Adobe Sign Online Payments lar en avsender be om betaling som en del av mottakerens prosess (rolleagnostiker). Betalinger kan defineres som faste verdier (tilbud), verdier avledet fra beregnede felt i avtalen (bestillingsskjema) eller kundeangitte verdier (donasjoner). Denne betalingsfunksjonen er tilgjengelig for Enterprise-tjenestenivået i NA-, EU- og AU-datasentrene.

Beskrivelse av funksjon

Online Payment-tjenesten i Adobe Sign integrerer Braintree som betalingsgateway knyttet til signaturprosessen. Integreringen aktiveres ved å legge til et Betaling-felt i skjemaet.

Skjemaer kan lages med betalingsfelt baser på følgende:

 • En statisk verdi, som for en forespørsel om tjeneste
 • En dynamisk verdi avledet fra beregnede felt i skjemaet, som i et bestillingsskjema med flere varer, antall og leveringsmetoder
 • En verdi som er angitt av en mottaker, for eksempel forespørsel om donasjon

Merk:

Bruk av et betalingsfelt på avtalen endrer Klikk for å signere-knappen til en Betal og signer-knapp når verdien i betalingsfeltet ikke er null.

 

Braintree-integreringen setter inn et betalingsvindu i signatarens grensesnitt etter klikking på Betal og signer-knappen.  Dette vinduet samler inn all den personlige betalingsinformasjonen, slik at signataren slipper å angi disse personlige opplysningene i et Adobe Sign-skjema, noe som forbedrer den generelle sikkerheten for signatarens opplysninger og fjerner behovet for å registrere og behandle betalingen manuelt. 

Merk:

Online payments er ikke tilgjegelig for kundekontoer i datasentrene JP1 eller IN1.


Bruk

Oppretting av et fullført betalingsskjema krever bare at du bruker et betalingsskjemafelt i avtalen.

Hvis du ikke har erfaring med skjemaredigering i Adobe Sign, kan du bruke litt tid på å gjøre deg kjent med redigeringsverktøyet i appen.

Brukere som har erfaring med redigeringsprosessen, trenger bare å lære om den nye felttypen (Betaling) og hva som kreves for at det fungerer slik det skal.

Bruke dra og slipp-redigering

Betalingsfeltet finnes i bunnen av listen over feltkategorier til høyre i redigeringsvinduet.

1. Add Payment field

 

Bruk av betalingsfeltet krever nøye oppmerksomhet på feltalternativene for å sikre at skjemaet fungerer slik det skal.

Spesielt på følgende:

Tilordnet til – Pass på at du tilordner feltet til mottakeren som forventes å utføre betalingen. Dette kan virke motstridende for en statisk betalingsverdi, men tildelingen av feltet er det som logisk knytter betaleren til betalingsoppføringen.

Verditype – Dette er koblet til skjemafunksjonen

 • Angitt verdi gir deg en statisk verdi, enten en angitt verdi som et tilbud, eller en akseptert verdi som en donasjon.
 • Beregnet verdi gir deg en avledet verdi fra en formel som omfatter andre felt. Dette brukes for et dynamisk bestillingsskjema.

Skrivebeskyttet – Hvis avmerket, må avsender sikre at feltet er utfylt med en fast eller beregnet verdi.

Hvis ikke avmerket, er verdien standardverdien angitt under redigering eller verdien som er angitt av mottakeren.

Standardverdi – Brukes hvis skjemaet har en angitt verdi for statisk betaling eller en foreslått donasjonsverdi.

Valuta – Angi valutaen du vil bruke for målgruppen. 1 000 yen er noe helt annet enn 1 000 pund.

Verdiområde – Nyttig hvis du vil opprette et grensesettende verdiområde for donasjonsverdier.

2. Payment Field Properties

Statisk verdi (tilbud)

Et skjema med en statisk verdi må ha en angitt verdi under redigeringen.

 • Feltet må være definert som skrivebeskyttet
 • Det må angis en standardverdi som ikke er null
 • Velg riktig valuta for målmottakeren
3. Static Value properties

 

Brukeropplevelsen viser feltet og verdien, men lar ikke betaleren endre verdien.

Static value customer view

Dynamisk verdi (bestillingsskjema)

Det dynamiske betalingsfeltet skal konfigureres som en beregnet verdi.

