Chybové ukončování aplikace Photoshop v případě, že je nainstalováno rozšíření Lavasoft Chrome nebo nástroj Bins | Windows

Problém

Pokud máte v počítači se systémem Windows nainstalovaný software Lavasoft Ad-Aware nebo nástroj Bins, může docházet k chybovému ukončení aplikace Photoshop.

 • Software Lavasoft Ad-Aware může být nainstalován jako rozšíření prohlížeče nebo v rámci jiného softwarového balíčku (například softwaru ManyCam).
 • Software Bins je instalován jako nástroj.

Diagnostika

Příčinu chybového ukončení můžete zjistit podle modulu způsobujícího chybu, který je zobrazen v Prohlížeči událostí systému Windows. Postupujte takto:

 1. Chcete-li otevřít Prohlížeč událostí, klikněte v Ovládacích panelech systému Windows na odkaz Nástroje pro správu a potom na položku Prohlížeč událostí. Další informace najdete v tomto článku společnosti Microsoft.
 2. Na bočním panelu rozbalte složku Protokoly systému Windows a klikněte na položku Aplikace.
 3. Vyhledejte chybu aplikace, která se týká aplikace Photoshop.
 4. V podokně Obecné se podívejte na název modulu, který chybu způsobuje.
  1. Pokud má modul způsobující chybu název LavasoftTcpService64.dll (nebo podobný), je příčinou chybového ukončení software společnosti Lavasoft.
  2. Pokud má modul způsobující chybu název libcef.dll, je příčinou chybového ukončení nástroj Bins.

Řešení

 • Zkuste resetovat rozhraní Winsock: Postupujte podle těchto pokynů:
  • Zavřete všechny aplikace.
  • V nabídce Start zadejte příkaz cmd, čímž spustíte příkazový řádek.
  • Do příkazového řádku zadejte následující příkaz: netsh Winsock reset
  • Stiskněte klávesu Enter.
  • Zavřete okno příkazového řádku.
  • Restartujte počítač.
  • Spusťte aplikaci Photoshop CC.
 • Lavasoft: Odinstalujte nebo deaktivujte software společnosti Lavasoft nebo přidružený software, například software ManyCam. Pokyny najdete na webu společnosti Lavasoft.
 • Bins: Aktualizujte používanou verzi nástroje Bins. Nejnovější verzi si můžete stáhnout na webu softwaru Bins.
Poznámka:

Pokud z Prohlížeče události zjistíte, že chybu způsobuje modul LavasoftTcpService64.dll, můžete se také pokusit odstranit tento soubor z počítače ručně. Postupujte takto:

 1. Přejděte do umístění, které je v protokolech Prohlížeče událostí uvedeno v řádku s cestou k modulu způsobujícímu chybu.
 2. Odstraňte soubor LavasoftTcpService64.dll.
 3. Ukončete aplikaci Photoshop a potom ji znovu spusťte.
Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.