Merk:
Artikkelen nedenfor inneholder instruksjoner for det nye sideformatet.
Klikk her for å se på den samme prosessen med det klassiske sideformatet.


Send en Mega Sign ved å bruke en .CSV-fil til å importere mottakerne og deres detaljer.

Du kan bruke en CSV-fil til å importere mottakernes e-postadresser og flette tilpassede data til felter i dokumentet for hver mottaker. Du kan også tilpasse teksten i e-postmeldingen som sendes til hver underskriver for å be om at de signerer dokumentet.

.CSV står for Comma-Separated Value (kommadelt verdi), og Excel-filer kan lagres i dette formatet.

Merk:

Denne videoen viser hvordan du setter opp og bruker en CSV-fil i en Mega Sign-transaksjon. Den viser også hvordan du sporer statusen for alle dokumenter som ble sendt i Mega Sign-transaksjonen. Sette opp CSV-filen

Før du setter opp CSV-filen, må du vite navnene på feltene i dokumentet. Dette gjøres på ulike måter, avhengig av hvordan du la til feltene i dokumentet:

 • Hvis dokumentet ble opprettet med tagger (tekst eller PDF), bruker du feltnavnet du definerte i taggen. {{Adresse1_es_:signer1}} har for eksempel feltnavnet Adresse1.
 • Hvis du brukte dra-og-slipp-miljøet, redigerer du dokumentet og dobbeltklikker på feltet. Navnet på feltet vises øverst i egenskapsvinduet.

Når du vet navnene på feltene i dokumentet, åpner du eksemplet på Mega Sign-sendesiden eller oppretter en Excel-fil.

Merk:

 • Det må være minst to unike e-postadresser i CSV-filen.
 • Avsenderens e-postadresse kan ikke være med i CSV-filen.

 1. Den første raden er feltnavnene og informasjonstaggene. For tilpassede felter du har lagt til, legger du til feltnavnene i kolonneoverskriften.

  Informasjonstaggene er som følger:

  _es_signer_email (obligatorisk): Underskriverens e-postadresse

  _es_signer_name (valgfritt): Underskriverens navn brukt i signaturen

  _es_signer_fullname (valgfritt): Underskriverens navn som vises i dokumentet

  _es_signer_company (valgfritt): Underskriverens firma

  _es_signer_title (valgfritt): Underskriverens tittel

  _es_agreement_message (valgfritt): Teksten i e-postmeldingen som sendes til underskriveren.

  De andre navnene (telefon og postnummer) er de tilpassede feltene vi har lagt til i dokumentet.

  Informasjonskoder i CSV-filer
 2. Den neste raden fylles ut med informasjon spesifikk for underskriverne. Her har vi satt inn e-postadresser, fullt navn, firmanavn, tittel, tilpasset melding og annen informasjon for de tilpassede feltene.

  Informasjon for underskriver utfylt
 3. Til slutt lagrer du filen som en CSV-fil i det lokale systemet.

  Lagre CSV-filer på det lokale systemet


Sende ved hjelp av CSV-filen

 1. Når du har opprettet CSV-filen, klikker du på Mega Sign på Hjem-siden.

  Mega Sign-koblingen på dashboardet
 2. Klikk på koblingen Importer mottakere og flett felter fra fil på Mega Sign-sendesiden for å bruke CSV-filen til sending.

  Importer mottakere og slå sammen felt fra filer
 3. Klikk på Last opp.

  Last opp
 4. Finn og legg ved CSV-filen du vil bruke.

 5. Konfigurer de andre alternativene slik du ønsker:

  • Bekreftelse av identitet – Angi dette for å bruke godkjenning med to faktorer
  • Jeg må signere – Kryss av for dette hvis du (avsenderen) må kontrasignere dokumentene
  • Avtalenavn – Navnet på avtalen slik det vises på Behandle-siden
  • Melding – Den globale meldingen som er inkludert i Vennligst signer-meldingen (hvis ikke en annen melding importeres eksplisitt med CSV-filen)
  • Språk – Hvilket språk skal brukes i meldingen og instruksjonene på skjermen
  • Angi passord for å åpne signert PDF – Skal det signerte dokumentet sikres med et passord
  • Forhåndsvis, plasser signaturer eller legg til skjemafelt – Tillater at avsenderen setter inn felt i malen

  Klikk på Neste når du er ferdig.

  Velge alternativer og sende

Dette produktet er lisensiert i henhold til Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Innlegg på Twitter™ og Facebook dekkes ikke av Creative Commons-vilkår.

Juridiske merknader   |   Regler for personvern på nettet