Endre sendte avtaler er bare tilgjengelig med Enterprise-tjenesten og støtter oppdatering av et dokument etter at det er sendt, men før en mottaker har utført endringer i det.

Endre avtaler som allerede er sendt

Hvis en avtale ble sendt ut til signering og du innser at du må utføre noen endringer i avtalen etter at den ble sendt, kan du endre avtalen i stedet for å avbryte den og begynne på nytt. Innstillingen for å endre avtalen kan aktiveres globalt (på kontonivå) eller for hver enkelt gruppe.

Du kan bruke endring av avtaler for å legge til, slette, erstatte (slette og legge til) og ordne dokumenter og/eller skjemafelt.

Funksjonen for å endre avtaler kan bare brukes på dokumenter som er opprettet etter april 2016 og som er kompatible med kriteriet for å kunne endres. Hvis dokumentet kan endres, vises koblingen Endre avtale på Behandle-siden når dokumentet velges. En avtale som kan endres er en avtale som oppfyller følgende kriterier:

 • Avtalen er ikke signert, godkjent eller delegert til en underskriver eller godkjenner av delegerende som den ble tilordnet.
 • Avtalen inneholder ikke en digital eller skrevet signatur.
 • Avtalen er ikke startet fra en egendefinert arbeidsflyt.

Hurtigtrinn

 1. Klikk Behandle-koblingen for å gå til Behandle-siden
 2. Velg avtalen
  • Den begrensede Send-siden lastes inn
 3. Rediger rekkefølgen på dokumentene, legg til et nytt dokument eller slett eksisterende dokumenter etter behov
 4. Hvis du vil kontrollere/justere skjemafeltene, merker du av for alternativet Forhåndsvis og legg til signaturfelt
 5. Klikk Oppdater når du er ferdig

Trinn for trinn

 1. Klikk Behandle-koblingen for å gå til Behandle-siden

 2. Velg en avtale som kan endres fra inndelingen Ute til signering eller Ute til godkjenning, og klikk deretter Endre avtale øverst til høyre.

  Bilde av Behandle-siden med en valgt avtale

  Send-siden vises i begrenset redigeringsmodus, og du kan ikke endre inndelingene Mottakere eller Melding.

 3. Send-siden kan du legge til, slette, erstatte (slette og deretter legge til) og ordne dokumenter.  

  Vise den begrensede Send-siden
 4. Avhengig av Send-innstillingene kan du bruke alternativet Forhåndsvis og legg til signaturfelt for å legge til skjemafelt i den endrede avtalen.

  • Hvis du ikke vil legge til skjemafelt eller alternativet Forhåndsvis og legg til signaturfelt ikke er aktivert, klikker du deretter Oppdater for å lagre endringene.
  • Hvis du vil legge til skjemafelt, aktiverer du alternativet Forhåndsvis og legg til signaturfelt ved behov, og klikker deretter Oppdater for å åpne redigeringsmiljøet. Klikk Oppdater når du er ferdig i redigeringsmiljøet.

Mottakersamhandling med endrede avtaler

Mottakeren av en endret avtale varsles om at avtalen er endret før de kan signere, godkjenne eller delegere den. 

Bilde av feilmelding når avsender har endret avtalen

Mottakeren kan klikke OK for å fortsette. Signerings-, godkjennings- eller delegeringsprosessen fortsetter som vanlig.

 

Hvis avtalen imidlertid endres når mottakeren er på Adobe Sign-siden, blir mottakeren informert og må klikke OK for å fortsette.

Bilde av feilmelding når en avtale allerede er signert

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet