Feltrolle | Forhåndsutfylles av avsender

Adobe Sign-avtaler kan inneholde felt som er satt konfigurert til å tillate at avsenderen av dokumentet forhåndsutfyller data i feltene før dokumentet går videre til signeringsfasen. Du kan konfigurere dokumentet for forhåndsutfylling som en engangstransaksjon for sending eller som et gjenbrukbart dokument, ved å opprette et dokumentmalbibliotek.

Hurtigtrinn

Når du redigerer feltene, kan du anti rolle. Rollen avgjør hvem som har lov til å samhandle med feltet. Hvis du vil redigere feltene i det opplastede dokumentet i miljøet for dra og slipp-redigering, merker du av for boksen som er merket Forhåndsvis, plasser signaturer eller legg til skjemafelt.

Preview button on Send

    Du kan da:

 • Angi Rolle Forhåndsutfylles av avsender i rullegardinlisten, og deretter plassere feltet.
 • Eller når feltet er plassert, kan du dobbeltklikke for å åpne det lille alternativervinduet og definere rollen der også.

Trinn for trinn

Forhåndsutfyllingsfasen er før signeringsfasen, så bare disse felttypene kan ha rollen satt til Forhåndsutfylles av avsender:

 • Skjemafelt
 • Rullegardinmeny
 • Avmerkingsboks
 • Alternativknapp
 • Filvedlegg (tilgjengelig i kontoer på virksomhetsnivå eller høyere)
 • De andre felttypene kan samhandles med i signeringsfasen bare hvis avsenderen bruker signaturen på dokumentet.

Transaksjonsfasen oppstår i denne rekkefølgen:

 1. Opprett transaksjon
  Dokument legges ved (lastes opp eller legges til fra dokumentbiblioteket)

 2. Forhåndsvisnings-/redigeringsfase (VALGFRITT)
  Bare hvis avsenderen merker av for boksen merket med: Forhåndsvis, plasser signaturer eller legg til skjemafelt
  (Felter kan plasseres og redigeres)

 3. Forhåndsutfyllingsfase (VALGFRITT)
  Bare hvis forhåndsutfyllingsfelt er plassert i dokumentet
  (Avsender kan samhandle med feltene som har rollen satt til Forhåndsutfyll)

 4. Signeringsfase
  Dokumentet signeres
  Hvis avsender har valgt alternativet for å bruke signaturen på dokumentet, kan brukeren samhandle med felt flagget som "eSign av avsender".

 5. Transaksjon fullført – Alle parter mottar en signert og utfylt kopi av dokumentet. Alle underskrivere har fullført signeringsprosessen.

Gjør følgende for å sette forhåndsutfyllingsrollen før du drar feltet til dokumentet:

Forhåndsutfyllingsrollen på Mottakere-menyen

Hvis du vil angi rollen for et felt som allerede er plassert, dobbeltklikker du feltet og velger Forhåndsutfylles (av avsender) fra hurtigmenyen Rolle.

Rolle-valglisten på Felt-menyen

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet