Godkjenningsmetode for Adobe Acrobat Sign: Telefon (tale og SMS)

Oversikt

Telefongodkjenning er en premium metode for andrefaktorgodkjenning som sikrer en sterk bekreftelse av identitet ved å få mottakeren godkjent med en kode levert til telefonen (på forespørsel).

Godkjenningsprosessen gir mottakeren først et varsel om at de må oppgi en bekreftelseskode for å få tilgang til avtalen. Dette varselet gir:

 1. De siste fire sifrene i mottakerens telefonnummer (som ble oppgitt da avtalen ble opprettet) slik at mottakeren vet hvilken enhet koden blir sendt til
 2. Opphavspersonens (koblede) navn oppgis i tilfelle mottakeren skulle trenge å kontakte vedkommende (f.eks. for å endre telefonnummeret). Koblingen åpner en e-postmelding til adressen til brukeren som sendte avtalen
  • Denne koblingen kan endres for å lede mottakeren til en eksplisitt adresse, som støtteteamet ditt
 3. Et alternativ for at mottakeren får koden levert via taleanrop eller tekstmelding
Når brukeren er klar til å motta bekreftelseskoden, klikker vedkommende på Send kode-knappen:
Telefongodkjenningsutfordring

 

Når det klikkes på Send kode-knappen:

 • Siden oppdateres for å tillate inntasting av tilgangskoden
 • Det angitte telefonnummeret mottar en automatisk samtale eller tekstmelding med den femsifrede bekreftelseskoden
  • Koden er gyldig i ti minutter. Etter det må mottakeren gå tilbake til e-postmeldingen og sende en ny kode
  • Mottakeren har et begrenset antall forsøk på å angi riktig kode. Hvis mottakeren mislykkes nok ganger, kanselleres avtalen automatisk og avsenderen varsles
Skriv bekreftelseskode

Når godkjenningen er bestått, får mottakeren tilgang til å se og interagere med avtalen.

Hvis mottakeren av en eller annen grunn lukker avtalevinduet før de fullfører handlingen, må de godkjennes på nytt.

Merk:

Metoden Telefongodkjenning er bare tilgjengelig for Business- og Enterprise-abonnementer.

Telefongodkjenning er en premium godkjenningsmetode som betales per gangs bruk.

 • 50 gratistransaksjoner er inkludert i nye kontoer
 • Ytterligere transaksjoner må kjøpes for at alternativet skal brukes videre


Konfigurere metoden for telefongodkjenning ved oppretting av en ny avtale

Når Telefongodkjenning er aktivert, kan avsenderen velge Telefon på rullegardinmenyen Godkjenning rett til høyre for mottakerens e-postadresse:

Velg godkjenningsmetoden

Når brukeren har valgt Telefon som godkjenningsmetode, må vedkommende oppgi telefonnummeret som skal brukes til mottakerens bekreftelsesprosess.

Notater:

 • Hvis mottakeren delegerer sin rolle i avtalen, må vedkommende oppgi telefonnummeret til den nye mottakeren
 • Telefonnummeret knyttet til godkjenningsforsøket kan endres for avtaler under behandling ved å redigere godkjenningstypenavsenderens behandlingsside.

Hvis det oppdages et "dårlig" telefonnummer under oppretting av avtalen, stopper prosessen, og det vises en feilmelding øverst på siden:

Varsel om falskt telefonnummer


Forbruk av premium godkjenningstransaksjoner

Som en premium godkjenningsmetode må Telefongodkjenning-transaksjoner kjøpes og være tilgjengelig for kontoen før avtaler kan sendes med metoden konfigurert.

Telefongodkjenning-transaksjoner forbrukes per mottaker.

Eksempel: En avtale konfigurert med tre mottakere som godkjennes med Telefon, forbruker tre godkjenningstransaksjoner.

 

Å konfigurere en avtale med flere mottakere reduserer det samlede tilgjengelige volumet for kontoen, med én transaksjon for hver mottaker som godkjennes med telefongodkjenning.

 • Når et avtaleutkast kanselleres, returneres alle Telefongodkjenning-transaksjoner tilbake til det samlede volumet som er tilgjengelig for kontoen
 • Hvis en pågående transaksjon kanselleres, returneres ikke godkjenningstransaksjonen til det samlede volumet som er tilgjengelig for kontoen
 • Endring av en godkjenningsmetode til Telefon (fra en hvilken som helst annen metode) forbruker én transaksjon
  • Hvis du bytter samme mottaker frem og tilbake mellom Telefongodkjenning og andre metoder, bruker du bare én transaksjon totalt
 • Endring av godkjenningsmetode fra Telefon til en annen metode returnerer ikke transaksjonen
 • Hver mottaker som godkjennes med Telefongodkjenning, bruker bare én transaksjon, uansett hvor mange ganger de forsøker prosessen

 

Spore tilgjengelig volum

Slik overvåker du volumet av telefongodkjenninger som er tilgjengelig for kontoen:

 • Gå til Kontoinnstillinger > Send-innstillinger > Identitetsgodkjenningsmetoder
 • Klikk på koblingen Spor bruk:
Spore bruk

Kontoer som har kjøpt tjenesten under VIP-lisensieringsprogrammet, har et Spor bruk-vindu i et annet format for bedre representasjon av antall transaksjoner i forbindelse med lisensieringsplanen. 

Spore bruk i VIP


Revisjonsrapport

Revisjonsrapporten viser tydelig at et telefonnummer ble brukt til identitetsbekreftelse. 

 • Det er bare de fire siste sifrene i telefonnummeret som vises.

Hvis avtalen blir kansellert på grunn av at mottakeren ikke kan godkjennes, blir årsaken uttrykkelig oppgitt:

Mislykket godkjenning – revisjonslogg


Anbefalte fremgangsmåter og viktige punkter

 • Hvis bruk av andrefaktorautentisering for interne mottakere ikke er nødvendig, bør du vurdere Acrobat Sign-godkjenningsmetoden fremfor telefongodkjenning for å redusere friksjonen ved signering og spare på forbruket av premium godkjenningstransaksjoner
 • Telefonnummeret knyttet til godkjenningsforsøket kan bare endres for avtaler under behandling ved å redigere godkjenningstypenavsenderens behandlingsside
 • Konfigurer tekstmeldingene dine for å effektivisere kundekontakter/spørsmål


Konfigurasjonsalternativer

Telefongodkjenning har to sett med kontroller som er tilgjengelige for konfigurering på konto- og gruppenivå:

 • Send-innstillinger som kontrollerer avsenderes tilgang til Telefon-metoden og konfigurasjon av SMS-alternativer
 • Sikkerhetsinnstillinger som begrenser antall forsøk mottakeren har på å angi riktig token


Aktiver godkjenningsmetoden under Send-innstillinger

Muligheten til å bruke telefonbasert godkjenning kan aktiveres for avsendere ved å gå til Send-innstillinger > Identitetsgodkjenningsmetoder

 • Avmerkingsboksen Telefongodkjenning Når det er merket av for dette alternativet, er Telefon et tilgjengelig alternativ når avtaler opprettes
 • Bruk følgende landkode som standard – Krever at administratoren velger en standard landkode for avtaler som sendes gjennom gruppen som konfigureres
 • (Valgfritt) Kontakt for støtte – Erstatt den innebygde koblingen til oppretteren av avtalen med en annen bokstavverdi, som e-postadressen til støtteteamet ditt
Kontroller for SMS-identitetsgodkjenning


Konfigurer sikkerhetsinnstillingene

Telefongodkjenning krever at administratoren konfigurerer et antall mislykkede forsøk som tillates før avtalen kanselleres, som ikke er null. Fem er standard.

Denne innstillingen kan konfigureres på siden Sikkerhetsinnstillinger:

Telefonsikkerhetskontroller

Merk:

Hvis du ikke ser innstillingene på menyen, må du kontrollere at godkjenningsmetoden er aktivert på siden Send-innstillinger


Automatisk kansellering av avtalen når godkjenning av en mottaker mislykkes

Hvis det begrensede antallet telefongodkjenningsforsøk mislykkes, kanselleres avtalen automatisk.

Avsenderen av avtalen får tilsendt en e-postmelding som kunngjør kanselleringen, med et notat som identifiserer mottakeren som godkjenningen mislyktes for.

Ingen andre parter blir varslet.

Kansellert avtale på grunn av mislykket ID

Adobe-logoen

Logg på kontoen din