Při spouštění z jiného účtu než z účtu správce aplikace Photoshop vyžaduje přístup pro čtení k některým složkám na úrovni systému a přístup pro čtení a zápis k některým složkám na úrovni uživatele.

Poznámka: K instalaci je nutný uživatelský účet s úplnými přístupovými právy pro správu.

Přístup ke čtení a zápisu je požadován pro kořenovou složku každé nespouštěcí jednotky určené v předvolbách aplikace Photoshop jako odkládací disk.

Přístup ke čtení a zápisu je požadován pro všechny složky, do nichž jste uložili soubory.

Přístup ke čtení a zápisu je požadován pro tyto složky na úrovni uživatele:

Přístup ke čtení je požadován pro tyto složky na úrovni systému:

  • Mac OS: Složka System Library a složky Application.

Poznámka: Složka System Library se liší od složky Library uživatele.

1. Klikněte na položku Přejít > Počítač.

2. Vyberte položku Macintosh HD > Systém > Knihovna.

  • Windows: Složka Program Files (pro instalace 64bitových programů) nebo složka Program Files (x86) (pro instalace 32bitových programů).