Powielanie obiektów przez przeciąganie

 1. Zaznacz przynajmniej jeden obiekt.

 2. Wybierz narzędzie Zaznaczanie, Zaznaczanie bezpośrednie lub Zaznaczanie grupowe.

 3. Wciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i przeciągnij zaznaczenie (z wyjątkiem uchwytu).

Powielanie obiektów za pomocą panelu Warstwy

Panel Warstwy pozwala sprawnie powielać obiekty, grupy i całe warstwy.

 1. W panelu Warstwy zaznacz elementy, które chcesz powielić.

 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Wybierz polecenie Powiel „nazwa warstwy” z menu panelu Warstwy.

  • Przeciągnij element w panelu Warstwy na przycisk Nowa warstwa (na dole panelu).

  • Rozpocznij przeciąganie elementu na nowe miejsce w panelu Warstwy, a następnie wciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS). Gdy kursor znajdzie się w wybranym miejscu umieszczenia powielanego elementu, zwolnij przycisk myszy. Jeśli przycisk myszy zostanie zwolniony, gdy kursor będzie wskazywał warstwę lub grupę, powielany element zostanie do niej dodany. Jeśli przycisk myszy zostanie zwolniony, gdy kursor znajdzie się między elementami, powielany element zostanie wstawiony w tym miejscu.

Powielanie zaznaczeń przez przeciąganie i upuszczanie

Schowek umożliwia przenoszenie zaznaczonych obiektów między plikami programu Illustrator i innych aplikacji firmy Adobe, takich jak Adobe Photoshop i Adobe InDesign. Schowek jest szczególnie użyteczny w przypadku importowania ścieżek, ponieważ ścieżki są kopiowane do Schowka w postaci opisów w języku PostScript. Kompozycje skopiowane do Schowka są wklejane zwykle w formacie PICT. W przypadku niektórych aplikacji (np. InDesign) jest to format PDF, a w przypadku niektórych format AICB. Format PDF pozwala zachować przezroczystość, a format AICB pozwala zdecydować, czy ma być zachowany ogólny wygląd zaznaczenia, czy też należy go skopiować jako zestaw ścieżek (co może być użyteczne w programie Photoshop).

Aby określić preferencje kopiowania, wybierz polecenie Edycja > Preferencje > Pliki i schowek (Windows) lub Illustrator > Preferencje > Pliki i schowek (Mac OS). Wybierz opcję PDF, AICB lub obie. Jeśli zaznaczona została opcja AICB, należy wybrać opcję Zachowaj ścieżki, aby usunąć przezroczystość ze skopiowanej kompozycji, lub opcję Zachowuj wygląd i nadruki, aby spłaszczyć wszelkie obszary przezroczyste, zachować wygląd skopiowanej kompozycji i obiekty nadrukowane.

Kopiowanie kompozycji do dokumentu programu Photoshop techniką przeciągania i upuszczania

 1. Zaznacz kompozycję wybraną do kopiowania.

 2. Otworzyć obrazek programu Photoshop, do którego zaznaczone obiekty mają zostać wklejone.

 3. Wykonaj jedną z następujących czynności:

  • Aby skopiować kompozycję w postaci obrazków bitmapowych, przeciągnij je w kierunku okna programu Photoshop, a gdy pojawi się wokół nich czarny obrys, zwolnij przycisk myszy. Aby umieścić zaznaczone obiekty na środku obrazu programu Photoshop, przed przystąpieniem do przeciągania wciśnij klawisz Shift. Domyślnie, zaznaczone obiekty są kopiowane w postaci obrazków bitmapowych i umieszczane na warstwie aktywnej.

  • Aby skopiować kompozycję wektorową w postaci ścieżek, wciśnij klawisz Ctrl (Windows) lub Command (Mac OS) i przytrzymując go, przeciągnij zaznaczenie do dokumentu programu Photoshop. Po zwolnieniu przycisku myszy, zaznaczenie zostanie przekształcone na ścieżkę programu Photoshop.

Przeciąganie i upuszczanie kompozycji z programu Photoshop do programu Illustrator

 1. Otwórz dokument programu Photoshop, z którego mają pochodzić kopiowane elementy.

 2. Zaznacz kompozycję wybraną do kopiowania.

 3. Wybierz narzędzie Przesuwanie  i przeciągnij zaznaczenie z programu Photoshop do pliku programu Illustrator.

Przeciąganie i upuszczanie kompozycji na pulpit (tylko dla Mac OS)

 1. Zaznacz kompozycję wybraną do kopiowania.

 2. Przeciągnij zaznaczone obiekty na biurko.

  Zaznaczenia są kopiowane na biurko w postaci wycinka rysunkowego, który może być przeciągany i upuszczany do dowolnego dokumentu. Po przeciągnięciu na biurko, wycinki rysunkowe są konwertowane na PICT.

Przesunięcie powielanych obiektów

Program Illustrator zawiera polecenie Przesuń ścieżkę oraz efekt Przesunięcie ścieżki, które pozwalają tworzyć kopie zaznaczonego obiektu przesunięte w stosunku do oryginału o podaną odległość. Jest to użyteczne na przykład do tworzenia kształtów koncentrycznych lub generowania wielu równomiernie rozmieszczonych replik pewnego obiektu.

Przesunięcie ścieżki obiektu względem jego ścieżki oryginalnej umożliwia efekt Przesunięcie ścieżki, dostępny w menu Efekt. Efekt jest przeznaczony głównie do konwertowania obiektów siatki na ścieżki regularne. Na przykład, jeśli ktoś chce przekształcić kształt z siatką gradientu dla potrzeb innej aplikacji, powinien zastosować filtr ścieżki przesunięcia z ustawieniem 0, a następnie usunąć ten kształt. Po zakończeniu operacji, możesz przystąpić do edycji pozostałej ścieżki.

Przesuwanie obiektów za pomocą polecenia Przesuń ścieżkę

 1. Zaznacz przynajmniej jeden obiekt.

 2. Wybierz polecenie Obiekt > Ścieżka > Przesuń ścieżkę.

 3. Określ odległość przesunięcia, rodzaj połączenia linii i ścięcie.

 4. Kliknij przycisk OK.

Przesuwanie obiektów za pomocą efektu Przesunięcie ścieżki

 1. Zaznacz przynajmniej jeden obiekt.

 2. Wybierz polecenie Efekt > Ścieżka > Przesuń ścieżkę.

 3. Określ odległość przesunięcia, rodzaj połączenia linii i ścięcie.

 4. Kliknij przycisk OK.

Przesuwanie obiektów za pomocą klawiatury

 1. Zaznacz przynajmniej jeden obiekt.

 2. Przytrzymaj wciśnięty klawisz Alt i naciśnij klawisz strzałki.

Utworzony zostanie powielony obiekt, który zostanie przesunięty o wartość Przyrostu klawiaturowego podaną w Preferencjach ogólnych. Umiejscowienie nowego obiektu jest określane przez wybraną strzałkę.

Uwaga:

Jeśli obiekt nie został powielony, upewnij się, że wartość Przyrostu klawiaturowego jest inna niż zero.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online