Markering

En markering är en del av en bild som markeras för någon form av ändring, till exempel duplicering av ett lager, färgkorrigering, borttagning, rotation osv. Markeringen består av alla pixlar, helt eller delvis markerade, som finns innanför markeringsgränsen.

När du markerar ett objekt visas en markeringsram runt det markerade området (vänster). När du avmarkerar objektet försvinner markeringsramen (höger).