Metody wycinania, dzielenia i przycinania obiektów

Program Illustrator dysponuje następującymi metodami wycinania, dzielenia i przycinania obiektów:

Polecenie Podziel obiekty poniżej

Działa jak foremka do ciastek: zaznaczony obiekt, niczym sztanca, wycina pewne fragmenty innych obiektów. Aby użyć tej funkcji, wybierz polecenie Obiekt > Ścieżka > Podziel obiekty poniżej. Zobacz Rozcinanie obiektów za pomocą polecenia Podziel obiekty poniżej.

Przycisk Przetnij ścieżkę na zaznaczonych punktach kontrolnych 

Rozcina ścieżkę w punkcie kontrolnym. Z jednego punktu kontrolnego powstają dwa, położone jeden na drugim. Aby skorzystać z tego przycisku, zaznacz przynajmniej jeden punkt kontrolny narzędziem Zaznaczanie bezpośrednie. Przycisk znajduje się na panelu sterowania. Zobacz Rozdzielanie ścieżki.

Narzędzie Nóż 

Rozcina obiekty wzdłuż ścieżki swobodnej, rysowanej tym narzędziem. Obiekty są dzielone na wypełnione powierzchnie składowe (powierzchnia to obszar nieprzedzielony odcinkiem linii). Kliknij i przytrzymaj narzędzie Gumka, aby zobaczyć i wybrać narzędzie Nóż. Zobacz Rozcinanie obiektów za pomocą narzędzia Nóż.

Narzędzie Nożyczki 

Dzieli ścieżkę, ramkę graficzną lub pustą ramkę tekstową w punkcie kontrolnym lub wzdłuż segmentu. Kliknij i przytrzymaj narzędzie Gumka, aby zobaczyć i wybrać narzędzie Nożyczki. Zobacz Dzielenie ścieżki.

Polecenie Podziel na siatkę

Umożliwia podzielenie obiektu na prostokątne obiekty ułożone w rzędach i kolumnach. Możesz określić precyzyjnie wysokość i szerokość pól siatki, a także odstępy między nimi. Możesz też zdefiniować linie pomocnicze ułatwiające rozmieszczanie obiektów kompozycji w siatce. Aby użyć tej funkcji, wybierz polecenie Obiekt > Ścieżka > Podziel na siatkę. Zobacz Dzielenie obiektu na siatkę.

Złożone ścieżki i złożone kształty

Umożliwiają stosowanie obiektu do wycinania dziury w innym obiekcie. Zobacz Kształty złożone i Ścieżki złożone.

Efekty Odnajdywanie ścieżek

Dostarczają metod dzielenia i przycinania obiektów nakładających się. Zobacz Filtr ścieżek.

Maska przycinająca

Umożliwiają zastosowanie obiektu do ukrycia części innych obiektów. Zobacz Maski przycinające.

Rozcinanie obiektów za pomocą polecenia Podziel obiekty poniżej

 1. Zaznacz obiekt, który ma pełnić funkcję sztancy (szablonu), i ustaw go tak, aby nakładał się na obiekt wycinany.
 2. Wybierz polecenie Obiekt > Ścieżka > Podziel obiekty poniżej.

Rozcinanie obiektów za pomocą narzędzia Nóż

 1. Wybierz narzędzie Nóż . Kliknij i przytrzymaj narzędzie Gumka, aby zobaczyć i wybrać narzędzie Nóż. Zobacz Wybieranie narzędzia, aby uzyskać dostęp do innych metod wyboru narzędzi.
 2. Wykonaj jedną z następujących czynności:
  • Aby rozciąć obiekty wzdłuż ścieżki zakrzywionej, przeciągnij kursor nad obiektem.

  • Aby rozciąć obiekty wzdłuż ścieżki prostej, naciśnij klawisz Alt (Windows) lub Option (Mac OS) i przytrzymując go, przeciągnij kursor narzędzia Nóż.

Dzielenie obiektu na siatkę

 1. Zaznacz obiekt.

  Jeśli zaznaczysz więcej niż jeden obiekt, powstała siatka obiektów będzie korzystała z atrybutów najwyżej położonego obiektu.

 2. Wybierz polecenie Obiekt > Ścieżka > Podziel na siatkę.
 3. Podaj liczbę wierszy i kolumn.
 4. (Opcjonalnie) Wykonaj dowolną z następujących czynności:
  • Określ wielkość pól siatki, wpisując wybrane wartości w polach Wysokość i Szerokość.

  • Określ odstępy między wierszami i kolumnami, wpisując wybrane wartości w polach Odstęp.

  • Zmień wymiary całej siatki, wpisując wartości w polu Razem.

  • Dodaj linie pomocnicze ścieżki wzdłuż krawędzi wiersza lub kolumny, zaznaczając opcję Dodaj linie pomocnicze.

 5. Kliknij przycisk OK.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online