Dowiedz się, jak za pomocą panelu Właściwości uzyskać dostęp do sterowania kontekstowego w programie Illustrator.

Panel Właściwości w programie Illustrator pozwala wyświetlać ustawienia i elementy sterujące w kontekście bieżącego zadania lub obiegu pracy. Ten panel został zaprojektowany z myślą o prostocie użytkowania, jednocześnie zapewniając dostęp do odpowiednich elementów sterujących wtedy, gdy są potrzebne.

Panel Właściwości jest domyślnie dostępny w przestrzeni roboczej Podstawy. Jest on również dostępny w menu Okno > Właściwości.

Często używane elementy sterujące z każdego obszaru panelu Właściwości są wyświetlane na wierzchu. Możesz uzyskać dostęp do dodatkowych elementów sterujących, klikając wielokropek w prawym dolnym rogu obszaru lub podkreśloną opcję.

Domyślne elementy sterujące, gdy nie jest wybrany żaden obiekt

Jeśli nie wybrano żadnego obiektu w dokumencie i wybrane jest narzędzie Zaznaczenie, panel Właściwości wyświetla elementy sterujące związane z obszarami roboczymi, miarką, siatkami, liniami pomocniczymi, przyciąganiem i innymi często używanymi preferencjami. W tym stanie panel Właściwości wyświetla przyciski szybkich operacji, które pozwalają otworzyć okna dialogowe Ustawienia dokumentu i Preferencje oraz przejść do trybu edycji obszaru roboczego.

Elementy sterujące dla wybranych obiektów

Przy dowolnym wyborze panel Właściwości wyświetla dwa zestawy elementów sterujących.

  • Przekształcanie i dostosowywanie wyglądu: szerokość, wysokość, wypełnienie, obrys, krycie itd.
  • Dynamiczne: zależnie od zaznaczonej zawartości mogą pojawić się dodatkowe elementy sterujące. Możesz na przykład dostosować atrybuty znaków i akapitów obiektów tekstowych. W przypadku obiektów obrazu panel Właściwości wyświetla elementy sterujące dotyczące kadrowania, maski, osadzania lub cofania go oraz Obrysu obrazu. Jeśli wybierzesz pole tekstowe, elementy sterujące związane z modyfikacją tekstu są wyświetlane w panelu Właściwości.
  • Szybkie operacje: zadania funkcji szybkich operacji, w zależności od wybranej zawartości, stają się dostępne.
Properties-Panel
A. Elementy sterujące dostępne dla obiektu obrazu B. Elementy sterujące dostępne dla ścieżki C. Elementy sterujące dostępne dla obiektu tekstowego D. Wyświetl więcej opcji 

Dodatkowe elementy sterujące w panelu Właściwości

W wydaniu programu Illustrator z października 2018 roku panel Właściwości zawiera następujące dodatkowe elementy sterujące:

  • Opcja Profil szerokości: po wybraniu narzędzia Szerokość lub dowolnej ścieżki o zmiennej szerokości w panelu Właściwości wyświetlana jest lista rozwijana Profil szerokości. Profil szerokości można zmienić, wybierając szerokość z listy rozwijanej.
  • Opcja Narożniki: po kliknięciu narzędzia Zaznaczanie bezpośrednie na pasku narzędzi i wybraniu narożnika obiektu w panelu Właściwości wyświetlana jest lista rozwijana Narożniki. Krzywą narożną można zmienić, wybierając wartość z listy Narożniki.
  • Opcje przejść: po wybraniu obiektu pojedynczego przejścia i kliknięciu narzędzia Stwórz przejście na pasku narzędzi w sekcji Szybkie operacje panelu Właściwości wyświetlane są Opcje przejść.
  • Przycisk Scal: po wybraniu co najmniej dwóch obiektów aktywnego malowania w sekcji Szybkie operacje panelu Właściwości wyświetlany jest przycisk Scal w aktywne malowanie.
  • Nowe wyskakujące okno dla czcionek zmiennych: po wybraniu obiektu tekstowego z zastosowaną czcionką zmienną w sekcji Znak panelu Właściwości wyświetlana jest ikona Czcionki zmiennej. Po kliknięciu tej ikony zostanie wyświetlone okno, w którym można zmienić grubość i wielkość optyczną wybranej czcionki.
  • Ikonę Usuń dla poszczególnych efektów: w przypadku zastosowania na obiekcie pojedynczego efektu w sekcji Wygląd panelu Właściwości wyświetlana jest ikona Usuń. Można kliknąć tę ikonę, aby usunąć zastosowany efekt. Jednak w przypadku zastosowania więcej niż jednego efektu ikona Usuń znika i należy otworzyć panel Wygląd, aby usunąć efekty.

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online