessa filter:

Sicksack:    8000 x 8000
Knip:      11500 x 11500
Sfär:  11500 x 11500
Virvel:       11500 x 11500

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto