Problém

Po selhání aktualizace aplikace Photoshop CC se při otevření aplikace Photoshop zobrazí chyby zásuvných modulů podprogramů FastCore a MMXCore a víceprocesorového počítače. V aplikaci Photoshop nelze uložit jako soubor PNG nebo nelze použít modul Uložit pro web.

Řešení

Odinstalujte aplikaci Photoshop, odstraňte složku aplikace a proveďte přeinstalaci.

  1. Aplikaci Photoshop CC odinstalujte pomocí odinstalačního programu ve složce aplikace Photoshop. Nebo proveďte odinstalaci pomocí ovládacích panelů Programy a funkce v systému Windows 7 nebo možnosti Programy a poté pomocí ovládacích panelů Odinstalovat program v systému Windows 8.
  2. Přejděte do složky Program Files/Adobe nebo do složky Program Files (x86)/Adobe.
  3. Odstraňte složku aplikace Adobe Photoshop CC (64bitová verze) nebo Adobe Photoshop CC.
  4. Přeinstalujte aplikaci Photoshop a aktualizujte ji.

Další informace

Zásuvné moduly a aplikace Photoshop

Zásuvné moduly třetích stran: Před zkopírováním zásuvných modulů třetích stran z jedné verze aplikace Photoshop do nové verze zkontrolujte web výrobce zásuvných modulů a ujistěte se, zda jsou tyto zásuvné moduly kompatibilní s novou verzí aplikace Photoshop. Zásuvné moduly vždy instalujte pomocí instalačního programu výrobce.

Zásuvné moduly dodané s aplikací Photoshop: Nikdy nekopírujte zásuvné moduly dodané s aplikací Photoshop z jedné verze aplikace do jiné, protože tyto zásuvné moduly nejsou kompatibilní. 

Další informace o zásuvných modulech aplikace Photoshop naleznete v technické poznámce o obsahu (zásuvných modulech) ke stažení.

Odeslání protokolu instalačního programu společnosti Adobe

Kontaktujte technickou podporu společnosti Adobe odesláním příspěvku do fóra podpory feedback.photoshop.com/photoshop_family, kde získáte pokyny k zaslání protokolů instalačního programu společnosti Adobe.

Soubory protokolu jsou uloženy v těchto složkách:

• Systém Windows, 32bitová verze: \Program Files\Common Files\Adobe\Installers
• Systém Windows, 64bitová verze: \Program Files(x86)\Common Files\Adobe\Installers

Název souboru protokolu se skládá z názvu produktu a data instalace, po kterém následuje přípona „.log.gz“. Přípona .gz označuje komprimovaný formát. 

Tato práce podléhá licenci Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License.  Na příspěvky ze služeb Twitter™ a Facebook se nevztahují podmínky licence Creative Commons.

Právní upozornění   |   Zásady ochrany osobních údajů online