Metoda ověření totožnosti ve službě Adobe Acrobat Sign: Průkaz totožnosti

Přehled

Metoda ověření pomocí průkazu totožnosti služby Adobe Acrobat Sign je založena na pokročilých algoritmech strojového učení a umožňuje společnostem po celém světě spolehlivě ověřit identitu příjemců.  

Ověření pomocí průkazu totožnosti představuje prémiovou metodu ověřování totožnosti, která dá příjemci pokyn nahrát snímek průkazu totožnosti (řidičský průkaz, občanský průkaz, cestovní pas) a následně vyhodnotí jeho pravost. 

K podporovaným průkazům se řadí:

 • Celosvětový pas
  • Všechny pasy vyhovující ICAO
 • Řidičský průkaz / průkaz totožnosti / Povolení k pobytu
Země Řidičský průkaz Průkaz totožnosti Povolení k pobytu
Austrálie Podporováno    
Rakousko Podporováno Podporováno  
Belgie Podporováno Podporováno Podporováno
Bulharsko   Podporováno  
Kanada Podporováno Podporováno  
Chorvatsko   Podporováno  
Česká republika   Podporováno  
Francie Podporováno Podporováno Podporováno
Německo Podporováno Podporováno Podporováno
Maďarsko   Podporováno  
Irsko Podporováno    
Itálie Podporováno Podporováno  
Lotyšsko   Podporováno  
Litva   Podporováno  
Malta   Podporováno  
Mexiko   Podporováno  
Nizozemsko Podporováno Podporováno Podporováno
Nový Zéland Podporováno    
Polsko Podporováno Podporováno  
Portugalsko Podporováno Podporováno  
Rumunsko Podporováno Podporováno  
Slovensko   Podporováno  
Španělsko Podporováno Podporováno Podporováno
Švédsko Podporováno    
Švýcarsko Podporováno Podporováno  
Velká Británie Podporováno   Podporováno
USA Podporováno Podporováno  

 

Služba vyhodnotí snímek dokladu z hlediska pravosti ověřením desítek prvků obsažených v dokladu, včetně:

 • Struktury dokumentu
 • Biografických údajů
 • Čárového kódu PDF417 (je-li k dispozici)
 • Zóny strojového čtení (je-li k dispozici)
 • Bezpečnostních prvků
 • Oblasti fotografie
 • Podpisu

Srovnání biometrických údajů: Kromě ověření průkazu, lze na vyžádání zapnout i srovnání biometrických údajů. Při srovnání biometrických údajů je příjemce vyzván k pořízení fotografie v reálném čase (tzv. „selfie“) a tu potom systém srovná s fotografií na nahraném průkazu. Při srovnání biometrických údajů je od příjemce vyžadována reakce na výzvy na displeji, aby došlo k ověření, že se nejedná o pokus použít „neživé“ fotografie.

 1. Příjemce je nejprve o dohodě spraven e-mailovým oznámením, v němž se nachází tlačítko Zkontrolovat a podepsat, které slouží k přístupu k obsahu dohody:

  E-mail Zkontrolovat a podepsat

  Kliknutím na tlačítko Zkontrolovat a podepsat se spustí výzva k ověření totožnosti.

 2. Příjemce je vyzván k tomu, aby zadal telefonní číslo chytrého telefonu, na nějž bude odeslána textová zpráva.

  To je potřeba pro aplikaci pořizující snímky, která porovná průkaz s národní databází.

  • Časový limit na dokončení procesu ověřování je 15 minut, přičemž se proces zahájí ihned po kliknutí na e-mailový odkaz.
  • Po odeslání textové zprávy se zobrazí modrá zpráva značící odeslání zprávy a platnost odkazu v této zprávě vyprší za pět minut.
  Výzva k ověření pomocí průkazu totožnosti

  Poznámka:

  Pokud je proces podpisu zahájen na chytrém telefonu, bude tento krok s telefonním číslem přeskočen.

