Förenkling

När du förenklar minskar du filstorleken genom att sammanfoga alla synliga lager till bakgrundslagret.

I bilden till vänster visar panelen Lager (med tre lager) och filstorleken före förenklingen. I bilden till höger visas panelen Lager efter förenklingen.