Opprette og kjøre rapporter

Opprette en rapport

Adobe Sign-tjenesteabonnementene Business og Enterprise kan kjøre en rapport over transaksjoner som er sendt fra brukere i kontoen. Rapporten produserer forskjellige grafer som viser prosentdel fullført av signering og gjennomsnittlig tid brukt på å signere. Du kan også eksportere en CSV-fil med rådataene som genereres av rapporten.

 1. Hvis du vil generere en rapport, klikker du på kategorien Rapport og deretter på Opprett en ny rapport.

 2. Angi parameterne som skal ha innvirkning på rapportresultatet, og klikk på Kjør rapport. Du finner kontoparametere i den neste delen.

  Kjør rapport

 3. Siden med rapportresultatene åpnes og viser informasjonen basert på parameterne.

Rapportparametere

 • Intervall

  Intervall-inndelingen lar deg samle inn data fra forhåndsdefinerte tidsrammer eller et egendefinert datointervall.

 • Brukere og grupper

  Brukere og grupper lar deg velge bestemte brukere eller gruppere å samle inn informasjon fra.

 • Dokumenter 

  Dokumentområdet lar deg angi bestemte biblioteksdokumenter som er sendt ut.

 • Dokumentnavn

  Dette alternativet lar deg ta med deler av dokumentnavnet i rapportsøket.

 • Send samlet

  Velg dette alternativet hvis du vil ta med Send samlet-transaksjoner i rapporten.

  Send samlet

 • Forskjellige rapportdata

  De fire siste innstillingene på siden er for å endre eller visuelt endre rapportresultatet og relaterte grafer.

Rapportdata og alternativer

 • Oppdatere rapporten med gjeldende data

  Denne koblingen oppdaterer rapporten slik at den inneholder de nyeste transaksjonene.

 • Lagre rapport

  Lagre rapport lar deg lagre rapporten. Du får tilgang til den igjen ved å klikke kategorien Rapport.

 • Del rapport

  Dette alternativet lar deg dele denne spesifikke rapporten med en e-postadresse, og den inneholder en egendefinert melding.

 • Planlegg rapport

  Planlegg rapport bruker innstillingene for gjeldende rapport til å konfigurere en automatisk regelmessig rapport som genereres daglig, ukentlig eller månedlig. Du kan også velge mottakerne du vil sende den regelmessige rapporten til.

 • Eksporter rapportdata

  Klikk Eksporter data for å laste ned en CSV-fil med rådataene som er generert i rapporten.

  Merk:

  Feltdata finnes ikke i CSV-rapportfilen som standard. Hvis du vil eksportere feltdataene fra signerte avtaler, må administratoren for kontoen åpne en støtteforespørsel.

 • Utskriftsvennlig rapport

  Utskriftsvennlig rapport henter en versjon av rapporten som er bedre formatert for utskrift.

Adobe-logoen

Logg på kontoen din