Když chcete v aplikaci Photoshop CC 2015 převést vrstvu videa vytvořeného ze sekvence obrazů na inteligentní objekt, dojde při importu k chybě.

Řešení

Aktualizujte aplikaci na verzi Photoshop CC 2015.0.1.