 3. Na zadané telefonní číslo je odeslána textová zpráva s odkazem na službu ověření průkazů.

  Po kliknutí na odkaz má příjemce možnost provést ověření pomocí řidičského průkazu / občanského průkazu nebo cestovního pasu.

  První kroky s průkazem totožnosti

  Poznámka:

  Během procesu získávání a ověřování obsahu průkazu původní stránka s oznámením zobrazí zprávu, že se údaje ověřují:

  gov_id_verificationinprocess

 4. Při použití řidičského průkazu / průkazu totožnosti aplikace vyzve příjemce, aby vyfotografoval:

  • Přední stranu průkazu
  • Zadní stranu průkazu
  • Sebe (Volitelné možnosti závislé na nastavení účtu)

  Při použití pasu stačí jen jeden snímek pasu.

  Průkaz totožnosti z obou stranu

 5. Volitelná funkce fotografie v reálném čase, která slouží k srovnání s biometrickými údaji dokumentu.

  Pokud je funkce v účtu zapnutá, příjemce dostane pokyny k tomu, aby udělal nějakou akci, kterou prokáže, že se jedná o skutečnou osobu reagující na výzvy aplikace na zachycení fotografie.

  Při ověřování „živosti“ aplikace zachytí snímek a uskuteční srovnání biometrických údajů s kopií průkazu totožnosti.

 6. Po úspěšném ověření totožnosti příjemce získá přístup k dohodě a může dokončit své kroky na zařízení, které použil k otevření e-mailové zprávy.

  • Jméno příjemce, jak je prezentováno na průkazu totožnosti, se importuje do pole podpisu a nelze jej upravit
  Úspěch

  Příjemce má na ověření pomocí průkazu totožnosti pět pokusů. Pokud pětkrát neuspěje, dohoda je zrušena a odesílatel bude o této skutečnosti informován.

  Ověření selhalo

První vrstva – ověření dokumentu:

První vrstva této technologie poskytuje bezproblémový a bezpečný způsob ověření a identifikace dokumentu, který je předložen v rámci digitální transakce, a díky tomu potvrdit, že je dokument autentický a nezměněný.

Kombinace nejlepšího způsobu snímání ve své třídě a osvědčeného modulu pro ověření identifikátorů dokumentů zajišťuje spolehlivou kontrolu digitální identity a bezproblémovou uživatelskou zkušenost.

Ověření průkazu totožnosti je k dispozici pro všechny jazyky využívající latinku a podporuje stovky mezinárodních a vnitrozemských identifikačních dokumentů, včetně:

 • Cestovních pasů
 • Průkazů totožnosti
 • Řidičských průkazů

Pro zajištění spolehlivých výsledků zajišťuje tato služba všechny následující prvky:

 • Snímání dokumentu s průvodcem – Uživatelé dostávají pokyny, jak vytvořit kvalitní fotografii pro optimální zpracování
 • Klasifikace dokumentů – Algoritmy „Computer vision“ dokáží rozpoznat a klasifikovat stovky úředních dokumentů, čímž umožňují spolehlivou extrakci dat a ověření dokumentů
 • Extrakce dat – Tato služba jde za hranice běžného optického rozpoznávání znaků. Dokáže totiž dekonstruovat dokument a analyzovat obsah jednotlivých polí
 • Hodnocení prvků autenticity – Kombinací technik umělé inteligence je možné ověřit desítky prvků v rámci identifikačního dokumentu, včetně:
  • Struktura dokumentu – Provede se vyhodnocení správné velikosti, materiálu, tvaru, barvy, rozvržení apod. fyzických atributů ID dokumentu.
  • Biografické údaje – Provede se vyhodnocení použití písma, barev, přijatelných hodnot apod. u vytištěných dat, která identifikují jednotlivce.
  • Čárový kód PDF417 (je-li k dispozici) – Výsledky OCR biodat z čelní strany jsou porovnány s daty extrahovanými z čárového kódu PDF417 na zadní straně
  • Zóna strojového čtení (je-li k dispozici) – Provede se kontrola použití písma, přítomnosti, kontrola číslic apod. ve vytištěné zóně strojového čtení (MRZ).
  • Bezpečnostní prvky – Provede se kontrola výskytu, umístění, obsahu apod. viditelných i neviditelných bezpečnostních prvků ID.
  • Oblast fotografie – U portrétu nebo hlavního obrázku se provede kontrola přítomnosti lidského obličeje, jeho orientace, barvy apod.
  • Podpis – V části podpisu se zkontroluje jeho přítomnost, typ písma, provede se porovnání se známými vzorky apod.

 

Druhá vrstva – porovnání biometrických údajů:

V druhé vrstvě ověření dochází k přiřazení portrétu extrahovaného z průkazu totožnosti k fotografii uživatele pomocí biometrického porovnávání obličeje. Tím lze potvrdit, že uživatel předkládající průkaz totožnosti je jeho právoplatným majitelem.

Anti-spoofingové techniky

 • Je využíváno analýzy snímku videa, aby bylo zajištěno, že uživatel vytvoří kvalitní fotografii v optimálních podmínkách snímání
 • Během procesu focení selfie je příjemce vyzván k reakci (např. Úsměv!), aby ukázal „živost“
 • Mezi hodnocené podmínky patří osvětlení, zaostření a zarovnání

Po úspěšném ověření totožnosti se dohoda otevře k recenzi a zpřístupní se všechny kroky, které má příjemce učinit (např. vyplnění formuláře nebo připojení podpisu).

Poznámka:

Metoda ověření pomocí průkazu totožnosti je dostupná u účtů s podnikovým plánem služby, ale nikoli u účtů zakoupených prostřednictvím programu VIP.

Nastavení metody ověření průkazem totožnosti při tvorbě nové dohody

Pokud je ověření pomocí průkazu totožnosti zapnuté, odesílatel ji může vybrat v rozbalovací nabídce Ověření, která se nachází vpravo od e-mailové adresy příjemce.
 

Vyberte metodu ověření

Pokud metoda ověření pomocí průkazu totožnosti není v seznamu uvedena, znamená to, že není povolena pro skupinu, z níž uživatel odesílá dohodu, a bude nutné, aby ji povolil správce skupiny.

Využívání prémiových ověřovacích transakcí

Ověření pomocí průkazu totožnosti se řadí mezi prémiové metody ověření, které jsou zpoplatněné na základě počtu příjemců.

 • Transakce ověření pomocí průkazu totožnosti je nutné nejprve zakoupit a nainstalovat.
 • Transakce ověření pomocí průkazu totožnosti jsou započítávány podle počtu příjemců, u nichž je nastavena metoda ověřování pomocí průkazu totožnosti.
  • Dohoda se třemi příjemci, z nichž dva se mají ověřit pomocí metody ověření průkazu totožnosti, se započítá jako dvě ověřovací transakce.
 • Započítané transakce ověření jsou odečteny od celkového počtu dostupných transakcí v účtu už při odeslání k vytvoření (jako předběžná verze dohody) nebo při odeslání prvnímu příjemci (jako probíhající dohoda).
  • Při zrušení konceptu dohody dojde k vrácení příslušných ověřovacích transakcí do celkového počtu dostupných transakcí v účtu.
  • Při zrušení probíhající dohody k vrácení příslušného počtu ověřovacích transakcí nedojde.
  • Změna metody ověření na ověření pomocí průkazu totožnosti bude započítána jako jedna transakce.
  • Při změně metody ověření z ověření pomocí průkazu totožnosti na jinou metodu nedojde k vrácení ověřovací transakce.
   • Změna metody ověření z ověření pomocí průkazu totožnosti na jinou metodu a zpět se celkově vždy započítá pouze jako jedna transakce (u každého příjemce).
Sledování využití metody ověření pomocí průkazu totožnosti

Hlášení o identitě podepisujícího (SIR)

Ve výchozím nastavení služba Acrobat Sign neuchovává informace o identitě shromážděné během ověření pomocí průkazu totožnosti. Správci na úrovni účtu však mohou vyžádat, aby se tyto informace o identitě uchovávaly v systému Acrobat Sign v rámci hlášení o identitě podepisujícího (SIR).

Hlášení SIR obsahuje data shromážděná během ověření pomocí průkazu totožnosti (např. snímek průkazu totožnosti podepisujícího, snímek obličeje, telefonní číslo, údaje zjištěné z průkazu totožnosti atd.).

Hlášení SIR:

Další informace o hlášení SIR najdete zde >

Zpráva o auditu

Ve zprávě o auditu je jasně uvedeno, že totožnost příjemce byla ověřena pomocí průkazu totožnosti:

 

Příklad zprávy o auditu s ověřením pomocí průkazu totožnosti

Pokud dojde ke zrušení dohody v důsledku toho, že příjemce nedokázal ověřit svou totožnost, ve zprávě je důvod výslovně uveden.

Nezdařené ověření ve zprávě o auditu

Nejlepší postupy a důležité faktory

 • Pokud není pro interní podpisy vyžadováno dvoufaktorové ověřování podpisů, zvažte možnost použití metody ověření službou Acrobat Sign místo metody ověření pomocí průkazu totožnosti, protože podepisování je jednodušší a nemusíte vynakládat prostředky za prémiové ověřovací transakce
 • Průkaz totožnosti: (i) není určen pro regulované nebo vysoce hodnotné pracovní postupy a případy použití elektronického podpisu; (ii) neumožňuje identifikovat veškeré podvodné či „falešné“ osobní dokumenty; a (iii) nenahrazuje nutnost lidské kontroly

Možnosti konfigurace

Povolte metodu ověření v části Nastavení odeslání

K přístupu k ověření pomocí průkazu totožnosti je potřeba, aby smlouva platila pro roční objem příjemců. Dokud nebude toto nakonfigurováno v backendu, možnost nebude viditelná v rozhraní správce.

Jakmile systém zaznamená nákup transakcí ověření totožnosti, správcům se zobrazí ovládací prvky pro ověření pomocí průkazu totožnosti na stránce Nastavení odeslání společně s dalšími metodami ověření totožnosti.

Tuto metodu povolíte zaškrtnutím políčka Ověření pomocí průkazu totožnosti.

 • Když je metoda povolena, správce bude mít možnost ověření pomocí průkazu totožnosti nastavit jako výchozí metodu pro nové dohody. Tato možnost se nezobrazí, dokud nedojde k výslovnému povolení metody:
Nastavení ověření pomocí průkazu totožnosti

Volitelné srovnání biometrických údajů pomocí „selfie“

Zákazníci, kteří by rádi používali metody srovnání biometrických údajů v průkazu totožnosti a selfie pořízené příjemcem v reálném čase, se mohou obrátit na tým podpory, který jim pomůže funkci aktivovat.

Automatické zrušení dohody při selhání ověření příjemce

Služba ověření pomocí průkazu totožnosti je nakonfigurována tak, aby povolila až čtyři po sobě následující neúspěšné pokusy o ověření totožnosti příjemce. Pokud příjemce svou totožnost neověří ani při pátém pokusu, dojde v systému k automatickému zrušení dohody a vlastník dohody je o důvodu zrušení dohody spraven.

V rozhraní pro zákazníka není dostupná možnost pro úpravu této prahové hodnoty. Správci účtů mohou požádat o změnu prahové hodnoty pro zrušení na jinou hodnotu prostřednictvím týmu podpory.

Ověření selhalo

Logo Adobe

Přihlaste se ke svému účtu.