Dowiedz się, jak za pomocą panelu Właściwości uzyskać dostęp do sterowania kontekstowego w programie Illustrator.

Panel Właściwości w programie Illustrator pozwala wyświetlać ustawienia i elementy sterujące w kontekście bieżącego zadania lub obiegu pracy. Ten panel został zaprojektowany z myślą o prostocie użytkowania, jednocześnie zapewniając dostęp do odpowiednich elementów sterujących wtedy, gdy są potrzebne.

Panel Właściwości jest domyślnie dostępny w przestrzeni roboczej Podstawy. Jest on również dostępny w menu Okno > Właściwości.

Często używane elementy sterujące z każdego obszaru panelu Właściwości są wyświetlane na wierzchu. Możesz uzyskać dostęp do dodatkowych elementów sterujących, klikając wielokropek w prawym dolnym rogu obszaru lub podkreśloną opcję.

Domyślne elementy sterujące, gdy nie jest wybrany żaden obiekt

Jeśli nie wybrano żadnego obiektu w dokumencie i wybrane jest narzędzie Zaznaczenie, panel Właściwości wyświetla elementy sterujące związane z obszarami roboczymi, miarką, siatkami, liniami pomocniczymi, przyciąganiem i innymi często używanymi preferencjami. W tym stanie panel Właściwości wyświetla przyciski szybkich operacji, które pozwalają otworzyć okna dialogowe Ustawienia dokumentu i Preferencje oraz przejść do trybu edycji obszaru roboczego.

Elementy sterujące dla wybranych obiektów

Przy dowolnym wyborze panel Właściwości wyświetla dwa zestawy elementów sterujących.

  • Przekształcanie i dostosowywanie wyglądu: szerokość, wysokość, wypełnienie, obrys, krycie itd.
  • Dynamiczne: zależnie od zaznaczonej zawartości mogą pojawić się dodatkowe elementy sterujące. Możesz na przykład dostosować atrybuty znaków i akapitów obiektów tekstowych. W przypadku obiektów obrazu panel Właściwości wyświetla elementy sterujące dotyczące kadrowania, maski, osadzania lub cofania go oraz Obrysu obrazu. Jeśli wybierzesz pole tekstowe, elementy sterujące związane z modyfikacją tekstu są wyświetlane w panelu Właściwości.
  • Szybkie operacje: zadania funkcji szybkich operacji, w zależności od wybranej zawartości, stają się dostępne.
Properties-Panel
A. Elementy sterujące dostępne dla obiektu obrazu B. Elementy sterujące dostępne dla ścieżki C. Elementy sterujące dostępne dla obiektu tekstowego D. Wyświetl więcej opcji 

Ta zawartość jest licencjonowana na warunkach licencji Creative Commons Attribution-Noncommercial-Share Alike 3.0 Unported License  Posty z serwisów Twitter™ i Facebook nie są objęte licencją Creative Commons.

Informacje prawne   |   Zasady prywatności online