Färgskiftning

En oönskad färgskiftning i hela fotot som kan orsakas av reflekterat ljus från ett objekt i närheten. Många foton som till exempel tas med lysrörsbelysning kan ha en grönaktig färgskiftning.

Den ursprungliga bilden (vänster) togs med befintligt omgivningsljus (ingen blixt) och har en blå färgskiftning, eller "sval" färgtemperatur. Bilden till höger har justerats för att reflektera varmare färger.