Transaksjonsgrenser for Adobe Sign

Adobe Sign har transaksjonsgrenser basert på tjenestenivået til avsenderen i henhold til tabellen nedenfor:

  Filstørrelse/opplasting Sider/transaksjon Underskrivere/transaksjon KBA-transaksjoner Telefongodkjennings-transaksjoner
Gratis 5 MB 25 6 0 0
Individual 10 MB 100 – justerbart 10 0 0
Team 10 MB 100 – justerbart 25 0 0
Business 10 MB 100 – justerbart 25 0 0
Enterprise 10 MB – justerbart  100 – justerbart 25 – justerbart 50/år – justerbart 50/år – justerbart

Filstørrelse/opplasting: Adobe Sign begrenser størrelsen på hver fil som lastes opp. Hvis du forsøker å laste opp et dokument utenfor denne grensen, får du en feilmelding under filen om at opplastingsgrensen er overskredet.

Sider/transaksjon: Hele transaksjonen (alle filene samlet) har en samlet sidegrense. Denne grensen kan justeres av kundestøtteteamet på forespørsel. Hvis du forsøker å sende et dokument som er større enn grensen angitt for kontoen, får du feilmeldingen “Adobe Sign kunne ikke opprette avtalen fordi dokumentene overskrider sidegrensen”.

Underskrivere/elektronisk transaksjon: Antall personer som kan signere en elektronisk signaturtransaksjon varierer etter tjenestenivå. Nivå Free, Individual, Team og Business har faste tak på antall underskrivere transaksjonene kan inkludere. Kunder med Enterprise-nivå kan be om at denne grensen økes.

KBA-transaksjoner: Kunnskapsbasert godkjenning er en avansert form for underskriververifisering som aktiveres på Enterprise-nivået. Kontoen har som standard 50 KBA-transaksjoner per år. Hvis du trenger høyere volum, kontakter du din kundeansvarlige eller salgsrepresentant for å diskutere volumkrav og prisstruktur.

Telefongodkjenningstransaksjoner: Telefongodkjenningstransaksjoner er også en avansert form for verifisering av underskriver som aktiveres på Enterprise-tjenestenivået. Kontoen har som standard 50 telefongodkjenningstransaksjoner per år. Hvis du trenger høyere volum, kontakter du din kundeansvarlige eller salgsrepresentant for å diskutere volumkrav og prisstruktur.

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet