Opprette en rapport

Adobe Sign-tjenesteabonnementene Business og Enterprise kan kjøre en rapport over transaksjoner som er sendt fra brukere i kontoen. Rapporten produserer forskjellige grafer som viser prosentdel fullført av signering og gjennomsnittlig tid brukt på å signere. Du kan også eksportere en CSV-fil med rådataene som genereres av rapporten.

 1. Hvis du vil generere en rapport, klikker du kategorien Rapport og deretter Opprett ny rapport.

  1_create_new_report
 2. Angi de forskjellige parameterne som skal ha innvirkning på rapportresultatet, og klikk Kjør rapport. Du finner kontoparametere i den neste inndelingen.

  2_run_report
 3. Siden med rapportresultatene åpnes og viser informasjonen basert på parameterne.

  3_produced_report

Rapportparametere

 • Intervall

  Intervall-inndelingen lar deg samle inn data fra forhåndsdefinerte tidsrammer eller et egendefinert datointervall.

  01a - R
 • Brukere og grupper

  Brukere og grupper lar deg velge bestemte brukere eller gruppere å samle inn informasjon fra.

  01b - R
 • Dokumenter 

  Dokumentområdet lar deg angi bestemte biblioteksdokumenter som er sendt ut.

  01c - R
 • Dokumentnavn

  Dette alternativet lar deg ta med deler av dokumentnavnet i rapportsøket.

  01d - R
 • Mega Sign

  Velg dette alternativet hvis du vil ta med Mega Sign-transaksjoner i rapporten.

  01e - R
 • Forskjellige rapportdata

  De fire siste innstillingene på siden er for å endre eller visuelt endre rapportresultatet og relaterte grafer.

  01f - R

Rapportdata og alternativer

 • Oppdatere rapporten med gjeldende data

  Denne koblingen oppdaterer rapporten slik at den inneholder de nyeste transaksjonene.

  update_with_currentdatalink
 • Lagre rapport

  Lagre rapport lar deg lagre rapporten. Du får tilgang til den igjen ved å klikke kategorien Rapport.

  save_report
 • Del rapport

  Dette alternativet lar deg dele denne spesifikke rapporten med en e-postadresse, og den inneholder en egendefinert melding.

  share_report
 • Planlegg rapport

  Planlegg rapport bruker innstillingene for gjeldende rapport til å konfigurere en automatisk regelmessig rapport som genereres daglig, ukentlig eller månedlig. Du kan også velge mottakerne du vil sende den regelmessige rapporten til.

  schedule_report
 • Eksporter rapportdata

  Klikk Eksporter data for å laste ned en CSV-fil med rådataene som er generert i rapporten.

  Merk:

  Feltdata finnes ikke i CSV-rapportfilen som standard. Hvis du vil eksportere feltdataene fra signerte avtaler, må administrator i kontoen åpne en støtteforespørsel.

  export_report_data
 • Utskriftsvennlig rapport

  Utskriftsvennlig rapport henter en versjon av rapporten som er bedre formatert for utskrift.

  printer_friendly