Godkjenningsmetode for Adobe Acrobat Sign: Signeringspassord

Oversikt

Godkjenningsmetoden Signeringspassord krever at mottakeren legger inn et passord som avsenderen av avtalen oppgir. Passord som sikkerhetsmetode er forstås og brukes enkelt av mottakere som kan synes mer komplekse godkjenningsmetoder er skremmende.

Avsenderen definerer signeringspassordet når avtalen opprettes, og det må formidles til mottakeren ved hjelp av en prosess utenom (telefonsamtale, e-post, tekst).

Standardgodkjenningsprosessen ber mottakeren om å bekrefte identiteten sin ved å skrive inn avtalenes signeringspassord i et tekstfelt.

 • Mottakeren får en kobling til å kontakte avsenderen hvis de trenger å få passordet:
Passordskjermbilde

Når godkjenningen er bestått, får mottakeren tilgang til å se og interagere med avtalen.

Hvis mottakeren av en eller annen grunn lukker avtalevinduet før de fullfører handlingen, må de godkjennes på nytt for å gjenoppta.

Merk:

Godkjenningsmetoden Signeringspassord er tilgjengelig for alle abonnenter uten ekstra kostnader.


Konfigurere passordgodkjenning ved oppretting av en ny avtale

Når passordgodkjenning er aktivert, kan avsenderen velge den på rullegardinmenyen Godkjenning rett til høyre for mottakerens e-postadresse.

Velg godkjenningsmetoden

Når godkjenningstypen Passord er valgt, må avsenderen oppgi passordstrengen.

Passord kan inneholde opptil 32 alfanumeriske tegn. Den nødvendige kompleksiteten til strengen styres av sikkerhetsinnstillingene.


Revisjonsrapport

Revisjonsrapporten viser tydelig at mottakeren skrev inn et gyldig passord:

Passordgodkjenning i revisjonsrapporten

Hvis avtalen blir kansellert på grunn av at mottakeren ikke kan godkjennes, blir årsaken uttrykkelig oppgitt:

Passordgodkjenning i revisjonsrapporten


Anbefalte fremgangsmåter og viktige punkter

 • Passord kan være vanskelig å spore for hundrevis av avtaler. Å ha en intern konvensjon for å bygge dekrypterbare passord kan være nyttig for å sikre at mottakere ikke blir låst ute fra avtalene hvis et passord blir glemt
 • Passord kan bare endres for pågående avtaler ved å redigere godkjenningstypenavsenderens administrasjonsside
 • Passord skal leveres til mottakeren via en annen metode (f.eks. telefon). Ikke inkluder passordet i avtalemeldingen


Konfigurasjonsalternativer

Godkjenning med signeringspassord har to sett med kontroller, som er tilgjengelige for konfigurering på konto- og gruppenivå:

 • Send-innstillinger, som styrer avsenderens tilgang til passordalternativet
 • Sikkerhetsinnstillinger, som styrer mottakerens opplevelse

Aktiver godkjenningsmetoden under Send-innstillinger

Muligheten til å bruke Signeringspassord-godkjenning kan aktiveres for avsendere ved å gå til Send-innstillinger > Identitetsgodkjenningsmetoder

 • Signeringspassord-avmerkingsboksen Når merket av, er Passord et tilgjengelig alternativ for avtalene som opprettes i gruppen
 • (Valgfritt) Bruk passord ved visning av avtalen etter at den er signert – når dette alternativet er aktivert, vil ethvert forsøk på å få tilgang til den elektroniske avtalen som er lagret i Adobe Acrobat Sign via kobling, be anmoderen om å oppgi samme passord som ble brukt til å bekrefte mottakerens identitet (Se nedenfor)
 • (Valgfritt) Bruk følgende metode som standard – Når Signeringspassord er aktivert for bruk, er alternativet for å angi Signeringspassord som standard godkjenningsmetode tilgjengelig
Kontroller for passordidentitetsgodkjenning


Krev godkjenning for å se den signerte avtalen via nettkobling

E-postmaler, som bekreftelse til mottakeren etter signering, kan inneholde en kobling til den opprinnelige avtalen på Acrobat Sign-serverne:

E-post etter signering

Ved å aktivere innstillingen Bruk passord ved visning av avtalen etter at den er signert vil ethvert forsøk på å få tilgang til avtalen via kobling bli utfordret til å oppgi det samme passordet som ble brukt til å bekrefte mottakerens identitet.

Denne innstillingen bygges inn i avtalen når den opprettes. Endring av innstillingen endrer ikke opplevelsen for avtaler som allerede er under behandling.

Hvis passordet for identitetsbekreftelse for mottakeren endres, tar godkjenningen for å se avtalen via kobling opp det nye passordet som forventet.

Utfordringsprosessen er nøyaktig den samme som den opprinnelige mottakergodkjenningsprosessen:

Passordskjermbilde

Avtalen åpnes ikke for visning før riktig identitetspassord er angitt.

Det er ikke noe alternativ for å redigere eller deaktivere passodgodkjenningen etter at mottakeren har signert og fullført handlingen.


Konfigurer sikkerhetsinnstillingene

Passordet for avtalesignering har tre kontrollalternativer som kan konfigureres av administratoren på siden Sikkerhetsinnstillinger under Passord for avtalesignering:

 • Begrens antall forsøk – Aktivert som standard. Hvis dette alternativet deaktiveres, kan mottakerne prøve å oppgi passordet et ubegrenset antall ganger. 
  • Gi underskrivere XX forsøk på å taste inn avtalepassordet før avtalen kanselleres – Administratoren kan angi et terskelantall for å begrense antall forsøk på godkjenning en mottaker kan ha. Når antallet forsøk er nådd, blir avtalen automatisk kansellert og avsenderen blir varslet
 • Dokumentpassordstyrke – Denne innstillingen definerer minimumskompleksiteten til passordene for:
  • Mottakergodkjenning for avtaltilgang
  • Kryptering av signert avtale (nedlastede PDF-avtalefiler)
  • Underskriveridentitetsrapporter (som relatert til Offentlig ID-rapportering)

Innstillingsverdiene er:

Ingen – Krever at passordet skal angis med minst ett tegn som ikke er mellomrom

Standard – Krever minimum 6 tegn

Middels – Krever minimum 7 tegn

Sterkt – Krever minimum 8 tegn

Passordsikkerhetskontroller

Merk:

Hvis du ikke ser Sikkerhetsinnstillinger i menyen din, må du kontrollere at godkjenningsmetoden er aktivert på siden Send-innstillinger.

Individuelle lagkontoer har ikke tilgang til Sikkerhetsinnstillinger-fanen. For disse kontoene blir Standard innstillingsverdi brukt (minst seks tegn).

Kunder i Acrobat Sign for Government-miljøet har ikke tilgang til å justere dokumentpassordstyrken. Disse kontoene må bruke et passord som består av minst 14 tegn, og inkluderer minst:

 • Ett alfabetisk tegn med store bokstaver
 • Ett alfabetisk tegn med små bokstaver
 • Ett tall


Automatisk kansellering av avtalen når godkjenning av en mottaker mislykkes

Hvis innstillingene begrenser antall forsøk på passordgodkjenning, og mottakeren mislykkes det antallet ganger, blir avtalen automatisk kansellert.

Avsenderen av avtalen får tilsendt en e-postmelding som kunngjør kanselleringen, med et notat som identifiserer mottakeren som godkjenningen mislyktes for.

Ingen andre parter blir varslet.

Kansellert avtale på grunn av mislykket ID

Adobe-logoen

Logg på kontoen din