Arbeidsflyten for skriftlig signatur er tilgjengelig for alle tjenestenivåer.

 

Noen ganger kreves det å bruke en fysisk signatur. Dette kan skyldes juridiske krav, samsvarskrav, policykrav eller ganske enkelt at begge parter føler seg mer komfortabel med fysiske signaturer.

Arbeidsflyten for skriftlig signatur for Adobe Sign støtter innhenting av fysiske signaturer, samtidig som det sikres riktig tilgangskontroll, kvaliteten og tydeligheten til det endelige dokumentet opprettholdes og fordelene med elektronisk behandling og revisjon brukes.


Konfigurere en avtale for skriftlig signatur

Den eneste endringen for avsendere er å velge alternativet for skriftlig signatur i stedet for elektronisk.

Arbeidsflyt


Opplevelsen for skriftlig signatur for underskrivere

For underskrivere ligner arbeidsflyten for skriftlig signatur på arbeidsflyten for elektronisk signatur helt til der de skal skrive ut dokumentet for å signere:

 • Mottaker varsles via e-post med en kobling til dokumentet.
 • Mottaker åpner dokumentet elektronisk og presenteres med et tretrinns sammendrag av prosessen:
Three Steps

 

 • Mottaker kan fylle ut alle forespurte/obligatoriske skjemafelt
 • Når mottaker er klar, klikker vedkommende på Neste for å gå til instruksjonene for nedlasting:
Step 2

 

 • Mottaker klikker på nedlastingsknappen for å laste ned dokumentet med alt feltinnhold utfylt.
 • Det åpnes et vindu som ber mottaker om å åpne eller lagre filen
 • Skriv ut PDF-sidene fra den åpne PDF-filen
 • Signer dokumentet fysisk
 • Skann dokumentet tilbake til digitalt format
  • Adobe Sign godtar at filen sendes tilbake i vanlige formater som godtas (PDF, JPG, GIF, TIF, BMP).
  • Adobe Sign godtar bare én fil, så hvis du har flere bilder, må du sette dem sammen til én fil.
 • Klikking på koblingen i den opprinnelige e-posten med Vennligst signer, åpner grensesnittet for å laste opp filen (eller laste ned filen på nytt ved behov)
step 3
 
 • Klikking på knappen for å Last opp for å sende åpner et vindu der signataren kan gå til filen på det lokale systemet, som skal lastes opp
 • Når filen er lastet opp, er mottaker ferdig og avtalen fortsetter til neste signatar eller fullfører prosessen

 

Konvertere fra elektronisk til skriftlig signatur

Når kontoinnstillingene er konfigurert til dette, kan underskrivere velge å endre signaturen fra elektronisk til skriftlig format.

Når underskriver har åpnet avtalen, er det en Alternativer-liste øverst til venstre i vinduet i underskriverens visning.

I denne listen finnes alternativet for å skrive ut, signere og laste opp, som konverterer signeringsarbeidsflyten til skriftlig arbeidsflyt for alle etterfølgende mottakere.

Underskriver blir deretter bedt om å fullføre prosessen ovenfor for skriftlig signatur.

convert form esig


Aktivere alternativet for skriftlig signatur

Gjøre skriftlig signatur tilgjengelig:

 1. Gå til Konto > Kontoinnstillinger > Send-innstillinger
 2. Bla ned til Tillatte signaturtyper
 3. Merk av for alternativet La avsendere sende dokumenter til skriftlig signering
 4. Klikk på Lagre for å bekrefte endringene.
enable_setting

 

Når denne funksjonen er aktivert, er alternativet tilgjengelig på sendesiden

Merk:

Hvis du bruker begrenset dokumentsynlighet (Konto > Kontoinnstillinger > Globale innstillinger), må du eksplisitt aktivere skriftlig signatur i innstillingene før alternativet for skriftlig signatur vises på sendesiden.  

Alle avtaler som sendes med begrenset dokumentsynlighet og arbeidsflyten for skriftlig signatur vil ignorere innstillingene for dokumentsynlighet og presentere hele dokumentet for signataren.