Adobe Sign-funksjonen Forhåndsvalg av digital ID er tilgjengelig for alle tjenestenivåer

Beskrivelse av funksjon

Forhåndsvalg av digital ID-leverandør (IdP) tillater at konto- eller gruppeadministratoren identifiserer hvilke leverandører som er akseptable når mottakere signerer dokumenter.

En komplett liste over tilgjengelige skybaserte leverandører av digital ID er oppført slik at administratoren kan aktivere.

Administratorer kan definere forskjellige innstillinger for interne mottakere og eksterne mottakere.

Administratorer kan definere en foretrukket leverandør for interne mottakere.

Underskrivere kan bare signere ved å bruke en digital ID som er levert gjennom en aktivert leverandør.

Hvis bare én leverandør er tillatt, hopper underskriveren overvalgprosessenog føres direkte til den godkjente IdP-ens godkjenningsprosess.

Selskaper som har en relasjon med en begrenset IdP (f.eks. BankID), kan levere sin konto-ID til leverandøren og få den IdP-en aktivert for mottakerne.


Bruk

Når kontoen eller gruppen er konfigurert for å godta skybaserte digitale signaturer, vises en liste over tilgjengelige identitetsleverandører.

En leverandør som er aktivert (merket av for) vil være tilgjengelig for mottakeren på signeringstidspunktet.

Det er ingen mulighet for at digitale ID-er fra andre leverandører godtas.

idps_for_digitalsignatures

 

Ved signering presenteres mottakeren for en nedtrekksliste med godtatte identitetsleverandører:

recipient_can_selectwhichidpwhenmultiplearepermitted

 

Mottakeren kan deretter velge en leverandør og fullføre signaturprosessen.

Hvis underskriveren ikke har en digital ID fra en av de godtatte leverandørene, vises en kobling han kan bruke for å få en ny ID.

Merk:

Hvis en leverandør er forhåndsvalgt, vil den leverandøren automatisk bli valgt for mottakeren. Mottakeren kan enkelt endre leverandør hvis det blir nødvendig.

Hvis bare én identitetsleverandør er tillatt, vil mottakeren hoppe over valglisten og fortsette direkte til godkjenningsprosessen.


Konfigurasjonsalternativer

Interne vs eksterne IdP-er

Det finnes konfigurasjonsalternativer for både interne og eksterne mottakere slik at administratoren kan begrense mottakere til kjente leverandører. 

allowed_providers


Foretrukket skysignaturleverandør

Alternativet Foretrukket leverandør av skysignatur berører bare interne mottakere.

Når interne mottakere påfører en signatur, er det foretrukne alternativet forhåndsvalgt for dem.

Mottakeren kan imidlertid endre IdP til hvilken som helst av de andre godkjente leverandørene, hvis det ernødvendig.

preferred_providers


Begrensede sky-signaturleverandører

Det er enkelte leverandøren som begrenser tilgangen til tjenesten til kun forhåndsgodkjente kunder. Det betyr at tjenesten ikke er tilgjengelig før leverandøren har godkjent kontoen for bruk.

BankID Sweden er en kommersiell tjeneste av denne typen. Bedriftsspesifikke leverandører er også begrenset til godkjente kontoer.

Underaktiveringsprosessenvil disse leverandørene kreve at abonnentkontoen oppgir sin "Konto-ID" for å kunne konfigurere tjenesten for dem. Når leverandøren har godkjent kontoen, kan brukerne dine ta i bruk den begrensede tjenesten. Frem til da vil brukerne typisk se en feilmelding fra leverandøren når de forsøker å bruke en begrenset tjeneste.

Merk:

Konto-ID er en egenskap på kontonivået. Alle grupper fra en konto deler samme Konto-ID, så når den begrensede leverandøren er godkjent for en konto, blir den godkjent for alle grupper i den kontoen.

restricted_cloudproviders


Aktivere eller deaktivere

Muligheten til å forhåndsvelge leverandørene av digital ID som kontoen godtar, kan aktiveres på kontonivå av Adobe Sign-kontoadministratoren.

Innstillinger på gruppenivå ertillatt,og vil overstyre verdiene på kontonivå. 

Innstillingen trer i kraft straks den er lagret i administratorgrensesnittet.

Avsendere trenger ikke å gjøre noe for at innstillingen skal tre i kraft.

Denne innstillingen berører bare signeringsmottakere.

 

Innstillingen finner du i brukergrensesnittet ved å gåtil: Konto > Kontoinnstillinger > Signaturinnstillinger > Arbeidsflyter for digitale signaturer

idps_for_digitalsignatures-2


Ting å huske på...

  • Hvilke identitetsleverandører som har tillatelse til å signere en avtale, er låst i avtalen når den sendes. Endring av hvilke identitetsleverandører som kan levere en digital ID, vil ikke påvirke avtaler som allerede er i signeringssyklusen.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet