Rotera

Rotera

Ändra orientering på en markering, ett lager eller en hel bild (det vill säga bildens arbetsyta). Du kan till exempel göra en vertikal bild horisontell.

Originalbilden (till vänster) har två lager. I den mittersta bilden har det översta lagret roterats, medan bakgrundslagret förblir statiskt. Bilden till höger visar arbetsytan med alla lager som har roterats 180 °.

Adobes logotyp

Logga in på ditt konto

[Feedback V2 Badge]