 • Alternativet for å gjøre feltet skrivebeskyttet kreves for beregnede verdier, slik at alternativet fjernes fra egenskapsmenyen
 • Den beregnede verdien avledes fra andre felt som mottakeren kan samhandle med (antall, leveringsmetoder, forsikringsalternativer og så videre)
 • Under redigering vises formelen i feltet i stedet for en numerisk verdi

Velg ønsket valuta

4. Calculated Value properties

 

Brukeropplevelsen er å se feltet. Verdiene i feltet justeres i sanntid når alternativ velges, men mottakeren kan ikke samhandle direkte med det (Utheving lagt til nedenfor)

Calculated field

Mottakerdefinerte verdier (donasjoner)

Et signatardefinert betalingsfelt lar brukeren angi betalingsverdien direkte. Det skal konfigureres som en angitt verdi, og funksjonen for skrivebeskyttelse skal være deaktivert.

En standardverdi er tillatt, men kan redigeres fritt.

Et verdiområde er tillatt, og det håndheves strengt.  Dette betyr at hvis du vil begrense den laveste akseptable verdien, kan du gjøre dette.

Donation Value properties

 

Brukeropplevelsen viser feltet, og det kan redigeres, potensielt med en standardverdi hvis det er aktuelt.

Hvis det er definert en øvre og nedre grense og det angis en verdi utenfor denne grensen, oppstår det en feil og mottakeren kan ikke signere før verdien er rettet.

Donation Input

Merk:

Hvis det angir null eller en tom verdi i feltet, endres Betal og signer-knappen til Klikk for å signere, og dette indikerer at betaling ikke er knyttet til avtalen.

Null Value field

 

Negative verdier er ikke tillatt

Negative value

Transaksjonsoppføringer

Sikring at data lagres trygt er en grunnleggende drivkraft ved håndtering av personlige opplysninger, som betalingsinformasjon. Adobe Sign og Braintree deler bare de mest nødvendige detaljene for å kunne fullføre transaksjonen og sikre riktig revisjon av en betaling siden den er knyttet til en avtale.

Braintree-oppføringer

Adobe Sign-systemer er forvalteren av avtaledokumentene og oppføringene knyttet til mottakere og samhandlinger. Braintree kjenner ikke på noe tidspunkt til innholdet i transaksjonen eller den fullstendige listen over mottakere. (Braintree må nødvendigvis kjenne til betaleren.)

Når Betal og signer-knappen klikkes, vises en I-frame til Braintree-tjenesten, og fire dataobjekter sendes:

 1. Valutatype – Trengs bare for å sikre at riktig selgerkonto brukes i Braintree
 2. Nummerverdien i betalingsfeltet – Trengs for å forstå verdien av samlingen
 3. E-postadressen til betaleren – Trengs for å identifisere betaleren
 4. Deltakelseskoden for transaksjonen – Trengs for å knytte betalingsoppføringen direkte til avtaleverkoppføringen
Transaction

Adobe Sign-oppføringer

Braintree er forvalteren av betalingsoppføringene, og ingen oppføringen knyttet til de personlige opplysningene til betaleren sendes til Adobe Sign.

Når en betaling er fullført, sendes bare Braintree-transaksjonsnummeret tilbake til Adobe Sign. Denne transaksjons-ID-en finnes i Logg-fanen (på Administrer-siden) 

6. History tab

 

og i revisjonsrappporten:

Audit Report


Aktivere eller deaktivere

Du må ha en Braintree -konto før du kan begynne å arbeide med betalingsfelt i Adobe Sign.

Det anbefales at du først konfigurerer en sandbox-konto her:

 • https://www.braintreepayments.com/sandbox
 • Hvis du kobler til et sandbox-miljø, kontakter du kundestøtte for Adobe Sign og ber om at de konfigurerer kontoen/gruppen slik at den peker til Braintree-sandbox-en.

Du kan registrere en produksjonskonto her:

 

Adobe Sign Online Payments-funksjonen kan aktiveres på kontonivå av kontoadministrator for Adobe Sign.

 • Innstillinger for gruppenivå er tillatt og overstyrer verdiene for kontonivå.
 • Hver enkelt gruppe kan ha sin egen unike Braintree-konto aktivert.

Hvis du vil aktivere funksjonen, går du til: Konto > Kontoinnstillinger > Betalingsintegrasjon

NAvigate to Payments

 

Merk av for funksjonen Aktiver betalinger-funksjon, og klikk på Lagre for å be om Braintree-legitimasjonspanelet.

10. Braintree credentials

Kopier og lim inn den forespurte informasjonen fra Braintree-kontoen til legitimasjonspanelet, og klikk deretter på Lagre.


Endre Braintree-legitimasjonen

Hvis du vil endre Braintree-legitimasjonen (for eksempel endre fra Sandbox til Production):

Gå til betalingssiden: Konto > Kontoinnstillinger > Betalingsintegrasjon

Merk av for Registrer en annen Braintree-konto

Klikk på Lagre.

 • Overlegge to å angi legitimasjonen vises
11. Register new credentials

Merk:

Hås å kontakte kundestøtte for Adobe Sign først når du bytter mellom Braintree-kontoene Sandbox og Production, slik at de kan konfigurere kontoen/gruppen slik at den peker til riktig miljø.


Deaktivere Braintree

Du kan deaktivere integreringen mellom Adobe Sign og Braintree på Betalingsintegrasjon-siden i Adobe Sign: Konto > Kontoinnstillinger > Betalingsintegrasjon

Fjern merket for funksjonen Aktiver betalinger-funksjon

Klikk på Lagre.

12. Disable Braintree

 

Det vises en utfordring for å sikre at du vil deaktivere integreringen:

13. Disable Braintree account

Hvis du antar at du vil aktivere integrasjonen senere med samme Braintree-legitimasjon, passer du på å merke av for Deaktiver, men lagre Braintree-kontoen for senere bruk.

Hvis du fjerner merket for dette alternativet, lagrer ikke Adobe Sign godkjenningsinformasjonen, og du må angi den på nytt når funksjonen aktiveres igjen.

14. Reenable Braintree


Konfigurasjonsalternativer

Braintree-tjenesten tilbyr en rekke konfigurasjonsalternativer som kan forbedre signatarens opplevelse. Alle har forskjellige krav til en betalingstjeneste, og en grundig utforsking av Braintree-funksjonene er vel verdt innsatsen.

Med hensyn til Adobe Sign-integreringen er det enkelte funksjoner som er knyttet direkte til signatarens opplevelse:

 • Valuta – Hvilken valuta aksepterer du?

Braintree aksepterer et bredt utvalg valutatyper, og lar deg opprette en selgerkonto for hver a valutaene du vil godta. Denne selgerkontoen lar deg også definere hvilke betalingstyper du vil godta (PayPal og/eller bestemte kredittkort).

15. Merchant account

 

Med Adobe Sign må betalingsfeltet konfigureres for én type valuta. Denne konfigurerte verdien kobles til selgerkontoen for samme valutatype. 

Verdiene som vises i Adobe Sign-feltegenskapene, fastslås av valutaene som aksepteres i Braintree-selgerkontoene.

Angivelse av en standard selgerkonto definerer også standardvaluta som lastes inn i Adobe Sign-betalingsfeltet.

16. Currency

 

 • Duplicate Transaction Checking – Hindrer at raske dobbeltklikk oppretter to transaksjoner og krever dobbel betaling av signataren.
17. Dupe Transaction


Ting å kjenne til

PCI-innhold og lagring

Under betalingsprosessen angis all informasjonen i Braintree-grensesnittet.

All betalingsinformasjon lagres bare i Braintree-kontoen.

Adobe Sign-miljøet lagrer bare API-legitimasjonen til Braintree-kontoen og transaksjonsnummeret som sendes tilbake fra Braintree (registreres i Adobe Sign-revisjonssporet).

Ingen faktisk betalingsinformasjon kommer noen gang i kontakt med Adobe Sign-systemet, og dette sikrer optimalt PCI-samsvar og signatarsikkerhet.

Avbrutte transaksjoner mellom betaling og signering

Når det brukes betalinger, utføres signeringen i to deler:

 • Registrering av betalingen
 • Fullføring av signaturen

Dette sikrer at avtalen ikke kan fullføres uten at betalingen registreres først.

Hvis prosessen avbrytes, kan signartaren åpne avtalen på nytt fra den opprinnelige koblingen (eller en påminnelseskobling hvis påminnelser er konfigurert), og fortsette signaturprosessen.

Hvis betalingen ble registrert før avbruddet, vil denne informasjonen vises til signataren.

18. Distrupted sign - Payment made

 

Logg-fanen gjenspeiler også denne statusen.

19. Disrupted transaction history

Hindre duplisert betaling

Braintree-tjenesten har en Duplicate Transaction Checking-funksjon som hindrer flere transaksjoner med samme transaksjons-ID i en angitt tidsperiode.  Dette hindrer at flere betalinger logges på grunn av flere knappeklikk.

Slik konfigurerer du alternativet Duplicate Transaction Checking:

1. Logg på Braintree-kontoen din

2. Gå til Settings > Processing > Duplicate Transaction Checking

3. Aktiver innstillingen

20. Dupe Transaction

Betalingskonflikter

Mottakere som har en betalingskonflikt, må kontakte parten som sendte avtalen ved å svare på den opprinnelige Vennligst signer-e-posten.

Adobe Sign leverer plattformen for signaturprosessen, men overlater betalingsprosessen til Braintree.

Ingen betalinger eller betalingsinformasjon samles inn av Adobe Sign, vi viser bare betalingsportalen som avsenderen av avtalen har konfigurert.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet