Laste opp en signert kopi av en avtale


Laste opp en signert kopi av en avtale

Hvis mottakeren signerer et dokument og returnerer det til deg utenfor Adobe Acrobat Sign-signeringsprosessen, kan du laste opp det signerte dokumentet tilbake til Acrobat Sign slik at du har oversikt.

Merk:

Handlingen Last opp signert dokument blir synlig når:

 • Avtalen er i en sekvensiell signeringsflyt.
  • Parallelle signeringsflyter (inkludert hybridsigneringsflyter) tillater ikke at dokumentet lastes opp til signatursyklusen igjen.
 • Den neste mottakeren er en enkeltmottaker (ingen mottakergrupper).
 • Avtalen Pågår.
 1. Digitaliser det signerte dokumentet.

  • Skann hele dokumentet slik at det kan lastes opp som en PDF-fil eller et bilde (PNG/JPG/GIF).
 2. Som avsender av avtalen:

  • Gå til Behandle > Pågår.
  • Utvid handlingslisten til høyre ved å klikke på Se mer.
  Utvid handlingene

  • Klikk på handlingen Last opp signert dokument.
  Klikk på handlingen Last opp signert dokument

 3. Et overlegg legges til på skjermen slik at brukeren kan legge ved filen som er den signerte kopien av avtalen.

  • Klikk på koblingen Legg til fil.
  • Bla gjennom det lokale systemet for å finne og legge ved den signerte kopien av avtalen.
   • Når filen lastes opp, vil du se filnavnet i overlegget.
  • Merk av for alternativet Jeg bekrefter at dette opplastede dokumentet er en signert kopi.
  • Klikk på Last opp for å laste opp filen.
  Last opp signert dokument – legg til fil

  Merk:

  Bildet over viser vinduets innhold for prosessen “Last opp signert dokument” når du laster opp dokumentet for siste mottaker.

  Hvis du laster opp et dokument før den siste mottakeren, endres overleggsteksten for å angi at påfølgende mottaker(e) vil motta det opplastede dokumentet som en avtale de skal gjøre noe med.

  Nedenfor kan du se prosessen “Last opp signert dokument” hvis du laster opp et dokument midt i en transaksjon.

  Last opp signert dokument – midt i prosessen

 4. Vellykket!

  Behandle-siden finner du avtalen i kategorien Fullført (hvis den opplastede filen var på vegne av den siste mottakeren).

  • Hvis det opplastede dokumentet er for en annen mottaker enn den siste, forblir avtalen i kategorien Pågår.
  Suksess

  Merk:

  Hvis dokumentet tas ut av Acrobat Sign-systemet, fjernes alle Acrobat Sign-feltene fra dokumentet fra det øyeblikket. (Så hvis det fremdeles var noen underskrivere som ventet på å signere dette dokumentet, har de bare et automatisk generert signaturblokkfelt til å legge inn signatur og e-postadresse.)

   

  Det opplastede dokumentet gjenspeiles riktig i Aktivitet-loggen og revisjonsrapporten.

  Aktivitetslogg og revisjonsrapport

Konfigurasjonsalternativer

Alternativet for å laste opp et signert dokument er tilgjengelig på konto- og gruppenivå. Husk at:

 • Alle gruppeinnstillinger arves først fra kontoinnstillingene.
 • Eksplisitt konfigurerte innstillinger på gruppenivå overstyrer de arvede innstillingene på kontonivå.
 • Avtaler kan bare lastes opp i gruppen de ble sendt fra.
Slik aktiverer du muligheten til å laste opp avtaler:
 1. Gå til Kontoinnstillinger > Globale innstillinger (Gruppeinnstillinger når konfigurert på gruppenivå).
 2. Rull ned til Last opp signert dokument.
 3. Merk av for alternativet La avsendere manuelt laste opp signerte kopier de har mottatt for underskriveren.
 4. Lagre for å bekrefte endringene.
Last opp signert dokument

Adobe-logoen

Logg på kontoen din